• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
have sözünün tərcüməsi (199 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
we have we've abreviatura danışıq dili
you have you've abreviatura danışıq dili
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
have var olmaq fel ümumi
have olmaq fel ümumi
have malik olmaq fel ümumi
have əldə etmək fel ümumi
have tutmaq fel ümumi
have almaq fel ümumi
have eşitmək fel ümumi
have əmələ gəlmək fel ümumi
have baş vermək fel ümumi
have vaqe olmaq fel ümumi
have əlindən gəlmək fel ümumi
have bilmək fel ümumi
have bacarmaq fel ümumi
have başa düşmək fel ümumi
have anlamaq fel ümumi
have məğlub etmək fel ümumi
have qalib gəlmək fel ümumi
have üstün gəlmək fel ümumi
have vaxt keçirmək fel ümumi
have içmək fel ümumi
have yemək fel ümumi
have qida qəbul etmək fel ümumi
have görmək fel ümumi
have çəkmək fel ümumi
have qatlaşmaq fel ümumi
have dözmək fel ümumi
have başına gəlmək fel ümumi
have ağrıtmaq fel ümumi
have hiss etmək fel ümumi
have xəstəlik keçirmək fel ümumi
have göstərmək fel ümumi
have təsir etmək fel ümumi
have nəticələnmək fel ümumi
have təsir göstərmək fel ümumi
have dünyaya övlad gətirmək fel ümumi
have doğmaq fel ümumi
have balalamaq fel ümumi
have ərə getmək fel ümumi
have arvad almaq fel ümumi
have bir kəsi çağırmaq fel ümumi
have bir kəsi dəvət etmək fel ümumi
have smth. knotted düyünlətdirmək fel ümumi
have got to -malı fel ümumi
have smth. hacked kərkilətdirmək fel ümumi
have smth. crooked əydirmək fel ümumi
have smth. asphalted asfaltlatdırmaq fel ümumi
have a tiff küsüşmək fel ümumi
have suffered much qatlaşmaq fel ümumi
have a failure kəsiri olmaq fel ümumi
have a fruit stoned axtalatdırmaq fel ümumi
have a deficit kəsirdə qalmaq fel ümumi
have a chat mırt vurmaq fel ümumi
have a fever titrətmək fel ümumi
have sex qayırmaq fel ümumi
have a rest istirahət etmək fel ümumi
have pharyngitis boğazı gəlmək fel ümumi
have respect sanamaq fel ümumi
have influence sanbalı olmaq fel ümumi
have drilled dəldirmək fel ümumi
have chance girəvəyə düşmək fel ümumi
have room sığışmaq fel ümumi
have a pain ağrımaq fel ümumi
have a smell iyləmək fel ümumi
have sex sevişmək fel ümumi
have a hunch dammaq fel ümumi
have a journey gəzmək fel ümumi
have authority səlahiyyəti olmaq fel ümumi
have a dream röya görmək fel ümumi
have one's shoes polished vakslatmaq fel ümumi
have the effrontery üzü gəlmək fel ümumi
have the itch qotur düşmək fel ümumi
have no support arxasız olmaq fel ümumi
have no peace rahatlığı olmamaq fel ümumi
have a taste dadı olmaq fel ümumi
have an idea təsəvvürü olmaq fel ümumi
have no face üzü olmamaq fel ümumi
have the patronage şeflik etmək fel ümumi
have a chat söhbət etmək fel ümumi
have no peace farağat durmamaq fel ümumi
have no wife arvadsız olmaq fel ümumi
have one's horse bridled yüyənlətdirmək fel ümumi
have an abortion uşaq salmaq fel ümumi
have a spite kin saxlamaq fel ümumi
have a dream yuxu görmək fel ümumi
have a grudge darqın olmaq fel ümumi
have a high temperature isindirmək fel ümumi
have a talk together söhbətləşmək fel ümumi
have a strong liking qanıqmaq fel ümumi
have sex cinsi əlaqədə olmaq fel ümumi
have smth. asphalted asfalt çəkdirmək fel ümumi
have the flu qrip olmaq fel ümumi
have recourse to üz vurmaq fel ümumi
have one's revenge qisas almaq fel ümumi
have a walk ayaqseyrinə çıxmaq fel ümumi
have an interview söhbət aparmaq fel ümumi
have one's doubts şübhəyə düşmək fel ümumi
have a barrel hooped qurşaqlatdırmaq fel ümumi
have a child övladlı olmaq fel ümumi
have a good time şənlənmək fel ümumi
have a mandate mandatı olmaq fel ümumi
have a quarrel sözə gəlmək fel ümumi
have a good appetite iştahalanmaq fel ümumi
have a future gələcəyi olmaq fel ümumi
have a coffee kofe içmək fel ümumi
have a foreboding duyuq düşmək fel ümumi
have a tedious time darıxmaq fel ümumi
have pustules sızanaq çıxartmaq fel ümumi
have smth. spun əyirtdirmək fel ümumi
have smth. stitched calatmaq fel ümumi
have smth. thatched küləşlətdirmək fel ümumi
have smth. soldered lehimlətdirmək fel ümumi
have smth. shut kəsdirmək fel ümumi
have smth. enlarged böyütdürmək fel ümumi
have smth. papered kağızlatdırmaq fel ümumi
have smth. sharpened itilətdirmək fel ümumi
have the courage igidləşmək fel ümumi
have toxaemia simləmək fel ümumi
have interest həvəsi olmaq fel ümumi
have luck naxışı gətirmək fel ümumi
have mercy insaf etmək fel ümumi
have influenza qrip olmaq fel ümumi
have a cold soyuqlamaq fel ümumi
have out aydınlaşdırmaq fel ümumi
have a walk gəzinmək fel ümumi
have adzed kərkilətdirmək fel ümumi
have relation aidiyyəti olmaq fel ümumi
have power ixtiyar olmaq fel ümumi
have smth. grouped dəstələtdirmək fel ümumi
have suffered much qartalmaq fel ümumi
have tea çay içmək fel ümumi
have pity on qıymamaq fel ümumi
have occasion nəsib olmaq fel ümumi
have a cough öskürmək fel ümumi
have a feud düşünüşmək fel ümumi
have a rest dincəlmək fel ümumi
have wish meyl etmək fel ümumi
have a dip cummaq fel ümumi
have ground çarxlatmaq fel ümumi
have patience tab etmək fel ümumi
have patience tablaşmaq fel ümumi
have doubts şübhələnmək fel ümumi
have diarrhea qarnı işləmək fel ümumi
have a lick yalamaq fel ümumi
have a trip gəzmək fel ümumi
have nerve qabarmaq fel ümumi
have brewed dəmlətmək fel ümumi
have breakfast qəlyanaltı etmək fel ümumi
have connection əlaqəsi olmaq fel ümumi
have dinner nahar etmək fel ümumi
have bored dəldirmək fel ümumi
have patience dözümü olmaq fel ümumi
have got to -məli fel ümumi
have a temperature qızdırmaq fel ümumi
have a walk gəzmək fel ümumi
have enough qarnıyekəlik fel ümumi
have opportunity girəvəyə düşmək fel ümumi
have supper şam etmək fel ümumi
have trouble dümələnmək fel ümumi
have weight sanbalı olmaq fel ümumi
have supper axşamyeməyi yemək fel ümumi
have smth. primed astarlatmaq fel ümumi
have patience dözmək fel ümumi
have permission izin almaq fel ümumi
have smth. knitted toxutdurmaq fel ümumi
have translated çevirtdirmək fel ümumi
have authority sözü keçmək fel ümumi
have respect endirmək fel ümumi
have right ixtiyar olmaq fel ümumi
have smth. burnished zağlatmaq fel ümumi
have smth. completed tamamlatdırmaq fel ümumi
have smth. lined astarlatmaq fel ümumi
have smth. pounded narınlatdırmaq fel ümumi
have smth. whitewashed ağartdırmaq fel ümumi
have smth. rosined kanifollatmaq fel ümumi
have fun dilxoşluq etmək phrases ümumi
have sex cinsi əlaqəyə girmək phrases ümumi
have hackles up hirslənmək phrases ümumi
have fun əylənmək phrases ümumi
have rather daha yaxşı olmaq phrases ümumi
have a look nəzər salmaq phrases ümumi
have a feeling hiss etmə phrases ümumi
have one's forty winks yuxulamaq phrases ümumi
have in mind fikrində tutmaq phrases ümumi
have a shave üzünü qırxmaq phrases ümumi
have sex sikişmək phrases vulqar
have one's forty winks mürgüləmək phrases ümumi
have no idea fikri olmamaq phrases ümumi
have one's gruel qulaqburması almaq phrases ümumi
have rather daha üstün olmaq phrases ümumi
have the hiccups hıçqırmaq phrases ümumi
have fun kef çəkmək phrases ümumi
have in mind düşünmək phrases ümumi
have the wind of duymaq phrases ümumi
have in mind niyyətində olmaq phrases ümumi
have sense mənası olmaq phrases ümumi
have sex sevişmək phrases ümumi
have supper şam etmək phrases ümumi