• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
have the heart to do smth sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
ürək heart 2 1
ciyər chicken heart 2 1
bağır heart 2 1
ürəkağrısı heart ache 2 1
ürəkağrısı heart attack 2 1
ürəkağrısı heart disease 2 1
tamarzı one who is eager to possess smth. 2 1
ötür-ötür passing smth. to one another 2 1
revmokardit rheumatic heart disease 2 1
avand right side of smth. 2 1
qəlbinaziklik soft heart 2 1
incə qəlb tender heart 2 1
könül heart 2 1
qəlb heart 2 1
ürək damarının trombu coronary heart 2 5
bağlılıq heart 2 1
duyğu heart 2 1
hiss heart 2 1
məhəbbət heart 2 1
sevgi heart 2 1
cəsarət heart 2 1
hünər heart 2 1
mərdlik heart 2 1
mətanət heart 2 1
qoçaqlıq heart 2 1
şücaət heart 2 1
ürəklilik heart 2 1
göbək heart 2 1
hissə heart 2 1
mərkəzi heart 2 1
özək heart 2 1
əsas mətləb heart 2 1
mahiyyət heart 2 1
məğz heart 2 1
ismarlanmaq be asked do smth. 3 1
bir işi görməyə borclu olmaq be bound to do smth. 3 1
xəcalətli olmaq be bound to do smth. 3 1
nədəsə müqəssir olmaq be guilty of smth. 3 1
bir şeydə suçlu olmaq be guilty of smth. 3 1
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. 3 1
bir işdə naşı olmaq be inexperienced in smth. 3 1
eşitdirilmək be informed smb. of smth. 3 1
uymaq be keen on smth. 3 1
xəcalətli olmaq be obliged to do smth. 3 1
bir şeydən kasad olmaq be short of smth. 3 1
bazar açmaq begin to sell smth. 3 1
öhdəyə almaq bind to do smth. 3 1
bir kəsin qəlbini sındırmaq break one's heart 3 1
nisyə almaq buy smth. on credit 3 1
şəkk gətirmək call smth. in question 3 1
belində daşımaq carry smth. on one's back 3 1
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through 3 1
sonuna çıxmaq carry smth. through 3 1
şəkk gətirmək cast doubt on smth. 3 1
elətdirmək cause smb. to do smth. 3 1
etdirmək cause smb. to do smth. 3 1
etdirtmək cause smb. to do smth. 3 1
soldurmaq cause smth. fade 3 1
tarazlaşdırılmaq cause smth. to become balanced 3 1
soyudulmaq cause smth. to become cold 3 1
ölüşkətmək cause smth. to become faded 3 1
sancdırmaq cause smth. to bite 3 1
dırmandırmaq cause smth. to creep 3 1
xarıldatmaq cause smth. to crunch 3 1
püskürtmək cause smth. to erupt 3 1
porsutmaq cause smth. to go bad 3 1
qaxsıtmaq cause smth. to go bad 3 1
dayazlatmaq cause smth. to grow 3 1
xışıldatmaq cause smth. to rustle 3 1
pırtlatmaq cause smth. to spring out 3 1
zınqıldatmaq cause smth. to tinkle 3 1
bəri başdan qeydinə qalmaq consider smth. beforehand 3 1
köksünə basmaq cuddle smb. or smth. to one's breast 3 1
sırımaq deceive in selling smth. 3 1
ortalamaq divide smth. into two equal halves 3 1
paylaşmaq divide smth. with smb. 3 1
qara vermək do smth. as a blind 3 1
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit 3 1
dəsxoşa getmək do smth. in vain 3 1
acıqla etmək do smth. on purpose 3 1
bir işi bilmədən etmək do smth. unawares 3 1
dəsgah açmaq do smth. unusual 3 1
vedrələmək draw smth. with a bucket 3 1
bir soluğa içmək drink smth. at a gulp 3 1
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. 3 1
məst olmaq enjoy smth. greatly 3 1
soluqdurmaq fade smth. 3 1
ürəyi sıxılmaq feel heaviness in the heart 3 1
bezarlamaq feel smth. as a burden 3 1
bezmək feel smth. as a burden 3 1
bıkmaq feel smth. as a burden 3 1
dadı damağında qalmaq feel the taste of smth. pleasant 3 1
nəzərdən qaçırmaq forget smth. 3 1
qarışdırmaq get smth. wrong 3 1
bir şeyi uzunlatmaq give smth. a stretch 3 1
qıymamaq give smth. to smb. unwillingly 3 1
qıymaq give smth. to smb. willingly 3 1
qəlbi sevindirmək gladden the heart 3 1
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work 3 1
azarı olmaq have a strong wish of doing smth. 3 1
atmaq have a very strong desire for smth. 3 1
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. 3 1
bir iş görməyə ixtiyarı olmaq have right to do smth. 3 1
asfalt çəkdirmək have smth. asphalted 3 1
asfaltlatdırmaq have smth. asphalted 3 1
zağlatmaq have smth. burnished 3 1
tamamlatdırmaq have smth. completed 3 1
əydirmək have smth. crooked 3 1
böyütdürmək have smth. enlarged 3 1
dəstələtdirmək have smth. grouped 3 1
kərkilətdirmək have smth. hacked 3 1
başdan aşmaq have smth. in abundance 3 1
səsləşmək have smth. in common 3 1
toxutdurmaq have smth. knitted 3 1
düyünlətdirmək have smth. knotted 3 1
astarlatmaq have smth. lined 3 1
kağızlatdırmaq have smth. papered 3 1
narınlatdırmaq have smth. pounded 3 1
astarlatmaq have smth. primed 3 1
kanifollatmaq have smth. rosined 3 1
itilətdirmək have smth. sharpened 3 1
kəsdirmək have smth. shut 3 1
lehimlətdirmək have smth. soldered 3 1
əyirtdirmək have smth. spun 3 1
calatmaq have smth. stitched 3 1
küləşlətdirmək have smth. thatched 3 1
ağartdırmaq have smth. whitewashed 3 1
bir şeyi dolayı eşitmək hear smth. in a roundabout way 3 1
bir kəsin ürəyinə dağ çəkmək hurt smb.'s heart 3 1
eşitdirmək inform smb. of smth. 3 1
gücə düşmək injure oneself by taking smth. very heavy 3 1
əzbər bilmək know by heart 3 1
sinədəftər bilmək know by heart 3 1
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety 3 1
bir şey üzərinə embarqo qoymaq lay smth. under an embargo 3 1
baltanı dibindən vurmaq lay the axe to the root of smth. 3 1
əzbər öyrənmək learn by heart 3 1
axıtmaq let smth. float 3 1
can atmaq long for smth. 3 1
quzulamaq long for smth. 3 1
ruhdan düşmək lose heart 3 1
bir şeydən mərc gəlmək make a bet on smth. 3 1
bəyəndirmək make smb. approve smth. 3 1
buyurtdurmaq make smb. ask smth. 3 1
əzbərlətdirmək make smb. learn by heart 3 1
öhdəsinə buraxmaq make smb. responsible for smth. 3 1
öhdəsinə qoymaq make smb. responsible for smth. 3 1
oyun-oyuncaq etmək make smth. a trifle 3 1
çatlatmaq make smth. chap 3 1
çatlatmaq make smth. crack 3 1
şaqqıldatmaq make smth. crack 3 1
söndürtmək make smth. extinguish 3 1
çökdürmək make smth. precipitate 3 1
uydurmaq make smth. up 3 1
saraltmaq make smth. yellow 3 1
ağnatmaq move smth. down 3 1
nəzərdən qaçırmaq not to bear smth. in mind 3 1
bir şey haqqında heç bir təsəvvürü olmamaq not to have the faintest idea of smth. 3 1
nəzərdən qaçırmaq not to take smth. into consideration 3 1
bir kəsi bir şeydə iştirak etməyə persuade smb. to take part in smth. 3 1
ortaq olmaq possess smth. jointly 3 1
məəttəl etmək prevent from doing smth. 3 1
öz ayağı ilə gəlmək prevent smb. from doing smth. 3 1
söküb-dağıtmaq pull down smth. completely 3 1
can qoymaq put one's heart 3 1
bir şeyə fərəhlənmək rejoice at smth. 3 1
qəlbi sevindirmək rejoice the heart 3 1
bir işi təvəkkülə görmək run the risk in doing smth. 3 1
döşdən demək say by heart 3 1
nisyə vermək sell smth. on credit 3 1
bir şeyi poçtla göndərmək send smth. by post 3 1
paylaşmaq share smth. with smb. 3 1
axırına çıxmaq spend smth. in vain 3 1
əlini-ayağını çəkmək stop taking part in smth. 3 1
zollamaq strike with smth. 3 1
diri-diri udmaq swallow smth. unchewed 3 1
cürətlənmək take heart 3 1
ürəklənmək take heart 3 1
şücaətlənmək take heart 3 1
çəngələmək take smth. full of hand 3 1
məhkəməyə vermək take smth. into court 3 1
bir şeyi prokata götürmək take smth. on hire 3 1
ovuclamaq take smth. with one's palm 3 1
xışmalamaq take smth. with one's palm 3 1
doyunca danışmaq talk to one's heart's content 3 1
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance 3 1
sarınmaq tie smth. round oneself 3 1
söküşdürmək unrip smth. hastily and roughly 3 1
imrənmək want to do smth. 3 1
çox yaxın heart-to-heart 4 1
məhrəm heart-to-heart 4 1
səmimi heart-to-heart 4 1
könülsevən dear to one's heart 4 1
qəlbdən-qəlbə from heart to heart 4 1
ürəkdən-ürəyə from heart to heart 4 1
karagələn good for smth. 4 1
ürəkyandıran heart-burning 4 1
ürəkvarı heart-shaped 4 1
dağlı sore at heart 4 1
qəlbində at heart 6 1
əzbər by heart 6 1
döşdən by heart 6 1
sinədəftər by heart 6 1
ağızdan by heart 6 1
qəlbdən from one's heart 6 1
can-dildən from the bottom of one's heart 6 1
qəlbinin dərinliyindən from the bottom of one's heart 6 1
canla-başla from the bottom of one's heart 6 1
qəlbinin dərinliyində in the bottom of one's heart 6 1
doyunca to one's heart's content 6 1
kefi istəyən qədər to one's heart's content 6 1
könlü istədiyi qədər to one's heart's content 6 1
ürəyincə to one's heart's content 6 1
ürək ağrısı ilə with a heavy heart 6 1
can-başla with all one's heart 6 1
ürəkdolusu with all one's heart and soul 6 1
ürəkdən with one's heart 6 1
ikiəlli with one's heart 6 1
dalmaq abandone oneself to smth. 29 1
qapılmaq abandone oneself to smth. 29 1
uymaq abandone oneself to smth. 29 1
bir şeyin qurbanı olmaq be a prey to smth. 29 1
bir şeyə malik olmaq be in possession of smth 29 1
bir şeyə sahib olmaq be in possession of smth 29 1
bir şeyə uyğun gəlmək be in tune with smth. 29 1
bir şeylə uyğun olmaq be in tune with smth. 29 1
heç bir şey olmamış kimi be none the worse for smth. 29 1
heç bir şeydən əziyyət çəkməmiş kimi be none the worse for smth. 29 1
bir şeydən canını qurtarmaq be quit for smth. 29 1
bir şeydən xilas olmaq be quit for smth. 29 1
bir şeyi dərk etmək be sensible of smth. 29 1
bir şeyə nail olmağı qarşısına məqsəd qoymaq be set on smth. 29 1
bir şeyi çox istəmək be set on smth. 29 1
bir şeyi etməyə hazır olmaq be set to do smth. 29 1
bir şeyə nail olmağı qarşısına məqsəd qoymaq be set upon smth. 29 1
bir şeyi çox istəmək be set upon smth. 29 1
bir şeyə acımaq be sympathetic to smth. 29 1
bir şeyə acımaq be sympathetic toward smth. 29 1
bir şey etməyə alışmaq be used to do smth. 29 1
başı qarışmaq be wrapped ped up in smth. 29 1
bir şeyə dalmaq be wrapped ped up in smth. 29 1
bir şeyə qapılmaq be wrapped ped up in smth. 29 1
bir şeyin qurbanı olmaq become a prey to smth. 29 1
geniş qəlb big heart 29 1
sınıq qəlb broken heart 29 1
dilə tutub almaq cajole smth. out of smb. 29 1
aldadıb almaq cajole smth. out of smb. 29 1
özünü bir şeydən saxlamaq iqtidarında olmamaq cannot help doing smth. 29 1
bir şeyi qaranlığa qərq etmək cast a gloom on smth. 29 1
bir şeydən bərk-bərk yapışmaq catch hold of smth. 29 1
bir şeyi bir kəsin zorla boynuna qoymaq cram smth. down smb.'s throat 29 1
bir kəsə quyu qazmaq dig a pit for smth. 29 1
bir şey etmək üçün əlindən gələni etmək do one's utmost to do smth. 29 1
ruzisini bir şeylə qazanmaq drive one's subsistence from smth. 29 1
ağciyər faint heart 29 1
cəsarətsiz faint heart 29 1
qorxaq faint heart 29 1
ürəksiz faint heart 29 1
bir şeyə qurban getmək fall a prey to smth 29 1
bir şeyin qurbanı olmaq fall a sacrifice to smth. 29 1
bir şeyə gözü düşmək feast one's eyes on smth. 29 1
bir şeyə vurulmaq feast one's eyes on smth. 29 1
bir şeydən iftixar hissi duymaq feel pride in smth. 29 1
bir şeyi etmək iqtidarında olmaq feel up to do smth. 29 1
aldatmaq fob smb. off with smth. 29 1
fırıldaq gəlmək fob smb. off with smth. 29 1
fırıldaq gəlmək fob smth. off on smb. 29 1
şişirtmək fob smth. off on smb. 29 1
bir iş görmək üçün əlverişli gün fortunate day for doing smth. 29 1
səmimi qəlbdən from the bottom of one's heart 29 1
səmimi ürəkdən from the bottom of one's heart 29 1
dərin ürəklə from the bottom of one's heart 29 1
yumşaq ürək gentle heart 29 1
əzbərdən öyrənmək get by heart 29 1
əzbərləmək get by heart 29 1
bir şeylə dolanmaq get by smth. 29 1
bir şeylə keçinmək get by smth. 29 1
bir şeylə ciddi məşğul olmaq get down to smth. 29 1
bir şeylə dolanmaq get on smth. 29 1
bir şeylə keçinmək get on smth. 29 1
bir şeydən yaxa qurtarmaq get rid of smth. 29 1
bir şeyi hazır etmək get smth. ready 29 1
bir şeyi hazırlamaq get smth. ready 29 1
bir şeyi tam anlamaq get smth. right 29 1
bir şeyi tam başa düşmək get smth. right 29 1
söndürmək get smth. under 29 1
qarşısını almaq get smth. under 29 1
yatırtmaq get smth. under 29 1
bir şeyi nəzarət altına almaq get smth. under control 29 1
bir şeyi nəzarətə götürmək get smth. under control 29 1
bir şeylə dolanmaq get without smth. 29 1
bir şeylə keçinmək get without smth. 29 1
bir şeyi yüngülcə sıxmaq give smth. a slight press 29 1
bir şeyi sınaqdan keçirmək give smth. a try 29 1
cəsarətlə hərəkət etmək go bald-headed for smth. 29 1
qətiyyətlə hərəkət etmək go bald-headed for smth. 29 1
bir şeyi axıra çatdırmaq go through with smth. 29 1
bir şeydə yaxşı olmaq good at smth. 29 1
sağlam ürək good heart 29 1
ürəyiyumşaqlıq goodness of heart 29 1