• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
head sözünün tərcüməsi (255 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
addle-head başıboş isim ümumi
addle-head başsız isim ümumi
addle-head beyinsiz isim ümumi
addle-head gic isim ümumi
addle-head qanmaz isim ümumi
cabbage-head baş kələm isim ümumi
head baş isim ümumi
head kəllə isim ümumi
head-all universal məlhəm isim ümumi
head-dress baş geyimi isim ümumi
head-feeler psixiatr isim ümumi
head-gear baş geyimi isim ümumi
head-money adam başına alınan vergi isim ümumi
head-stone guşə daşı isim ümumi
head-stone təməl daşı isim ümumi
lubber-head başıboş isim ümumi
lubber-head kütbeyin isim ümumi
lubber-head yekəbaş isim ümumi
mop-head başı pırtlaşıq adam isim ümumi
mop-head dolaşıq adam isim ümumi
mop-head pinti adam isim ümumi
mop-head səliqəsiz adam isim ümumi
muddle-head huşsuz isim ümumi
muddle-head kütbeyin isim ümumi
pin-head sancığın başı isim ümumi
tow-head açıq parlaq saç isim ümumi
wooden-head gic isim ümumi
wooden-head sarsaq isim ümumi
wooden-head səfeh isim ümumi
wooden-head taxtabaş isim ümumi
arrow head ox ucluğu isim ümumi
artesian pressure head artezian basqısı isim ümumi
back of the head boyunardı isim ümumi
back of the head peysər isim ümumi
bald-head daz isim ümumi
boring head qazıma aləti kəsici ucu isim ümumi
cabbage-head kələm başı isim ümumi
dish made of head and feet of a sheep baş-ayaq isim ümumi
drowsy-head yatağan isim ümumi
gasoline head fraction benzinin baş fraksiyası isim ümumi
head baş-beyin isim ümumi
head qafa isim ümumi
head butcher qəssabbaşı isim ümumi
head clerk ekspeditor isim ümumi
head clerk dəftərxana müdiri isim ümumi
head cold zökəm isim ümumi
head cook aşpazbaşı isim ümumi
head laboratory assistant baş laborant isim ümumi
head mason bənnabaşı isim ümumi
head of mullahs mollabaşı isim ümumi
head of religious order şeyx isim ümumi
head physician həkimbaşı isim ümumi
muddle-head qanmaz isim ümumi
poppy-head xaşxaş qozası isim ümumi
pressure head təzyiq isim ümumi
red-head kürən isim ümumi
scarf worn over the head örpək isim ümumi
shock-head pırpız isim ümumi
silk covering for head kalağayı isim ümumi
sleepy-head yatağan isim ümumi
top of the head təpə isim ümumi
wooden stake on the head of the grave başağacı isim ümumi
mutton-head gic isim danışıq dili
mutton-head korazehin isim danışıq dili
mutton-head kütbeyin isim danışıq dili
mutton-head qoyun isim danışıq dili
mutton-head sarsaq isim danışıq dili
mutton-head səfeh isim danışıq dili
addle-head ağıldankəm isim ümumi
addle-head dəli isim ümumi
head bir az isim ümumi
head bir baş boyda isim ümumi
head-dress saç isim ümumi
head-dress saç düzümü isim ümumi
head-dress saç qoyma forması isim ümumi
head-gear dəbilqə isim ümumi
head-gear dəmir papaq isim ümumi
tow-head parlaq saçlı adam isim ümumi
cabbage-head axmaq isim danışıq dili
cabbage-head gic isim danışıq dili
cabbage-head korazehin isim danışıq dili
cabbage-head küt isim danışıq dili
cabbage-head kütbeyin isim danışıq dili
cabbage-head qanmaz isim danışıq dili
head-all qarabaşlı isim botanical
head-money seçki vergisi isim American
pin-head çox balaca şey isim figurative meaning
head hesablama vahidi isim ümumi
head say isim ümumi
head-gear kəllə qayışları isim ümumi
head-money cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat isim ümumi
head dəstə isim ümumi
head sürü isim ümumi
head qatar isim ümumi
head ağıl isim ümumi
head bacarıq isim ümumi
head dərrakə isim ümumi
head düşüncə isim ümumi
head fərasət isim ümumi
head qabiliyyət isim ümumi
head zəka isim ümumi
head başlıq isim computer
head adam isim ümumi
head insan isim ümumi
head şəxs isim ümumi
head yuxarı isim ümumi
head yuxarı hissə isim ümumi
head çətir isim ümumi
head yetişmiş çibanın başı isim ümumi
head yetişmiş yaranın başı isim medical
head əsas mənbə isim ümumi
head çayın başı isim ümumi
head çayın yuxarı axarı isim ümumi
head üz tərəf isim ümumi
head köpük isim ümumi
head üz isim ümumi
head başçı isim ümumi
head böyük isim ümumi
head rəhbər isim ümumi
head rəis isim ümumi
head aparıcı isim ümumi
head rəhbər vəzifə isim ümumi
head başçılıq etmək fel ümumi
head başında durmaq fel ümumi
head öndə dayanmaq fel ümumi
head öndə getmək fel ümumi
head back yolu kəsmək fel ümumi
head back qabağını kəsmək fel ümumi
head back yolunu bağlamaq fel ümumi
head off yolu kəsmək fel ümumi
head off qabağını kəsmək fel ümumi
head off yolunu bağlamaq fel ümumi
bring to a head gərginləşdirmək fel ümumi
cover one's head with a kerchief başını bağlamaq fel ümumi
fall head over heels kəlləmayallaq yıxılmaq fel ümumi
fall head over heels kəllə mayallaq aşmaq fel ümumi
get a swelled head böyüklənmək fel ümumi
get a swelled head qoltuğu şişmək fel ümumi
hang one's head başını sallamaq fel ümumi
have a thick head xumar olmaq fel ümumi
head for əldə etmək fel ümumi
head for cürət eləmək fel ümumi
hold one's head high başını uca tutmaq fel ümumi
raise one's head başını qaldırmaq fel ümumi
rest the head on a pillow balışa baş qoymaq fel ümumi
shake one's head başını bulamaq fel ümumi
shake one's head başını silkələmək fel ümumi
shake one's head başını tərpətmək fel ümumi
shake one's head başını yırğalamaq fel ümumi
stand head over heels kəlləmayallaq durmaq fel ümumi
toss head silkələmək fel ümumi
give head çaldırmaq fel vulgar
head istiqamətləndirmək fel ümumi
head yönəltmək fel ümumi
head istiqamət almaq fel ümumi
head istiqamətlənmək fel ümumi
head yola düşmək fel ümumi
head yön almaq fel ümumi
head yönəlmək fel ümumi
head mənbəyini almaq fel ümumi
head mənbəyini götürmək fel ümumi
head çirk eləmək fel ümumi
head irinləmək fel ümumi
head yetişmək fel ümumi
head-on baş-başa sifət ümumi
head-on ön sifət ümumi
head-on qabaq sifət ümumi
head-on üzbəüz sifət ümumi
bone-head kütbaş sifət ümumi
flat-head yastıbaş sifət ümumi
muddle-head başıyekə sifət ümumi
at the head başda zərf ümumi
from head to foot başdan-ayağa zərf ümumi
from head to foot təpədən dırnağa qədər zərf ümumi
from head to foot başdan-ayağa kimi zərf ümumi
head over heels ayaq-baş zərf ümumi
head over heels kəlləmayallaq zərf ümumi
per head adambaşı zərf ümumi
bang one's head against a brick wall daşdan pul çıxartmaq söz birləşməsi ümumi
bang one's head against a brick wall mümkün olmayan hər şey etməyə çalışmaq söz birləşməsi ümumi
beef head axmaq söz birləşməsi ümumi
beef head gic söz birləşməsi ümumi
beef head korazehin söz birləşməsi ümumi
beef head küt söz birləşməsi ümumi
beef head kütbeyin söz birləşməsi ümumi
beef head malbaş söz birləşməsi ümumi
beef head qanmaz söz birləşməsi ümumi
beetle head axmaq söz birləşməsi ümumi
beetle head korazehin söz birləşməsi ümumi
beetle head kütbeyin söz birləşməsi ümumi
beetle head qanmaz söz birləşməsi ümumi
bit soft in the head ağıldan yüngül söz birləşməsi ümumi
bit soft in the head başdan xarab söz birləşməsi ümumi
have a cold in the head soyuqlamaq söz birləşməsi ümumi
have a cold in the head tumov olmaq söz birləşməsi ümumi
have a cold in the head zökəm olmaq söz birləşməsi ümumi
have windmills in one's head xəyalpərvər söz birləşməsi ümumi
head cold tumov söz birləşməsi ümumi
head cold zökəm söz birləşməsi ümumi
head of the family ailə başçısı söz birləşməsi ümumi
head over ears in debt boğaza qədər borc içində olan söz birləşməsi ümumi
head over ears in debt xirdəyə qədər borc içində olan söz birləşməsi ümumi
head over ears in love bir könüldən min könülə vurulmuş söz birləşməsi ümumi
head over ears in love eşq divanəsi olmuş söz birləşməsi ümumi
head table əziz qonaq stolu söz birləşməsi ümumi
head table fəxri qonaq stolu söz birləşməsi ümumi
hit the nail on the head düz tapmaq söz birləşməsi ümumi
hit the nail on the head lap yerinə düşmək söz birləşməsi ümumi
hit the nail on the head tamamilə yerinə düşmək söz birləşməsi ümumi
hit the right nail on the head lap yerinə düşmək söz birləşməsi ümumi
keep a still tongue in one's head dilini sakit saxlamaq söz birləşməsi ümumi
keep a still tongue in one's head susmaq söz birləşməsi ümumi
knock smth. on the head bir şeyə son qoymaq söz birləşməsi ümumi
look for a pin's head in a cartload of hay samanlıqda iynə axtarmaq söz birləşməsi ümumi
make head against baş qaldırmaq söz birləşməsi ümumi
make head against qiyam etmək söz birləşməsi ümumi
old head on shoulders ağıl yaşda deyil, başdadır söz birləşməsi ümumi
old head on shoulders yaşına görə ağlı başında söz birləşməsi ümumi
old head on shoulders yaşına görə kamil söz birləşməsi ümumi
over head and ears bir könüldən min könülə vurulmuş söz birləşməsi ümumi
over head and ears eşq divanəsi olmuş söz birləşməsi ümumi
per head adambaşına söz birləşməsi ümumi
per head hər biri söz birləşməsi ümumi
pop one's head out of a window başını pəncərədən çıxartmaq söz birləşməsi ümumi
take the head of the table stolun başında oturmaq söz birləşməsi ümumi
touched in the head ağlı başında olmamaq söz birləşməsi ümumi
wash an ass's head mənasız işlə məşğul olmaq söz birləşməsi ümumi
wash an ass's head nahaq yerə çalışmaq söz birləşməsi ümumi
weak in the head ağıldan kəm söz birləşməsi ümumi
weak in the head başdan xarab söz birləşməsi ümumi
weak in the head gic söz birləşməsi ümumi
win by a head arxada qoymaq söz birləşməsi ümumi
win by a head dalda qoymaq söz birləşməsi ümumi
win by a head keçmək söz birləşməsi ümumi
win by a head ötmək söz birləşməsi ümumi
win by a head qabaqlamaq söz birləşməsi ümumi
examine from head to food başdan ayağa süzmək söz birləşməsi ümumi
eye from head to foot başdan-ayağa qədər süzmək söz birləşməsi ümumi
go off one's head başına hava gəlmək söz birləşməsi ümumi
have one's head screwed on başı yaxşı işləmək söz birləşməsi ümumi
keep one's head above water baş girləmək söz birləşməsi ümumi
keep one's head above water baş saxlamaq söz birləşməsi ümumi
Keep your head! Təntimə! söz birləşməsi ümumi
lose one's head ağlını itirmək söz birləşməsi ümumi
lose one's head çaşmaq söz birləşməsi ümumi
lose one's head başını itirmək söz birləşməsi ümumi
lose one's head sərsəmləmək söz birləşməsi ümumi
lose one's head sərsəmləşmək söz birləşməsi ümumi
lose one's head sarsımaq söz birləşməsi ümumi
lose one's head təntimək söz birləşməsi ümumi
take it into one's head fırı qalxmaq söz birləşməsi ümumi
pumpkin-head axmaq adam söz birləşməsi danışıq dili
pumpkin-head korazehin adam söz birləşməsi danışıq dili
pumpkin-head qanmaz adam söz birləşməsi danışıq dili
throw oneself at the head of smb. bir kəsi boğazından asmaq söz birləşməsi danışıq dili