• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
heat capacity sözünün tərcüməsi (125 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
həcm capacity isim ümumi
tutum capacity isim ümumi
bərk isti heat isim ümumi
bürkü heat isim ümumi
çox isti heat isim ümumi
isti heat isim ümumi
çil heat-spot isim ümumi
isti vurma heat-stroke isim ümumi
istiliyə düşmə heat-stroke isim ümumi
udma qabiliyyəti absorbing capacity isim ümumi
uduculuq qabiliyyəti absorbing capacity isim ümumi
guc capacity isim ümumi
məhsuldarlıq capacity isim ümumi
sığım capacity isim ümumi
tutumluluq capacity isim ümumi
tutumluq capacity isim ümumi
güclülük capacity isim ümumi
litraj capacity in liters isim ümumi
kokslaşma dərəcəsi coking capacity isim ümumi
bəhərlik crop capacity isim ümumi
bəhrəlik crop capacity isim ümumi
atəş heat isim ümumi
kürsək heat isim ümumi
sıcaq heat isim ümumi
istilik heat isim ümumi
isti-soyuq heat and the cold isim ümumi
istilikdaşıyıcı heat carrier isim ümumi
istilikkeçiricilik heat conductivity isim ümumi
istilik gərginliyi heat density isim ümumi
istilikvermə heat emission isim ümumi
istilikdəyişmə heat exchange isim ümumi
mübadilə heat exchange isim ümumi
istilikkeçirmə əmsalı heat exchange factor isim ümumi
alət heat exchanger isim ümumi
istilikdəyişdirici heat exchanger isim ümumi
istilikvermə heat irradiation isim ümumi
adsorbsiya istiliyi heat of adsorption isim ümumi
istilikvermə heat return isim ümumi
istilikötürmə heat transfer isim ümumi
istilik mühərriki heat-engine isim ümumi
istiliksevən heyvanlar heat-loving animals isim ümumi
hərarətə qarşı möhkəmlik heat-resistance isim ümumi
istiliyədavamlı rezin heat-resistant rubber isim ümumi
istiliklə işlənmiş qaç heat-treated slack wax isim ümumi
qızmarlıq intense heat isim ümumi
boğanaqlıq oppressive heat isim ümumi
enerji tutumu power capacity isim ümumi
istehsalın həcmi productive capacity isim ümumi
istehsal gücü productive capacity isim ümumi
istilik borusu steam-heat pipe isim ümumi
bürkü stuffy heat isim ümumi
yay istisi summer heat isim ümumi
əqli qabiliyyət capacity isim ümumi
hərarət heat isim ümumi
yüksək istilik heat isim ümumi
bilik capacity isim ümumi
kompetensiya capacity isim ümumi
səlahiyyət capacity isim ümumi
səriştə capacity isim ümumi
təcrübə capacity isim ümumi
közərmə heat isim technical
qızma heat isim technical
qulluq capacity isim ümumi
vəzifə capacity isim ümumi
coşqunluq heat isim ümumi
həvəs heat isim ümumi
qızğınlıq heat isim ümumi
hüquqa malik olma capacity isim ümumi
səlahiyyətli capacity isim ümumi
bir dəfədə heat isim ümumi
bir dəfəyə heat isim ümumi
bir oturuma heat isim ümumi
bir oturumda heat isim ümumi
duruş capacity isim ümumi
vəziyyət capacity isim ümumi
hal capacity isim ümumi
keyfiyyət capacity isim ümumi
çərə axıtma heat isim ümumi
hövrə gəlmə heat isim ümumi
kürsəyə gəlmə heat isim ümumi
güc capacity isim technical
qüvvə capacity isim technical
isindirmək heat fel ümumi
istiləndirmək heat fel ümumi
qızdırmaq heat fel ümumi
qızmaq be on heat fel ümumi
qızğın olmaq be on heat fel ümumi
atəşi söndürmək cool one's heat fel ümumi
istidən cadar-cadar olmaq crack with heat fel ümumi
bürkülənmək feel uneasy from heat fel ümumi
istiləşdirmək heat fel ümumi
ilitmək heat a bit fel ümumi
qızdırmaq heat up fel ümumi
özünü isti-soyuqdan qorumaq protect oneself from the heat and cold fel ümumi
istidən əziyyət çəkmək suffer from the heat fel ümumi
istidən nəfəsi darıxmaq suffocate with heat fel ümumi
istidən ləhləmək suffocate with the heat fel ümumi
istidən tərləmək sweat with heat fel ümumi
isinmək heat fel ümumi
qızışmaq heat fel ümumi
qızmaq heat fel ümumi
acıqlandırmaq heat fel ümumi
əsəbiləşdirmək heat fel ümumi
hiddətləndirmək heat fel ümumi
hirsləndirmək heat fel ümumi
qıcıqlandırmaq heat fel ümumi
odadavamlı high-heat sifət ümumi
istilikkeçirən heat-conducting sifət ümumi
istiliksevən heat-loving sifət ümumi
istiliyədavamlı heat-resistant sifət ümumi
istiyədavamlı heat-resistant sifət ümumi
qızğın in heat sifət ümumi
qızmış on heat sifət ümumi
qızğın on heat sifət ümumi
cin atına minəndə at a white heat söz birləşməsi ümumi
cin başına vuranda at a white heat söz birləşməsi ümumi
cinlənəndə at a white heat söz birləşməsi ümumi
cin atına minəndə at white heat söz birləşməsi ümumi
cin başına vuranda at white heat söz birləşməsi ümumi
cinlənəndə at white heat söz birləşməsi ümumi
bədənin normal temperaturu blood heat söz birləşməsi ümumi
qızdırma istisi fever heat söz birləşməsi ümumi
ödəmə qabiliyyəti paying capacity söz birləşməsi ümumi
qızdırılma zamanı genişlənə bilən readily expansible by heat söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
heat capacity istilik tutumu isim ümumi