• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
heat loving animals sözünün tərcüməsi (133 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
bərk isti heat isim ümumi
bürkü heat isim ümumi
çox isti heat isim ümumi
isti heat isim ümumi
çil heat-spot isim ümumi
isti vurma heat-stroke isim ümumi
istiliyə düşmə heat-stroke isim ümumi
qurd-quş animals of all kinds isim ümumi
ikidırnaqlılar cloven-footed animals isim ümumi
navala food for animals isim ümumi
atəş heat isim ümumi
kürsək heat isim ümumi
sıcaq heat isim ümumi
istilik heat isim ümumi
isti-soyuq heat and the cold isim ümumi
istilik tutumu heat capacity isim ümumi
istilikdaşıyıcı heat carrier isim ümumi
istilikkeçiricilik heat conductivity isim ümumi
istilik gərginliyi heat density isim ümumi
istilikvermə heat emission isim ümumi
istilikdəyişmə heat exchange isim ümumi
mübadilə heat exchange isim ümumi
istilikkeçirmə əmsalı heat exchange factor isim ümumi
alət heat exchanger isim ümumi
istilikdəyişdirici heat exchanger isim ümumi
istilikvermə heat irradiation isim ümumi
adsorbsiya istiliyi heat of adsorption isim ümumi
istilikvermə heat return isim ümumi
istilikötürmə heat transfer isim ümumi
istilik mühərriki heat-engine isim ümumi
istiliksevən heyvanlar heat-loving animals isim ümumi
hərarətə qarşı möhkəmlik heat-resistance isim ümumi
istiliyədavamlı rezin heat-resistant rubber isim ümumi
istiliklə işlənmiş qaç heat-treated slack wax isim ümumi
dırnaqlılar hoofed animals isim ümumi
qızmarlıq intense heat isim ümumi
fəqərəsiz heyvanlar invertebrate animals isim ümumi
boğanaqlıq oppressive heat isim ümumi
istilik borusu steam-heat pipe isim ümumi
bürkü stuffy heat isim ümumi
yay istisi summer heat isim ümumi
ikibuynuzlu heyvanlar two-horned animals isim ümumi
dırnaqlılar ungulate animals isim ümumi
fəqərəli heyvanlar vertebrate animals isim ümumi
istiqanlı heyvanlar warm-blooded animals isim ümumi
hərarət heat isim ümumi
yüksək istilik heat isim ümumi
közərmə heat isim technical
qızma heat isim technical
coşqunluq heat isim ümumi
həvəs heat isim ümumi
qızğınlıq heat isim ümumi
bir dəfədə heat isim ümumi
bir dəfəyə heat isim ümumi
bir oturuma heat isim ümumi
bir oturumda heat isim ümumi
çərə axıtma heat isim ümumi
hövrə gəlmə heat isim ümumi
kürsəyə gəlmə heat isim ümumi
isindirmək heat fel ümumi
istiləndirmək heat fel ümumi
qızdırmaq heat fel ümumi
qızmaq be on heat fel ümumi
qızğın olmaq be on heat fel ümumi
ürküşdürmək cause animals to get scared fel ümumi
atəşi söndürmək cool one's heat fel ümumi
istidən cadar-cadar olmaq crack with heat fel ümumi
otlamaq feed animals on hay fel ümumi
köyşənləmək feed animals on straw fel ümumi
küləşləmək feed animals on straw fel ümumi
bürkülənmək feel uneasy from heat fel ümumi
samanlamaq give chaff to animals fel ümumi
istiləşdirmək heat fel ümumi
ilitmək heat a bit fel ümumi
qızdırmaq heat up fel ümumi
özünü isti-soyuqdan qorumaq protect oneself from the heat and cold fel ümumi
istidən əziyyət çəkmək suffer from the heat fel ümumi
istidən nəfəsi darıxmaq suffocate with heat fel ümumi
istidən ləhləmək suffocate with the heat fel ümumi
istidən tərləmək sweat with heat fel ümumi
isinmək heat fel ümumi
qızışmaq heat fel ümumi
qızmaq heat fel ümumi
acıqlandırmaq heat fel ümumi
əsəbiləşdirmək heat fel ümumi
hiddətləndirmək heat fel ümumi
hirsləndirmək heat fel ümumi
qıcıqlandırmaq heat fel ümumi
azadlıqsevər freedom-loving sifət ümumi
odadavamlı high-heat sifət ümumi
aşiqanə loving sifət ümumi
istəkli loving sifət ümumi
məhəbbətli loving sifət ümumi
sevən loving sifət ümumi
sülhpərvər peace-loving sifət ümumi
sülhsevər peace-loving sifət ümumi
uşaqcanlı child-loving sifət ümumi
uşaqpərəst child-loving sifət ümumi
uşaqsevən child-loving sifət ümumi
azadlıqsevər freedom loving sifət ümumi
azadpərvər freedom loving sifət ümumi
qeybətcil gossip-loving sifət ümumi
istilikkeçirən heat-conducting sifət ümumi
istiliksevən heat-loving sifət ümumi
istiliyədavamlı heat-resistant sifət ümumi
istiyədavamlı heat-resistant sifət ümumi
qızğın in heat sifət ümumi
eşqli loving sifət ümumi
şeyda loving sifət ümumi
qardaşsevən loving a brother sifət ümumi
dostbaz loving to make friends easily sifət ümumi
dostpərəst loving to make friends easily sifət ümumi
pulgir money-loving sifət ümumi
qızmış on heat sifət ümumi
qızğın on heat sifət ümumi
sülhpərəst peace-loving sifət ümumi
sülhsevən peace-loving sifət ümumi
mənsəbpərəst power-loving sifət ümumi
rəyasətpərəst power-loving sifət ümumi
xudbin self-loving sifət ümumi
şahpərəst shah-loving sifət ümumi
istənilməli worth loving sifət ümumi
cin atına minəndə at a white heat söz birləşməsi ümumi
cin başına vuranda at a white heat söz birləşməsi ümumi
cinlənəndə at a white heat söz birləşməsi ümumi
cin atına minəndə at white heat söz birləşməsi ümumi
cin başına vuranda at white heat söz birləşməsi ümumi
cinlənəndə at white heat söz birləşməsi ümumi
bədənin normal temperaturu blood heat söz birləşməsi ümumi
qızdırma istisi fever heat söz birləşməsi ümumi
ətyeyən heyvanlar meat-eating animals söz birləşməsi ümumi
kisəli heyvanlar pouched animals söz birləşməsi ümumi
qızdırılma zamanı genişlənə bilən readily expansible by heat söz birləşməsi ümumi