• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
high sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
Ali Ədalət Məhkəməsi High Court söz birləşməsi ümumi
Ali Ədalət Məhkəməsi High Court of Justice söz birləşməsi ümumi
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı United Nations High Commissioner for Refugees söz birləşməsi ümumi
Haqq-taala The Most High söz birləşməsi religion
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
high ən yüksək nöqtə isim ümumi
high maksimum isim ümumi
high-flyer çox hündürdən uçan isim ümumi
high-grade yüksək keyfiyyət isim ümumi
high-hat silindr isim ümumi
high-jumper hündürlüyə hoppanan idmançı isim ümumi
high-jumper hündürlüyə tullanan idmançı isim ümumi
high-road ana xətt isim ümumi
high-road geniş yol isim ümumi
high-road magistral avtomobil yolu isim ümumi
high-road şose isim ümumi
high-water daşqın isim ümumi
high-water güclü sel isim ümumi
high-water sel isim ümumi
bearing high temperatures odadavamlılıq isim ümumi
fined high meltable mizlənməmiş parafin isim ümumi
high and slender person sərvqamət isim ümumi
high artistic value bədiilik isim ümumi
high cost of living bahaçılıq isim ümumi
high diving vışkadan hoppanma isim ümumi
high fence qurğan isim ümumi
high galoshes bot isim ümumi
high official alimənsəb isim ümumi
high overshoes bot isim ümumi
high pressure yüksək təzyiq isim ümumi
high prices bahaçılıq isim ümumi
high quality yüksək keyfiyyət isim ümumi
high rank ləyaqət isim ümumi
high religious person in Moslem müctəhid isim ümumi
high school orta məktəb isim ümumi
high school gimnaziya isim ümumi
high school boy gimnazist isim ümumi
high school girl gimnazist isim ümumi
high seas açıq dəniz isim ümumi
high shoes botinka isim ümumi
high spirits şən əhval-ruhiyyə isim ümumi
high tension yüksək gərginlik isim ümumi
high tension current yüksək gərginli cərəyan isim ümumi
high treason dövlət xəyanəti isim ümumi
high water daşqınlıq isim ümumi
high water daşqın isim ümumi
high words atışma isim ümumi
high-angle gun təyyarəvuran top isim ümumi
high-handedness dərəbəyilik isim ümumi
high-heeled shoes dikdaban isim ümumi
high-mindedness ideyalılıq isim ümumi
high-octane components yüksəkoktanlı komponentlər isim ümumi
high-paraffin petroleum yüksəkparafinli neft isim ümumi
high-pitched sound zil isim ümumi
high-modulus fiber yüksəkmodullu lif isim ümumi
high-octane gasoline yüksəkoktanlı benzin isim ümumi
high-speed train itigedən gatar isim ümumi
high-standing nonsense əllaməlik isim ümumi
high-sulfur petroleum yüksəkkükürdlü neft isim ümumi
high-temperature pyrolysis yüksəktemperaturlu piroliz isim ümumi
high-voltage line yüksəkvoltlu xətt isim ümumi
high pik isim ümumi
high-flyer göylə gedən isim ümumi
high-flyer şöhrətpərəst isim ümumi
high-grade dik yoxuş isim ümumi
high-road ana yol isim ümumi
high-road düz yol isim ümumi
high-road ən kəsə yol isim ümumi
high-road əsas yol isim ümumi
high-road şahrah isim ümumi
high heel dikdaban isim ümumi
high-hat böyük adam isim figurative meaning
high-hat böyük şəxs isim figurative meaning
high-hat böyük zat isim figurative meaning
high antisiklon isim ümumi
high yüksək təzyiqli sahə isim ümumi
high-hat dikbaş adam isim ümumi
high-hat lovğa adam isim ümumi
become high dikləşmək fel ümumi
climb high yüksəyə dırmaşmaq fel ümumi
create high prices bahalıq salmaq fel ümumi
fly high ucalmaq fel ümumi
have a high opinion of oneself özü haqqında yüksək fikirdə olmaq fel ümumi
have a high rank mərtəbələrə qalxmaq fel ümumi
have a high temperature isindirmək fel ümumi
have a high temperature alışıb-yanmaq fel ümumi
have a high voice uca səsi olmaq fel ümumi
hold high uca tutmaq fel ümumi
hold one's head high başını uca tutmaq fel ümumi
receive a high mark yüksək qiymət almaq fel ümumi
rise a high rank mənsəbə ucalmaq fel ümumi
rise high ucalmaq fel ümumi
run high kükrəmək fel ümumi
win a high appraisal yüksək qiymət almaq fel ümumi
high-hat məhəl qoymamaq fel danışıq dili
high-hat saymamaq fel danışıq dili
high-hat xor baxmaq fel danışıq dili
high hündür sifət ümumi
high qəlbi sifət ümumi
high yüksək sifət ümumi
high-class birinci dərəcəli sifət ümumi
high-class əla sifət ümumi
high-flown dəbdəbəli sifət ümumi
high-flown ibarəli sifət ümumi
high-flown qəliz sifət ümumi
high-flown təmtəraqlı sifət ümumi
high-grade birinci dərəcəli sifət ümumi
high-grade əla sifət ümumi
high-grade yüksək keyfiyyətli sifət ümumi
high-handed öz bildiyini edən sifət ümumi
high-handed özbaşına sifət ümumi
high-hearted açıq qəlbli sifət ümumi
high-hearted cəsarətli sifət ümumi
high-hearted cəsur sifət ümumi
high-hearted geniş ürəkli sifət ümumi
high-hearted igid sifət ümumi
high-hearted qurd ürəyi yemiş sifət ümumi
high-hearted xeyirxah sifət ümumi
high-hearted qoçaq sifət ümumi
high-heat odadavamlı sifət ümumi
high-pressure gərgin sifət ümumi
high-pressure yüksək təzyiqli sifət ümumi
high-ranking yüksək mövqe tutan sifət ümumi
high-seasoned acı sifət ümumi
high-seasoned çox ədviyyat vurulmuş sifət ümumi
high-seasoned tünd sifət ümumi
high-sounding gur sifət ümumi
high-sounding gur səsli sifət ümumi
high-sounding gurultulu sifət ümumi
high-speed itigedən sifət ümumi
high-speed sürətli sifət ümumi
high-spirited cəsarətli sifət ümumi
high-spirited cəsur sifət ümumi
high-spirited cürətli sifət ümumi
high-spirited igid sifət ümumi
high-spirited qoçaq sifət ümumi
high-spirited şücaətli sifət ümumi
high-spirited ürəkli sifət ümumi
knee-high diz hündürlükdə sifət ümumi
knee-high dizə qədər sifət ümumi
sky-high çox hündür sifət ümumi
sky-high çox yüksək sifət ümumi
high şumal sifət ümumi
high uca sifət ümumi
high ülvi sifət ümumi
high and mighty iddialı sifət ümumi
high and slender sərvqamət sifət ümumi
high-born nəsilli sifət ümumi
high-calorie kaloriyalı sifət ümumi
high-fed ərköyün sifət ümumi
high-heeled hündür dabanlı sifət ümumi
high-heeled dikdaban sifət ümumi
high-quality çeşidli sifət ümumi
high-quality yüksək keyfiyyətli sifət ümumi
high-minded təmiz sifət ümumi
high-pitched zil sifət ümumi
high-principled əqidəli sifət ümumi
high-quality yüksəkkeyfiyyətli sifət ümumi
high-octane yüksəkoktanlı sifət ümumi
high-range zil sifət ümumi
high-rank yüksəkvəzifəli sifət ümumi
high-temperature yüksəktemperaturlu sifət ümumi
high-voltage yüksəkgərginlikli sifət ümumi
high-voltage yüksəkvoltlu sifət ümumi
of high moral standards əxlaqlı sifət ümumi
high-tension yüksək gərginlikli sifət electrical engineering
high-tension yüksək voltlu sifət electrical engineering
high-voltage yüksək gərginlikli sifət electrical engineering
high-voltage yüksək voltlu sifət electrical engineering
high-ranking yüksək vəzifəli sifət military
high-flown göylə gedən sifət irony
high müəyyən hündürlük sifət ümumi
high ucalıq sifət ümumi
high-handed ixtiyar sahibi sifət ümumi
high-handed səlahiyyəti olan sifət ümumi
high-sounding təmtəraqlı sifət ümumi
high-speed böyük sürətlə işləyən sifət ümumi
high-spirited coşqun sifət ümumi
high-spirited dəliqanlı sifət ümumi
high-spirited ehtiraslı sifət ümumi
high-spirited qızğın sifət ümumi
high çox güclü sifət ümumi
high təsirli sifət ümumi
high-sounding dəbdəbəli sifət ümumi
high-sounding gözəl sifət ümumi
high-sounding qəşəng sifət ümumi
high-spirited əhvallı sifət ümumi
high-spirited oynaq sifət ümumi
high-spirited sevincli sifət ümumi
high-spirited şad sifət ümumi
high-spirited şən sifət ümumi
high-spirited şux sifət ümumi
high-spirited yaxşı əhval-ruhiyyəli sifət ümumi
high baha sifət ümumi
high böyük sifət ümumi
high çox sifət ümumi
high gərgin sifət ümumi
high güclü sifət ümumi
high intensiv sifət ümumi
high möhkəm sifət ümumi
high qızğın sifət ümumi
high ən qızğın çağda baş verən sifət ümumi
high ən qızğın vaxtda olan sifət ümumi
high ali sifət ümumi
high ali təbəqə sifət ümumi
high ən yaxşı sifət ümumi
high ən yüksək sifət ümumi
high alicənab sifət ümumi
high nəcib sifət ümumi
high gur sifət ümumi
high zil sifət ümumi
high fərəhli sifət ümumi
high sevincli sifət ümumi
high şad sifət ümumi
high şən sifət ümumi
high cah-calallı sifət ümumi
high dəbdəbəli sifət ümumi
high dövlətli sifət ümumi
high varlı sifət ümumi
high ağırlaşmış sifət ümumi
high qoxumuş sifət ümumi
high hündür zərf ümumi
high uca zərf ümumi
high yüksək zərf ümumi
at a high price yüksək məzənnədə zərf ümumi
at a high stage yüksək mərtəbədə zərf ümumi
at a high stage yüksək pillədə zərf ümumi
at high interest böyük faizlə zərf ümumi
high bülənd zərf ümumi
high up bülənd zərf ümumi
high up hündür zərf ümumi
high-flown: in a high-flown manner təmtəraqla zərf ümumi
high-pitched: in the high-pitched tone zildən zərf ümumi
in a high degree lap zərf ümumi
in a high tone amiranə tonla zərf ümumi
high güclü zərf ümumi
high intensiv zərf ümumi
high tez-tez zərf ümumi
high baha zərf ümumi
high baha qiymətə zərf ümumi
be in the high-light diqqət mərkəzində olmaq söz birləşməsi ümumi
buy at high figure yüksək qiymətə almaq söz birləşməsi ümumi
come hell or high water nə olur olsun söz birləşməsi ümumi
come hell or high water nəyin bahasına olursa olsun söz birləşməsi ümumi
Come off your high horse! Burax lovğalanmağı! söz birləşməsi ümumi
Come off your high horse! Özünü çəkmə görək! söz birləşməsi ümumi
exuberance of high spirits yüksək əhval ruhiyyə söz birləşməsi ümumi
hell and high water ağır sınaq söz birləşməsi ümumi
hell or high water ağır sınaq söz birləşməsi ümumi
high day günün günorta çağı söz birləşməsi ümumi
high fidelity dəqiq cihaz söz birləşməsi ümumi
high fidelity əla cihaz söz birləşməsi ümumi
high fidelity yüksək keyfiyyətli söz birləşməsi ümumi
high furnace şaxta peçi söz birləşməsi ümumi
high heels hündür daban söz birləşməsi ümumi
high ideals yüksək ideallar söz birləşməsi ümumi
high living cah-calallı həyat söz birləşməsi ümumi
high living firavan yaşayış söz birləşməsi ümumi
high road böyük yol söz birləşməsi ümumi
high road şose söz birləşməsi ümumi
high school orta məktəb söz birləşməsi ümumi
high sea güclü dalğa söz birləşməsi ümumi
high sea açıq dəniz söz birləşməsi ümumi
high shoes botinka söz birləşməsi ümumi
high shoes çəkmə söz birləşməsi ümumi
high spirits şad əhval söz birləşməsi ümumi
high spirits şən əhval-ruhiyyə söz birləşməsi ümumi
high table əziz qonaq stolu söz birləşməsi ümumi
high table fəxri qonaq stolu söz birləşməsi ümumi
high tide qabarma söz birləşməsi ümumi
high treason dövlətə xəyanət söz birləşməsi ümumi
high treason vətənə xəyanət söz birləşməsi ümumi
hit the high-light diqqət mərkəzində olmaq söz birləşməsi ümumi
of high priority birinci növbədə duran söz birləşməsi ümumi
of high priority təcili söz birləşməsi ümumi
of high priority təxirəsalınmaz söz birləşməsi ümumi
on the high ropes əsəbi söz birləşməsi ümumi
on the high ropes həyəcanlı vəziyyətdə söz birləşməsi ümumi
pay high baha başa gəlmək söz birləşməsi ümumi
run high qalxmaq söz birləşməsi ümumi
work at high pressure ciddiyyətlə işləmək söz birləşməsi ümumi
work at high pressure var gücü ilə işləmək söz birləşməsi ümumi
high school lisey söz birləşməsi ümumi
be in high spirits damağı çağ olmaq söz birləşməsi ümumi
be in high spirits kefi kök olmaq söz birləşməsi ümumi
be in high spirits kefi saz olmaq söz birləşməsi ümumi
be in high spirits kef yuxarı olmaq söz birləşməsi ümumi
get on one's high horse iftixar hiss etmək söz birləşməsi ümumi
get on one's high horse qovarlanmaq söz birləşməsi ümumi
get on one's high horse yekəxanalanmaq söz birləşməsi ümumi
mount the high horse kəkələnmək söz birləşməsi ümumi
mount the high horse kişilənmək söz birləşməsi ümumi
mount the high horse qürrələnmək söz birləşməsi ümumi
mounting a high horse kəkələnmə söz birləşməsi ümumi
ride the high horse şeşələnmək söz birləşməsi ümumi
ride the high horse xoruzlanmaq söz birləşməsi ümumi
ride the high horse təşəxxüslənmək söz birləşməsi ümumi
high shoes uzunboğaz çəkmə söz birləşməsi American
high latitudes yuxarı en dairələri söz birləşməsi geographical
high explosive fuqas söz birləşməsi military
high explosive partlayıcı söz birləşməsi military