• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
high religious person in moslem sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
ən yüksək nöqtə high isim ümumi
maksimum high isim ümumi
çox hündürdən uçan high-flyer isim ümumi
yüksək keyfiyyət high-grade isim ümumi
silindr high-hat isim ümumi
hündürlüyə hoppanan idmançı high-jumper isim ümumi
hündürlüyə tullanan idmançı high-jumper isim ümumi
ana xətt high-road isim ümumi
geniş yol high-road isim ümumi
magistral avtomobil yolu high-road isim ümumi
şose high-road isim ümumi
daşqın high-water isim ümumi
güclü sel high-water isim ümumi
sel high-water isim ümumi
müsəlman Moslem isim ümumi
adam person isim ümumi
şəxs person isim ümumi
başqa another person isim ümumi
tülək artful person isim ümumi
əfəl awkward person isim ümumi
latayır adam bawdy person isim ümumi
odadavamlılıq bearing high temperatures isim ümumi
Hicri beginning of Moslem era (June 16, 622) isim ümumi
ismətli adam blameless person isim ümumi
yüksək səviyyəli adam broad-minded person isim ümumi
daltonik color-blind person isim ümumi
laməkan countryless person isim ümumi
quşürək cowardly person isim ümumi
fəndgir crafty person isim ümumi
firon cruel person isim ümumi
ağlaşma crying for a dead person isim ümumi
tülək cunning person isim ümumi
kələkbaz cunning person isim ümumi
lal-kar adam deaf and dumb person isim ümumi
kar deaf person isim ümumi
allahpərəst devout person isim ümumi
qiblə direction to which a Moslem turns when praying isim ümumi
əlil disabled person isim ümumi
nakəs dishonest person isim ümumi
nakişi dishonest person isim ümumi
komediyaçı droll person isim ümumi
lal dumb person isim ümumi
xırdaboy dumpy person isim ümumi
orijinal eccentric person isim ümumi
rövzə elegy about the death of Moslem apostles isim ümumi
ayaqdançəkən envious person isim ümumi
qarnıaçıqlar envious person isim ümumi
qibtəkeş envious person isim ümumi
uzaqgörən farsighted person isim ümumi
iyrənən adam fastidious person isim ümumi
mizlənməmiş parafin fined high meltable isim ümumi
başağrıdan fussy person isim ümumi
dəmdəməki giddy person isim ümumi
savab God's reward for a person's good conduct on earth isim ümumi
biqəm happy-go-lucky person isim ümumi
işlək adam hard-working person isim ümumi
mırıq harelipped person isim ümumi
şeyx head of religious order isim ümumi
sərvqamət high and slender person isim ümumi
bədiilik high artistic value isim ümumi
bahaçılıq high cost of living isim ümumi
vışkadan hoppanma high diving isim ümumi
qurğan high fence isim ümumi
bot high galoshes isim ümumi
alimənsəb high official isim ümumi
bot high overshoes isim ümumi
yüksək təzyiq high pressure isim ümumi
bahaçılıq high prices isim ümumi
yüksək keyfiyyət high quality isim ümumi
ləyaqət high rank isim ümumi
müctəhid high religious person in Moslem isim ümumi
orta məktəb high school isim ümumi
gimnaziya high school isim ümumi
gimnazist high school boy isim ümumi
gimnazist high school girl isim ümumi
açıq dəniz high seas isim ümumi
botinka high shoes isim ümumi
şən əhval-ruhiyyə high spirits isim ümumi
yüksək gərginlik high tension isim ümumi
yüksək gərginli cərəyan high tension current isim ümumi
dövlət xəyanəti high treason isim ümumi
daşqınlıq high water isim ümumi
daşqın high water isim ümumi
atışma high words isim ümumi
təyyarəvuran top high-angle gun isim ümumi
dərəbəyilik high-handedness isim ümumi
dikdaban high-heeled shoes isim ümumi
ideyalılıq high-mindedness isim ümumi
yüksəkoktanlı komponentlər high-octane components isim ümumi
yüksəkparafinli neft high-paraffin petroleum isim ümumi
zil high-pitched sound isim ümumi
yüksəkmodullu lif high-modulus fiber isim ümumi
yüksəkoktanlı benzin high-octane gasoline isim ümumi
itigedən gatar high-speed train isim ümumi
əllaməlik high-standing nonsense isim ümumi
yüksəkkükürdlü neft high-sulfur petroleum isim ümumi
yüksəktemperaturlu piroliz high-temperature pyrolysis isim ümumi
yüksəkvoltlu xətt high-voltage line isim ümumi
qonaqçı hospitable person isim ümumi
tündməcaz hot-tempered person isim ümumi
tündxasiyyət hot-tempered person isim ümumi
ağzımvay humble person isim ümumi
ikidilli adam hypocritical person isim ümumi
ikiüzlü adam hypocritical person isim ümumi
naxələf ignoble person isim ümumi
dəyyus ill-person isim ümumi
ləng adam indolent person isim ümumi
işlək adam industrious person isim ümumi
əhli-dil intelligent person isim ümumi
dinsiz irreligious person isim ümumi
ağzımvay irresolute person isim ümumi
inamsız adam irresolute person isim ümumi
mızı irresolute person isim ümumi
ölüvay irresolute person isim ümumi
maymaq irresolute person isim ümumi
lağçı adam jesting person isim ümumi
adamgüldürən jocular person isim ümumi
nay jovial person isim ümumi
hüquqi şəxs juridical person isim ümumi
yuridik şəxs juridical person isim ümumi
çolaq lame person isim ümumi
dəngüş light-minded person isim ümumi
həməqidə like-minded person isim ümumi
həmfikir like-minded person isim ümumi
məsləkdaş like-minded person isim ümumi
xəbis loathsome person isim ümumi
həsrət longing for a person or place isim ümumi
başıbəlalı luckless person isim ümumi
əlil maimed person isim ümumi
nam-nişan makings of a person isim ümumi
naxələf mean person isim ümumi
dövlətpərəst mercenary-minded person isim ümumi
əhli-insaf merciful person isim ümumi
insanaoxşamaz misshaped person isim ümumi
mollaxana Moslem ecclesiastical school isim ümumi
qurban bayramı Moslem Festival of sacrifice isim ümumi
mədrəsə Moslem religious school isim ümumi
aşağı səviyyəli adam narrow-minded person isim ümumi
küsəyən adam noli me tangere person isim ümumi
kafir non-Moslem isim ümumi
inadkar obstinate person isim ümumi
hikkə obstinate person isim ümumi
boranı obtuse person isim ümumi
balqabaq obtuse person isim ümumi
Xızır one of the Moslem prophets isim ümumi
kəs person isim ümumi
nəfər person isim ümumi
ictimaiyyətçı person actively engaged in public life isim ümumi
təhkimçi person attached to some work isim ümumi
rəhbər işçi person in charge isim ümumi
şikayətçi person lodging complaint isim ümumi
məzuniyyətçi person on leave isim ümumi
mərsiyəxan person reciting elegy isim ümumi
daşbaşçı person who earns money illegally and dishonestly isim ümumi
püstəqarın person who eats few isim ümumi
naxünəkçi person who takes smb.'s thing without permission isim ümumi
qırışsifət person with wrinkled face isim ümumi
fleqmatik phlegmatic person isim ümumi
dikbaş pigheaded person isim ümumi
höcət pigheaded person isim ümumi
əhli-iman pious person isim ümumi
dəcəl prankish person isim ümumi
xüsusi şəxs private person isim ümumi
istiqanlı adam quick-tempered person isim ümumi
insanaoxşamaz rather ugly person isim ümumi
din religious isim ümumi
imam religious leader isim ümumi
zəkat religious tax isim ümumi
dini əhkamlar religious tenets isim ümumi
ağsaqqal respected person isim ümumi
əhli-iman righteous person isim ümumi
zırı rude person isim ümumi
zırpı rude person isim ümumi
əzrail ruthless person isim ümumi
uzaqgörən sagacious person isim ümumi
pişxidmət salaried person isim ümumi
koruş short-sighted person isim ümumi
naxoş sick person isim ümumi
dinməz silent person isim ümumi
ağırtərpənən slow-witted person isim ümumi
dunuq slow-witted person isim ümumi
boranı slow-witted person isim ümumi
kələkbaz sly person isim ümumi
bədxah spiteful person isim ümumi
hikkə stubborn person isim ümumi
inad stubborn person isim ümumi
höcət stubborn person isim ümumi
filankəs such person isim ümumi
mövhumatçı superstitious person isim ümumi
xurafatçı superstitious person isim ümumi
dinməz taciturn person isim ümumi
şəban the eighth month of Moslem calender isim ümumi
qalınqabıq thick-skinned person isim ümumi
anqut thin and long-necked person isim ümumi
dəymədüşər thin-skinned person isim ümumi
xırdaboy tubby person isim ümumi
bədheybət ugly person isim ümumi
yassar ugly person isim ümumi
başıbəlalı unlucky person isim ümumi
bəxtiqara unlucky person isim ümumi
binəsib unlucky person isim ümumi
bədrəftar unsociable person isim ümumi
insandanqaçan adam unsociable person isim ümumi
iltifatlı adam urbane person isim ümumi
yüksəkvəzifəli şəxs Very Important Person isim ümumi
sərraf wise person isim ümumi
layiqli adam worthy person isim ümumi
abid religious person isim religion
pik high isim ümumi
göylə gedən high-flyer isim ümumi
şöhrətpərəst high-flyer isim ümumi
dik yoxuş high-grade isim ümumi
ana yol high-road isim ümumi
düz yol high-road isim ümumi
ən kəsə yol high-road isim ümumi
əsas yol high-road isim ümumi
şahrah high-road isim ümumi
görkəm person isim ümumi
xarici görkəm person isim ümumi
dikdaban high heel isim ümumi
böyük adam high-hat isim figurative meaning
böyük şəxs high-hat isim figurative meaning
böyük zat high-hat isim figurative meaning
antisiklon high isim ümumi
yüksək təzyiqli sahə high isim ümumi
dikbaş adam high-hat isim ümumi
lovğa adam high-hat isim ümumi
iştirak edən şəxs person isim ümumi
personaj person isim ümumi
rol person isim ümumi
fiziki şəxs person isim law
dikləşmək become high fel ümumi
yüksəyə dırmaşmaq climb high fel ümumi
bahalıq salmaq create high prices fel ümumi
ucalmaq fly high fel ümumi
özü haqqında yüksək fikirdə olmaq have a high opinion of oneself fel ümumi
mərtəbələrə qalxmaq have a high rank fel ümumi
isindirmək have a high temperature fel ümumi
alışıb-yanmaq have a high temperature fel ümumi
uca səsi olmaq have a high voice fel ümumi
uca tutmaq hold high fel ümumi
başını uca tutmaq hold one's head high fel ümumi
oxşatmaq mistake a person for another fel ümumi
yüksək qiymət almaq receive a high mark fel ümumi
mənsəbə ucalmaq rise a high rank fel ümumi
ucalmaq rise high fel ümumi
kükrəmək run high fel ümumi
yüksək qiymət almaq win a high appraisal fel ümumi
məhəl qoymamaq high-hat fel danışıq dili
saymamaq high-hat fel danışıq dili
xor baxmaq high-hat fel danışıq dili
hündür high sifət ümumi
qəlbi high sifət ümumi
yüksək high sifət ümumi
birinci dərəcəli high-class sifət ümumi
əla high-class sifət ümumi
dəbdəbəli high-flown sifət ümumi
ibarəli high-flown sifət ümumi
qəliz high-flown sifət ümumi
təmtəraqlı high-flown sifət ümumi
birinci dərəcəli high-grade sifət ümumi
əla high-grade sifət ümumi
yüksək keyfiyyətli high-grade sifət ümumi
öz bildiyini edən high-handed sifət ümumi
özbaşına high-handed sifət ümumi
açıq qəlbli high-hearted sifət ümumi
cəsarətli high-hearted sifət ümumi
cəsur high-hearted sifət ümumi
geniş ürəkli high-hearted sifət ümumi
igid high-hearted sifət ümumi
qurd ürəyi yemiş high-hearted sifət ümumi
xeyirxah high-hearted sifət ümumi
qoçaq high-hearted sifət ümumi
odadavamlı high-heat sifət ümumi
gərgin high-pressure sifət ümumi
yüksək təzyiqli high-pressure sifət ümumi
yüksək mövqe tutan high-ranking sifət ümumi
acı high-seasoned sifət ümumi
çox ədviyyat vurulmuş high-seasoned sifət ümumi
tünd high-seasoned sifət ümumi
gur high-sounding sifət ümumi
gur səsli high-sounding sifət ümumi
gurultulu high-sounding sifət ümumi
itigedən high-speed sifət ümumi
sürətli high-speed sifət ümumi
cəsarətli high-spirited sifət ümumi
cəsur high-spirited sifət ümumi
cürətli high-spirited sifət ümumi
igid high-spirited sifət ümumi
qoçaq high-spirited sifət ümumi
şücaətli high-spirited sifət ümumi
ürəkli high-spirited sifət ümumi
diz hündürlükdə knee-high sifət ümumi
dizə qədər knee-high sifət ümumi
dini religious sifət ümumi
çox hündür sky-high sifət ümumi
çox yüksək sky-high sifət ümumi
qocafəndi fit for an aged person sifət ümumi
uzunçu garrulous person sifət ümumi
şumal high sifət ümumi
vero