• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
içəri basmaq sözünün tərcüməsi (193 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
içəri tərəf interior 2 1
çiyinin içəri tərəfi oxter 2 1
paxır basmaq acidifier 2 1
ağac başmaq clog 2 1
paxır basmaq oxidizer; paxırı açılmaq 2 1
söyüşə basmaq scold 2 1
başmaq shoe 2 1
qədəm basmaq visit 2 1
damğa basmaq üçün alət brand 2 1
basmaq press 2 22
başmaq seyri turn 2 1
basmaq appose 3 1
möhür basmaq appose 3 1
çörəyə əl basmaq asseverate 3 1
fitə basmaq boo 3 1
küyə basmaq boo 3 1
damğa basmaq brand 3 1
fıştırığa basmaq catcall 3 1
fitə basmaq catcall 3 1
basmaq coat 3 1
içəri girmək come in 3 1
basmaq deluge 3 1
daşıb basmaq deluge 3 1
içəri basmaq dent 3 1
basmaq dip 3 1
basmaq douse 3 1
basmaq dunk 3 1
içəri buraxmamaq exclude 3 1
basmaq flood 3 1
daşıb basmaq flood 3 1
içəri ötürmək gorge 3 1
içəri ötürmək gulch 3 1
bağrına basmaq hug 3 1
basmaq immerse 3 1
içəri salmaq immure 3 1
içəri salmaq incarcerate 3 1
basmaq inundate 3 1
daşıb basmaq inundate 3 1
güclə içəri daxil olmaq muscle 3 1
basmaq overrun 3 1
özünü basmaq plump down 3 1
basmaq press 3 1
basmaq souse 3 1
basmaq swamp 3 1
ayaq basmaq tramp 3 1
ayaq basmaq tread 3 1
içəri salmaq usher 3 1
zəhmi basmaq awe 3 1
kol basmaq be covered with bushes 3 1
kir basmaq be covered with dirt 3 1
kol-kos basmaq be covered with shrubs 3 1
qar basmaq be covered with snow 3 1
basmaq be overgrown 3 1
ot basmaq be overgrown with grass 3 1
paxır basmaq be oxidized; paxırlaşdırıcı 3 1
hövsələsini basmaq be patient 3 1
bədbəxtlik basmaq be unhappy 3 1
saç-saqqal basmaq be unshaven 3 1
saqqal basmaq be unshaven 3 1
ətalət basmaq become inert 3 1
kol-kos basmaq become shrubby 3 1
bədbəxtlik basmaq become unhappy 3 1
körük basmaq blow 3 1
Gopa basmaq boast 3 1
Gopa basmaq brag 3 1
dağ basmaq brand 3 1
qan-tər basmaq break into a sweat 3 1
tər basmaq break into a sweat 3 1
ətrafına kol basmaq bush 3 1
qədəm basmaq call on 3 1
aktyoru fitə basmaq catcall an actor 3 1
gülləyə basmaq center fire 3 1
kömür basmaq char 3 1
kart basmaq cheat 3 1
içəri gəlmək come in 3 1
basmaq come over 3 1
içəri keçmək come through 3 1
qədəm basmaq come to see 3 1
köksünə basmaq cuddle smb. or smth. to one's breast 3 1
basmaq defeat 3 1
qan-tər basmaq drip with sweat 3 1
bağrına basmaq embrace 3 1
keçə basmaq felt 3 1
basmaq fight down 3 1
su basmaq fill up with water 3 1
gülləyə basmaq fire intensively 3 1
su basmaq flood 3 1
keçə basmaq full thick felt 3 1
içəri girmək get into 3 1
paxır basmaq get oxidized; paxırlanmaq 3 1
bir kəsi suya basmaq give smb. a dip 3 1
fışdırıqa basmaq hiss 3 1
fışdırıqa basmaq hiss away 3 1
zəhmi basmaq inspire dread 3 1
saç-saqqal basmaq let one's beard grow 3 1
içəri baxmaq look inside 3 1
kömür basmaq make charcoal 3 1
mamır basmaq moss-grown: be moss-grown 3 1
içəri açılmaq open inwards 3 1
basmaq overgrow 3 1
tər basmaq perspire 3 1
basmaq print 3 1
basmaq push down 3 1
düyməni basmaq push the button 3 1
ev basmaq rob a house 3 1
basmaq run over 3 1
paxır basmaq stand exposed 3 1
kandara ayaq basmaq step over the threshold 3 1
bir kəsi sinəsinə basmaq strain smb. one's breast 3 1
bədlik basmaq suffer a set-back 3 1
əl basmaq swear 3 1
tər basmaq sweat 3 1
daşa basmaq throw stones 3 1
bir kəsin qabarını basmaq tread on smb.'s corn 3 1
kəsalət basmaq turn lazy 3 1
kəsalət basmaq turn sloth 3 1
yara basmaq ulcerate 3 1
ayaq basmaq visit 3 1
özünü basmaq flop 3 3
basmaq assail 3 1
pas basmaq corrode 3 1
basmaq cram 3 1
basmaq curb 3 1
basmaq duck 3 1
basmaq float 3 1
daşıb basmaq float 3 1
ot basmaq grass 3 1
içəri əymək hollow 3 1
içəri əymək hollow out 3 1
fıştırığa basmaq hoot 3 1
fitə basmaq hoot 3 1
kif basmaq mould 3 1
ot basmaq overgrow 3 1
tük basmaq overgrow 3 1
daşa basmaq pebble 3 1
damğa basmaq poker 3 1
basmaq pull 3 1
damğa basmaq seal 3 1
basmaq shower 3 1
fitə basmaq barrack 3 3
səs basmaq barrack 3 3
damğa basmaq cauterise 3 13
naxış basmaq chisel 3 1
basmaq crowd 3 1
basmaq depress 3 1
basmaq drift 3 1
basmaq drown 3 1
basmaq hail 3 1
fışqırığa basmaq hiss 3 1
fitə basmaq hiss 3 1
basmaq jam 3 1
basmaq nestle 3 1
basmaq overwhelm 3 1
basmaq poke 3 1
basmaq press 3 1
basmaq clap 3 1
basmaq cover 3 1
basmaq overblow 3 1
şəkil basmaq tool 3 1
basmaq twist 3 1
basmaq affect 3 5
basmaq choke 3 1
basmaq push 3 1
gopa basmaq gas 3 3
basmaq click 3 22
içəri yerləşdirmək embed 3 22
dağ basmaq burn 3 1
basmaq set 3 1
içəri inner 4 1
nəfəsini içəri çəkən breathless 4 1
içəri yerləşdirilmiş embedded 4 22
içəri inside 6 1
içəri inward 6 1
içəri within 6 1
içəri tərəfdən within 6 1
içəri inwards 6 1
içəri in 6 1
içəri in 10 1
əyləci basmaq put on the brake 29 1
hirsini basmaq quell one's fears 29 1
basmaq run wild 29 1
möhür basmaq set a seal 29 1
basmaq shower up 29 1
basmaq step on 29 1
yatan itin ayağını basmaq wake a sleeping wolf 29 1
içəri girmək walk in 29 1
içəri girmək walk into 29 1
təsadüfən içəri girmək wander in 29 1
dizi altına basmaq wrestle down 29 1
ovcuna basmaq grease smb.'s palm 29 1
yarasına duz basmaq put salt on one's wound 29 1
quyruğunu basmaq twist smb.'s tail 29 1
içəri girmək istəmək want in 29 3