• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
işsizliyə görə verilən maddi yardım sözünün tərcüməsi (252 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
yardım aid isim ümumi
yardım assistance isim ümumi
əl hərəkəti ilə verilən işarə beck isim ümumi
yüzdərəcəli şkalaya görə centigrade isim ümumi
kitabxanada kitab verilən stol charging-desk isim ümumi
işsizliyə görə verilən maddi yardım dole isim ümumi
işsizliyə görə verilən müavinət dole isim ümumi
əsatirlərə görə pəri elf isim ümumi
satılmaması şərtiylə verilən mülk entail isim ümumi
ilk yardım first-aid isim ümumi
təcili yardım first-aid isim ümumi
yardım furtherance isim ümumi
yardım etmə furtherance isim ümumi
maddi yardım gratuity isim ümumi
yardım help isim ümumi
susmaq üçün verilən rüşvət hush-money isim ümumi
qocalar üçün tibbi yardım proqramı medicare isim ümumi
maaş verilən gün pay-day isim ümumi
yardım promotion isim ümumi
maddi yardım subsidy isim ümumi
maddi yardım subvention isim ümumi
yardım succour isim ümumi
başqalarına təmənnasız yardım etməyə hazır olma altruism isim ümumi
maddi yardım vermə funding isim ümumi
texniki yardım avtomobili breakdown van isim ümumi
şikəstliyə görə təqaüd disability pension isim ümumi
təcili yardım first aid isim ümumi
xətt verilən yer inlet isim ümumi
maddi dəlil material evidence isim ümumi
maddi baza material resources isim ümumi
hamiləliyə görə məzuniyyət maternity leave isim ümumi
qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə mutual assistance pact isim ümumi
qocalığa görə pensiya old-age pension isim ümumi
qocalığa görə təqaüd old-age pension isim ümumi
maddi kömək pecuniary aid isim ümumi
yardım fondu relief fund isim ümumi
yeraltı sərvətlərdən istifadə etməyə görə icarə haqqı royalty isim ümumi
texniki yardım stansiyası service station isim ümumi
xəstəliyə görə məzuniyyət sick-leave isim ümumi
yardım boost isim danışıq dili
təcili yardım çağırışı hurry-call isim American
verilən datum isim computer
qulluğa görə qulluq quid pro quo isim Latin
təcili yardım ambulance isim ümumi
kofe verilən otaq divan isim ümumi
təcili yardım emergency isim ümumi
maliyyə yardım grant isim ümumi
yardım etmə helping isim ümumi
tibbi yardım göstərən döyüşçü medic isim ümumi
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary isim ümumi
bir-birinə yardım mutuality isim ümumi
kasıblığına görə verilən təqaüdlə yaşayan adam pauper isim ümumi
staja görə birincilik precedence isim ümumi
rütbəyə görə birincilik precedence isim ümumi
vəzifəyə görə birincilik precedence isim ümumi
yaşa görə böyüklük precedence isim ümumi
yaşa görə üstünlük precedence isim ümumi
əmlakı xilas etməyə görə mükafat salvage isim ümumi
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik dustaq trusty isim ümumi
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik məhbus trusty isim ümumi
maddi dəlil exhibit isim law
maddi sübut exhibit isim law
açıq havada verilən qonaqlıq barbecue isim ümumi
pul yerinə verilən kağız chit isim ümumi
gəmi ilə göndərilən yük üçün verilən sənəd consignment isim ümumi
elmi fealiyyətlə məşgul olanlara verilən dotasiya fellowship isim ümumi
icarəyə verilən ev tenancy isim ümumi
icarəyə verilən torpaq tenancy isim ümumi
icarəyə verilən bina tenement isim ümumi
icarəyə verilən mülkiyyət tenement isim ümumi
müqəddəs Valentin günündə sevgiliyə verilən hədiyyə valentine isim ümumi
vəzifə borcuna görə öz yerində yaşamayan adam outlier isim figurative meaning
maddi nemətlər wealth isim figurative meaning
verilən səslərin miqdarı vote isim collective noun
yüyənin atın ağzına verilən dəmir hissəsi bit isim ümumi
jurnala verilən məqalə contribution isim ümumi
qəzetə verilən məqalə contribution isim ümumi
lüğətdə verilən izahat gloss isim ümumi
dövlət tərəfindən verilən mükafatlar honour isim ümumi
maddi yatırım relief isim ümumi
ölümdən sonra verilən sığorta reversion isim ümumi
sərnişinlərin və yüklərin keçiddən daşınması və ona görə haqq alınma hüququ ferry isim law
yardım contribution isim ümumi
artistlərdən birinin xeyrinə verilən tamaşa benefit isim theatrical
verilən səslərin sayı ballot isim ümumi
hər bir satılan kitabdan faiz hesabı ilə verilən pul royalty isim ümumi
bilet əvəzinə verilən talon check isim ümumi
yardım etmək aid fel ümumi
siyasi motivə görə qətlə yetirmək assassinate fel ümumi
yardım etmək assist fel ümumi
əmlakı varisliyə görə vermək demise fel ümumi
mülki varisliyə görə vermək demise fel ümumi
maddi cəhətdən təmin etmək endow fel ümumi
yardım göstərmək expedite fel ümumi
boyuna görə olmaq fit fel ümumi
ölçüsünə görə olmaq fit fel ümumi
yardım etmək further fel ümumi
yardım etmək help fel ümumi
yardım göstərmək help fel ümumi
növlərinə görə müəyyənləşdirmək modify fel ümumi
yardım etmək redound fel ümumi
maddi yardım etmək subscribe fel ümumi
yardım etmək subserve fel ümumi
maddi yardım etmək subsidize fel ümumi
yardım göstərmək succour fel ümumi
daha yüksək əmək haqqı verilən işə keçirmək upgrade fel ümumi
təhqirə görə intiqam almaq avenge insult fel ümumi
yaşına görə arif olmaq be wise for one's age fel ümumi
yardım etmək give help fel ümumi
varisliyə görə almaq inherit fel ümumi
görkəminə görə mühakimə yürütmək judge by appearance fel ümumi
qələbəyə görə sevinmək rejoice over a victory fel ümumi
növlərə görə təsnif etmək classify fel ümumi
müqaviləyə görə üzərinə öhdəlik götürmək covenant fel ümumi
yardım etmək favour fel ümumi
xırda şeylərə görə küsüşmək pettifog fel ümumi
ağır cinayətə görə ittiham etmək impeach fel law
yardım almaq depend fel ümumi
yardım etmək work fel ümumi
maddi sübut təqdim etmək exhibit fel law
yol verilən admissible sifət ümumi
təcili yardım ambulance sifət ümumi
xahişə görə keçilə bilən appealable sifət ümumi
qeyri-maddi bodiless sifət ümumi
yardım edən cooperant sifət ümumi
maddi corporeal sifət ümumi
əlavə verilən extra sifət ümumi
üstəlik verilən extra sifət ümumi
verilən given sifət ümumi
qeyri-maddi immaterial sifət ümumi
qeyri-maddi incorporeal sifət ümumi
maddi material sifət ümumi
maddi objective sifət ümumi
yol verilən bilən permissible sifət ümumi
yol verilən permissive sifət ümumi
maddi physical sifət ümumi
əlavə verilən plus sifət ümumi
üstəlik verilən plus sifət ümumi
yaşına görə çox inkişaf etmiş precocious sifət ümumi
üstünlük verilən preferential sifət ümumi
pulu verilən stipendiary sifət ümumi
vəsiyyətnamə ilə verilən testamentary sifət ümumi
az əmək haqqı verilən underpaid sifət ümumi
yol verilən warrantable sifət ümumi
yaxşı haqq verilən well-paid sifət ümumi
yaxşı muzde verilən well-paid sifət ümumi
qeyri-maddi non-material sifət ümumi
maddi pecuniary sifət ümumi
verilən əyriyə doğru istiqamətlənən toxunan tangential sifət mathematics
yardım almamış unrelieved sifət ümumi
qeyri-maddi unsubstantial sifət ümumi
gələcəyi görə bilməyən short-sighted sifət figurative meaning
ləyaqətinə görə deservedly zərf ümumi
xidmətinə görə deservedly zərf ümumi
ona görə də hereafter zərf ümumi
tarixə görə historically zərf ümumi
məntiqə görə logically zərf ümumi
əslinə görə originally zərf ümumi
ehtimala görə presumably zərf ümumi
buna görə therefore zərf ümumi
buna görə hereunder zərf ümumi
deyilənə görə reportedly zərf ümumi
tərcihə görə preferably zərf ümumi
görə according zərf ümumi
dəbə görə according to fashion zərf ümumi
boyuna görə according to height zərf ümumi
qanuna görə according to law zərf ümumi
məsləhətə görə according to the advice zərf ümumi
plana görə according to the plan zərf ümumi
dəbə görə after the fashion zərf ümumi
bir kəsin təvəqqesinə görə at smb.'s request zərf ümumi
kiminsə xahişinə görə at smb.'s request zərf ümumi
oxşarlığa görə by analogy zərf ümumi
hökmə görə by order zərf ümumi
böyüklüyə görə by right of seniority zərf ümumi
böyüklüyə görə by seniority zərf ümumi
ailə mülahizələrinə görə for family reasons zərf ümumi
qərara görə in accordance with the decision zərf ümumi
fakta görə thanks to the fact zərf ümumi
aldığım məlumata görə to my knowledge zərf ümumi
mənim mülahizəmə görə to my mind zərf ümumi
əqidəsinə görə according to one's opinion zərf ümumi
zövqə görə to the taste zərf ümumi
bu görə də hence zərf ümumi
buna görə thence zərf ümumi
ona görə ki because bağlayıcı ümumi
ona görə ki for bağlayıcı ümumi
ona görə so bağlayıcı ümumi
ona görə də so bağlayıcı ümumi
xüsusən ona görə ki Just because bağlayıcı ümumi
yalnız ona görə ki Just because bağlayıcı ümumi
- a görə since bağlayıcı ümumi
- ə görə since bağlayıcı ümumi
... görə so bağlayıcı ümumi
görə according to sözönü ümumi
görə due to sözönü ümumi
olmadığına görə failing sözönü ümumi
görə in accordance with sözönü ümumi
görə owing to sözönü ümumi
görə thanks to sözönü ümumi
... görə through sözönü ümumi
nəyə görə? why interrogative pronoun ümumi
nəyə görə? why relative pronoun ümumi
nəyə görə? wherefore interrogative adverb ümumi
ilk yardım göstərmək apply first-aid söz birləşməsi ümumi
əmrə görə at the behest of söz birləşməsi ümumi
tələbə görə at the behest of söz birləşməsi ümumi
yaşına görə cavan görünmək bear one's age well söz birləşməsi ümumi
qarşılıqlı yardım cəmiyyəti benefit society söz birləşməsi ümumi
qatilə verilən pul blood money söz birləşməsi ümumi
qətlə şahidlik edən adama verilən pul blood money söz birləşməsi ümumi
zarafat olaraq sonuncu olana verilən mükafat booby prize söz birləşməsi ümumi
mənim hesablamama görə by my reckoning söz birləşməsi ümumi
növbətçi təcili yardım maşını crash ambulance söz birləşməsi ümumi
ilk yardım məntəqəsi first-aid station söz birləşməsi ümumi
boyuna görə olmaq fit like a glove söz birləşməsi ümumi
əyninə görə olmaq fit like a glove söz birləşməsi ümumi
əməlinə görə cəzasını çəkmək fry in one's own grease söz birləşməsi ümumi
yardım etmək give hand söz birləşməsi ümumi
Bu işə görə adamı asarlar hangin matter söz birləşməsi ümumi
bir kəsdən bir şeyə görə qisas almaq have one's revenge upon smb. for smth. söz birləşməsi ümumi
vəzifəyə görə bir kəsdən üstün olmaq have precendence of smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə görə girov tələb etmək hold smb. to ransom söz birləşməsi ümumi
mənə görə in my opinion söz birləşməsi ümumi
yardım etmək lend a hand söz birləşməsi ümumi
reseptə görə dərman yazmaq make up a prescription söz birləşməsi ümumi
yaşına görə ağlı başında old head on shoulders söz birləşməsi ümumi
yaşına görə kamil old head on shoulders söz birləşməsi ümumi
şübhəyə görə on suspicion söz birləşməsi ümumi
görə owing to söz birləşməsi ümumi
Dilinə görə dilçəyi də var Quick at meat quick at work söz birləşməsi ümumi
gələcəyi görə bilməmə short views söz birləşməsi ümumi
bir kəsdən bir şeyə görə qisas almaq take one's revenge upon smb. for smth. söz birləşməsi ümumi
vəzifəyə görə bir kəsdən üstün olmaq take precendence of smb. söz birləşməsi ümumi
... görə thanks to söz birləşməsi ümumi
mənə məlum olduğuna görə to the best of my knowledge söz birləşməsi ümumi
Birləşmiş Millətlərin Uşaqlara Beynəlxalq Yardım Fondu United Nations International Childrens Emergency Fund söz birləşməsi ümumi
hədsiz yardım unstinding support söz birləşməsi ümumi
anlaşıldığına görə as it turned out söz birləşməsi ümumi
şaiəyə görə People say söz birləşməsi ümumi
rəvayət ə görə People say söz birləşməsi ümumi
rəvayət ə görə They say söz birləşməsi ümumi
şaiəyə görə They say söz birləşməsi ümumi
girovla verilən istiqraz loan on mortgage söz birləşməsi law
girovla verilən ssuda loan on mortgage söz birləşməsi law
İtə hörmət edərlər yiyəsinə görə Love me, love my dog söz birləşməsi proverb
mənə görə by my reckoning söz birləşməsi ümumi
gələcəyi görə bilməmə short sight söz birləşməsi figurative meaning
artıq verilən pul extras cəm ümumi
dövlət tərəfindən verilən medallar honours cəm ümumi
dövlət tərəfindən verilən rütbələr honours cəm ümumi
kompasa görə istiqamət bearing cəm ümumi