• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
İsa peyğəmbərdən sonra ad isim ümumi
günortadan sonra afternoon isim ümumi
üzü qırxdıqdan sonra işlədilən maye aftershave isim ümumi
dəyərinin müəyyən etmə appraisal isim ümumi
şəxsi etiqad certitude isim ümumi
şəxsi inam certitude isim ümumi
bərk sərxoşluqdan sonra süstləşmə crapulence isim ümumi
müəyyən miqdar deal isim ümumi
hədd müəyyən etmək delimitation isim ümumi
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential isim ümumi
müəyyən etmə distinction isim ümumi
bir şeyin tərkib hissəsi element isim ümumi
müəyyən məqsədə doğru yönəldilmə enact isim ümumi
irəlicədən müəyyən edilmə foredoom isim ümumi
irəlicədən müəyyən etmə foredoom isim ümumi
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom isim ümumi
bir şeyin üzərinə oturmuş çirk qatı grime isim ümumi
müəyyən bir sahədə fəaliyyət göstərməyə hazırlaşma habilitation isim ümumi
icarəyə götürmə hire isim ümumi
icarəyə götürən holder isim ümumi
müəyyən etmə identification isim ümumi
bir şeyin daxili interior isim ümumi
vəzifədən şəxsi məqsəd üçün istifadə etmə jobbery isim ümumi
vəzifədən şəxsi mənfəət üçün istifadə etmə jobbery isim ümumi
icarəyə götürmə leasehold isim ümumi
icarəyə götürən lessor isim ümumi
icarəyə vermə let isim ümumi
kompasın istiqamətini müəyyən edən mariner isim ümumi
şəxsi heyətin siyahısı muster-book isim ümumi
icarəyə götürmə occupancy isim ümumi
icarəyə götürülən yer occupancy isim ümumi
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter isim ümumi
bir şeyin bayır tərəfi out isim ümumi
bir şeyin xaric tərəfi out isim ümumi
bir şeyin bayır tərəfi outside isim ümumi
bir şeyin xarici tərəfi outside isim ümumi
bir şeyin üstünə qoymaq overlay isim ümumi
bir şeyin üzərinə qoymaq overlay isim ümumi
sonra gəlmə posteriority isim ümumi
irəlicədən müəyyən etmə predetermination isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination isim ümumi
irəlicədən müəyyən etmək predetermine isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine isim ümumi
müəyyən məqsədə yönəldilmə purposefulness isim ümumi
bir şeyin əsas mahiyyəti cövhəri quintessence isim ümumi
bir şeyin qırılmış hissələri sliver isim ümumi
bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi specification isim ümumi
müəyyən etmək specification isim ümumi
boş şeyin üstündə savaşma squaáble isim ümumi
ildırım sürətli hücum və sonra geri çəkilmə tip-and-run isim ümumi
yuyulandan sonra ütü tələb etməyən parçadan olan paltar wash-and-wear isim ümumi
müəyyən etmə designation isim ümumi
müəyyən edilmiş fakt established fact isim ümumi
şəxsi-qərəz hostility isim ümumi
şəxsi hesab personal account isim ümumi
şəxsi-qərəzlik personal anger isim ümumi
şəxsi əşyalar personal belongings isim ümumi
şəxsi ünsiyyət personal contact isim ümumi
şəxsi-qərəzlik personal hostility isim ümumi
şəxsi-qərəz personal interest isim ümumi
şəxsi imtiyaz personal privilege isim ümumi
şəxsi məsuliyyət personal responsibility isim ümumi
şəxsi he'yət personnel isim ümumi
şəxsi məziyyət proper pride isim ümumi
şəxsi ləyaqət hissi self-respect isim ümumi
müəyyən artikl the isim ümumi
müəyyən həddə kimi to a certain degree isim ümumi
bərk sərxoşluqdan sonra süstləşmə hangover isim danışıq dili
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover isim danışıq dili
müəyyən bir peşə sahəsində işlədilən dil jargon isim linguistic
ancaq müəyyən sahədə işlənən söz nonce-word isim linguistic
şəxsi heyətin bölmə rəisi adjutant isim military
şəxsi heyəti komplektləşdirmə recruitment isim military
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest isim agricultural
müəyyən insan qrupu gentry isim jocular
meyit yandırıldıqdan sonra qalan kül ash isim ümumi
şəxsi mühafizə bodyguard isim ümumi
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough isim ümumi
şəxsi heyət cadre isim ümumi
şəxsi xəstəxana clinic isim ümumi
daranmadan sonra daraqda qalan saç combing isim ümumi
bir şeyin yarandığı məkan cradle isim ümumi
müəyyən etmə determination isim ümumi
müəyyən etmə discovery isim ümumi
qeyri-müəyyən cavab equivocation isim ümumi
icarəyə vermə farming isim ümumi
qüsuru müəyyən edən cihaz faultfinder isim ümumi
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower isim ümumi
bir şeyin qaymağı flower isim ümumi
qeyri-müəyyən vəziyyət hover isim ümumi
bir şeyin inkişafının ən mühüm mərhələsi landmark isim ümumi
icarəyə verən lessor isim ümumi
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature isim ümumi
şəxsi heyət manpower isim ümumi
bir şeyin canı meat isim ümumi
bir şeyin mahiyyəti meat isim ümumi
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş adam nominee isim ümumi
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee isim ümumi
şəxsi-qərəzlik edən adam nonconformist isim ümumi
bir şeyin süni təzahürü ostentation isim ümumi
şəxsi və ya xidməti sənəd paper isim ümumi
atasının ölümündən sonra doğulmuş posthumous isim ümumi
müəyyən bir təşkilatın başçısı president isim ümumi
müəyyən bir təşkilatın rəhbəri president isim ümumi
şəxsi ləyaqət pride isim ümumi
şəxsi mənfəət güdməmə self-neglect isim ümumi
şəxsi heyət staff isim ümumi
bitkilərin müəyyən şəkildə durması üçün xüsusi sipər trellis isim ümumi
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik dustaq trusty isim ümumi
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik məhbus trusty isim ümumi
müəyyən bir ilin məhsulu olan çaxır vintage isim ümumi
müəyyən bir ilin məhsulu olan şərab vintage isim ümumi
yagışdan sonra gələn qoxu petrichor isim ümumi
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan sahə outfield isim figurative meaning
şəxsi heyət personnel isim military
şəxsi heyəti daşımaq üçün transportyor troop-carrier isim military
müəyyən ölçüdə parça breadth isim ümumi
şəxsi heyət contingent isim ümumi
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream isim ümumi
bir şeyin qaymağı cream isim ümumi
qeyri-müəyyən cavab evasion isim ümumi
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money isim ümumi
müəyyən sosial nüfuza malik olan qadın matron isim ümumi
qısa şəxsi məktub note isim ümumi
icarəyə götürülmüş torpaq sahəsi occupation isim ümumi
götürülmüş mal offtake isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmə ordination isim ümumi
bir şeyin o birisinə tam əks olması pole isim ümumi
icarəyə götürülən ev tenancy isim ümumi
icarəyə götürülən torpaq tenancy isim ümumi
icarəyə verilən ev tenancy isim ümumi
icarəyə verilən torpaq tenancy isim ümumi
icarəyə götürülən bina tenement isim ümumi
icarəyə götürülən mülkiyyət tenement isim ümumi
icarəyə verilən bina tenement isim ümumi
icarəyə verilən mülkiyyət tenement isim ümumi
müəyyən fəaliyyət dairəsi world isim ümumi
döyüş cədvəli ilə müəyyən olunmuş yer quarters isim nautical
bayramdan sonra səkkizinci gün octave isim religion
bir şeyin arxa tərəfi back isim ümumi
bir şeyin dal tərəfi back isim ümumi
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan kök grub isim ümumi
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan rişə grub isim ümumi
bir şeyin gövdəsi rack isim ümumi
ölümdən sonra verilən sığorta reversion isim ümumi
şəxsi keyfiyyət timber isim ümumi
şəxsi ləyaqət timber isim ümumi
dividenti qəti müəyyən edilməmiş aksiya equity isim economy
cüt şeyin tayı companion isim ümumi
bir şeyin əksi offset isim ümumi
bir şeyin öhdəsindən gələ bilmək afford fel ümumi
müəyyən etmək appoint fel ümumi
dəyərini müəyyən etmək appraise fel ümumi
müəyyən etmək ascertain fel ümumi
bir şeyin dəyərini azaltmaq belittle fel ümumi
müəyyən bir münasibətə gətirmək correlate fel ümumi
müəyyən marşrut üzrə üzmək cruise fel ümumi
müəyyən etmək define fel ümumi
müəyyən etmək designate fel ümumi
müəyyən etmək determine fel ümumi
müəyyən məsafədə yerləşdirmək distance fel ümumi
qeyri-müəyyən tərzdə danışmaq equivocate fel ümumi
faktları müəyyən etmək fact-find fel ümumi
icarəyə vermək farm out fel ümumi
taleyini qabaqcadan müəyyən etmək foredoom fel ümumi
nəticəni qabaqcadan müəyyən etmək forejudge fel ümumi
müəyyən bir forma vermək form fel ümumi
müəyyən bir görünüş vermək form fel ümumi
müəyyən bir şəkil vermək form fel ümumi
müəyyən bir fəaliyyət göstərmək üçün hazırlaşmaq habilitate fel ümumi
çəkisini müəyyən etmək heft fel ümumi
icarəyə vermək hire out fel ümumi
oxşar olduğunu müəyyən etmək identify fel ümumi
icarəyə vermək lease fel ümumi
müəyyən etmək levy fel ümumi
bir şeyin mövcudluğunu və ya həqiqiliyini inkar etmək negate fel ümumi
müəyyən normaya salmaq normalise fel ümumi
müəyyən normaya salmaq normalize fel ümumi
icarəyə götürmək occupy fel ümumi
bir şeyin əlaməti olmaq omen fel ümumi
müəyyən qaydada düzmək order fel ümumi
müəyyən qaydada nizamlamaq order fel ümumi
olduğu yerin səmtini müəyyən etmək orientate fel ümumi
irəlicədən müəyyən etmək predestine fel ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək predestine fel ümumi
müəyyən etmək pre-establish fel ümumi
müəyyən bir fəaliyyət üçün ixtisaslaşmaq qualify fel ümumi
kəmiyyəti müəyyən etmək quantify fel ümumi
icarəyə vermək rent fel ümumi
müəyyən marşrutla göndərmək route fel ümumi
müəyyən marşrutla yola salmaq route fel ümumi
böyüklüyü müəyyən etmək size fel ümumi
ölçünü müəyyən etmək size fel ümumi
tam müəyyən etmək specify fel ümumi
boş şeyin üstündə savaşmaq squaáble fel ümumi
bir şeyin sərhədini paya ilə göstərmək stake fel ümumi
müəyyən normaya salmaq standardise fel ümumi
icarəyə götürmək tenant fel ümumi
xəstəliyi müəyyən etmək diagnose a disease fel ümumi
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. fel ümumi
bir şeyin qurbanı olmaq fall as a sacrifice fel ümumi
icarəyə vermək grant on lease fel ümumi
komendant saatı müəyyən etmək impose a curfew fel ümumi
olduğu yeri müəyyən etmək locate fel ümumi
müəyyən mühitə salmaq situate fel ümumi
icarəyə götürmək take on lease fel ümumi
müəyyən etmək assign fel ümumi
müəyyən etmək decipher fel ümumi
müəyyən dozalarla vermək dose fel ümumi
qanunvericilik yolu ilə müəyyən etmək enact fel ümumi
keyfiyyəti müəyyən etmək evaluate fel ümumi
müəyyən etmək fix fel ümumi
bir şeyin qarşısında olmaq front fel ümumi
müəyyən etmək gauge fel ümumi
icarəyə götürmək hire fel ümumi
bir şeyin üstündən o tərəfə hoppanmaq hop fel ümumi
müəyyən etmək identify fel ümumi
dəqiq müəyyən etmək individualise fel ümumi
irəlicədən müəyyən etmək intend fel ümumi
müəyyən etmək investigate fel ümumi
icarəyə götürmək lease fel ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək ordain fel ümumi
qiymət müəyyən etmək peg fel ümumi
icarəyə götürmək rent fel ümumi
şəxsi heyəti komplektləşdirmək staff fel ümumi
qiymət müəyyən etmək tariff fel ümumi
zonal qiymətlər müəyyən etmək zone fel ümumi
zonal tarif müəyyən etmək zone fel ümumi
tənliyi müəyyən etmək equate fel mathematics
müəyyən etmək uncurtain fel figurative meaning
bir şeyin bilicisi olmaq appreciate fel ümumi
müəyyən səviyyəyə çatmaq arrive fel ümumi
müəyyən yaşa çatmaq arrive fel ümumi
bədəninin müəyyən hissəsini xırtıldatmaq crick fel ümumi
tarixini müəyyən etmək date fel ümumi
icarəyə götürmək farm fel ümumi
icarəyə vermək farm fel ümumi
qabaqcada müəyyən etmək foreclose fel ümumi
bir şeyin ətrafında fırlanmaq hinge fel ümumi
şəxsi vəsiqə göstərmək identify fel ümumi
müəyyən etmək name fel ümumi
müəyyən etmək trace fel ümumi
müəyyən etmək uncover fel ümumi
çəkisini müəyyən etmək weight fel ümumi
hədəfin yerini müəyyən etmək pin-point fel military
tarixi müəyyən edilmək date fel ümumi
müəyyən bir prinsip əsasında yerləşdirmək graduate fel ümumi
müəyyən bir fəaliyyət sahəsi üçün hazırlamaq groom fel American
müəyyən qiymət təklif etmək offer fel finance
bir şeyin üzərində gərgin işləmək hammer fel ümumi
həcmini müəyyən etmək tax fel law
ölçüsünü müəyyən etmək tax fel law
bir şeyin üzərində səylə işləmək apply fel ümumi
müəyyən etmək set fel ümumi
müəyyən mövqe tutmaq stand fel ümumi
müəyyən nöqteyi-nəzəri müdafiə etmək stand fel ümumi
bir şeyin balağını tikmək whip fel ümumi
bir şeyin qırağını ilgəkləmək whip fel ümumi
bir şeyin qırağını sırıqlamaq whip fel ümumi
bir şeyin qırağını tikmək whip fel ümumi
icarəyə vermək hack fel ümumi
müəyyən miqyasda ifadə etmək scale fel ümumi
müəyyən forma vermək work fel ümumi
övladlığa götürülmüş adopted sifət ümumi
borc götürülmüş borrowed sifət ümumi
əsir götürülmüş captive sifət ümumi
müəyyən certain sifət ümumi
müəyyən clear-cut sifət ümumi
müəyyən decided sifət ümumi
müəyyən edilə bilən definable sifət ümumi
müəyyən edilmiş determinate sifət ümumi
şəxsi ləyaqəti olan dignified sifət ümumi
şəxsi mənfəəti olmayan disinterested sifət ümumi
müəyyən edilmiş established sifət ümumi
qeyri-müəyyən evasive sifət ümumi
müəyyən express sifət ümumi
qeyri-müəyyən formless sifət ümumi
müəyyən olunmuş historical sifət ümumi
qeyri-müəyyən indefinite sifət ümumi
müəyyən edilə bilməyən indeterminable sifət ümumi
müəyyən edilməz indeterminable sifət ümumi
müəyyən olmayan indeterminate sifət ümumi
qeyri-müəyyən indeterminate sifət ümumi
şəxsi individual sifət ümumi
icarəyə götürülmüş leasehold sifət ümumi
toyuğun yenicə altından götürülmüş new-laid sifət ümumi
qeyri-müəyyən cavab noncommittal sifət ümumi
şəxsi own sifət ümumi
şəxsi personal sifət ümumi
müəyyən positive sifət ümumi
şəxsi possessive sifət ümumi
sonra baş verən posterior sifət ümumi
müəyyən precise sifət ümumi
tale tərəfindən müəyyən edilmiş predestined sifət ümumi
şəxsi private sifət ümumi
müəyyən edilmiş regulation sifət ümumi
şəxsi sectional sifət ümumi
şəxsi mənfəət güdməyən selfless sifət ümumi
müəyyən edilmiş stated sifət ümumi