• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
ictimai inkişaf qanunu sözünün tərcüməsi (214 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
yaxşı inkişaf etmiş əzələ brawn isim ümumi
ictimai örüş commonage isim ümumi
qanunu pozma delinquency isim ümumi
inkişaf development isim ümumi
inkişaf etdirmə development isim ümumi
inkişaf etmə development isim ümumi
inkişaf evolution isim ümumi
inkişaf prosesi evolution isim ümumi
inkişaf evolvement isim ümumi
tədrici inkişaf evolvement isim ümumi
inkişaf expansion isim ümumi
inkişaf flourish isim ümumi
inkişaf growth isim ümumi
inkişaf increase isim ümumi
inkişaf etmə increase isim ümumi
qanunu pozan law-breaker isim ümumi
linc qanunu lynch law isim ümumi
qanunu pozan malefactor isim ümumi
tam inkişaf etmə maturation isim ümumi
zehnin inkişaf səviyyəsi mentality isim ümumi
inkişaf nurture isim ümumi
həddən artıq tez inkişaf overgrowth isim ümumi
vaxtından tez inkişaf etmə precociousness isim ümumi
erkən inkişaf precocity isim ümumi
inkişaf etmə prosperity isim ümumi
qanunu pozma transgression isim ümumi
qanunu pozan transgressor isim ümumi
inkişaf upgrade isim ümumi
inkişaf upgrowth isim ümumi
inkişaf upsurge isim ümumi
gözlənilməz inkişaf upswing isim ümumi
inkişaf vegetation isim ümumi
inkişaf etmiş ölkələr developed countries isim ümumi
seçki qanunu electoral law isim ümumi
əmək qanunu məcəlləsi labor code isim ümumi
təbiət qanunu law of nature isim ümumi
təbiətin qanunu law of nature isim ümumi
ictimai inkişaf qanunu law of social development isim ümumi
əqli inkişaf mental development isim ümumi
ictimai binalar public buildings isim ümumi
içtimai iaşə public catering isim ümumi
ictimai həyat public life isim ümumi
ictimai təşkilatlar public organizations isim ümumi
ictimai mulkiyyət public property isim ümumi
ictimai şüur social consciousness isim ümumi
ictimai sığorta social insurance isim ümumi
ictimai elmlər social sciences isim ümumi
ictimai vəziyyət social standing isim ümumi
ictimai vəziyyət social status isim ümumi
ictimai tərkib social structure isim ümumi
ictimai quruluş social system isim ümumi
içtimai fəaliyyət social work isim ümumi
ictimai iş social work isim ümumi
inkişaf amplification isim ümumi
ictimai xadimi qətlə yetirmə assassin isim ümumi
inkişaf bloom isim ümumi
ictimai kampaniyada iştirak edən crusader isim ümumi
inkişaf etdirmə cultivation isim ümumi
inkişaf culture isim ümumi
inkişaf etdirmə culture isim ümumi
inkişaf current isim ümumi
tədrici inkişaf evolution isim ümumi
ictimai məsuliyyət daşıyan xadim marshal isim ümumi
ictimai təşkilatların tapşırığı ilə aparılan ani yoxlama raid isim ümumi
ictimai asayişi pozan adam rioter isim ümumi
ictimai vəziyyət status isim ümumi
inkişaf thrift isim American
inkişaf bonanza isim ümumi
inkişaf etmə bonanza isim ümumi
inkişaf cavalcade isim ümumi
ictimai və siyasi həyəcan convulsion isim ümumi
ictimai və siyasi qarışıqlıq convulsion isim ümumi
sürətli inkişaf explosion isim ümumi
ictimai message isim ümumi
inkişaf progress isim ümumi
ictimai müəssisələr utility isim ümumi
qanunu pozma wrong isim law
ictimai qarışıqlıq confusion isim ümumi
sürətli inkişaf mushroom isim ümumi
inkişaf swing isim ümumi
dilin quruluşun inkişaf istiqaməti drift isim linguistic
sürətlə inkişaf etmək boom fel ümumi
inkişaf etmə dövrü keçmək cycle fel ümumi
inkişaf etdirmək develop fel ümumi
inkişaf etdirmək educe fel ümumi
inkişaf etdirmək evolve fel ümumi
inkişaf etdirmək exercise fel ümumi
inkişaf etdirmək expand fel ümumi
inkişaf etmək expand fel ümumi
inkişaf etmək germ fel ümumi
qanunu qəbul etdirmək lobby fel ümumi
qanunu rədd etmək lobby fel ümumi
inkişaf etdirmək nurture fel ümumi
qanunu kobud şəkildə pozmaq outrage fel ümumi
inkişaf etmək progress fel ümumi
inkişaf etmək revive fel ümumi
inkişaf etmək thrive fel ümumi
qanunu pozmaq break the law fel ümumi
öz istedadını inkişaf etdirmək develop one's talent fel ümumi
həyata keçirmək (qanunu) enforce fel ümumi
qanunu şərh etmək interpret the law fel ümumi
qanunu gözləmək keep the law fel ümumi
göbələk kimi inkişaf etmək mushroom fel ümumi
qanunu gözləmək observe the law fel ümumi
ictimai asayişi qorumaq preserve law and order fel ümumi
göbələk kimi inkişaf etmək spring up all over fel ümumi
inkişaf eləmək thrive fel ümumi
qanunu pozmaq violate the law fel ümumi
inkişaf etdirmək amplify fel ümumi
inkişaf etmək blossom fel ümumi
inkişaf etdirmək culture fel ümumi
inkişaf etmək develop fel ümumi
inkişaf etməmək dwarf fel ümumi
inkişaf etdirmək educate fel ümumi
inkişaf etdirmək elaborate fel ümumi
inkişaf etmək evolve fel ümumi
tədricən inkişaf etmək evolve fel ümumi
inkişaf etmək flourish fel ümumi
ictimai asayişi pozmaq riot fel ümumi
inkişaf etdirmək cultivate fel ümumi
inkişaf etdirmək follow up fel ümumi
inkişaf etmək bloom fel ümumi
inkişaf etdirmək boost fel ümumi
inkişaf etdirmək form fel ümumi
inkişaf etmək blow fel ümumi
inkişaf etmək shoot fel ümumi
ana bətnində inkişaf antenatal sifət ümumi
qeyri-ictimai antisocial sifət ümumi
salxım şəklində inkişaf edən clustered sifət ümumi
inkişaf etmiş cultured sifət ümumi
inkişaf etmiş developed sifət ümumi
inkişaf etmiş educated sifət ümumi
inkişaf etməkdə olan emergent sifət ümumi
inkişaf edən expanding sifət ümumi
inkişaf edən flourishing sifət ümumi
inkişaf etmiş full-grown sifət ümumi
ictimai mass sifət ümumi
göbələk kimi inkişaf edən mushroom sifət ümumi
yaşına görə çox inkişaf etmiş precocious sifət ümumi
inkişaf edən prosperous sifət ümumi
ictimai public sifət ümumi
ictimai social sifət ümumi
zəif inkişaf etmiş underdeveloped sifət ümumi
inkişaf etməmiş undeveloped sifət ümumi
inkişaf etməmiş unformed sifət ümumi
qeyri-ictimai involuntary sifət ümumi
içtimai faydalı of social utility sifət ümumi
ictimai-mədəni social and cultural sifət ümumi
ictimai-iqtisadi social and economic sifət ümumi
ictimai-siyası social and political sifət ümumi
ictimai-faydali social and useful sifət ümumi
ictimai-siyası socio-political sifət ümumi
inkişaf etməmiş backward sifət ümumi
ictimai common sifət ümumi
tez inkişaf edən fulminant sifət ümumi
ictimai əsaslarla işləyən honarary sifət ümumi
inkişaf etməmiş immature sifət ümumi
erkən inkişaf etmiş precocious sifət ümumi
inkişaf edən towering sifət ümumi
inkişaf etməmiş unripe sifət figurative meaning
inkişaf etmiş cultivated sifət ümumi
əqli cəhətdən inkişaf etməmiş defective sifət ümumi
inkişaf edən dynamic sifət ümumi
inkişaf edən dynamical sifət ümumi
ictimai humanitarian sifət ümumi
inkişaf etməmiş uncultivated sifət ümumi
yumruq qanunu club law söz birləşməsi ümumi
ictimai ayaqyolu comfort station söz birləşməsi ümumi
cinayət qanunu crown law söz birləşməsi ümumi
seçki qanunu election law söz birləşməsi ümumi
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı European Bank for Reconstruction and Development söz birləşməsi ümumi
tam inkişaf full growth söz birləşməsi ümumi
ictimai rəyin aşkar olunması Gallup poll söz birləşməsi ümumi
Homsted qanunu Homestead Act of Congress söz birləşməsi ümumi
ictimai institutlar human institutions söz birləşməsi ümumi
ictimai müəssisələr human institutions söz birləşməsi ümumi
inkişaf etməmiş in the gristle söz birləşməsi ümumi
sənayecə inkişaf etmiş ölkələr industrially developed countries söz birləşməsi ümumi
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı İnternational Bank for Reconstruction and Development söz birləşməsi ümumi
əqli inkişaf mental age söz birləşməsi ümumi
ümumdünya cazibə qanunu principle of universal gravitation söz birləşməsi ümumi
ictimai xadim public figure söz birləşməsi ümumi
ictimai mənafe public interests söz birləşməsi ümumi
ictimai fikir public opinion söz birləşməsi ümumi
ictimai rəy public opinion söz birləşməsi ümumi
ictimai asayiş public order söz birləşməsi ümumi
ictimai mülkiyyət public ownership söz birləşməsi ümumi
ictimai mülkiyyət public property söz birləşməsi ümumi
ictimai fikir public sentiments söz birləşməsi ümumi
ictimai rəy public sentiments söz birləşməsi ümumi
inkişaf sürəti rate of growth söz birləşməsi ümumi
inkişaf tempi rate of growth söz birləşməsi ümumi
ictimai dəyişiklik social change söz birləşməsi ümumi
ictimai adət social custom söz birləşməsi ümumi
ictimai sığorta social insurance söz birləşməsi ümumi
ictimai ədalət social justice söz birləşməsi ümumi
ictimai qayda social order söz birləşməsi ümumi
ictimai quruluş social order söz birləşməsi ümumi
ictimai islahat social reform söz birləşməsi ümumi
ictimai elmlər social sciences söz birləşməsi ümumi
ictimai sistem social system söz birləşməsi ümumi
ictimai tərəqqi social upheaval söz birləşməsi ümumi
ictimai təminat social welfare söz birləşməsi ümumi
inkişaf etmək take root söz birləşməsi ümumi
cazibə qanunu the law of gravitation söz birləşməsi ümumi
inkişaf meyli up trend söz birləşməsi ümumi
ictimai vəziyyət walk of life söz birləşməsi ümumi
ictimai əlaqələr public relations söz birləşməsi ümumi
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı Organisation for Economic Co-operation and Development söz birləşməsi ümumi
İslam İnkişaf Bankı Islamic Development Bank söz birləşməsi ümumi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Ministry of Economic Development söz birləşməsi ümumi
inkişaf edən kainat expanding universe söz birləşməsi astronomical
ictimai elmlər social studies söz birləşməsi ümumi
ictimai işlər work cəm ümumi