• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
ifadə sözünün tərcüməsi (135 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
ifadə recital isim ümumi
ifadə expression isim ümumi
ifadə brief isim ümumi
ifadə deposition isim law
ifadə phrase isim grammatical
ifadə flash isim ümumi
ifadə expression isim ümumi
ifadə tone isim ümumi
ifadə expression isim ümumi
ifadə photogenic sifət ümumi
ifadə term cəm ümumi
ifadə tərzi parlance isim ümumi
ifadə üsulu parlance isim ümumi
ifadə üsulu manner of expressing oneself isim ümumi
ifadə etmə statement isim ümumi
ifadə forması wording isim ümumi
samit səsi ifadə edən hərf consonant isim ümumi
ifadə üsulu style isim ümumi
köhnə ifadə commonplace isim ümumi
qısaca və dürüst ifadə etmə wording isim ümumi
ifadə vermə deposition isim law
ifadə tərzi diction isim ümumi
ifadə vasitəsi medium isim ümumi
boş ifadə claptrap isim ümumi
ifadə etmə utterance isim ümumi
ifadə etmə recital isim ümumi
nalayiq ifadə expletive isim ümumi
şablon ifadə trite expression isim ümumi
təfsilatı ilə ifadə etmə expansion isim ümumi
incəlik ifadə etmə endearment isim ümumi
mübaliğəli ifadə flourish isim ümumi
işlək ifadə everyday expression isim ümumi
tərzi-ifadə manner of expression isim ümumi
yazılı ifadə affidavit isim ümumi
köhnəlmiş söz və ifadə archaism isim ümumi
bayağı ifadə commonplace isim ümumi
çeynənmiş ifadə commonplace isim ümumi
ifadə etmə expression isim ümumi
çeynənmiş ifadə tag isim ümumi
adi ifadə commonplace isim ümumi
özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid earwitness isim law
mənasız ifadə claptrap isim ümumi
ifadə vasitəsi matter isim ümumi
qısaca və dürüst ifadə etmə drafting isim ümumi
korrelyat söz və ya ifadə correlative isim linguistic
ifadə qüvvəti expression isim ümumi
ifadə etmə vent isim ümumi
ifadə etmə negative isim ümumi
ifadə etmə recitation isim ümumi
dəqiq ifadə articulation isim ümumi
yeni söz və ya ifadə yaratma coinage isim ümumi
şablon ifadə cant isim ümumi
riyakar ifadə cant isim ümumi
fikrini jestlər vasitəsilə ifadə etmək pantomime fel ümumi
başqa sözlərlə ifadə etmək rephrase fel ümumi
başqa sözlə ifadə etmək periphrase fel ümumi
ifadə etmək personalise fel ümumi
ifadə etmək incarnate fel ümumi
ifadə vermək testify fel ümumi
düstur şəklində qısaca ifadə etmək formularise fel ümumi
ifadə etmək voice fel ümumi
ifadə etmək term fel ümumi
ifadə etmək signify fel ümumi
pantomima vasitəsilə ifadə etmək mime fel ümumi
ifadə etmək expound fel ümumi
ifadə etmək impersonate fel ümumi
fikrini şeirlə ifadə etmək verse fel ümumi
sözlərlə ifadə etmək word fel ümumi
sevincini ifadə eləmək jubilate fel ümumi
loru dildə ifadə etmək express in vulgar fel ümumi
ifadə etmək state fel ümumi
sözlərlə ifadə etmək phrase fel ümumi
başqa sözlərlə ifadə eləmək reword fel ümumi
düstur vasitəsilə ifadə etmək formulate fel ümumi
ifadə etmək express fel ümumi
sözlə ifadə etmək put into words fel ümumi
ifadə etmək imply fel ümumi
ifadə etmək express fel ümumi
ifadə etmək evidence fel ümumi
ifadə etmək objectify fel ümumi
qısaca və dürüst ifadə etmək formulate fel ümumi
düstur vasitəsilə ifadə etmək express by a formula fel ümumi
ifadə etmək mean fel ümumi
ifadə eləmək signify fel ümumi
qısa ifadə etmək brief fel ümumi
ifadə etmək embody fel ümumi
ifadə etmək indicate fel ümumi
ifadə etmək utter fel ümumi
yığcam şəkildə ifadə etmək condense fel ümumi
ifadə vermək witness fel ümumi
ifadə etmək connote fel ümumi
ifadə etmək denote fel ümumi
ifadə etmək represent fel ümumi
dəqiq ifadə etmək articulate fel ümumi
qısa şəkildə ifadə etmək condense fel ümumi
aydın ifadə etmək articulate fel ümumi
yeni ifadə uydurmaq coin fel ümumi
ifadə etmək write fel ümumi
ifadə etmək convey fel ümumi
ifadə etmək extend fel ümumi
müəyyən miqyasda ifadə etmək scale fel ümumi
dillə ifadə edilə bilməyən ineffable sifət ümumi
sözlə ifadə edilə bilməyən unspeakable sifət ümumi
sözlə ifadə edilə bilməyən unutterable sifət ümumi
dillə ifadə edilə bilməyən inexpressible sifət ümumi
başqa cür ifadə edilmiş twice-born sifət ümumi
az sözlə ifadə edilən laconic sifət ümumi
ifadə baxımından zəif inexpressive sifət ümumi
yalvarış ifadə edən appealing sifət ümumi
razılıq ifadə edən approbatory sifət ümumi
ifadə edilmiş embodied sifət ümumi
sözlə ifadə edilə bilməyən unwordable sifət ümumi
rəqəmlə ifadə olunmuş numerical sifət ümumi
inamsızlıq ifadə edən incredulous sifət ümumi
yalvarış ifadə edən pleading sifət ümumi
ifadə olunmaz unutterable sifət ümumi
ifadə edilə bilməyən incommunicable sifət ümumi
nifrət ifadə edən contemptuous sifət ümumi
dəqiq ifadə edilmiş express sifət ümumi
ifadə oluna bilən expressible sifət ümumi
ifadə olunan expressible sifət ümumi
yalvarış ifadə edən imploring sifət ümumi
sözlə ifadə edilməyən tacit sifət ümumi
nifrət ifadə edən scornful sifət ümumi
ifadə cəhətdən zəif toneless sifət ümumi
açıq ifadə olunmuş pronounced sifət ümumi
rəqəmlə ifadə edilmiş numeral sifət ümumi
ifadə edən expressive sifət ümumi
xüsusi ifadə ilə emphatically zərf ümumi
ziddiyyət ifadə edir and bağlayıcı ümumi
təəccüb ifadə edir and bağlayıcı ümumi
ifadə vermək bear witness phrases ümumi
ifadə vermək give expression phrases ümumi
ifadə vermək give testimony phrases ümumi
lap yerində deyilmiş ifadə home thrust phrases ümumi