• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
ilə sözünün tərcüməsi (200 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
ilə cum partical ümumi
ilə by sözönü ümumi
ilə with sözönü ümumi
ilə by sözönü ümumi
ilə at sözönü ümumi
ilə through sözönü ümumi
moda ilə geyinmə foppery isim ümumi
sədəqə ilə yaşayan almsman isim ümumi
nota ilə bildirmə notification isim ümumi
su ilə müalicə hydropathy isim medical
burğu ilə deşmə boring isim ümumi
artıqlaması ilə doldurma overfulfilment isim ümumi
araba ilə daşınma cartage isim ümumi
istehza ilə gülmə titter isim ümumi
sentrifuqa ilə ayrılma centrifugalization isim ümumi
inzibati qayda ilə administratively isim ümumi
inersiya ilə qaçma coasting isim ümumi
əl ilə yoxlama palpation isim ümumi
inkrustasiya ilə bəzəyən enchaser isim ümumi
ayaqları ilə sürtmək scuff fel ümumi
iştahaa ilə yemək savour fel ümumi
məhrəba ilə qurulamaq towel fel ümumi
zərbə ilə vurmaq swipe fel ümumi
paya ilə nişanlamaq stake fel ümumi
qamçı ilə döymək switch fel ümumi
təntənə ilə bildirmək promulgate fel ümumi
dişi ilə tutmaq snap fel ümumi
gurultu ilə getmək lumber fel ümumi
su ilə daşımaq boat fel ümumi
araba ilə aparmaq cart fel ümumi
aforizm ilə danışmaq aphorize fel ümumi
təyyarə ilə göndərmək airmail fel ümumi
əda ilə yerimək strut fel ümumi
çənəsi ilə tutmaq chin fel ümumi
ləkə ilə örtmək freckle fel ümumi
pəncəsi ilə cırmaqlama paw fel ümumi
kinayə ilə danışmaq parable fel ümumi
mozaika ilə bəzəmək mosaic fel ümumi
məngənə ilə sıxmaq vice fel technical
qəhqəhə ilə gülmək guffaw fel ümumi
təyyarə ilə uçmaq plane fel danışıq dili
qurama ilə bəzəmək applique fel ümumi
yaba ilə atmaq pitchfork fel ümumi
yaba ilə vermək pitchfork fel ümumi
çaydaşı ilə döşəmək pebble fel ümumi
mirvari ilə bəzəmək pearl fel ümumi
çömçə ilə tökmək ladle fel ümumi
süpürgə ilə yumaq mop fel ümumi
iştahaa ilə içmək savour fel ümumi
mişar ilə kəsmək saw fel ümumi
torpedo ilə partlatmaq torpedo fel ümumi
torpedo ilə vurmaq torpedo fel ümumi
torpedo ilə dağıtmaq torpedo fel ümumi
qamçı ilə vurmaq slash fel ümumi
istehza ilə qımışmaq sneer fel ümumi
dirsəyi ilə dümsükləmək jog fel ümumi
vıyıltı ilə keçmək hurtle fel ümumi
barja ilə daşımaq barge fel ümumi
toqqa ilə bərkitmək buckle fel ümumi
gözləri ilə süzmək stare fel ümumi
nazı ilə oynamaq tend fel ümumi
bərə ilə keçmək ferry fel ümumi
əsa ilə döymək cane fel ümumi
araba ilə getmək cart fel ümumi
dəstə ilə yığışmaq flock fel ümumi
siyirmə ilə bağlamaq hasp fel ümumi
dəstə ilə toplaşmaq flock fel ümumi
yaba ilə qaldırmaq fork fel ümumi
draqa ilə dərinləşdirmək dredge fel technical
radio ilə vermək broadcast fel ümumi
pıçıltı ilə danışmaq murmur fel ümumi
dırnağı ilə tutmaq pounce fel ümumi
dəstə ilə əzmək pestle fel ümumi
xırçıltı ilə yemək crunch fel ümumi
pəncəsi ilə vurmaq paw fel ümumi
yaba ilə çevirmək prong fel ümumi
yaba ilə qaldırmaq prong fel ümumi
tesma ilə haşiyələmək ribbon fel ümumi
ləzzət ilə yemək relish fel ümumi
kinayə ilə danışmaq quip fel ümumi
əsa ilə vurmaq cane fel ümumi
bərə ilə keçmək raft fel ümumi
əl ilə yoxlamaq feel fel ümumi
parça ilə bəzəmək drape fel ümumi
draqa ilə qazmaq dredge fel technical
probka ilə bağlamaq cork fel ümumi
zəncirə ilə bəzəmək garland fel ümumi
vızıltı ilə girmək gride fel ümumi
nazı ilə oynamaq coddle fel ümumi
cərgə ilə əkmək line fel ümumi
şırıltı ilə axmaq gurgle fel ümumi
istehza ilə gülümsəmək sneer fel ümumi
yaba ilə yığmaq pitchfork fel ümumi
taksi ilə getmək taxi fel ümumi
balta ilə kəsmək axe fel ümumi
süngü ilə vurmaq bayonet fel ümumi
pambıq ilə doldurmaq wad fel ümumi
pambıq ilə tıxamaq wad fel ümumi
qübbə ilə örtmək vault fel ümumi
guppultu ilə düşmək plump fel ümumi
şırıltı ilə axmaq warble fel ümumi
qəhqəhə ilə gülmək squawk fel ümumi
nazı ilə oynamaq canoodle fel ümumi
civə ilə birləşdirmək amalgamate fel ümumi
qəhqəhə ilə gülmək boohoo fel ümumi
orbit ilə fırlanmaq orbit fel ümumi
cərgə ilə durmaq line fel ümumi
burnu ilə eşələmək nuzzle fel ümumi
ovcu ilə sığallamaq palm fel ümumi
qaxma ilə örtmək encrust fel ümumi
təntənə ilə yerimək parade fel ümumi
tappıltı ilə düşmək plunk fel ümumi
şırıltı ilə axmaq purl fel ümumi
guppultu ilə düşmək plunk fel ümumi
törpü ilə cilalamaq file fel ümumi
burnu ilə eşmək nuzzle fel ümumi
buxar ilə zəhərləmək charcoal fel ümumi
sümsü ilə çağırmaq pipe fel ümumi
kaşı ilə örtmək tile fel ümumi
naturə ilə ödəmək truck fel ümumi
çənbər ilə bərkitmək bracket fel ümumi
şappıltı ilə düşmək splash fel ümumi
kartoçka ilə bölüşdürmək ration fel ümumi
cərgə ilə yerimək parade fel military
qübbə ilə örtülmək vault fel ümumi
tesma ilə bəzəmək braid fel ümumi
şırıltı ilə axmaq bubble fel ümumi
şappıltı ilə yıxılmaq splash fel ümumi
bərə ilə keçirmək raft fel ümumi
oyma ilə bəzəmək enchase fel ümumi
cərgə ilə keçmək troop fel ümumi
şarpıltı ilə tolazlamaq slam fel ümumi
loqqultu ilə içmək lap fel ümumi
şırıltı ilə axmaq chatter fel ümumi
zubilo ilə işləmək chisel fel ümumi
şırıltı ilə axmaq ripple fel ümumi
şırıltı ilə axmaq whimper fel ümumi
şappıltı ilə vurmaq smack fel ümumi
tıqqıltı ilə atmaq patter fel ümumi
titulu ilə çağırmaq entitle fel ümumi
caynağı ilə eşmək scratch fel ümumi
güllə ilə vurmaq pot fel ümumi
dırnağı ilə eşmək scratch fel ümumi
təyyarə ilə daşımaq fly fel aeronautics
şotka ilə təmizləmək brush fel ümumi
qarğı ilə hörmək rush fel ümumi
cərgə ilə abreast sifət ümumi
su ilə müalicə hydropathic sifət medical
əl ilə edilən manual sifət ümumi
hava ilə dolu airy sifət ümumi
prosedura ilə əlaqəli procedural sifət ümumi
püfə ilə örtülmüş chaffy sifət ümumi
vəsiyyətnamə ilə verilən testamentary sifət ümumi
plyonka ilə örtülmüş filmy sifət ümumi
şarıltı ilə tökülən plashy sifət ümumi
əl ilə yazılmış unprintable sifət ümumi
boya ilə çəkilmiş painted sifət ümumi
əl ilə görülən manual sifət ümumi
mirvari ilə bəzənmiş pearly sifət ümumi
sülh yolu ilə amicable sifət ümumi
şahmat qaydası ilə chequered sifət ümumi
əl ilə manual sifət computer
fayda ilə profitably zərf ümumi
sevgi ilə affectionately zərf ümumi
ruh yüksəkliyi ilə cheerfully zərf ümumi
səliqə ilə neatly zərf ümumi
güc-bəla ilə meagrely zərf ümumi
hiylə ilə maliciously zərf ümumi
quru ilə overland zərf ümumi
çılpaqlığı ilə nakedly zərf ümumi
poçt ilə by post zərf ümumi
zülm ilə by force zərf ümumi
səliqə ilə intently zərf ümumi
təfsilatı ilə in detail zərf ümumi
artıqlaması ilə overly zərf ümumi
əlifba sırası ilə alphabetically zərf ümumi
mətbə üsulu ilə typographically zərf ümumi
əda ilə affectedly zərf ümumi
moda ilə fashionably zərf ümumi
zənn ilə intently zərf ümumi
ruh yüksəkliyi ilə merrily zərf ümumi
qəmzə ilə affectedly zərf ümumi
qorxu ilə apprehensively zərf ümumi
hiylə ilə feigningly zərf ümumi
zor gücü ilə forcedly zərf ümumi
növbə ilə alternately zərf ümumi
şübhə ilə doubtfully zərf ümumi
sevgi ilə fondly zərf ümumi
ruh yüksəkliyi ilə cheerly zərf ümumi
televizor ilə on television zərf ümumi
təfərrüatı ilə circumstantially zərf ümumi
əndişə ilə apprehensively zərf ümumi
kinayə ilə allusively zərf ümumi
təfsilatı ilə particularly zərf ümumi
güc-bəla ilə just zərf ümumi
səliqə ilə carefully zərf ümumi
iştaha ilə heartily zərf ümumi
zor-bəla ilə hardly zərf ümumi
... ilə through sözönü ümumi
... yolu ilə through sözönü ümumi