• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
in cold blood sözünün tərcüməsi (233 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
qan blood isim ümumi
qana susama blood lust isim ümumi
soyuqluq cold isim ümumi
soyuq cold isim ümumi
şaxta cold isim ümumi
soyuq silah cold-arms isim ümumi
amansızlıq cold-bloodedness isim ümumi
daşürəklilik cold-bloodedness isim ümumi
soyuqqanlılıq cold-bloodedness isim ümumi
rəhmsizlik cold-bloodedness isim ümumi
daşürəklilik cold-heartedness isim ümumi
soyuqqanlılıq cold-heartedness isim ümumi
rəhmsizlik cold-heartedness isim ümumi
qançır bad cold isim ümumi
qan-tər blood and sweat isim ümumi
qanvermə blood donation isim ümumi
qanverən blood donor isim ümumi
donor blood donor isim ümumi
qan intiqamı blood feud isim ümumi
gan qrupu blood group isim ümumi
qanıq blood lust isim ümumi
qanbahası blood money isim ümumi
sim blood poisoning isim ümumi
qan təzyiqi blood pressure isim ümumi
qan analizi blood test isim ümumi
qanköçürmə blood transfusion isim ümumi
qanvurma blood transfusion isim ümumi
qan damarı blood vessel isim ümumi
qanalma blood-letting isim ümumi
kapilyar capillary blood vessel isim ümumi
qandövranı circulation of the blood isim ümumi
qan laxtası clot of blood isim ümumi
laxtalanmış qan coagulated blood isim ümumi
timov cold isim ümumi
kəsər cold steel isim ümumi
soyuq silah cold steel isim ümumi
soyuq tər cold sweat isim ümumi
soyuq cold weather isim ümumi
soyuq qış cold winter isim ümumi
qanısoyuqluq cold-bloodedness isim ümumi
soyuğadavamlılıq cold-resistance isim ümumi
zökəm head cold isim ümumi
isti-soyuq heat and the cold isim ümumi
qan itirmə loss of blood isim ümumi
qanitirmə loss of blood isim ümumi
bərk soyuq piercing cold isim ümumi
qışadavamlılıq resistance to cold isim ümumi
qan ləkəsi spot of blood isim ümumi
vena qanı venous blood isim ümumi
qan sızma blood-stroke isim medical
qan dövranı circulation of the blood isim medical
məməlilər və quşlar warm-blood isim zoological
nəsil blood isim ümumi
mənşə blood isim ümumi
əmələ gəlmə blood isim ümumi
əsil-nəcabət blood isim ümumi
əsillik blood isim ümumi
soyuqdəymə cold isim ümumi
soyuqlama cold isim ümumi
tumov cold isim ümumi
zökəm cold isim ümumi
ehtiras blood isim ümumi
temperament blood isim ümumi
xarakter blood isim ümumi
oxşarlıq blood isim ümumi
qohumluq blood isim ümumi
şirə blood isim ümumi
qan almaq blood fel ümumi
etina etməmək cold-shoulder fel ümumi
məhəl qoymamaq cold-shoulder fel ümumi
saymamaq cold-shoulder fel ümumi
üşümək be cold fel ümumi
qanına qəltan olmaq be covered with one's own blood fel ümumi
qanına bulanmaq be covered with own blood fel ümumi
soyuqdan ölmək be dead with cold fel ümumi
qansızlaşdırılmaq be drained of blood fel ümumi
qanıqmaq be out for blood fel ümumi
soyuq çəkmək bear cold fel ümumi
qansızlaşmaq become drained of blood fel ümumi
simlənmək blood-poisoned: be blood-poisoned fel ümumi
qançır olmaq catch a bad cold fel ümumi
qançırlamaq catch a bad cold fel ümumi
soyuq almaq catch a cold fel ümumi
soyuq dəymək catch a cold fel ümumi
soyuqdəyməsi olmaq catch a cold fel ümumi
soyuqlamaq catch a cold fel ümumi
timov olmaq catch a cold fel ümumi
soyuq tutmaq catch a cold fel ümumi
zökəm olmaq catch a cold fel ümumi
soyudulmaq cause smth. to become cold fel ümumi
qansızlaşdırmaq drain blood fel ümumi
soyuğa dözmək endure cold fel ümumi
qan aparmaq faint because of excessive blood loss fel ümumi
soyuqdan üzgün olmaq faint with cold fel ümumi
soyuqdan üşümək feel cold fel ümumi
üşümək feel cold fel ümumi
soyumaq get cold fel ümumi
soyuqlaşmaq get cold fel ümumi
qorxaqlıq etmək get cold feet fel ümumi
soyumaq grow cold to fel ümumi
simləmək have a blood poisoning fel ümumi
soyuqlamaq have a cold fel ümumi
soyuqlatmaq let smb. catch cold fel ümumi
qansızlaşmaq lose one's blood partly fel ümumi
özünü isti-soyuqdan qorumaq protect oneself from the heat and cold fel ümumi
qanını axıtmaq shed one's blood fel ümumi
soyuqdan əsmək shiver with cold fel ümumi
soyuqdan üşümək shiver with cold fel ümumi
soyuqdan büzükmək shrink with cold fel ümumi
qanı dayandırmaq stop the blood fel ümumi
qanı kəsmək stop the blood fel ümumi
qan-qan demək thirst for blood fel ümumi
soyuqdan titrəmək tremble with cold fel ümumi
qana qanıxdırmaq blood fel ümumi
qanqırmızı blood red sifət ümumi
cansız clay-cold sifət ümumi
ölü clay-cold sifət ümumi
soyuq clay-cold sifət ümumi
soyuq cold sifət ümumi
laqeyd cold-blooded sifət ümumi
soyuqqanlı cold-blooded sifət ümumi
amansız cold-hearted sifət ümumi
daşürəkli cold-hearted sifət ümumi
insafsız cold-hearted sifət ümumi
rəhmsiz cold-hearted sifət ümumi
doğma full-blood sifət ümumi
buz kimi ice-cold sifət ümumi
çox soyuq ice-cold sifət ümumi
soyuğa vermək allow to catch cold sifət ümumi
qan blood sifət ümumi
qaniçən blood-minded sifət ümumi
simli blood-poisoned sifət ümumi
qantəmizləyən blood-purifying sifət ümumi
qanıqırmızı blood-red sifət ümumi
soyuğadavamlı cold-resistant sifət ümumi
bumbuz ice-cold sifət ümumi
soyuqtəhər slightly cold sifət ümumi
bumbuz very cold sifət ümumi
quru cold sifət ümumi
qaşqabaqlı cold sifət ümumi
amansız cold-blooded sifət ümumi
daşürəkli cold-blooded sifət ümumi
insafsız cold-blooded sifət ümumi
rəhmsiz cold-blooded sifət ümumi
zalım cold-blooded sifət ümumi
cins full-blood sifət ümumi
əsil full-blood sifət ümumi
safqanlı full-blood sifət ümumi
xalis full-blood sifət ümumi
etinasız cold sifət ümumi
hissiz cold sifət ümumi
laqeyd cold sifət ümumi
maraqsız cold sifət ümumi
soyuğa davamsız cold-blooded sifət ümumi
soyuğa dözməyən cold-blooded sifət ümumi
tez üşüyən cold-blooded sifət ümumi
ağır cold sifət ümumi
sakit cold sifət ümumi
təmkinli cold sifət ümumi
soyuqqanlı cold-blooded sifət biological
amansızcasına cold-bloodedly zərf ümumi
insafsızcasına cold-bloodedly zərf ümumi
soyuqqanlılıqla cold-bloodedly zərf ümumi
insafsızcasına cold-heartedly zərf ümumi
soyuqqanlılıqla cold-heartedly zərf ümumi
qana-qan blood for blood zərf ümumi
qana susamaq be out for blood söz birləşməsi ümumi
atadan bir anadan ayrı blood brother söz birləşməsi ümumi
donor blood donor söz birləşməsi ümumi
qan düşmənçiliyi blood feud söz birləşməsi ümumi
tayfa düşmənçiliyi blood feud söz birləşməsi ümumi
qan qisası blood feud söz birləşməsi ümumi
qan davası blood feud söz birləşməsi ümumi
qanlıçılıq blood feud söz birləşməsi ümumi
bədənin normal temperaturu blood heat söz birləşməsi ümumi
qatilə verilən pul blood money söz birləşməsi ümumi
qətlə şahidlik edən adama verilən pul blood money söz birləşməsi ümumi
qanın zəhərlənməsi blood poisoning söz birləşməsi ümumi
qan kimi qırmızı blood red söz birləşməsi ümumi
qanqırmızı blood red söz birləşməsi ümumi
qan laxtalanması blood serum söz birləşməsi ümumi
qanköçürmə blood transfusion söz birləşməsi ümumi
qan qrupu blood type söz birləşməsi ümumi
qan damarı blood vessel söz birləşməsi ümumi
əsilli-nəcabətli blue blood söz birləşməsi ümumi
aristokrat blue blood söz birləşməsi ümumi
soyuqlamaq catch cold söz birləşməsi ümumi
soyuq dəymək catch cold söz birləşməsi ümumi
soyuducu cold storage söz birləşməsi ümumi
soyuq hava cold weather söz birləşməsi ümumi
soyuqlamaq get a cold söz birləşməsi ümumi
soyuqlamaq have a cold in the head söz birləşməsi ümumi
tumov olmaq have a cold in the head söz birləşməsi ümumi
zökəm olmaq have a cold in the head söz birləşməsi ümumi
tumov head cold söz birləşməsi ümumi
zökəm head cold söz birləşməsi ümumi
qan gölməçəsi pool of blood söz birləşməsi ümumi
bir kəsin hirsini soyutmaq pour cold water on smb söz birləşməsi ümumi
bir kəsin qəzəbini soyutmaq pour cold water on smb söz birləşməsi ümumi
kral qanından olan prins prince of the blood royal söz birləşməsi ümumi
kral qanından olan şahzadə prince of the blood royal söz birləşməsi ümumi
bir aləm qan itimək shed blood like water söz birləşməsi ümumi
qan su kimi axmaq shed blood like water söz birləşməsi ümumi
əlini qana batırmaq steep one's hands in blood söz birləşməsi ümumi
əlini qana bulamaq steep one's hands in blood söz birləşməsi ümumi
soyuğa həssas susceptible to cold söz birləşməsi ümumi
coşqun warm blood söz birləşməsi ümumi
dəliqanlı warm blood söz birləşməsi ümumi
qızğın warm blood söz birləşməsi ümumi
doğma whole blood söz birləşməsi ümumi
eyni valideynin övladı whole blood söz birləşməsi ümumi
qanbir whole blood söz birləşməsi ümumi
dəliqanlı young blood söz birləşməsi ümumi
gənclik enerjisi olan young blood söz birləşməsi ümumi
qanı kəsmək stop the blood söz birləşməsi ümumi
qanı dayandırmaq stop the blood söz birləşməsi ümumi
qan qusmaq spit blood söz birləşməsi ümumi
qana bələnmək be stained with one's own blood söz birləşməsi ümumi
son damla qanına qədər to the last drop of blood söz birləşməsi ümumi
qanında olmaq run in one's blood söz birləşməsi ümumi
qan qrupu blood group söz birləşməsi ümumi
qan köçürmə blood transfusion söz birləşməsi ümumi
qan qohumluğu blood relationship söz birləşməsi ümumi
qan intiqamı blood feud söz birləşməsi ümumi
qan pulu blood money söz birləşməsi ümumi
qanbahası blood money söz birləşməsi ümumi
İlan vuran ala çatıdan qorxar A scalded dog fears cold water söz birləşməsi ümumi
alın təri ilə by one's sweat and blood söz birləşməsi ümumi
son damla qanına qədər vuruşmaq fight the last drop of blood söz birləşməsi ümumi
qan təzyiqi blood pressure söz birləşməsi medical
qan almaq let one's blood söz birləşməsi medical
siğə qardaş blood brother söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
in cold blood soyuqqanlı zərf ümumi