• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
keep sözünün tərcüməsi (195 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
keep saxlama isim ümumi
keep geyim isim ümumi
keep qida isim ümumi
keep yemək isim ümumi
keep yemək-içmək isim ümumi
keep dolanacaq isim ümumi
keep bəkləmək fel ümumi
keep gözləmək fel ümumi
keep tutmaq fel ümumi
keep saxlamaq fel ümumi
keep sahib olmaq fel ümumi
keep olmaq fel ümumi
keep baxmaq fel ümumi
keep təmin etmək fel ümumi
keep satışda olmaq fel ümumi
keep buraxmamaq fel ümumi
keep hifz etmək fel ümumi
keep qorumaq fel ümumi
keep mühafizə etmək fel ümumi
keep hərəkət etmək fel ümumi
keep getmək fel ümumi
keep yayınmamaq fel ümumi
keep əməl etmək fel ümumi
keep kənara çıxmamaq fel ümumi
keep açmamaq fel ümumi
keep müntəzəm olaraq yığışdırmaq fel ümumi
keep qaydada saxlamaq fel ümumi
keep yadda saxlamaq fel ümumi
keep the goal qapıda durmaq fel ümumi
keep the bank bank qoymaq fel ümumi
keep one's balance tarazlığı saxlamaq fel ümumi
keep the law qanunu gözləmək fel ümumi
keep a secret sirr saxlamaq fel ümumi
keep patience qərar tutmaq fel ümumi
keep warm qızdırmaq fel ümumi
keep order qanun-qaydanı gözləmək fel ümumi
keep a servant nökər saxlamaq fel ümumi
keep one another informed xəbərləşmək fel ümumi
make smb. keep silence yumdurmaq fel ümumi
keep a diary gündəlik tutmaq fel ümumi
keep a date görüşə gəlmək fel ümumi
make smb. keep silence susdurmaq fel ümumi
keep a diet pəhriz saxlamaq fel ümumi
keep an appointment görüşə gəlmək fel ümumi
keep the schedule müddəti gözləmək fel ümumi
keep in secret gizli saxlamaq fel ümumi
keep one's word sözündə durmaq fel ümumi
keep one's neutrality neytrallığını saxlamaq fel ümumi
keep one's promise əhdə vəfa etmək fel ümumi
keep the schedule cədvələ riayət etmək fel ümumi
keep as a souvenir yadigar saxlamaq fel ümumi
keep the rules qaydaya riayət etmək fel ümumi
keep the idea that fikirdə olmaq fel ümumi
keep one's promise vədinə əməl etmək fel ümumi
keep in order səliqə-səhmanda saxlamaq fel ümumi
keep one's promise vədəyə düz çıxmaq fel ümumi
time keep within the time limit reqlament ə riayət etmək fel ümumi
fail to keep pace with life həyatdan geri qalmaq fel ümumi
keep within the law qanuna riayət etmək fel ümumi
keep the instructions təlimata əməl etmək fel ümumi
keep order qayda-qanuna riayət etmək fel ümumi
keep down the initiative təşəbbüsü boğmaq fel ümumi
keep a diet pəhrizə riayət etmək fel ümumi
keep within limits ölçünü gözləmək fel ümumi
keep aloof from yaxasını kənara çəkmək fel ümumi
keep one's temper səbir etmək fel ümumi
keep in memory yadda saxlamaq fel ümumi
keep friendly relations oturub-durmaq fel ümumi
be made to keep silence susdurulmaq fel ümumi
keep oneself to oneself qaraqabaq olmaq fel ümumi
keep down tabelikdə saxlamaq fel ümumi
keep one's turn öz növbəsini gözləmək fel ümumi
keep one's mouth shut ağız yummaq fel ümumi
keep from bir kəsdən nəsə gizləmək fel ümumi
keep the rules qayda-qanuna riayət etmək fel ümumi
keep be kept down qısnanmaq fel ümumi
keep up a correspondence yazışmaq fel ümumi
keep silent susmaq fel ümumi
keep quiet qısmaq fel ümumi
keep in check cilovlamaq fel ümumi
keep down əzişdirmək fel ümumi
keep up davam etdirmək fel ümumi
keep in mind xatırlamaq fel ümumi
keep close kəsdirmək fel ümumi
keep alive yaşatmaq fel ümumi
keep up qorumaq fel ümumi
keep silent sükut etmək fel ümumi
keep back dala salmaq fel ümumi
keep aside kənarda durmaq fel ümumi
keep up ayaqda tutmaq fel ümumi
keep up davam etmək fel ümumi
keep on davam etmək fel ümumi
keep down sıxmaq fel ümumi
keep apart yan gəzmək fel ümumi
keep guard qarovul durmaq fel ümumi
keep track ləpir tutmaq fel ümumi
keep away from kənarlaşmaq fel ümumi
keep back gizləmək fel ümumi
keep back çıxmaq fel ümumi
keep diet pəhriz gözləmək fel ümumi
keep silence sükutu saxlamaq fel ümumi
keep down boğmalamaq fel ümumi
keep up ayaqlaşmaq fel ümumi
keep pace with ayaqlaşmaq fel ümumi
keep discipline intizam gözləmək fel ümumi
keep watch keşik çəkmək fel ümumi
keep aloof xüsusiləşmək fel ümumi
keep watch qarovul çəkmək fel ümumi
keep oneself gizləmək fel ümumi
keep silence sakitliyi gözləmək fel ümumi
keep neutrality neytrallığı saxlamaq fel ümumi
keep off əyləmək fel ümumi
keep down pəncələmək fel ümumi
keep down sıxışdırmaq fel ümumi
able to keep secrets ağzıbütöv sifət ümumi
keep abreast of the times zamanla ayaqlaşmaq phrases ümumi
keep on the right track düzgün yolla getmək phrases ümumi
keep a shop ticarətlə məşğul olmaq phrases ümumi
keep to the subject mövzudan kənara çıxmamaq phrases ümumi
keep the wolf from the doctor bir təhər keçinmək phrases ümumi
keep the house evi qaydasında saxlamaq phrases ümumi
keep out of smth. bir şeyə qarışmamaq phrases ümumi
keep one's wits about one özünü itirməmək phrases ümumi
keep one's eyes peeled sayıq olmaq phrases ümumi
keep body and soul together bir təhər dolanmaq phrases ümumi
keep at length arada məsafə saxlamaq phrases ümumi
keep at length arada pərdə saxlamaq phrases ümumi
keep the flag flying əhval-ruhiyyəli olmaq phrases ümumi
keep an open table qonaqpərvər olmaq phrases ümumi
keep a promise vədə əməl etmək phrases ümumi
keep smb. on tenterhooks bir kəsi narahat vəziyyətdə saxlamaq phrases ümumi
keep ground geri çəkilməmək phrases ümumi
keep the flag flying bayrağı uca tutmaq phrases ümumi
keep guard növbə çəkmək phrases ümumi
keep a still tongue in one's head susmaq phrases ümumi
keep smb. in play bir kəsə dincəlməyə imkan verməmək phrases ümumi
keep one's mind on smth. bir şeyi diqqət mərkəzində saxlamaq phrases ümumi
keep the wolf from the doctor özünü bir təhər dolandırmaq phrases ümumi
keep one's promise vədini yerinə yetirmək phrases ümumi
keep a grim silence cınqırını çıxarmamaq phrases ümumi
keep the weather gauge of üstünlüyə malik olmaq phrases ümumi
keep abreast of the times həyatdan geri qalmamaq phrases ümumi
keep abreast with cərgə ilə getmək phrases ümumi
keep house ev təsərrüfatı ilə məşğul olmaq phrases ümumi
keep body and soul together çətin dolanmaq phrases ümumi
keep silence susmaq phrases ümumi
keep fit sağlam və gümrah olmaq phrases ümumi
keep ground öz dediyindən dönməmək phrases ümumi
keep ground mövqeyini əldən verməmək phrases ümumi
keep a maid qarabaş saxlamaq phrases ümumi
keep a maid qulluqçu saxlamaq phrases ümumi
keep poultry ev quşları saxlamaq phrases ümumi
keep secret sirr saxlamaq phrases ümumi
keep the flag flying təslim olmamaq phrases ümumi
keep in mind unutmamaq phrases ümumi
keep guard qarovulda durmaq phrases ümumi
May God keep! Allah saxlasın! phrases ümumi
keep sentry növbə çəkmək phrases ümumi
keep on davam etmək phrases ümumi
keep alive yaşatmaq phrases ümumi
keep order intizama riayət etmək phrases ümumi
keep a diary gündəlik tutmaq phrases ümumi
keep a secret sirr saxlamaq phrases ümumi
keep the goal qapını qorumaq phrases sport
keep the goal qapıda durmaq phrases sport
keep one's temper təmkinini saxlamaq phrases ümumi
keep in mind yadda saxlamaq phrases ümumi
keep to the subject mətləbdən kənara çıxmamaq phrases ümumi
keep smb. awake bir kəsi yatmağa qoymamaq phrases ümumi
keep one's wits about one başını itirmək phrases ümumi
keep one's eyes peeled göz-qulaq olmaq phrases ümumi
keep one's eyes peeled gözdən qaçırmamaq phrases ümumi
keep house ev işləri ilə məşğul olmaq phrases ümumi
keep smb. awake bir kəsi oyaq saxlamaq phrases ümumi
keep the field hərbi əməliyyat aparmaq phrases ümumi
keep sentry keşik çəkmək phrases ümumi
keep one's head above water baş girləmək phrases ümumi
keep shady kölgədə qalmaq phrases ümumi
keep the field hərbi əməliyyata başlamaq phrases ümumi
keep trace of smth. bir şeyi izləmək phrases ümumi
keep a grim silence səsini çıxarmamaq phrases ümumi
keep one's mouth tight shut susmaq phrases ümumi
keep abreast of cərgə ilə getmək phrases ümumi
keep one's tail up quyruğunu qaldırmaq phrases ümumi
keep a House yetərsayı təmin etmək phrases ümumi
keep the flag flying mübariz olmaq phrases ümumi
keep changing one's ideas qəlibdən qəlibə girmək phrases ümumi
keep trace of smb. bir kəsi izləmək phrases ümumi
keep one's head above water baş saxlamaq phrases ümumi
keep smb. on the run bir kəsə rahatlıq verməmək phrases ümumi
keep on çıxartmamaq phrases ümumi
keep a watch over smb. bir kəsi gözətləmək phrases ümumi
keep a watch over smth. bir şeyi güdmək phrases ümumi
keep a watch over smb. bir kəsi güdmək phrases ümumi
keep a watch over smth. bir şeyi gözətləmək phrases ümumi