• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
leave the door open sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
qapı door isim ümumi
giriş qapısı hall-door isim ümumi
icazə leave isim ümumi
deşik open isim ümumi
dəlik open isim ümumi
quyu open isim ümumi
yarıq open isim ümumi
dünyagörüşünün genişliyi open-mindedness isim ümumi
incə parça open-work isim ümumi
zərif parça open-work isim ümumi
merejka open-work isim ümumi
yan qapı side-door isim ümumi
açıq səhmdar cəmiyyət open joint stock company isim ümumi
dal qapı back door isim ümumi
qapı zəngi door bell isim ümumi
sürgü door bolt isim ümumi
qapı dəstəyi door handle isim ümumi
açma qapı folding door isim ümumi
küçə qapısı front door isim ümumi
iç gapı inner door isim ümumi
iç gapı inside door isim ümumi
qapıda dıqqıltı knock at the door isim ümumi
qapının tayı leaf of the door isim ümumi
salamatlaşma leave-taking isim ümumi
hamiləliyə görə məzuniyyət maternity leave isim ümumi
yaxın qonşular next-door neighbors isim ümumi
montaj dəlikləri open holes isim ümumi
açıq məktub open letter isim ümumi
açıq bazar open market isim ümumi
buterbrod open sandwich isim ümumi
açıq dəniz open sea isim ümumi
açıq heca open syllable isim ümumi
açıq yara open wound isim ümumi
alovlu qızdırıcı open-fire heater isim ümumi
əliaçıqlıq open-handedness isim ümumi
açıqürəklilik open-heartedness isim ümumi
genişqəlblilik open-heartedness isim ümumi
genişürəklilik open-heartedness isim ümumi
riyasızlıq open-heartedness isim ümumi
təmizqəlblilik open-heartedness isim ümumi
təmizürəklilik open-heartedness isim ümumi
ürəyitəmizlilik open-heartedness isim ümumi
safqəlblilik open-heartedness isim ümumi
marten open-hearth furnace isim ümumi
marten open-hearth steel isim ümumi
bosonojka open-toe sandals isim ümumi
xəfənək oven door for samovar isim ümumi
məzuniyyətçi person on leave isim ümumi
xəstəliyə görə məzuniyyət sick-leave isim ümumi
bülleten sick-leave certificate isim ümumi
siyirmə qapı sliding door isim ümumi
çıxış street door isim ümumi
küçə qapısı street door isim ümumi
ikilaylı qapı two-leaved door isim ümumi
ənginlik wide open space isim ümumi
məzuniyyət leave isim ümumi
çayın deltası open isim ümumi
çayın mənsəbi open isim ümumi
fərasət open-mindedness isim ümumi
istedad open-mindedness isim ümumi
qabiliyyət open-mindedness isim ümumi
yol door isim figurative meaning
açıq dəniz open isim ümumi
açıq quru sahə open isim ümumi
açıq turnir open isim ümumi
açıq yarış open isim ümumi
aşkarlıq open isim ümumi
aydınlıq open isim ümumi
qoyub getmək leave fel ümumi
saxlamaq leave fel ümumi
yaddan çıxarmaq leave fel ümumi
açılmaq open fel ümumi
açmaq open fel ümumi
aralamaq open fel ümumi
aralanmaq open fel ümumi
aşkara çıxarmaq open up fel ümumi
məşhurlaşdırmaq open up fel ümumi
qolaclanmaq be measured with open arms fel ümumi
açılmaq be open fel ümumi
heyrətdən ağzı açıq qalmaq be open-mouthed with surprise fel ümumi
açdırmaq cause smb. to open fel ümumi
açıq elan etmək declare open fel ümumi
aralatmaq force smb. to leave fel ümumi
qapını döymək knock at the door fel ümumi
qapını sakitcə döymək knock at the door gently fel ümumi
qapını asta döymək knock gently at the door fel ümumi
başına buraxmaq leave fel ümumi
başına qoymaq leave fel ümumi
çıxmaq leave fel ümumi
yola düşmək leave fel ümumi
kənara çıxmaq leave fel ümumi
beh vermək leave a deposit fel ümumi
irs qoyub getmək leave a legacy fel ümumi
ad çıxarmaq leave a name of oneself fel ümumi
sakit buraxmaq leave alone fel ümumi
girov qoymaq leave as deposit fel ümumi
arxada qoymaq leave behind fel ümumi
fikrindən çıxmaq leave behind fel ümumi
geridə qoymaq leave behind fel ümumi
ötmək leave behind fel ümumi
unutmaq leave behind fel ümumi
keçmək leave behind fel ümumi
behləmək leave deposit fel ümumi
baş götürüb getmək leave forever fel ümumi
binəsib qoymaq leave in a state of destitution fel ümumi
atmaq leave off fel ümumi
boşalmaq leave off fel ümumi
tullamaq leave off fel ümumi
birdəfəlik tərk etmək leave once and for all fel ümumi
vətəndən ayrı düşmək leave one's country fel ümumi
vəzifədən getmək leave one's post fel ümumi
yan keçmək leave out fel ümumi
məktəbi bitirmək leave school fel ümumi
bir kəsi asudə buraxmaq leave smb. alone fel ümumi
rahat buraxmaq leave smb. alone fel ümumi
qoyub getmək leave smb. and go away fel ümumi
bir kəsi dinc buraxmaq leave smb. in peace fel ümumi
darda qoymaq leave smb. in the lurch fel ümumi
baş-başa qoymaq leave smb. tete-a-tete fel ümumi
səhnədən getmək leave stage fel ümumi
başına buraxmaq leave to the mercy of fate fel ümumi
başlı-başına buraxmaq leave to the mercy of fate fel ümumi
başına qoymaq leave to the mercy of fate fel ümumi
başsız qoymaq leave without control fel ümumi
işdən getmək leave work fel ümumi
qapını bağlamaq lock the door fel ümumi
qapını qıfıllamaq lock the door fel ümumi
qapını qıfılla bağlamaq lock the door fel ümumi
qolaclamaq measure with open arms fel ümumi
ağzını açmaq open fel ümumi
dəlinmək open fel ümumi
mübahisə açmaq open a debate fel ümumi
fayl açmaq open a file fel ümumi
atəş açmaq open a fire fel ümumi
yeni dövr açmaq open a new era fel ümumi
iclas açmaq open a sitting fel ümumi
hesab açmaq open an account fel ümumi
içəri açılmaq open inwards fel ümumi
gözlərini geniş açmaq open one's eyes wide fel ümumi
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes fel ümumi
bağırsaqları təmizləmək open the bowels fel ümumi
şlüzü açmaq open the lock fel ümumi
suvacağı açmaq open the locks fel ümumi
iclası açmaq open the meeting fel ümumi
yığıncağı açmaq open the meeting fel ümumi
hesab açmaq open the score fel ümumi
cığır açmaq open the way fel ümumi
geniş açmaq open wide fel ümumi
taybatay açmaq open wide fel ümumi
açıqürəkli olmaq open-hearted: be open-hearted fel ümumi
ürəyi açıq olmaq open-hearted: be open-hearted fel ümumi
bir kəsə qapını göstərmək show smb. the door fel ümumi
qapını örtmək shut the door fel ümumi
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face fel ümumi
bülletendə olmaq sick-leave: be on sick-leave fel ümumi
qapını vurmaq slam the door fel ümumi
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face fel ümumi
çöldə gecələmək spend the night in the open air fel ümumi
xudahafizləşmək take leave fel ümumi
salamatlaşmaq take one's leave fel ümumi
tapşırıq vermək leave fel ümumi
imkan yaratmaq open fel ümumi
yol açmaq open fel ümumi
aşkar olmaq open up fel ümumi
açılmaq open up fel ümumi
qalmaq leave fel ümumi
böyümək open fel ümumi
genişlənmək open fel ümumi
başqa yerə getmək leave fel ümumi
getmək leave fel ümumi
başlamaq open fel ümumi
göstərmək open fel ümumi
nümayiş etdirmək open fel ümumi
agah etmək open fel ümumi
maarifləndirmək open fel ümumi
kəşf etmək open fel ümumi
təməlini qoymaq open fel ümumi
fikir söyləmək open fel ümumi
yaratmaq open fel ümumi
açıq open sifət ümumi
gözləri tam açılmış open-eyed sifət ümumi
əliaçıq open-handed sifət ümumi
səxavətli open-handed sifət ümumi
təmizqəlbli open-hearted sifət ümumi
ürəyiaçıq open-hearted sifət ümumi
geniş dünyagörüşünə malik olan open-minded sifət ümumi
geniş açılmış wide-open sifət ümumi
qapı door sifət ümumi
yarıaçıq half-open sifət ümumi
yarımaçıq half-open sifət ümumi
yarıqapalı half-open sifət ümumi
qapıbir next-door sifət ümumi
yaxın next-door sifət ümumi
birqapılı one-door sifət ümumi
üstüaçıq open sifət ümumi
döşüaçıq open-breasted sifət ümumi
vədəsiz open-ended sifət ümumi
açıqgöz open-eyed sifət ümumi
açıqürək open-hearted sifət ümumi
genişqəlbli open-hearted sifət ümumi
genişürəkli open-hearted sifət ümumi
riyasız open-hearted sifət ümumi
təmizürəkli open-hearted sifət ümumi
türkəsaya open-hearted sifət ümumi
ayağıaçıq open-legged sifət ümumi
şəbəkə open-worked sifət ümumi
birqapılı single-door sifət ümumi
aralı slightly open sifət ümumi
qapılı with a door sifət ümumi
aralı open sifət ümumi
obyektiv open-minded sifət ümumi
qərəzsiz open-minded sifət ümumi
səhv mülahizələrə inanmayan open-minded sifət ümumi
vicdanlı open-minded sifət ümumi
yanlış rəylərə əsaslanmayan open-minded sifət ümumi
müdafiə edilməyən wide-open sifət danışıq dili
müdafiə olunmayan wide-open sifət danışıq dili
qorunmayan wide-open sifət danışıq dili
ayıq open-eyed sifət figurative meaning
gözüaçıq open-eyed sifət figurative meaning
həssas open sifət ümumi
mail open sifət ümumi
meyilli open sifət ümumi
boş open sifət ümumi
məşğul olmayan open sifət ümumi
vakant open sifət ümumi
bitməmiş open sifət ümumi
həll edilməmiş open sifət ümumi
tikili olmayan open sifət ümumi
əliaçıq open sifət ümumi
qonaqpərvər open sifət ümumi
səmimi open sifət ümumi
yumşaq open sifət ümumi
ən yaxın next-door zərf ümumi
qonşu next-door zərf ümumi
açıq havada open-air zərf ümumi
açıq səma altında open-air zərf ümumi
sevinclə open-armed zərf ümumi
nəvazişlə open-armed zərf ümumi
səmimi open-armed zərf ümumi
üzügülər open-armed zərf ümumi
dostcasına open-armed zərf ümumi
geniş open-mindedly zərf ümumi
geniş surətdə open-mindedly zərf ümumi
ağzıaçıq open-mouthed zərf ümumi
qapının dalında behind the door zərf ümumi
qapı-qapı from door to door zərf ümumi
açıq havada in the open air zərf ümumi
yaxınlıqda next door zərf ümumi
yaxında next door zərf ümumi
comərdliklə open-handedly zərf ümumi
genişqəlbliklə open-heartedly zərf ümumi
gözüaçıq with open eyes zərf ümumi
obyektiv open-mindedly zərf ümumi
qərəzsiz open-mindedly zərf ümumi
səhv mülahizələrə əsaslanmayan open-mindedly zərf ümumi
səhv mülahizələrə inanmadan open-mindedly zərf ümumi
vicdanlı open-mindedly zərf ümumi
gizlətməmək come out into the open sözönü ümumi
səmimi olmaq come out into the open sözönü ümumi
ölümün pəncəsində at death's door söz birləşməsi ümumi
dal qapı back door söz birləşməsi ümumi
gizli back-door söz birləşməsi ümumi
xəlvəti back-door söz birləşməsi ümumi
bir ayağı qəbirdə olmaq be at death's door söz birləşməsi ümumi
sındırmaq burst open söz birləşməsi ümumi
qatlanan qapılar folding door söz birləşməsi ümumi
siyirmə qapılar folding door söz birləşməsi ümumi
şüşə salınmış laylı qapı French door söz birləşməsi ümumi
şüşələnmiş laylı qapı French door söz birləşməsi ümumi
məzuniyyət götürmək get a leave söz birləşməsi ümumi
qonaqpərvər olmaq keep an open table söz birləşməsi ümumi
qapısı hamının üzünə açıq olmaq keep open the house söz birləşməsi ümumi
imkan yaratmaq lay open söz birləşməsi ümumi
ağır təəssürat yaratmaq leave a nasty taste in the mouth söz birləşməsi ümumi
xoşagəlməz təəssürat yaratmaq leave a nasty taste in the mouth söz birləşməsi ümumi
hara gəldi atmaq leave about söz birləşməsi ümumi
təəssürat yaratmaq leave an impression söz birləşməsi ümumi
təsir etmək leave an impression söz birləşməsi ümumi
dağıtmaq leave around söz birləşməsi ümumi
hara gəldi atmaq leave around söz birləşməsi ümumi
səpələmək leave around söz birləşməsi ümumi
məktəbi atmaq leave school söz birləşməsi ümumi
sağollaşma leave taking söz birləşməsi ümumi
xudahafizləşmə leave taking söz birləşməsi ümumi
məsələ qaldırmaq open a question söz birləşməsi ümumi
açıq rişxənd open contempt söz birləşməsi ümumi
atəş açmaq open fire söz birləşməsi ümumi
seyrək buz open ice söz birləşməsi ümumi
səxavətə gəlmək open one's purse söz birləşməsi ümumi
xərcləmək open one's purse söz birləşməsi ümumi
səngər qazmaq open trench söz birləşməsi ümumi
açıq qapı siyasəti open-door policy söz birləşməsi ümumi
sayıq yatmaq sleep with one eye open söz birləşməsi ümumi
icazəsiz çıxıb getmək take French leave söz birləşməsi ümumi
qəmişini çək leave me alonə söz birləşməsi ümumi
açıq səhmdar cəmiyyət open-type joint stock company söz birləşməsi ümumi
Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azersu Open-type Joint Stock Company söz birləşməsi ümumi
Yaxamı burax! Leave me in peace! söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
leave the door open qapını açıq qoymaq fel ümumi