• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
like sözünün tərcüməsi (199 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
like tay isim ümumi
like oxşarlıq isim ümumi
like tay-bərabər isim ümumi
like bənzərlik isim ümumi
like bənzəyiş isim ümumi
like misil isim ümumi
like istəmək fel ümumi
like könlünə yatmaq fel ümumi
like açmaq fel ümumi
like sevmək fel ümumi
like ürəyinə yatmaq fel ümumi
like nəfsi çəkmək fel ümumi
like xoşuna gəlmək fel ümumi
like kefinə yatmaq fel ümumi
like xoşlamaq fel ümumi
like oxşayışı olan sifət ümumi
like bənzər sifət ümumi
like bənzəyişi olan sifət ümumi
like oxşar sifət ümumi
like tək zərf ümumi
like kimi zərf ümumi
like ola bilsin ki zərf ümumi
like çox güman ki zərf ümumi
like kimi sözönü ümumi
like bənzər sözönü ümumi
like-mindedness birfikirlilik isim ümumi
like-minded person həməqidə isim ümumi
like-minded person məsləkdaş isim ümumi
like-minded person həmfikir isim ümumi
drop-like: being drop-like damcıvarılıq isim ümumi
live like a dog it günündə yaşamaq fel ümumi
stick like glue qır-saqqız olub yapışmaq fel ümumi
like very much qəlbinə yatmaq fel ümumi
like fighting davakar olmaq fel ümumi
be like bənzəmək fel ümumi
be like oxşar olmaq fel ümumi
work like a slave qul kimi işləmək fel ümumi
be like suyu çəkmək fel ümumi
like music musiqini sevmək fel ümumi
act like a devil iblislik etmək fel ümumi
work like a slave öküz kimi işləmək fel ümumi
chatter like a magpie sağsağan kimi qırıldamaq fel ümumi
be like oxşamaq fel ümumi
be like andırmaq fel ümumi
act like a child uşaqlıq etmək fel ümumi
not to like nəfsi çəkməmək fel ümumi
look like bənzəmək fel ümumi
root-like kökümsov sifət ümumi
root-like kökəbənzər sifət ümumi
cat-like pişik kimi sifət ümumi
chameleon-like buqələmunaoxşar sifət ümumi
sand-like qumvarı sifət ümumi
powder-like tozvari sifət ümumi
saddle-like yəhərşəkilli sifət ümumi
sand-like qumaoxşar sifət ümumi
like-minded birfikirli sifət ümumi
milk-like südəbənzər sifət ümumi
mushroom-like göbələkvarı sifət ümumi
maiden like qızbibi sifət ümumi
mouse-like siçanabənzər sifət ümumi
wave-like dalğaşəkilli sifət ümumi
awl like bizvarı sifət ümumi
rather like çox oxşar sifət ümumi
French-like fransıza oxşar sifət ümumi
cat-like pişiyə bənzər sifət ümumi
angel-like mələkmənzər sifət ümumi
beast-like vəhşitəbiətli sifət ümumi
angel-like mələksurət sifət ümumi
wave-like dalğavarı sifət ümumi
drop-like damcıvarı sifət ümumi
leaf-like yarpaqşəkilli sifət ümumi
bowl-like kasayaoxşar sifət ümumi
trough-like təknəvarı sifət ümumi
angel-like mələküzlü sifət ümumi
ruby-like yaqutabənzər sifət ümumi
cow-like inəyə kimi sifət ümumi
silk-like ipək kimi sifət ümumi
wave-like dalğayaoxşar sifət ümumi
wheel-like təkərvarı sifət ümumi
like a leaf yarpaqşəkilli sifət ümumi
pillow-like yastıqvarı sifət ümumi
like-minded həmfikirli sifət ümumi
like-minded həmfikir sifət ümumi
lion-like şir kimi sifət ümumi
monkey-like meymunabənzər sifət ümumi
like a town şəhərsayağı sifət ümumi
French-like fransız kimi sifət ümumi
cow-like inəyəbənzər sifət ümumi
comb-like daraqvarı sifət ümumi
maiden like arvadaoxşar sifət ümumi
box-like qutuvarı sifət ümumi
chameleon-like buqələmun sifət ümumi
maiden like arvad kimi sifət ümumi
bird-like quşabənzər sifət ümumi
maiden like arvadxasiyyət sifət ümumi
brain-like beyinəbənzər sifət ümumi
French-like fransıza bənzər sifət ümumi
chameleon-like buqələmun kimi sifət ümumi
cat-like pişiyəoxşar sifət ümumi
chameleon-like dəyişkən sifət ümumi
cow-like inəyəoxşar sifət ümumi
like a devil ibliscəsinə zərf ümumi
like a devotee abidcəsinə zərf ümumi
like an ashug aşıqsayağı zərf ümumi
like a chauvinist şovinistcəsinə zərf ümumi
like a woman arvadsayaq zərf ümumi
like an old man qocasayaq zərf ümumi
like hot cakes qarpış-qarpış zərf ümumi
like a slave köləcəsinə zərf ümumi
like a Hercules pəhləvancasına zərf ümumi
like an old man qocayana zərf ümumi
wave-like dalğa-dalğa zərf ümumi
like a snail ilbizşəkilli zərf ümumi
like this belə zərf ümumi
like an idealist idealistcəsinə zərf ümumi
like this elə zərf ümumi
like an athlete pəhləvancasına zərf ümumi
holiday-like bayramsayağı zərf ümumi
like an ass eşşəkcəsinə zərf ümumi
like a father atayana zərf ümumi
like a worshipper abidcəsinə zərf ümumi
like a vagrant sərsəricəsinə zərf ümumi
like an outcast səfilcəsinə zərf ümumi
like pearls inci kimi zərf ümumi
like this belə-belə zərf ümumi
like a soldier əskərsayağı zərf ümumi
like lightning ildırım kimi zərf ümumi
like a man insansayağı zərf ümumi
like a monk rahibcəsinə zərf ümumi
snail-like ilbizşəkilli zərf ümumi
like marrow ilik kimi zərf ümumi
like a man adamyana zərf ümumi
like snake ilansayağı zərf ümumi
like a democrat demokratikcəsinə zərf ümumi
like a soldier əsgərcəsinə zərf ümumi
like a bandit banditcəsinə zərf ümumi
like a friend dostyana zərf ümumi
like a philosopher filosofanə zərf ümumi
like a drunkard sərxoşcasına zərf ümumi
like this beləsi əvəzlik ümumi
die like a dog it kimi ölmək phrases ümumi
like winking göz qırpınca phrases danışıq dili
cling like grim death bərk-bərk yapışmaq phrases ümumi
like winking bir anda phrases danışıq dili
fit like a glove boyuna görə olmaq phrases ümumi
work like a trojan səylə çalışmaq phrases ümumi
sell like hot cake əlüstü satmaq phrases ümumi
spend money like water pul cırmaq phrases ümumi
strut like a turkey-cock iddia satmaq phrases ümumi
strut like a turkey-cock lovğalanmaq phrases ümumi
spend money like water pulu göyə sovurmaq phrases ümumi
No wisdom like silence Susmaq qızıldır phrases ümumi
hold on like grim death möhkəm dayanmaq phrases ümumi
stick like glue qır-saqqız olub yapışmaq phrases ümumi
Nothing succeeds like success Uğur uğur gətirər phrases ümumi
swear like a troop ağzına gələni demək phrases ümumi
swell like a turkey-cock iddia satmaq phrases ümumi
like a shot dərhal phrases ümumi
work like a trojan cidd-cəhdlə işləmək phrases ümumi
as many as you like istədiyin qədər phrases ümumi
swim like a stone balta kimi üzmək phrases ümumi
work like a nigger öküz kimi işləmək phrases ümumi
work like a navvy öküz kimi işləmək phrases ümumi
sleep like a log daş kimi yatmaq phrases ümumi
like this bax belə phrases ümumi
swear like a troop söyüş söymək phrases ümumi
fit like a glove qutu kimi oturmaq phrases ümumi
in cases like that bu kimi hallarda phrases ümumi
like hot cakes o saat phrases ümumi
like crazy dəli kimi phrases ümumi
like fun çox surətlə phrases ümumi
Like father like son Ot kökü üstə bitər phrases ümumi
nothing like yaxşı heç nə phrases ümumi
eyes like gimlet iti gözlər phrases ümumi
angel-like mələyəoxşar phrases ümumi
like hot cakes dərhal phrases ümumi
like this beləliklə phrases ümumi
looks like deyəsən phrases ümumi
like fun cəld phrases ümumi
like a shot əlüstü phrases ümumi
like hot cakes əlüstü phrases ümumi
nothing like yaxşısı yoxdur phrases ümumi
like winking göz qırpımında phrases danışıq dili
angel-like mələyəbənzər phrases ümumi
Like father, like son Ot kökü üstə bitər phrases proverb
eat like a pig donuz kimi yemək phrases ümumi
sell like wildfire əlüstü satmaq phrases ümumi
fit like a glove əyninə görə olmaq phrases ümumi
sell like hot cake dərhal satmaq phrases ümumi
swell like a turkey-cock lovğalanmaq phrases ümumi
sleep like a dog daş kimi yatmaq phrases ümumi
like hot cakes qapış-qapış phrases ümumi
like a shot o saat phrases ümumi
angel-like mələk kimi phrases ümumi
As you like Öz kefinə phrases ümumi
like fun ildırım kimi phrases ümumi
sell like wildfire dərhal satmaq phrases ümumi
like fun iti phrases ümumi
like son ot kökü üstündə bitər phrases ümumi