• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
like minded person sözünün tərcüməsi (284 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
adam person isim ümumi
şəxs person isim ümumi
başqa another person isim ümumi
tülək artful person isim ümumi
əfəl awkward person isim ümumi
latayır adam bawdy person isim ümumi
ismətli adam blameless person isim ümumi
yüksək səviyyəli adam broad-minded person isim ümumi
daltonik color-blind person isim ümumi
laməkan countryless person isim ümumi
quşürək cowardly person isim ümumi
fəndgir crafty person isim ümumi
firon cruel person isim ümumi
ağlaşma crying for a dead person isim ümumi
tülək cunning person isim ümumi
kələkbaz cunning person isim ümumi
lal-kar adam deaf and dumb person isim ümumi
kar deaf person isim ümumi
allahpərəst devout person isim ümumi
əlil disabled person isim ümumi
nakəs dishonest person isim ümumi
nakişi dishonest person isim ümumi
komediyaçı droll person isim ümumi
lal dumb person isim ümumi
xırdaboy dumpy person isim ümumi
orijinal eccentric person isim ümumi
ayaqdançəkən envious person isim ümumi
qarnıaçıqlar envious person isim ümumi
qibtəkeş envious person isim ümumi
uzaqgörən farsighted person isim ümumi
iyrənən adam fastidious person isim ümumi
başağrıdan fussy person isim ümumi
dəmdəməki giddy person isim ümumi
savab God's reward for a person's good conduct on earth isim ümumi
biqəm happy-go-lucky person isim ümumi
işlək adam hard-working person isim ümumi
mırıq harelipped person isim ümumi
sərvqamət high and slender person isim ümumi
müctəhid high religious person in Moslem isim ümumi
qonaqçı hospitable person isim ümumi
tündməcaz hot-tempered person isim ümumi
tündxasiyyət hot-tempered person isim ümumi
ağzımvay humble person isim ümumi
ikidilli adam hypocritical person isim ümumi
ikiüzlü adam hypocritical person isim ümumi
naxələf ignoble person isim ümumi
dəyyus ill-person isim ümumi
ləng adam indolent person isim ümumi
işlək adam industrious person isim ümumi
əhli-dil intelligent person isim ümumi
dinsiz irreligious person isim ümumi
ağzımvay irresolute person isim ümumi
inamsız adam irresolute person isim ümumi
mızı irresolute person isim ümumi
ölüvay irresolute person isim ümumi
maymaq irresolute person isim ümumi
lağçı adam jesting person isim ümumi
adamgüldürən jocular person isim ümumi
nay jovial person isim ümumi
hüquqi şəxs juridical person isim ümumi
yuridik şəxs juridical person isim ümumi
çolaq lame person isim ümumi
dəngüş light-minded person isim ümumi
həməqidə like-minded person isim ümumi
həmfikir like-minded person isim ümumi
məsləkdaş like-minded person isim ümumi
xəbis loathsome person isim ümumi
həsrət longing for a person or place isim ümumi
başıbəlalı luckless person isim ümumi
əlil maimed person isim ümumi
nam-nişan makings of a person isim ümumi
naxələf mean person isim ümumi
dövlətpərəst mercenary-minded person isim ümumi
əhli-insaf merciful person isim ümumi
insanaoxşamaz misshaped person isim ümumi
aşağı səviyyəli adam narrow-minded person isim ümumi
küsəyən adam noli me tangere person isim ümumi
inadkar obstinate person isim ümumi
hikkə obstinate person isim ümumi
boranı obtuse person isim ümumi
balqabaq obtuse person isim ümumi
kəs person isim ümumi
nəfər person isim ümumi
ictimaiyyətçı person actively engaged in public life isim ümumi
təhkimçi person attached to some work isim ümumi
rəhbər işçi person in charge isim ümumi
şikayətçi person lodging complaint isim ümumi
məzuniyyətçi person on leave isim ümumi
mərsiyəxan person reciting elegy isim ümumi
daşbaşçı person who earns money illegally and dishonestly isim ümumi
püstəqarın person who eats few isim ümumi
naxünəkçi person who takes smb.'s thing without permission isim ümumi
qırışsifət person with wrinkled face isim ümumi
fleqmatik phlegmatic person isim ümumi
dikbaş pigheaded person isim ümumi
höcət pigheaded person isim ümumi
əhli-iman pious person isim ümumi
dəcəl prankish person isim ümumi
xüsusi şəxs private person isim ümumi
istiqanlı adam quick-tempered person isim ümumi
insanaoxşamaz rather ugly person isim ümumi
ağsaqqal respected person isim ümumi
əhli-iman righteous person isim ümumi
zırı rude person isim ümumi
zırpı rude person isim ümumi
əzrail ruthless person isim ümumi
uzaqgörən sagacious person isim ümumi
pişxidmət salaried person isim ümumi
koruş short-sighted person isim ümumi
naxoş sick person isim ümumi
dinməz silent person isim ümumi
ağırtərpənən slow-witted person isim ümumi
dunuq slow-witted person isim ümumi
boranı slow-witted person isim ümumi
kələkbaz sly person isim ümumi
çürükçü small-minded man isim ümumi
bədxah spiteful person isim ümumi
hikkə stubborn person isim ümumi
inad stubborn person isim ümumi
höcət stubborn person isim ümumi
filankəs such person isim ümumi
mövhumatçı superstitious person isim ümumi
xurafatçı superstitious person isim ümumi
dinməz taciturn person isim ümumi
qalınqabıq thick-skinned person isim ümumi
anqut thin and long-necked person isim ümumi
dəymədüşər thin-skinned person isim ümumi
xırdaboy tubby person isim ümumi
bədheybət ugly person isim ümumi
yassar ugly person isim ümumi
başıbəlalı unlucky person isim ümumi
bəxtiqara unlucky person isim ümumi
binəsib unlucky person isim ümumi
bədrəftar unsociable person isim ümumi
insandanqaçan adam unsociable person isim ümumi
iltifatlı adam urbane person isim ümumi
yüksəkvəzifəli şəxs Very Important Person isim ümumi
sərraf wise person isim ümumi
layiqli adam worthy person isim ümumi
abid religious person isim religion
görkəm person isim ümumi
xarici görkəm person isim ümumi
iştirak edən şəxs person isim ümumi
personaj person isim ümumi
rol person isim ümumi
fiziki şəxs person isim law
huşsuz olmaq absent-minded: be absent-minded fel ümumi
ağıldan kasıb olmaq feeble-minded: be feeble-minded fel ümumi
arsızlamaq light-minded: become light-minded fel ümumi
arsızlaşmaq light-minded: become light-minded fel ümumi
oxşatmaq mistake a person for another fel ümumi
maymaqlaşmaq weak-minded: become weak-minded fel ümumi
dalğın absent-minded sifət ümumi
fikirli absent-minded sifət ümumi
huşsuz absent-minded sifət ümumi
unutqan absent-minded sifət ümumi
amansız bloody-minded sifət ümumi
daşürəkli bloody-minded sifət ümumi
insafsız bloody-minded sifət ümumi
qəddar bloody-minded sifət ümumi
rəhmsiz bloody-minded sifət ümumi
zalım bloody-minded sifət ümumi
geniş dünyagörüşlü broad-minded sifət ümumi
genişfikirli broad-minded sifət ümumi
acıqlı evil-minded sifət ümumi
bədxah evil-minded sifət ümumi
hirsli evil-minded sifət ümumi
qərəzkar evil-minded sifət ümumi
qəzəbli evil-minded sifət ümumi
ağıldan zəif feeble-minded sifət ümumi
ağıldankəm feeble-minded sifət ümumi
ağlı çatmayan feeble-minded sifət ümumi
gictəhər feeble-minded sifət ümumi
kəmağıl feeble-minded sifət ümumi
sarsaq feeble-minded sifət ümumi
alicənab highly-minded sifət ümumi
comərd highly-minded sifət ümumi
mərd highly-minded sifət ümumi
nəcib highly-minded sifət ümumi
dardüşüncəli narrow-minded sifət ümumi
darfikirli narrow-minded sifət ümumi
dayaz narrow-minded sifət ümumi
məhdud narrow-minded sifət ümumi
səthi narrow-minded sifət ümumi
uzağı görməyən narrow-minded sifət ümumi
ağıllı nimble-minded sifət ümumi
anlaqlı nimble-minded sifət ümumi
düşüncəli nimble-minded sifət ümumi
fəhmli nimble-minded sifət ümumi
fərasətli nimble-minded sifət ümumi
hazırcavab nimble-minded sifət ümumi
tez başa düşən nimble-minded sifət ümumi
zəkalı nimble-minded sifət ümumi
zirək nimble-minded sifət ümumi
alicənab noble-minded sifət ümumi
comərd noble-minded sifət ümumi
əsil noble-minded sifət ümumi
əsilzadə noble-minded sifət ümumi
mərd noble-minded sifət ümumi
nəcib noble-minded sifət ümumi
geniş dünyagörüşünə malik olan open-minded sifət ümumi
başqa cür düşünən otherwise-minded sifət ümumi
başqa cür fikirləşən otherwise-minded sifət ümumi
fərqli düşüncəyə malik otherwise-minded sifət ümumi
fərqli fikrə malik otherwise-minded sifət ümumi
sadədil simple-minded sifət ümumi
ürəyiaçıq simple-minded sifət ümumi
dardüşüncəli small-minded sifət ümumi
dayaz small-minded sifət ümumi
uzağıgörməyən small-minded sifət ümumi
sakit sober-minded sifət ümumi
təmkinli sober-minded sifət ümumi
ağlı zəif weak-minded sifət ümumi
başıboş weak-minded sifət ümumi
kəmağıl weak-minded sifət ümumi
bihuş absent-minded sifət ümumi
hafizəsiz absent-minded sifət ümumi
nanıx absent-minded sifət ümumi
qaniçən blood-minded sifət ümumi
genişqəlbli broad-minded sifət ümumi
arvadxasiyyət feeble-minded sifət ümumi
ağıldan kasıb feeble-minded sifət ümumi
qocafəndi fit for an aged person sifət ümumi
uzunçu garrulous person sifət ümumi
təmiz high-minded sifət ümumi
arlı-namuslu honest-minded sifət ümumi
qəlbitəmiz honest-minded sifət ümumi
düz honest-minded sifət ümumi
ağıldanyüngül light-minded sifət ümumi
arxayın light-minded sifət ümumi
bambılı light-minded sifət ümumi
dəmdəməki light-minded sifət ümumi
dingiliş light-minded sifət ümumi
hərdəmxəyal light-minded sifət ümumi
yüngülbeyin light-minded sifət ümumi
yüngülbeyinli light-minded sifət ümumi
yüngültəbiət light-minded sifət ümumi
yüngültəbiətli light-minded sifət ümumi
yüngülxasiyyət light-minded sifət ümumi
yüngülxasiyyətli light-minded sifət ümumi
yelbeyin light-minded sifət ümumi
birfikirli like-minded sifət ümumi
həmfikir like-minded sifət ümumi
həmfikirli like-minded sifət ümumi
uzunçu long-winded person sifət ümumi
zehniaçıq lucid-minded sifət ümumi
erkək manly person sifət ümumi
dövlətpərəst mercenary-minded sifət ümumi
danabaş narrow-minded sifət ümumi
dayazdüşüncəli narrow-minded sifət ümumi
dayazfikirli narrow-minded sifət ümumi
meşşan narrow-minded sifət ümumi
səviyyəsiz narrow-minded sifət ümumi
mütərəqqi progressive-minded sifət ümumi
açıqfikirli progressive-minded sifət ümumi
türkəsaya simple-minded sifət ümumi
çürükçü small-minded sifət ümumi
darürəkli small-minded sifət ümumi
xırdaçı small-minded sifət ümumi
başbilən sober-minded sifət ümumi
mülahizəli sober-minded sifət ümumi
tədbirli sober-minded sifət ümumi
alasəy weak-minded sifət ümumi
qana həris bloody-minded sifət ümumi
qaniçən bloody-minded sifət ümumi
qansoran bloody-minded sifət ümumi
iradəsiz feeble-minded sifət ümumi
iradəsiz zəif feeble-minded sifət ümumi
qətiyyətsiz feeble-minded sifət ümumi
obyektiv open-minded sifət ümumi
qərəzsiz open-minded sifət ümumi
səhv mülahizələrə inanmayan open-minded sifət ümumi
vicdanlı open-minded sifət ümumi
yanlış rəylərə əsaslanmayan open-minded sifət ümumi
ağlı başında sober-minded sifət ümumi
sağlamdüşüncəli sober-minded sifət ümumi
sağlamfikirli sober-minded sifət ümumi
başqası some person əvəzlik ümumi
nifrət oyadan adam forbidding person söz birləşməsi ümumi
yüksək mənəviyyatlı adam moral person söz birləşməsi ümumi
bir kəsi kozırla oynamağa məcbur etmək put a person to his trumps söz birləşməsi ümumi
revmatik rheumatic person söz birləşməsi ümumi
hüquqi şəxs juridical person söz birləşməsi ümumi
bir kəsi son vasitəyə əl atmağa məcbur etmək put a person to his trumps söz birləşməsi figurative meaning