• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
long sözünün tərcüməsi (212 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
Yaşa! Long live söz birləşməsi ümumi
Var olsun! Long live! söz birləşməsi ümumi
Yaşa! Long live!; söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
long uzun fasilə isim ümumi
long uzun müddət isim ümumi
big long-necked race of hens ları isim ümumi
daddy-long-legs uzunayaqlılar isim ümumi
hour-long bir saatlıq isim ümumi
long bill uzunmüddətli veksel isim ümumi
long boat barkas isim ümumi
long copper jar with a narrow long neck for water səhəng isim ümumi
long copper jar with a narrow long neck for water sənək isim ümumi
long for könlü olmaq isim ümumi
long interval qısa interval isim ümumi
long pants reytuz isim ümumi
long primer korpus isim ümumi
long ridge of water ləpə isim ümumi
long ton böyük ton isim ümumi
long way uzaq yol isim ümumi
long way uzaqlıq isim ümumi
long worktable dəzgah isim ümumi
long-distance race uzaq məsafəyə qaçış isim ümumi
long-eared kürə isim ümumi
long-eared owl qulaqlı bayquş isim ümumi
long-fibred flax uzunlifli asral isim ümumi
long-legs uzunayaqlılar isim ümumi
long-moustached man lopabığ isim ümumi
long-range missile uzaqmənzilli raket isim ümumi
long-suffering qatlaşma isim ümumi
long-term credit uzun müddətli kredit isim ümumi
long-windedness uzunçuluq isim ümumi
long-working oil uzunömürlü yağ isim ümumi
man with long arms əliuzun isim ümumi
sheepskin cap with long hair şələpapaq isim ümumi
tall long man şalban isim ümumi
thin and long-necked person anqut isim ümumi
long can atmaq fel ümumi
long çox istəmək fel ümumi
long həsrətində olmaq fel ümumi
have a long talk əngi qızışmaq fel ümumi
have a long tongue dili uzun olmaq fel ümumi
last long uzun çəkmək fel ümumi
live as long as see one's grand and great-grandchild nəvəli-nəticəli olmaq fel ümumi
live long nəvəli-nəticəli olmaq fel ümumi
live so long saç ağartmaq fel ümumi
live so long saç-birçək ağartmaq fel ümumi
long könlü istəmək fel ümumi
long könlünə düşmək fel ümumi
long qəm yemək fel ümumi
long qəm cəkmək fel ümumi
long for küsənmək fel ümumi
long for smth. can atmaq fel ümumi
long for smth. quzulamaq fel ümumi
look elegant in a long dress uzun paltarda lətafətli görünmək fel ümumi
meet again after a long absence qovuşmaq fel ümumi
stay for a long time düşüb-qalmaq fel ümumi
stay too long gecikmək fel ümumi
stay too long ləngimək fel ümumi
wait for a long time illərlə gözləmək fel ümumi
long uzun sifət ümumi
long-eared uzunqulaq sifət ümumi
long-haired uzunsaç sifət ümumi
long-suffering dözümlülük sifət ümumi
long-suffering əzabkeşlik sifət ümumi
long-suffering səbirlilik sifət ümumi
century-long yüzillik sifət ümumi
having long and thin beard təkəsaqqal sifət ümumi
having long and thin beard təkəsaqqallı sifət ümumi
hour-long birsaatlıq sifət ümumi
long qulac-qulac sifət ümumi
long uzunçəkən sifət ümumi
long uzunsürən sifət ümumi
long-armed uzunqol sifət ümumi
long-barrelled uzunlülə sifət ümumi
long-beaked uzundimdik sifət ümumi
long-bearded uzunsaqqal sifət ümumi
long-bearded uzunsaqqallı sifət ümumi
long-boled uzungövdə sifət ümumi
long-dated uzunmüddətli sifət ümumi
long-drawn-out uzunçəkən sifət ümumi
long-eared uzunqulaqlı sifət ümumi
long-eared uzunsünbül sifət ümumi
long-eared uzunsünbüllü sifət ümumi
long-gripped uzunsap sifət ümumi
long-hafted uzunsap sifət ümumi
long-haired saçlı sifət ümumi
long-haired uzuntük sifət ümumi
long-haired uzunyun sifət ümumi
long-helved uzunsap sifət ümumi
long-horn uzunbuynuz sifət ümumi
long-horn uzunbuynuzlu sifət ümumi
long-horned uzunbuynuz sifət ümumi
long-horned uzunbuynuzlu sifət ümumi
long-lapped uzunətək sifət ümumi
long-lasting uzunmüddətli sifət ümumi
long-legged caydaq sifət ümumi
long-legged uzunayaq sifət ümumi
long-legged uzunbaldır sifət ümumi
long-legged uzunbaldırlı sifət ümumi
long-legged uzunpaça sifət ümumi
long-legged uzunqıç sifət ümumi
long-legged uzunqılça sifət ümumi
long-lived uzunömürlü sifət ümumi
long-maned uzunyal sifət ümumi
long-maned yallı sifət ümumi
long-moustached lopabığ sifət ümumi
long-moustached uzunbığ sifət ümumi
long-necked anqutboğaz sifət ümumi
long-necked armudboğaz sifət ümumi
long-necked durnaboğaz sifət ümumi
long-necked qəlyanboğaz sifət ümumi
long-necked uzunboğaz sifət ümumi
long-necked uzunboyun sifət ümumi
long-nosed burnuuzun sifət ümumi
long-nosed uzunburun sifət ümumi
long-poled uzunsap sifət ümumi
long-range uzaqvuran sifət ümumi
long-shafted uzunsap sifət ümumi
long-sighted uzaqgörən sifət ümumi
long-skirted uzunətək sifət ümumi
long-skirted uzuntuman sifət ümumi
long-sleeved uzunqol sifət ümumi
long-staffed uzunsap sifət ümumi
long-standing çoxdankı sifət ümumi
long-staple uzunlifli sifət ümumi
long-suffering hövsələli sifət ümumi
long-tailed uzunquyruq sifət ümumi
long-tailed uzunquyruqlu sifət ümumi
long-term çoxillik sifət ümumi
long-term perspektiv sifət ümumi
long-term uzunmüddətli sifət ümumi
long-time uzunmüddətli sifət ümumi
long-tongued ağzıboş sifət ümumi
long-tongued ağzıcırıq sifət ümumi
long-tongued ağzısuyuq sifət ümumi
long-tongued ağzıyırtıq sifət ümumi
long-tongued diliuzun sifət ümumi
long-trunked uzungövdə sifət ümumi
long-tubed uzunlülə sifət ümumi
long-wattled uzunsaqqal sifət ümumi
long-waved uzundalğa sifət ümumi
long-winded dilotu yeyən sifət ümumi
long-winded uzunçu sifət ümumi
long-winded person uzunçu sifət ümumi
long-woolled uzunyun sifət ümumi
too long upuzun sifət ümumi
very long upuzun sifət ümumi
very long uzun-uzun sifət ümumi
with a long and thick beard topasaqqal sifət ümumi
with a long and thick beard topasaqqallı sifət ümumi
with a long and thick beard topsaqqal sifət ümumi
with a long moustache lopabığ sifət ümumi
with long hair uzunsaç sifət ümumi
with long plaits uzunsaç sifət ümumi
long uzun sifət ümumi
long-eared eşşək sifət ümumi
long-eared eşşək kimi sifət ümumi
night-long bütün gecə sifət ümumi
night-long bütün gecə davam edən sifət ümumi
night-long gecə boyu davam edən sifət ümumi
long uzun-uzadı sifət ümumi
before long tezliklə zərf ümumi
ere long tezliklə zərf ümumi
ere long bu günə - sabaha zərf ümumi
long uzun müddətə zərf ümumi
all the way long yol uzunu zərf ümumi
for a long time ata-babadan zərf ümumi
for a long time bayaqdan zərf ümumi
long uzun zərf ümumi
long uzun-uzadı zərf ümumi
long ago bayaqdan zərf ümumi
long ago çoxdan zərf ümumi
long time uzun vaxt zərf ümumi
long-windedly uzun-uzadı zərf ümumi
not long after bir az keçmiş zərf ümumi
not long after birhovurdan zərf ümumi
not long ago yaxın keçmişdə zərf ümumi
not long ago təzəlikdə zərf ümumi
not long ago bayaq zərf ümumi
since long qədimdən zərf ümumi
long uzun müddət zərf ümumi
long ərzində zərf ümumi
long müddətində zərf ümumi
as long as işdir söz birləşməsi ümumi
at long last əvvəl-axır söz birləşməsi ümumi
at long range uzaq məsafədə söz birləşməsi ümumi
at long range uzaqda söz birləşməsi ümumi
face as long as a fiddle hüznlü sifət söz birləşməsi ümumi
gentleman of the long robe hakim söz birləşməsi ümumi
gentleman of the long robe hüquqşünas söz birləşməsi ümumi
He that sups with the devil needs a long spoon İtlə dost olanın əlində çomağı gərək söz birləşməsi ümumi
long home gor söz birləşməsi ümumi
long home gor evi söz birləşməsi ümumi
long home qəbir söz birləşməsi ümumi
long home qəbir evi söz birləşməsi ümumi
long hundred yüz iyirmi söz birləşməsi ümumi
long since çoxdan söz birləşməsi ümumi
long term uzun müddət davam edən söz birləşməsi ümumi
long term uzunmüddətli söz birləşməsi ümumi
long time uzun müddət davam edən söz birləşməsi ümumi
long ton uzun ton söz birləşməsi ümumi
long while ago çoxdan söz birləşməsi ümumi
long-range policy uzunməqsədli siyasət söz birləşməsi ümumi
not long since bir az bundan əvvəl söz birləşməsi ümumi
not long since bu günlərdə söz birləşməsi ümumi
not long since bu yaxınlarda söz birləşməsi ümumi
so long as əgər söz birləşməsi ümumi
take a long shot uzaq gələcəyi görmə söz birləşməsi ümumi
May your life be long! Ömrün uzun olcun! söz birləşməsi ümumi
pull the long bow uydurma danışmaq söz birləşməsi ümumi
So long! Hələlik! söz birləşməsi ümumi
to cut a long story short əlqərəz söz birləşməsi ümumi