• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
look sözünün tərcüməsi (195 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
look nəzər isim ümumi
look nəzər-diqqət isim ümumi
look baxış isim ümumi
look görünüş isim ümumi
look araşdırmaq fel ümumi
look baxmaq fel ümumi
look tamaşa etmək fel ümumi
look fikir vermək fel ümumi
look görünmək fel ümumi
look! bax! phrases ümumi
searching look imtahanedici nəzər isim ümumi
indifferent look laqeyd baxış isim ümumi
scowling look əyri nəzər isim ümumi
troubled look intizarlı baxış isim ümumi
look-out müşahidə isim ümumi
proud look iftixarlı baxış isim ümumi
resentful look incik baxış isim ümumi
fixed look nəzər isim ümumi
fixed look baxış isim ümumi
intent look baxış isim ümumi
look aslant qıyqacı baxmaq fel ümumi
look askance çəpinə baxmaq fel ümumi
look aside gözünü ayırmaq fel ümumi
look miserable dərdli görünmək fel ümumi
look aslant kəm baxmaq fel ümumi
look into ayırd etmək fel ümumi
look dejected kefsiz görünmək fel ümumi
look back geri baxmaq fel ümumi
look into təhlil etmək fel ümumi
look hastily üzdən baxmaq fel ümumi
look for an excuse bəhanə axtarmaq fel ümumi
look strong sağlam görünmək fel ümumi
look young cavan görünmək fel ümumi
look stealthily oğrun baxmaq fel ümumi
look sorrowful qəmgin görünmək fel ümumi
look pleased razı görünmək fel ümumi
look sad qəmgin görünmək fel ümumi
look with great astonishment mat-mat baxmaq fel ümumi
look steadily at smb. üzünə dik baxmaq fel ümumi
look offended incik görünmək fel ümumi
look with hatred ləc baxmaq fel ümumi
look from one side böyürdən baxmaq fel ümumi
look in dəymək fel ümumi
look with great astonishment matdım-matdım baxmaq fel ümumi
look after one's family arvadlıq etmək fel ümumi
look hale gümrah görünmək fel ümumi
look unfriendly kəm baxmaq fel ümumi
look steadily dik-dik baxmaq fel ümumi
look tenderly süzgün-süzgün baxmaq fel ümumi
look awry əyri-əyri baxmaq fel ümumi
cause to look for axtartdırmaq fel ümumi
look coquettishly göz-qaş oynatmaq fel ümumi
look be looked for aranmaq fel ümumi
look be looked through vərəqlənmək fel ümumi
look for job iş axtarmaq fel ümumi
look down gözünü yerə dikmək fel ümumi
look ironically istehza ilə baxmaq fel ümumi
look coquettishly nazlana-nazlana baxmaq fel ümumi
look inquiringly sualedici tərzdə baxmaq fel ümumi
look hostilely qanlı-qadalı baxmaq fel ümumi
have a look nəzər salmaq fel ümumi
look askance yanı-yanı baxmaq fel ümumi
look at one another baxışmaq fel ümumi
give a puzzled look duruxmaq fel ümumi
look for soraqlamaq fel ümumi
look up müraciət etmək fel ümumi
look younger cahıllaşmaq fel ümumi
look through nəzərdən keçirmək fel ümumi
look sharply iti baxmaq fel ümumi
look sad dərdli görünmək fel ümumi
look secretly gözaltı baxmaq fel ümumi
look up altdan-yuxarı baxmaq fel ümumi
look round all together boylanışmaq fel ümumi
look from below altdan baxmaq fel ümumi
look forward to səbirsizliklə gözləmək fel ümumi
look be looked for töküşdürülmək fel ümumi
look be looked for axtarılmaq fel ümumi
look awry əyrim-üyrüm baxmaq fel ümumi
look be looked after baxılmaq fel ümumi
look out açılmaq fel ümumi
look askew əyri baxmaq fel ümumi
look after the house ev-eşiyə baxmaq fel ümumi
cause smb. to look after carefully bəslətmək fel ümumi
look for louse on oneself bitlənmək fel ümumi
look for the chance imkan axtarmaq fel ümumi
look through vərəqləmək fel ümumi
look young gənc görünmək fel ümumi
ask smb. to look through vərəqlətmək fel ümumi
look ahead with confidence gələcəyə inamla baxmaq fel ümumi
look stealthily oğrunca baxmaq fel ümumi
look younger cavanlanmaq fel ümumi
look steadily dik baxmaq fel ümumi
look distrustfully gözaltı baxmaq fel ümumi
look over nəzərdən keçirmək fel ümumi
look round ətrafa boylanmaq fel ümumi
look thoughtful fikirli görünmək fel ümumi
look indifferently biganə baxmaq fel ümumi
look from a distance qıraqdan baxmaq fel ümumi
look after qeydə qalmaq fel ümumi
look sour tərs baxmaq fel ümumi
look fresh təzə görünmək fel ümumi
look from under the brows altdan-altdan baxmaq fel ümumi
look elegant in a long dress uzun paltarda lətafətli görünmək fel ümumi
look after şeflik etmək fel ümumi
look around ətrafa baxmaq fel ümumi
look haughty qovarlanmaq fel ümumi
look healthy sağlam görünmək fel ümumi
look haughtily qürrələnmək fel ümumi
look for aramaq fel ümumi
look around döyükmək fel ümumi
look after böyüklük etmək fel ümumi
look round boylanmaq fel ümumi
look up baxmaq fel ümumi
look after bəsləmək fel ümumi
look aslant çəp baxmaq fel ümumi
look at the front irəlidən baxmaq fel ümumi
look at the front qabaqdan baxmaq fel ümumi
look after gözüylə izləmək fel ümumi
look after muğayat olmaq fel ümumi
look depressed dilxor görünmək fel ümumi
look backwards dala baxmaq fel ümumi
look askew çəp baxmaq fel ümumi
look up lüğətdə söz axtarmaq fel ümumi
look from a distance gendən baxmaq fel ümumi
look up müraciət etmək fel ümumi
look over nəzərdən keçirtmək fel ümumi
look inside içəri baxmaq fel ümumi
look ironically istehzayana baxmaq fel ümumi
look disappointed dilxor görünmək fel ümumi
look aslant kəc baxmaq fel ümumi
look ahead confidently gələcəyə arxayın olmaq fel ümumi
look after one's family atalıq etmək fel ümumi
look up yoluxmaq fel ümumi
look up baş çəkmək fel ümumi
look up ziyarət etmək fel ümumi
look up dəymək fel ümumi
look like bənzəmək fel ümumi
look up irəliləmək fel ümumi
look up yaxşılaşmaq fel ümumi
look up yuxarı baxmaq fel ümumi
look for a needle in a haystack samanlıqda iynə axtarmaq phrases ümumi
look at a question practically məsələni əməli olaraq nəzərdən keçirmək phrases ümumi
look shy on people insanlara şübhə ilə baxmaq phrases ümumi
look twice at evey penny hər bir qəpiyinin qədrini bilmək phrases ümumi
look through one's fingers at smth. bir şeyə barmaqarası baxmaq phrases ümumi
look shy on people insanlara inamsızlıqla baxmaq phrases ümumi
look shy at people insanlara inamsızlıqla baxmaq phrases ümumi
look forward to smth. bir şeyin intizarını çəkmək phrases ümumi
look daggers at somebody bir kəsə kinli-kinli baxmaq phrases ümumi
look shy at people insanlara şübhə ilə baxmaq phrases ümumi
look through green glasses həsəd aparmaq phrases ümumi
look for trouble qorxulu işə girişmək phrases ümumi
look for trouble özünü oda atmaq phrases ümumi
look out axtarmaq phrases ümumi
look back dönüb baxmaq phrases ümumi
look at baxmaq phrases ümumi
look about soraqlaşıb tapmaq phrases ümumi
look down aşağı baxmaq phrases ümumi
look forward istəmək phrases ümumi
look over baxmaq phrases ümumi
look alive tez ol phrases idiomatic
look over yoxlamaq phrases ümumi
look on seyr etmək phrases ümumi
look foolish mənasız görünmək phrases ümumi
look for axtarmaq phrases ümumi
look around soraqlaşıb axtarmaq phrases ümumi
look after baxmaq phrases ümumi
look forward can atmaq phrases ümumi
look over nəzər salmaq phrases ümumi
look away gözünü çəkmək phrases ümumi
look about axtarmaq phrases ümumi
look through baxmaq phrases ümumi
look through green glasses qısqanmaq phrases ümumi
look through nəzərdən keçirmək phrases ümumi
look to müraciət etmək phrases ümumi
look through gözdən keçirmək phrases ümumi
look about boylanmaq phrases ümumi
wise look mənalı görkəm phrases ümumi
look in on baş çəkmək phrases ümumi
look foolish axmaq vəziyyətə düşmək phrases ümumi
have a look nəzər salmaq phrases ümumi
look out soraqlaşmaq phrases ümumi
look after göz qoymaq phrases ümumi
have a look nəzər yetirmək phrases ümumi
look back nəzər salmaq phrases ümumi
look after qulluq etmək phrases ümumi
look on müşahidə etmək phrases ümumi
absent look dalğın baxış phrases ümumi
look after diqqət yetirmək phrases ümumi
absent look fikirli baxış phrases ümumi
look down yuxarıdan aşağı baxmaq phrases figurative meaning
look out baxmaq phrases ümumi
look on hesab etmək phrases ümumi
look over bir şeyin üzərindən baxmaq phrases ümumi
look lively tez ol cəm idiomatic