• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
love of power sözünün tərcüməsi (197 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
məhəbbət love isim ümumi
sevgi love isim ümumi
güc power isim ümumi
qüvvə power isim ümumi
iradə gücü will-power isim ümumi
iradə qüvvəsi will-power isim ümumi
güclü dövlət worldly-power isim ümumi
önəmli dövlət worldly-power isim ümumi
yar love isim ümumi
sevda love isim ümumi
cazibə qüvvəsi attractive power isim ümumi
siyasi müvazinət balance of power isim ümumi
qalınlıq bed power isim ümumi
aşiq-məşuqluq being in love with each other isim ümumi
ikihakimiyyətlilik dual power isim ümumi
icraedici hakimiyyət executive power isim ümumi
məhəbbət ilahəsi goddess of love isim ümumi
istiliktörətmə qabiliyyəti heating power isim ümumi
su-elektrik stansiyası hydroelectric power station isim ümumi
eşqsizlik lack of love isim ümumi
yar lady-love isim ümumi
eşq love isim ümumi
sevim love isim ümumi
ülfət love isim ümumi
aşnabazlıq love affair isim ümumi
vətənə məhəbbət love for one's country isim ümumi
aşiqanə məktub love letter isim ümumi
eşqnamə love letter isim ümumi
məhəbbətnamə love letter isim ümumi
namə love letter isim ümumi
sevgi məktubu love letter isim ümumi
eşqiyyə love lyrics isim ümumi
uşaqcanlılıq love of child isim ümumi
uşaqpərəstlik love of child isim ümumi
uşaqsevənlik love of child isim ümumi
azadlıqsevərlik love of freedom isim ümumi
azadpərvərlik love of freedom isim ümumi
arvadbazlıq love-making isim ümumi
rəyasətpərəstlik lust for power isim ümumi
məcnunluq madness of love isim ümumi
aşiq kişi man in love isim ümumi
dıvanə man in love isim ümumi
vurğun man in love isim ümumi
iqtidar party in power isim ümumi
ilahi məhəbbət platonic love isim ümumi
calal power isim ümumi
güclülük power isim ümumi
hakimlik power isim ümumi
iqtidarlılıq power isim ümumi
qüdrət power isim ümumi
qüvvəlilik power isim ümumi
qüvvətlilik power isim ümumi
təpərlilik power isim ümumi
zorluluq power isim ümumi
enerji tutumu power capacity isim ümumi
energetika power engineering isim ümumi
energetik power engineering specialist isim ümumi
sənaye tezliyi power frequency isim ümumi
mərkəzi intiqal dartıcısı power line isim ümumi
vəkalətnamə power of attorney isim ümumi
etibarnamə power of attorney isim ümumi
ekskavator power shovel isim ümumi
qidalanma power supply isim ümumi
mexaniki qazıma power-driven boring isim ümumi
xudbinlik self-love isim ümumi
dövlət hakimiyyəti State power isim ümumi
dözüm staying power isim ümumi
behbazar staying power isim ümumi
zərbə gücü striking power isim ümumi
səbat tenacity-power isim ümumi
birtərəfli məhəbbət unrequited love isim ümumi
həyatilik vital power isim ümumi
əzizim love isim ümumi
gözümün işığı love isim ümumi
enerji power isim physics
salam love isim ümumi
hakimiyyət power isim ümumi
ixtiyar power isim ümumi
səlahiyyət power isim ümumi
vəkalət power isim ümumi
dövlət power isim ümumi
qidalanma power isim computer
sevmək love fel ümumi
sevişmək make love fel ümumi
məşuq olmaq be in love fel ümumi
vurğun olmaq be in love fel ümumi
divanəlik etmək be in love fel ümumi
hakimiyyət başında durmaq be in power fel ümumi
sevib-seçmək choose and love at will fel ümumi
məhəbbət bağlamaq come to love fel ümumi
hakimiyyətə gəlmək come to power fel ümumi
məhəbbət izhar etmək declare one's love fel ümumi
aşiq olmaq fall in love fel ümumi
eşqə düçar olmaq fall in love fel ümumi
eşqə düşmək fall in love fel ümumi
könül bağlamaq fall in love fel ümumi
könül vermək fall in love fel ümumi
mail olmaq fall in love fel ümumi
eşqə mübtəla olmaq fall in love fel ümumi
sevdaya düşmək fall in love fel ümumi
sevmək fall in love fel ümumi
vurulmaq fall in love fel ümumi
sevişmək fall in love with each other fel ümumi
sevdirmək force smb. to love fel ümumi
etibarnamə vermək give power of attorney fel ümumi
ixtiyar olmaq have power fel ümumi
bəyənmək love fel ümumi
mehr salmaq love fel ümumi
sevib-əzizləmək love fel ümumi
sevib-sevilmək love and be loved fel ümumi
ilk baxışdan sevmək love at first sight fel ümumi
aşiq-məşuqluq etmək love each other fel ümumi
dəlicəsinə sevmək love madly fel ümumi
uşağını sevmək love one's child fel ümumi
vətəni sevmək love one's motherland fel ümumi
ehtirasla sevmək love passionately fel ümumi
məhəbbətlə sevmək love passionately fel ümumi
eşqnamə oxumaq make smb. a declaration of love fel ümumi
məhəbbətlə evlənmək marry for love fel ümumi
qüvvətə yüksəlmək raise power fel ümumi
hakimiyyəti qəsb etmək seize power fel ümumi
zərb ilə vurmaq strike with all one's power fel ümumi
hakimiyyəti ələ almaq take power fel ümumi
namə yazmaq write a love letter fel ümumi
əmişmək make love fel vulgar
eşq love sifət ümumi
məhəbbət love sifət ümumi
sevgi love sifət ümumi
istənilməli deserving love sifət ümumi
böyükdövlətçilik great-power sifət ümumi
vurğun in love sifət ümumi
dıvanə in love with sifət ümumi
aşiqanə love sifət ümumi
aşiq-məşuq love sifət ümumi
məcnun mad of love sifət ümumi
sevdalı madly in love sifət ümumi
şeyda madly in love sifət ümumi
energetik power sifət ümumi
mənsəbpərəst power-loving sifət ümumi
rəyasətpərəst power-loving sifət ümumi
rəyasətpərəst power-seeking sifət ümumi
istəməli worthy of love sifət ümumi
istənilməli worthy of love sifət ümumi
mütləq hakimiyyət absolute power söz birləşməsi ümumi
uşaq məhəbbəti calf love söz birləşməsi ümumi
uşaq sevgisi calf love söz birləşməsi ümumi
hakimiyyətə gəlmək come to power söz birləşməsi ümumi
məqsədli istək cupboard love söz birləşməsi ümumi
məqsədli məhəbbət cupboard love söz birləşməsi ümumi
vurulmaq fall in love söz birləşməsi ümumi
sevmək fall in love söz birləşməsi ümumi
gözü düşmək fall in love söz birləşməsi ümumi
nəyin bahasına olursa olsun for love or money söz birləşməsi ümumi
Allah eşqinə for the love of God söz birləşməsi ümumi
Allah naminə for the love of God söz birləşməsi ümumi
Allah xatirinə for the love of God söz birləşməsi ümumi
məhəbbət ilahəsi goddess of Love söz birləşməsi ümumi
bir könüldən min könülə vurulmuş head over ears in love söz birləşməsi ümumi
eşq divanəsi olmuş head over ears in love söz birləşməsi ümumi
qanunverici hakimiyyət legislative power söz birləşməsi ümumi
hərəkətverici qüvvə locomotive power söz birləşməsi ümumi
eşq macərası love affair söz birləşməsi ümumi
ilk baxışdan sevgi love at first sight söz birləşməsi ümumi
acgözlülük love of gain söz birləşməsi ümumi
hərislik love of gain söz birləşməsi ümumi
mənfəətgüdmə love of gain söz birləşməsi ümumi
tamahkarlıq love of gain söz birləşməsi ümumi
nüvə dövləti nuclear power söz birləşməsi ümumi
nüvə elektrik stansiyası nuclear power-station söz birləşməsi ümumi
hakimiyyətdə olan partiya party in power söz birləşməsi ümumi
platonik sevgi platonic love söz birləşməsi ümumi
motorlu qayıq power boat söz birləşməsi ümumi
zərbənin gücü power of a blow söz birləşməsi ümumi
alıcılıq qabiliyyəti purchase power söz birləşməsi ümumi
alıcılıq qabiliyyəti purchasing power söz birləşməsi ümumi
eşq ilahəsi Queen of love söz birləşməsi ümumi
məhəbbət ilahəsi Queen of love söz birləşməsi ümumi
sevgi ilahəsi Queen of love söz birləşməsi ümumi
Venera Queen of love söz birləşməsi ümumi
hakimiyyəti zəbt etmək seize power söz birləşməsi ümumi
kiçik dövlət small power söz birləşməsi ümumi
ali hakimiyyət supreme power söz birləşməsi ümumi
hakimiyyəti ələ almaq take power söz birləşməsi ümumi
istilik elektrik stansiyası thermal power station söz birləşməsi ümumi
hidroenerji water power söz birləşməsi ümumi
səni sevirəm i love you söz birləşməsi ümumi
sizi sevirəm i love you söz birləşməsi ümumi
mən səni sevirəm i love you söz birləşməsi ümumi
elektrik qidalandırma bloku power supply söz birləşməsi ümumi
Məni bəyənirsən, itimi də bəyən Love me söz birləşməsi ümumi
Məni bəyənirsən, itimi də bəyən love my dog söz birləşməsi ümumi
Ey vəfədarım! My love! söz birləşməsi ümumi
elektrik enerjisi electric power söz birləşməsi physics
qaldırıcı qüvvə lifting power söz birləşməsi physics
İtə hörmət edərlər yiyəsinə görə Love me, love my dog söz birləşməsi proverb
Məni sevirsən, itimi də sev Love me, love my dog söz birləşməsi proverb
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
love of power mənsəbpərəstlik isim ümumi