• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
müqavilənin əsas hissəsi sözünün tərcüməsi (283 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
ömrün son hissəsi afterlife isim ümumi
əsas satqın archtraitor isim ümumi
əsas cani archvillain isim ümumi
əsas kanal artery isim ümumi
əsas yol artery isim ümumi
əsas əlamət attribute isim ümumi
əsas backbone isim ümumi
əsas base isim ümumi
əsas baseline isim ümumi
əsas xətt baseline isim ümumi
əsas basement isim ümumi
əsas basis isim ümumi
kürəyin enli hissəsi broad isim ümumi
söykənəcəyin enli hissəsi broad isim ümumi
əsas ağırlıq brunt isim ümumi
əsas zərbə brunt isim ümumi
musiqi əsərinin xorla oxunan təntənəli hissəsi cantata isim ümumi
əsas cardinal isim ümumi
yolun nəqliyyat gedə bilən hissəsi carriageway isim ümumi
əsas cause isim ümumi
küçənin döşənmiş hissəsi causeway isim ümumi
avtomobilin əsas hissəsi chassis isim ümumi
tərkib hissəsi component isim ümumi
əsas confirmation isim ümumi
əsas mətləb crux isim ümumi
paltar qolunun qatlanmış hissəsi cuff isim ümumi
əsas faktor determinant isim ümumi
əsas əlamət dominant isim ümumi
şəhərin qaynar hissəsi downtown isim ümumi
şəhərin işgüzar hissəsi downtown isim ümumi
bir şeyin tərkib hissəsi element isim ümumi
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism isim ümumi
ən əsas essential isim ümumi
əsas essentiality isim ümumi
əsas evidence isim ümumi
əsas darvaza foregate isim ümumi
əsas foundation isim ümumi
əsas frame isim ümumi
əsas qanun fundamental isim ümumi
əsas qayda fundamental isim ümumi
əsas groundwork isim ümumi
əsərin əsas qəhrəmanı heroine isim ümumi
əsərin əsas surəti heroine isim ümumi
tərkib hissəsi ingredient isim ümumi
əsas fikir keynote isim ümumi
əsas məqsəd keynote isim ümumi
əsas mövzu motif isim ümumi
dairənin səkkizdə bir hissəsi octant isim ümumi
əsas pedestal isim ümumi
sazişin və s. giriş hissəsi preamble isim ümumi
əsas principle isim ümumi
səhnənin qabaq hissəsi proscenium isim ümumi
bir şeyin əsas mahiyyəti cövhəri quintessence isim ümumi
əsas quintessence isim ümumi
əsas biliklər rudiment isim ümumi
yumşaq ət hissəsi sirloin isim ümumi
şəhərin yoxsullar yaşayan hissəsi slum isim ümumi
əsas məhsul staple isim ümumi
ticarətin əsas obyekti staple isim ümumi
əsas qanun statute isim ümumi
əsas gövdə stock isim ümumi
əsas fikir thesis isim ümumi
əsas magistral thoroughfare isim ümumi
əsas yol turnpike isim ümumi
ölkənin dağlıq hissəsi upland isim ümumi
döyüş cihazının uc hissəsi warhead isim ümumi
əsas warranty isim ümumi
əsas motiv leitmotif isim ümumi
əsas istiqamət mainstream isim ümumi
əsas substructure isim ümumi
əsas motive isim ümumi
əsas intiqal band wheel isim ümumi
əsas su horizontu basal water isim ümumi
əsas fikir basic idea isim ümumi
əsas multivibrator basic multivibrator pair isim ümumi
əsas lüğət fondu basic word stock isim ümumi
əsas bed isim ümumi
əsas bedding isim ümumi
əsas kütlə bulk of isim ümumi
əsas tir false beam isim ümumi
əsas uduş first prize isim ümumi
əsas kapital fixed capital isim ümumi
əsas fundamentals isim ümumi
əsas grounds isim ümumi
qaldırıcı kranın hərəkət edən hissəsi jib isim ümumi
əsas mərhələ landmark isim ümumi
əsas pakker main drilling packer isim ümumi
əsas məhsul main product isim ümumi
əsas principles isim ümumi
əsas stem isim ümumi
dairənin dörddə bir hissəsi quadrant isim mathematics
əsas böyrək ləyəni calyx isim anatomical
burun hissəsi fore isim nautical
gəmidə yuxarı göyərtənin qabaq hissəsi forecastle isim nautical
köməkçi nitq hissəsi form-word isim linguistic
ehtiyat hissəsi fund isim military
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif isim music
əsas accidence isim ümumi
əsas hissə basis isim ümumi
əsas komponent basis isim ümumi
döşlüyün yuxarı hissəsi bib isim ümumi
bədənin ətli hissəsi brawn isim ümumi
ölkənin əsas taxılçılıq rayonu breadbasket isim ümumi
burunun üst hissəsi bridge isim ümumi
əsas case isim ümumi
Londonun işgüzar hissəsi city isim ümumi
dəbilqənin boyunu qoruyan hissəsi coif isim ümumi
funksiya artımının bir hissəsi differential isim ümumi
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower isim ümumi
əsas mərkəz focus isim ümumi
əsas mənbə fountainhead isim ümumi
əsas mətləb gist isim ümumi
müqavilənin əsas hissəsi gist isim ümumi
müqavilənin mahiyyəti gist isim ümumi
əsas iştirak edən personaj hero isim ümumi
əsas iştirak edən şəxs hero isim ümumi
ən əsas cəhət highlight isim ümumi
əsas highlight isim ümumi
əsas yol high-road isim ümumi
əsas yol highway isim ümumi
əsas prinsip keystone isim ümumi
əsas occasion isim ümumi
əsas hissədən ayrılmış bir şey outlier isim ümumi
əsas hissədən qopmuş bir şey outlier isim ümumi
əsas nöqtə pivot isim ümumi
əsas qayda principle isim ümumi
əsas səbəb rationale isim ümumi
əsas reason isim ümumi
əsas root isim ümumi
kürək hissəsi shoulder isim ümumi
əsas soul isim ümumi
fəslin bir hissəsi subsection isim ümumi
əsas prinsip ultimate isim ümumi
əsas warrant isim ümumi
bağ yaxud parkın əl dəyməmiş təbii şəkildə başl-başına buraxılmış hissəsi wilderness isim ümumi
əsas məqsəd leitmotif isim ümumi
əsas hissə heft isim danışıq dili
ittihamın əsas hissəsi gist isim law
əsas substrate isim philosophical
əsas hinge isim figurative meaning
əsas mətləb hinge isim figurative meaning
əsas xüsusiyyət hard-pan isim geological
əsas keyfiyyət hard-pan isim geological
səhnənin qabaq hissəsi foreground isim theatrical
əsas abc isim ümumi
ağacın kökə yaxın yoğun hissəsi butt isim ümumi
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream isim ümumi
əsas explanation isim ümumi
əsas fact isim ümumi
əsas grounding isim ümumi
gəminin üfüqdə görünməyən hissəsi hull isim ümumi
cəmdəyin bir hissəsi joint isim ümumi
əsas mətləb kernel isim ümumi
əsas mətləb marrow isim ümumi
ölkənin quzey hissəsi north isim ümumi
ölkənin şimal hissəsi north isim ümumi
poemanın giriş hissəsi overture isim ümumi
şeirin giriş hissəsi overture isim ümumi
əsas rəng primitive isim ümumi
tərəflərin razılığı ilə müqavilənin nizama salınması transaction isim ümumi
əsas stem isim linguistic
yüyənin atın ağzına verilən dəmir hissəsi bit isim ümumi
paltarın yuxarı qabaq hissəsi breast isim ümumi
əsas hissə bulk isim ümumi
əsas kütlə bulk isim ümumi
əsas fikir burden isim ümumi
əsas məna burden isim ümumi
əsas məbləğ capital isim ümumi
yolun hissəsi leg isim ümumi
əsas ideya outline isim ümumi
əsas müddəalar outline isim ümumi
əsas prinsiplər outline isim ümumi
məhsulun birdəfəlik yığılan hissəsi pick isim ümumi
əsas mətləb pith isim ümumi
əsas score isim ümumi
əsas məna spirit isim ümumi
əsas subject isim ümumi
əsas məzmun texture isim ümumi
əsas bölmə body isim ümumi
əsas hissə body isim ümumi
əsas body isim ümumi
əsas force isim ümumi
ən əsas məsələ knot isim ümumi
əsas an knot isim ümumi
boyun hissəsi neck isim ümumi
əsas mətləb net isim ümumi
əsas mətləb heart isim ümumi
əsas bottom isim ümumi
əsas ground isim ümumi
əsas mənbə head isim ümumi
dünyanın bir hissəsi quarter isim ümumi
kainatın bir hissəsi quarter isim ümumi
əsas prinsip ground isim ümumi
meydanın yan xəttdən kənar hissəsi touch isim sport
əsas olmaq cause fel ümumi
mühakimə üçün əsas götürmək postulate fel ümumi
əsas vermək give ground fel ümumi
mühakimə üçün əsas götürmək posit fel ümumi
əsas ifaçını əvəz etmək understudy fel theatrical
əsas basic sifət ümumi
əsas capital sifət ümumi
əsas verən citable sifət ümumi
əsas crucial sifət ümumi
əsas determinant sifət ümumi
əsas dominant sifət ümumi
əsas elemental sifət ümumi
əsas fundamental sifət ümumi
əsas integral sifət ümumi
əsas key sifət ümumi
əsas leading sifət ümumi
əsas main sifət ümumi
əsas major sifət ümumi
tamamilə və ya bir hissəsi quru ilə keçən overland sifət ümumi
əsas paramount sifət ümumi
əsas predominant sifət ümumi
əsas premier sifət ümumi
əsas primary sifət ümumi
əsas principal sifət ümumi
əsas radical sifət ümumi
əsas staple sifət ümumi
əsas grassroots sifət ümumi
əsas cardinal sifət ümumi
qeyri-əsas minor sifət ümumi
qeyri-əsas not essential sifət ümumi
əsas underlying sifət ümumi
xəbərin ad hissəsi predicative sifət grammatical
ömrün son hissəsi afternoon sifət ümumi
əsas central sifət ümumi
əsas chief sifət ümumi
əsas essential sifət ümumi
əsas final sifət ümumi
əsas foremost sifət ümumi
əsas original sifət ümumi
əsas pivotal sifət ümumi
əsas primal sifət ümumi
əsas substantial sifət ümumi
əsas ultimate sifət ümumi
əsas unsophisticated sifət ümumi
əsas uppermost sifət ümumi
əsas vital sifət ümumi
əsas general sifət ümumi
ayrılmaz tərkib hissəsi necessary sifət ümumi
əsas məna daşıyan operative sifət ümumi
ən əsas primary sifət ümumi
əsas primitive sifət ümumi
əsas notional sifət grammatical
əsas grand sifət ümumi
əsas prime sifət ümumi
əsas core sifət computer
əsas organic sifət ümumi
əsas etibarilə basically zərf ümumi
əsas capitally zərf ümumi
əsas olaraq capitally zərf ümumi
bir hissəsi some qeyri-müəyyən zərf ümumi
əsas məsələlərdə razılaşmaq agree upon fundamentals söz birləşməsi ümumi
əsas yol arterial road söz birləşməsi ümumi
əsas məsələdən danışmamaq beat about the bush söz birləşməsi ümumi
əsas məsələdən danışmamaq beat around the bush söz birləşməsi ümumi
işin əsas hissəsini görmək break the neck of a job söz birləşməsi ümumi
müqavilənin gücü ilə by virtue of agreement söz birləşməsi ümumi
əsas qərar final judgement söz birləşməsi ümumi
əsas kapital fixed capital söz birləşməsi ümumi
Gömrük Tarifləri və Ticarət üzrə Əsas Saziş General Agreement on Tariffs and Trade söz birləşməsi ümumi
günün əsas hissəsi good part of the day söz birləşməsi ümumi
əsas giriş grand entrance söz birləşməsi ümumi
əsas vəzifə key posts söz birləşməsi ümumi
əhalinin böyük hissəsi large portion of the population söz birləşməsi ümumi
hüquqi əsas legal explanation söz birləşməsi ümumi
əsas number one söz birləşməsi ümumi
əsas etibarı ilə par excellence söz birləşməsi ümumi
əsas rol oynamaq play first fiddle söz birləşməsi ümumi
əsas rol oynamaq play first violin söz birləşməsi ümumi
əsas vurğu primary stress söz birləşməsi ümumi
əsas zərbəni öz üzərinə götürmək stand in the gap söz birləşməsi ümumi
əsas məsələnin həllindən yapışmaq take the bull by the horns söz birləşməsi ümumi
müqavilənin şərtləri terms of settlement söz birləşməsi ümumi
Londonun kübarlar yaşayan qərb hissəsi West End söz birləşməsi ümumi
əsas səbəb First Cause söz birləşməsi religion
nitqin əsas hissələri notional parts of speech söz birləşməsi grammatical
əsas mətnin yığıldığı şrift body type söz birləşməsi painting
əsas data cəm ümumi
əsas suburaxıcı headwaters cəm ümumi
əsas su anbarı headwaters cəm ümumi