• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
müvəqqəti olaraq saxlama sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
nəfsini saxlama abstention isim ümumi
özünü saxlama abstention isim ümumi
özünü saxlama abstinency isim ümumi
saxlama alimony isim ümumi
körpə vaxtı gizli olaraq dəyişdirilən uşaq changeling isim ümumi
hadisələri xronoloji olaraq izah etmə chronography isim ümumi
müntəzəm olaraq kilsəyə getmə church-going isim ümumi
saxlama coercion isim ümumi
tutub saxlama coercion isim ümumi
gizlində saxlama concealment isim ümumi
saxlama conservation isim ümumi
saxlama detention isim ümumi
gizli saxlama dissimulation isim ümumi
könüllü və ya məcburi olaraq öz vətənindən getmə expatriation isim ümumi
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmə installation isim ümumi
rəsmi olaraq vəzifəyə qoyma installation isim ümumi
saxlama interruption isim ümumi
saxlama keeping isim ümumi
xatirə olaraq verilmiş hədiyyə keepsake isim ümumi
qoruyub saxlama maintenance isim ümumi
müvəqqəti sahiblik occupancy isim ümumi
müvəqqəti sahib occupant isim ümumi
həmişə saxlama perpetuance isim ümumi
həmişə saxlama perpetuation isim ümumi
potensial olaraq potentially isim ümumi
ehtiyat saxlama reservation isim ümumi
ehtiyatda saxlama reservation isim ümumi
saxlama reservation isim ümumi
qoruyub saxlama retention isim ümumi
saxlama retention isim ümumi
niyyət və duyğularını gizli saxlama reticence isim ümumi
saxlama safekeeping isim ümumi
işləmək üçün müvəqqəti qurğu scaffolding isim ümumi
özünü saxlama self-control isim ümumi
özünü saxlama self-preservation isim ümumi
müvəqqəti qalma sojourn isim ümumi
müvəqqəti yaşama sojourn isim ümumi
saxlama storage isim ümumi
müvəqqəti olaraq saxlama suspension isim ümumi
müvəqqəti xarakter temporality isim ümumi
müvəqqəti işçi temporary isim ümumi
müvəqqəti qulluqçu temporary isim ümumi
nominal olaraq titulu olan şəxs titular isim ümumi
saxlama upkeep isim ümumi
qanunsuz olaraq ələ keçirmə usurpation isim ümumi
müvəqqəti möhkəmlətmə back casing isim ümumi
saxlama kamerası checkroom isim ümumi
saxlama kamerası cloak-room isim ümumi
müvəqqəti çəpər hoarding isim ümumi
saxlama keep isim ümumi
müvəqqəti duruş yeri stadia isim ümumi
saxlama suspension isim ümumi
müvəqqəti tədbir temporary measure isim ümumi
saz halda saxlama upkeep isim ümumi
saxlama containment isim political
əsgərləri evlərdə müvəqqəti yerləşdirmə billet isim ümumi
zirzəmilərdə saxlama cellarage isim ümumi
saxlama kamerası cloakroom isim ümumi
özünü saxlama countenance isim ümumi
istintaq altında saxlama detention isim ümumi
bir səviyyədə saxlama freeze isim ümumi
saxlama hold isim ümumi
tutub saxlama hold isim ümumi
təntənəli olaraq vəzifəyə başlama inauguration isim ümumi
müvəqqəti istifadə occupation isim ümumi
müvəqqəti sahib occupier isim ümumi
tərəfini saxlama partisanship isim ümumi
yadda saxlama qabiliyyəti retention isim ümumi
işləmək üçün müvəqqəti qurğu scaffold isim ümumi
sirr saxlama bacarığı secrecy isim ümumi
sirr saxlama qabiliyyəti secrecy isim ümumi
saxlama tankage isim ümumi
müvəqqəti sakin visitor isim ümumi
saxlama tolerance isim medical
seçkidə qanunsuz olaraq səs verən repeater isim American
qışlaqda saxlama wintering isim agricultural
həcmin müvəqqəti artması bulge isim ümumi
kəmiyyətin müvəqqəti artması bulge isim ümumi
nəfsini saxlama chastity isim ümumi
özünü saxlama chastity isim ümumi
müvazinət saxlama compensation isim ümumi
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmə rustication isim ümumi
anbarda saxlama haqqı storage isim ümumi
soyuducuda saxlama haqqı storage isim ümumi
saxlama haqqı tankage isim ümumi
saxlama haqqı upkeep isim ümumi
irsi olaraq alınan pul windfall isim ümumi
müvəqqəti extra isim American
müvəqqəti fəhlə floater isim American
dustağı müvəqqəti olaraq zaminə buraxma bail isim law
ani olaraq səsini itirmə catch isim ümumi
heyvanı ağılda saxlama poundage isim ümumi
heyvanı xal-xalda saxlama poundage isim ümumi
rəsmi olaraq etiraf etmə recognition isim law
özünü saxlama holding isim ümumi
heyvanı ağılda saxlama haqqı poundage isim ümumi
rəsmi olaraq bildirmək certiorate fel ümumi
dövri olaraq dəyişmək cycle fel ümumi
bir kəsi aramsız olaraq izləmək dog fel ümumi
əlavə olaraq vermək impart fel ümumi
fərdi olaraq səciyyələndirmək individualise fel ümumi
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmək induct fel ümumi
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq induct fel ümumi
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq install fel ümumi
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate fel ümumi
əsiri şərti olaraq azad etmək parole fel ümumi
qısa olaraq təkrar etmək recapitulate fel ümumi
qarşılıqlı olaraq cavab vermək reciprocate fel ümumi
müvəqqəti qalmaq sojourn fel ümumi
müvəqqəti yaşamaq sojourn fel ümumi
qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək usurp fel ümumi
könüllü olaraq hərbi xidmətə getmək join up fel ümumi
müvəqqəti olma sojourn fel ümumi
rəsmi olaraq elan etmək intimate fel American
rəsmi olaraq xəbər vermək certiorate fel law
süni olaraq pul kütləsini artırmaq reflate fel finance
gizlicə olaraq demək confide fel ümumi
müntəzəm olaraq dinləmək hear fel ümumi
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmək rusticate fel ümumi
qanunsuz olaraq evə köçüb yerləşmək squat fel ümumi
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq underline fel ümumi
müvəqqəti təxirə salmaq waive fel ümumi
müvəqqəti təxirə yubatmaq waive fel ümumi
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq stress fel figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə çatdırmaq stress fel figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə qeyd etmək stress fel figurative meaning
bir kəsi mütəmadı olaraq narahat etmək niggle fel ümumi
paj olaraq müşayiət etmək page fel ümumi
müvazi olaraq getmək range fel ümumi
paralel olaraq getmək range fel ümumi
xüsusi olaraq göstərmək specify fel ümumi
xüsusi olaraq qeyd etmək specify fel ümumi
xüsusi olaraq yada salmaq specify fel ümumi
müvəqqəti olaraq çıxartmaq suspend fel ümumi
müvəqqəti olaraq kənarlaşdırmaq suspend fel ümumi
nizamsız olaraq hərəkət etmək tumble fel ümumi
məcburi olaraq təyyarəni suya endirmək ditch fel ümumi
rəsmi olaraq bildirmək return fel ümumi
rəsmi olaraq məlumat vermək return fel ümumi
bir vəzifə olaraq tapşırmaq bind fel ümumi
müntəzəm olaraq yığışdırmaq keep fel ümumi
müvəqqəti vəzifə icra edən acting sifət ümumi
müvəqqəti xəstəxana ambulatory sifət ümumi
qənimət olaraq alınmış captured sifət ümumi
qəti surətdə olaraq categoric sifət ümumi
qəti surətdə olaraq categorical sifət ümumi
gizli olaraq təşkil edilmiş collusive sifət ümumi
əlavə olaraq extra sifət ümumi
faktiki olaraq factual sifət ümumi
müvəqqəti interim sifət ümumi
müvəqqəti palliative sifət ümumi
müvəqqəti provisional sifət ümumi
müvəqqəti temporal sifət ümumi
müvəqqəti temporary sifət ümumi
müvəqqəti transitory sifət ümumi
müvəqqəti deciduous sifət ümumi
müvəqqəti əvəzedən acting sifət ümumi
suyun üzərində saxlama qabiliyyəti buoyant sifət ümumi
nümunə olaraq qəbul edilmiş canonical sifət ümumi
insan tərəfindən süni olaraq yetişdirilmiş cultured sifət ümumi
faktiki olaraq mövcud olan factual sifət ümumi
bir qayda olaraq familiary sifət ümumi
rəsmi olaraq qəbul edilməyən invalid sifət ümumi
xüsusi olaraq particular sifət ümumi
müvəqqəti transient sifət American
rəsmi olaraq təyin edilmiş certified sifət ümumi
müvəqqəti frail sifət ümumi
mütənasib olaraq artan progressive sifət grammatical
müvəqqəti casual sifət ümumi
müvafiq olaraq accordingly zərf ümumi
uyğun olaraq accordingly zərf ümumi
faktiki olaraq actually zərf ümumi
əlavə olaraq additionally zərf ümumi
alternativ olaraq alternatively zərf ümumi
uyğun olaraq amenably zərf ümumi
səhv olaraq amiss zərf ümumi
müvafiq olaraq appropriately zərf ümumi
uyğun olaraq appropriately zərf ümumi
razılıq əlaməti olaraq approvingly zərf ümumi
sadəcə olaraq artlessly zərf ümumi
şifahi olaraq aurally zərf ümumi
avtomatik olaraq automatically zərf ümumi
aksiomatik olaraq axiomatically zərf ümumi
aydın olaraq axiomatically zərf ümumi
laqeyd olaraq blankly zərf ümumi
artıq olaraq capitally zərf ümumi
birinci dərəcəli olaraq capitally zərf ümumi
təsadüfi olaraq casually zərf ümumi
səbəbsiz olaraq causelessly zərf ümumi
fasiləsiz olaraq ceaselessly zərf ümumi
başlıca olaraq chiefly zərf ümumi
xroniki olaraq chronically zərf ümumi
bir qayda olaraq commonly zərf ümumi
şərti olaraq conditionally zərf ümumi
gizli olaraq confidentially zərf ümumi
məxfi olaraq confidentially zərf ümumi
əlbir olaraq conjointly zərf ümumi
şüurlu olaraq consciously zərf ümumi
uyğun olaraq consistently zərf ümumi
fasiləsiz olaraq constantly zərf ümumi
konstitusiyaya uyğun olaraq constitutionally zərf ümumi
əməli olaraq constructively zərf ümumi
şərti olaraq contingently zərf ümumi
fasiləsiz olaraq continuously zərf ümumi
müvafiq olaraq correspondingly zərf ümumi
uyğun olaraq correspondingly zərf ümumi
cinayət qanununa müvafiq olaraq criminally zərf ümumi
qəti olaraq decidedly zərf ümumi
düzgün olaraq deservedly zərf ümumi
haqlı olaraq deservedly zərf ümumi
dramatik olaraq dramatically zərf ümumi
dinamik olaraq dynamically zərf ümumi
sonsuz olaraq endlessly zərf ümumi
ətraflı olaraq exhaustingly zərf ümumi
əməli olaraq experimentally zərf ümumi
qeyri-adi olaraq extraordinarily zərf ümumi
könüllü olaraq facultatively zərf ümumi
qanuna uyğun olaraq fairly zərf ümumi
qərəzsiz olaraq fairly zərf ümumi
səhv olaraq falsely zərf ümumi
yanlış olaraq falsely zərf ümumi
qüsursuz olaraq faultlessly zərf ümumi
birinci olaraq firstly zərf ümumi
haqqı olaraq for a consideration zərf ümumi
çarəsiz olaraq forcedly zərf ümumi
rəsmi olaraq formally zərf ümumi
səmimi olaraq free-heartedly zərf ümumi
buna əlavə olaraq furthermore zərf ümumi
bir qayda olaraq generally zərf ümumi
qrafik olaraq graphically zərf ümumi
qeyd-şərtsiz olaraq implicitly zərf ümumi
yanlış olaraq improperly zərf ümumi
qeyri-iradi olaraq impulsively zərf ümumi
faktiki olaraq in effect zərf ümumi
faktiki olaraq in practice zərf ümumi
təsadüfi olaraq incidentally zərf ümumi
əsassız olaraq indiscriminately zərf ümumi
qeyri-rəsmi olaraq informally zərf ümumi
qanuna uyğun olaraq justly zərf ümumi
dili praktik olaraq bilmək know a language practically zərf ümumi
süurlu olaraq knowingly zərf ümumi
qısa olaraq laconicly zərf ümumi
başlıca olaraq largely zərf ümumi
qanunauyğun olaraq legitimately zərf ümumi
məntiqə uyğun olaraq logically zərf ümumi
başlıca olaraq mainly zərf ümumi
mexaniki olaraq mechanically zərf ümumi
qeyri-iradi olaraq mechanically zərf ümumi
sadəcə olaraq merely zərf ümumi
mikroskopik olaraq microscopicly zərf ümumi
səhv olaraq mistakenly zərf ümumi
səhv olaraq mistakingly zərf ümumi
başlıca olaraq mostly zərf ümumi
normal olaraq normally zərf ümumi
xüsusi olaraq notedly zərf ümumi
mücərrəd olaraq notionally zərf ümumi
nəzəri olaraq notionally zərf ümumi
rəsmi olaraq officially zərf ümumi
bir qayda olaraq ordinarily zərf ümumi
ilkin olaraq originally zərf ümumi
xüsusi olaraq particularly zərf ümumi
pedaqoji tələblərə uyğun olaraq pedagogically zərf ümumi
əbədi olaraq permanently zərf ümumi
perpendikulyar olaraq perpendicularly zərf ümumi
qəti olaraq persuasively zərf ümumi
əməli olaraq practically zərf ümumi
praktik olaraq practically zərf ümumi
praqmatik olaraq pragmatically zərf ümumi
başlıca olaraq predominantly zərf ümumi
təxmini olaraq presumably zərf ümumi
başlıca olaraq principally zərf ümumi
gizli olaraq privately zərf ümumi
məxfi olaraq privately zərf ümumi
problematik olaraq problematically zərf ümumi
proposional olaraq proportionally zərf ümumi
müvafiq olaraq proportionately zərf ümumi
proposional olaraq proportionately zərf ümumi
uyğun olaraq proportionately zərf ümumi
müvəqqəti olaraq provisionally zərf ümumi
şərti olaraq provisionally zərf ümumi
sadəcə olaraq purely zərf ümumi
uyğun olaraq pursuant zərf ümumi
müvafiq olaraq pursuant zərf ümumi
ani olaraq quickly zərf ümumi
praktik olaraq realistically zərf ümumi
qarşılıqlı olaraq reciprocally zərf ümumi
müntəzəm olaraq regularly zərf ümumi
həvəssiz olaraq reluctantly zərf ümumi
könülsüz olaraq reluctantly zərf ümumi
qəti olaraq resolutely zərf ümumi
müvafiq olaraq respectively zərf ümumi
uyğun olaraq respectively zərf ümumi
qanuna uyğun olaraq rightfully zərf ümumi
sadəcə olaraq simply zərf ümumi
səthi olaraq superficially zərf ümumi
mütənasib olaraq symmetrically zərf ümumi
simmetrik olaraq symmetrically zərf ümumi
ardıcıl olaraq systematically zərf ümumi
müntəzəm olaraq systematically zərf ümumi
şərti olaraq tentatively zərf ümumi