• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
make sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
make istehsal isim ümumi
make mal isim ümumi
make sense mənası olmaq isim ümumi
make-up kosmetika isim ümumi
make-believe yalançılıq isim ümumi
off-make məhsul isim ümumi
make-up qrim isim theatrical
make tikmək fel ümumi
make yaratmaq fel ümumi
make up təşkil etmək fel ümumi
make up toplamaq fel ümumi
make love sevişmək fel ümumi
break make smb. break off kəsdirmək fel ümumi
cause smb. make tight daraltdırmaq fel ümumi
cause smb. to make round girdələtdirmək fel ümumi
cause smb. to make up qrimlətdirmək fel ümumi
make bişirmək fel ümumi
make hasilə gətirmək fel ümumi
make a bargain alışıb-verişmək fel ümumi
make a bet on smth. bir şeydən mərc gəlmək fel ümumi
make a bow təzim etmək fel ümumi
make a clatter cingildətmək fel ümumi
make a cluck qırtlamaq fel ümumi
make a complaint giley etmək fel ümumi
make a complaint gileylənmək fel ümumi
make a compress kompres qoymaq fel ümumi
make a compromise kompromisə getmək fel ümumi
make a contract kontrakt bağlamaq fel ümumi
make a dab astarlamaq fel ümumi
make a deposit əmanət qoymaq fel ümumi
make a difference fərq etmək fel ümumi
make a din qap-qur etmək fel ümumi
make a donation ianə vermək fel ümumi
make a donkey bray anqırtmaq fel ümumi
make a fair copy köçürmək fel ümumi
make a fetish fetişləşdirmək fel ümumi
make a few remarks bəzi qeydlər etmək fel ümumi
make a fire ocaq qalamaq fel ümumi
make a fist yumruğunu düymək fel ümumi
make a fist yumruğunu düyünləmək fel ümumi
make a fool axmaq yerinə qoymaq fel ümumi
make a fool of oneself Sarsaqlamaq fel ümumi
make a fortune var-dövlət qazanmaq fel ümumi
make a fortune barınmaq fel ümumi
make a fun masqaraya qoymaq fel ümumi
make a fuss küyə düşmək fel ümumi
make a good showing yaxşı göstəricilərə nail olmaq fel ümumi
make a grab qapmaq fel ümumi
make a great fuss qiyamət qoparmaq fel ümumi
make a grin irişmək fel ümumi
make a habit of going somewhere dadanmaq fel ümumi
make a helve saplamaq fel ümumi
make a hole dəlmək fel ümumi
make a hubbub qap-qur etmək fel ümumi
make a hubbub qarğabazarı salmaq fel ümumi
make a journey gəzib-dolanmaq fel ümumi
make a knot düyümləmək fel ümumi
make a knot düyün vurmaq fel ümumi
make a knot düyün bağlamaq fel ümumi
make a large fortune barınıb-batmaq fel ümumi
make a line qatarlamaq fel ümumi
make a list siyahı tərtib etmək fel ümumi
make a loop ilməkləmək fel ümumi
make a man adam etmək fel ümumi
make a map xəritə cızmaq fel ümumi
make a mark bələdləmək fel ümumi
make a mark nişan qoymaq fel ümumi
make a mistake qələt etmək fel ümumi
make a mistake səhv etmək fel ümumi
make a mistake səhv eləmək fel ümumi
make a mistake xataya yol vermək fel ümumi
make a mistake ağlı çaşmaq fel ümumi
make a mistake through carelessness ehtiyatsızlıqdan səhvə yol vermək fel ümumi
make a moan inildəmək fel ümumi
make a new paragraph yeni sətirdən başlamaq fel ümumi
make a noise qaraçılıq salmaq fel ümumi
make a noise qilu-qal salmaq fel ümumi
make a noise səs salmaq fel ümumi
make a noise səs qaldırmaq fel ümumi
make a noise səs etmək fel ümumi
make a noise səs eləmək fel ümumi
make a noise taqqıldamaq fel ümumi
make a noise vurhay salmaq fel ümumi
make a noise qaraqışqırıq qoparmaq fel ümumi
make a note qeyd etmək fel ümumi
make a pattern naxış açmaq fel ümumi
make a place comfortable for living abadanlaşdırmaq fel ümumi
make a present bəxş etmək fel ümumi
make a present bəxşiş vermək fel ümumi
make a present sovqat vermək fel ümumi
make a present bağışlamaq fel ümumi
make a protest etiraz səsini ucaltmaq fel ümumi
make a push girdirmək fel ümumi
make a rapid leap tez sıçrayış etmək fel ümumi
make a rash decision səfeh qərar qəbul etmək fel ümumi
make a rendezvous görüş təyin etmək fel ümumi
make a report məlumat vermək fel ümumi
make a report məruzə etmək fel ümumi
make a request xahişlə müraciət etmək fel ümumi
make a run cummaq fel ümumi
make a rush qoparaqlanmaq fel ümumi
make a sacrifice qurban vermək fel ümumi
make a sacrifice sadağa vermək fel ümumi
make a sacrifice güdaza vermək fel ümumi
make a scene səhnə düzəltmək fel ümumi
make a sensation sensasiya doğurmaq fel ümumi
make a shaft saplamaq fel ümumi
make a sign with one's eye and eyebrow qaş göz etmək fel ümumi
make a snatch qapmaq fel ümumi
make a somersault dombalaqlanmaq fel ümumi
make a speech nitq irad etmək fel ümumi
make a stand for the idea fikri müdafiə etmək fel ümumi
make a statement bəyanat vermək fel ümumi
make a step back geri addım atmaq fel ümumi
make a step backwards dala addım atmaq fel ümumi
make a straight swap başabaş dəyişmək fel ümumi
make a strong protest qəti etiraz etmək fel ümumi
make a success müvəffəqiyyətə malik olmaq fel ümumi
make a thud tappıldamaq fel ümumi
make a tour dolaşmaq fel ümumi
make a vow peyman bağlamaq fel ümumi
make a way yol vermək fel ümumi
make a wreath çələng hörmək fel ümumi
make a wry face büzmək fel ümumi
make abundant bollatmaq fel ümumi
make agree uzlaşdırmaq fel ümumi
make alike oxşatmaq fel ümumi
make allowance güzəşt etmək fel ümumi
make an advance avans vermək fel ümumi
make an ambush pusmaq fel ümumi
make an appointment dilbir olmaq fel ümumi
make an appointment vədə vermək fel ümumi
make an appointment vədələşmək fel ümumi
make an appointment sözləşmək fel ümumi
make an attack basqın etmək fel ümumi
make an effort cəhd etmək fel ümumi
make an effort gücənmək fel ümumi
make an end dayandırmaq fel ümumi
make an examination ekspertiza aparmaq fel ümumi
make an experiment eksperiment aparmaq fel ümumi
make an injection inyeksiya etmək fel ümumi
make an inventory inventarizasiya aparmaq fel ümumi
make an inventory inventarizasiya etmək fel ümumi
make an object of derision lağa qoymaq fel ümumi
make an uproar qovğa salmaq fel ümumi
make an uproar dava-şava salmaq fel ümumi
make angry acıqlandırmaq fel ümumi
make angry böyələkləndirmək fel ümumi
make angry böyələtmək fel ümumi
make angry hirsləndirmək fel ümumi
make angry havalandırmaq fel ümumi
make answer məsuliyyətə cəlb etmək fel ümumi
make antiquated köhnəltmək fel ümumi
make anxious kürkünə birə salmaq fel ümumi
make anxious narahat olmaq fel ümumi
make anxious nigaran etmək fel ümumi
make anxious nigaran qoymaq fel ümumi
make anxious qayğılandırılmaq fel ümumi
make anxious incitmək fel ümumi
make arrangements ölçü götürmək fel ümumi
make artificial süniləşdirmək fel ümumi
make as good as new təzələmək fel ümumi
make be made up mazlanmaq fel ümumi
make beautiful rövnəqləndirmək fel ümumi
make bed for newly married people gərdək qurmaq fel ümumi
make better babatlaşdırmaq fel ümumi
make better cinsləşdirmək fel ümumi
make better avandlaşdırmaq fel ümumi
make bitter acılaşdırmaq fel ümumi
make bitter acıtmaq fel ümumi
make black göyərtmək fel ümumi
make blunt korşaltmaq fel ümumi
make blunt kütləşdirmək fel ümumi
make blunt kütləşdirilmək fel ümumi
make bold cəsarət etmək fel ümumi
make bold cürətləndirmək fel ümumi
make bold cəsarətlənmək fel ümumi
make both ends meet çatışdırmaq fel ümumi
make brighter şəfəqləndirmək fel ümumi
make bumpy kələ-kötürləşdirmək fel ümumi
make bureaucratic bürokratlaşdırmaq fel ümumi
make calculation hesab çəkmək fel ümumi
make callous qabarlatmaq fel ümumi
make carpet kargah toxumaq fel ümumi
make caw; qarıldaşma qarıldamaq fel ümumi
make changes dəyişikliklər etmək fel ümumi
make charcoal kömür basmaq fel ümumi
make charcoal kömür yandırmaq fel ümumi
make cheep zığıldatmaq fel ümumi
make clear başa salmaq fel ümumi
make clear çözmək fel ümumi
make coarse kobudlaşdırmaq fel ümumi
make colorless solğunlaşdırmaq fel ümumi
make colorless bozartmaq fel ümumi
make colors qaldırmaq fel ümumi
make common cause birlikdə hərəkət etmək fel ümumi
make commotion küy qaldırmaq fel ümumi
make concessions güzəştə getmək fel ümumi
make constant daimiləşdirmək fel ümumi
make constraint sıxıntı vermək fel ümumi
make court aşnalıq etmək fel ümumi
make cross böyələkləndirmək fel ümumi
make damp nəmlətmək fel ümumi
make dark qaranlıqlaşdırmaq fel ümumi
make deeper dərinlətmək fel ümumi
make delicious ləzzətləndirmək fel ümumi
make difficult çətinləşdirmək fel ümumi
make difficult qəlizləndirmək fel ümumi
make dinner nahar hazırlamaq fel ümumi
make dirty bulaşdırmaq fel ümumi
make dirty kirləndirmək fel ümumi
make dirty kirlətmək fel ümumi
make dirty ayaqlamaq fel ümumi
make dizzy gicəllətmək fel ümumi
make dizzy gicəlləndirmək fel ümumi
make drunk içirmək fel ümumi
make drunk kefləndirmək fel ümumi
make dull donuqlaşdırmaq fel ümumi
make dumb lal etmək fel ümumi
make easier asanlaşdırmaq fel ümumi
make easier yüngülləşdirmək fel ümumi
make easier yüngüllətmək fel ümumi
make easy qolaylamaq fel ümumi
make edgeless kəsərsiz etmək fel ümumi
make edgeless kütləşdirmək fel ümumi
make effective səmərələşdirmək fel ümumi
make efforts səy göstərmək fel ümumi
make efforts səy etmək fel ümumi
make efforts səy eləmək fel ümumi
make efforts qeyrət etmək fel ümumi
make enemies düşmən qazanmaq fel ümumi
make even düz etmək fel ümumi
make even düzləşdirmək fel ümumi
make even hamarlamaq fel ümumi
make every effort hər cür səy göstərmək fel ümumi
make exact yəqinləşdirmək fel ümumi
make exact dəqiqləşdirmək fel ümumi
make eyes qaş-göz oynatmaq fel ümumi
make eyes at smb. bir kəsə qaş-göz oynatmaq fel ümumi
make faceless simasızlaşdırmaq fel ümumi
make fall uçurmaq fel ümumi
make famous şöhrətləndirmək fel ümumi
make fermented fermentləşdirmək fel ümumi
make fertile zənginləşdirmək fel ümumi
make fight boğuşdurmaq fel ümumi
make finer nazikləşdirmək fel ümumi
make fireproof odadavamlı etmək fel ümumi
make foam köpüklənmək fel ümumi
make fortune dövlət qazanmaq fel ümumi
make fortune yağlanmaq fel ümumi
make foul murdarlamaq fel ümumi
make friends aşnalaşmaq fel ümumi
make friends dostlaşmaq fel ümumi
make friends with smb. bir kəslə dostluq etmək fel ümumi
make fun gülmək fel ümumi
make fun hoydulamaq fel ümumi
make fun of lağ etmək fel ümumi
make furious qeyzləndirmək fel ümumi
make furious quduzlaşdırmaq fel ümumi
make furrows şırım açmaq fel ümumi
make glad nəşələndirmək fel ümumi
make glad şad etmək fel ümumi
make glad sevindirmək fel ümumi
make glad ürəyini açmaq fel ümumi
make glad for a while şadlandırmaq fel ümumi
make glossy cilalamaq fel ümumi
make good progress yaxşı göstəricilərə nail olmaq fel ümumi
make grainy dənələmək fel ümumi
make grainy dənəvərləşdirmək fel ümumi
make granulated dənəvərləşdirmək fel ümumi
make gray bozartmaq fel ümumi
make great effort cəhd etmək fel ümumi
make groove çuxurlanmaq fel ümumi
make happy bəxtəvər etmək fel ümumi
make happy xoşbəxt etmək fel ümumi
make happy nəşələndirmək fel ümumi
make happy fərəhləndirmək fel ümumi
make hard sərtləşdirmək fel ümumi
make harmonized ahəngləndirmək fel ümumi
make harmonized ahənglətdirmək fel ümumi
make haste yeyinləmək fel ümumi
make haughty sərəfraz etmək fel ümumi
make helpless acizləşdirmək fel ümumi
make hints çıtızmaq fel ümumi
make holes şan-şan etmək fel ümumi
make hollow çuxurlanmaq fel ümumi
make holy ülviləşdirmək fel ümumi
make homeless lələ-giryan etmək fel ümumi
make honorable şərəfləndirmək fel ümumi
make hopeless naümid etmək fel ümumi
make howl ulaşdırmaq fel ümumi
make humid nəmlətmək fel ümumi
make inevitable zəruri etmək fel ümumi
make infrequent seyrəkləşdirmək fel ümumi
make inquiries danışdırmaq fel ümumi
make inquiries soraqlaşmaq fel ümumi
make inquiries xəbər tutmaq fel ümumi
make inquiry xəbər almaq fel ümumi
make intermission fasilə etmək fel ümumi
make into pages səhifələmək fel ümumi