• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
make smth. up sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
istehsal make 2 1
mal make 2 1
mənası olmaq make sense 2 1
kosmetika make-up 2 1
yalançılıq make-believe 2 1
məhsul off-make 2 1
tamarzı one who is eager to possess smth. 2 1
ötür-ötür passing smth. to one another 2 1
avand right side of smth. 2 1
qrim make-up 2 87
tikmək make 3 1
yaratmaq make 3 1
təşkil etmək make up 3 1
toplamaq make up 3 1
sevişmək make love 3 1
ismarlanmaq be asked do smth. 3 1
bir işi görməyə borclu olmaq be bound to do smth. 3 1
xəcalətli olmaq be bound to do smth. 3 1
nədəsə müqəssir olmaq be guilty of smth. 3 1
bir şeydə suçlu olmaq be guilty of smth. 3 1
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. 3 1
bir işdə naşı olmaq be inexperienced in smth. 3 1
eşitdirilmək be informed smb. of smth. 3 1
uymaq be keen on smth. 3 1
xəcalətli olmaq be obliged to do smth. 3 1
bir şeydən kasad olmaq be short of smth. 3 1
bazar açmaq begin to sell smth. 3 1
öhdəyə almaq bind to do smth. 3 1
kəsdirmək break make smb. break off 3 1
nisyə almaq buy smth. on credit 3 1
şəkk gətirmək call smth. in question 3 1
belində daşımaq carry smth. on one's back 3 1
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through 3 1
sonuna çıxmaq carry smth. through 3 1
şəkk gətirmək cast doubt on smth. 3 1
daraltdırmaq cause smb. make tight 3 1
elətdirmək cause smb. to do smth. 3 1
etdirmək cause smb. to do smth. 3 1
etdirtmək cause smb. to do smth. 3 1
girdələtdirmək cause smb. to make round 3 1
qrimlətdirmək cause smb. to make up 3 1
soldurmaq cause smth. fade 3 1
tarazlaşdırılmaq cause smth. to become balanced 3 1
soyudulmaq cause smth. to become cold 3 1
ölüşkətmək cause smth. to become faded 3 1
sancdırmaq cause smth. to bite 3 1
dırmandırmaq cause smth. to creep 3 1
xarıldatmaq cause smth. to crunch 3 1
püskürtmək cause smth. to erupt 3 1
porsutmaq cause smth. to go bad 3 1
qaxsıtmaq cause smth. to go bad 3 1
dayazlatmaq cause smth. to grow 3 1
xışıldatmaq cause smth. to rustle 3 1
pırtlatmaq cause smth. to spring out 3 1
zınqıldatmaq cause smth. to tinkle 3 1
bəri başdan qeydinə qalmaq consider smth. beforehand 3 1
köksünə basmaq cuddle smb. or smth. to one's breast 3 1
sırımaq deceive in selling smth. 3 1
ortalamaq divide smth. into two equal halves 3 1
paylaşmaq divide smth. with smb. 3 1
qara vermək do smth. as a blind 3 1
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit 3 1
dəsxoşa getmək do smth. in vain 3 1
acıqla etmək do smth. on purpose 3 1
bir işi bilmədən etmək do smth. unawares 3 1
dəsgah açmaq do smth. unusual 3 1
vedrələmək draw smth. with a bucket 3 1
bir soluğa içmək drink smth. at a gulp 3 1
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. 3 1
məst olmaq enjoy smth. greatly 3 1
soluqdurmaq fade smth. 3 1
bezarlamaq feel smth. as a burden 3 1
bezmək feel smth. as a burden 3 1
bıkmaq feel smth. as a burden 3 1
dadı damağında qalmaq feel the taste of smth. pleasant 3 1
nəzərdən qaçırmaq forget smth. 3 1
qarışdırmaq get smth. wrong 3 1
bir şeyi uzunlatmaq give smth. a stretch 3 1
qıymamaq give smth. to smb. unwillingly 3 1
qıymaq give smth. to smb. willingly 3 1
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work 3 1
azarı olmaq have a strong wish of doing smth. 3 1
atmaq have a very strong desire for smth. 3 1
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. 3 1
bir iş görməyə ixtiyarı olmaq have right to do smth. 3 1
asfalt çəkdirmək have smth. asphalted 3 1
asfaltlatdırmaq have smth. asphalted 3 1
zağlatmaq have smth. burnished 3 1
tamamlatdırmaq have smth. completed 3 1
əydirmək have smth. crooked 3 1
böyütdürmək have smth. enlarged 3 1
dəstələtdirmək have smth. grouped 3 1
kərkilətdirmək have smth. hacked 3 1
başdan aşmaq have smth. in abundance 3 1
səsləşmək have smth. in common 3 1
toxutdurmaq have smth. knitted 3 1
düyünlətdirmək have smth. knotted 3 1
astarlatmaq have smth. lined 3 1
kağızlatdırmaq have smth. papered 3 1
narınlatdırmaq have smth. pounded 3 1
astarlatmaq have smth. primed 3 1
kanifollatmaq have smth. rosined 3 1
itilətdirmək have smth. sharpened 3 1
kəsdirmək have smth. shut 3 1
lehimlətdirmək have smth. soldered 3 1
əyirtdirmək have smth. spun 3 1
calatmaq have smth. stitched 3 1
küləşlətdirmək have smth. thatched 3 1
ağartdırmaq have smth. whitewashed 3 1
bir şeyi dolayı eşitmək hear smth. in a roundabout way 3 1
eşitdirmək inform smb. of smth. 3 1
gücə düşmək injure oneself by taking smth. very heavy 3 1
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety 3 1
bir şey üzərinə embarqo qoymaq lay smth. under an embargo 3 1
baltanı dibindən vurmaq lay the axe to the root of smth. 3 1
axıtmaq let smth. float 3 1
can atmaq long for smth. 3 1
quzulamaq long for smth. 3 1
bişirmək make 3 1
hasilə gətirmək make 3 1
alışıb-verişmək make a bargain 3 1
bir şeydən mərc gəlmək make a bet on smth. 3 1
təzim etmək make a bow 3 1
cingildətmək make a clatter 3 1
qırtlamaq make a cluck 3 1
giley etmək make a complaint 3 1
gileylənmək make a complaint 3 1
kompres qoymaq make a compress 3 1
kompromisə getmək make a compromise 3 1
kontrakt bağlamaq make a contract 3 1
astarlamaq make a dab 3 1
əmanət qoymaq make a deposit 3 1
fərq etmək make a difference 3 1
qap-qur etmək make a din 3 1
ianə vermək make a donation 3 1
anqırtmaq make a donkey bray 3 1
köçürmək make a fair copy 3 1
fetişləşdirmək make a fetish 3 1
bəzi qeydlər etmək make a few remarks 3 1
ocaq qalamaq make a fire 3 1
yumruğunu düymək make a fist 3 1
yumruğunu düyünləmək make a fist 3 1
axmaq yerinə qoymaq make a fool 3 1
Sarsaqlamaq make a fool of oneself 3 1
var-dövlət qazanmaq make a fortune 3 1
barınmaq make a fortune 3 1
masqaraya qoymaq make a fun 3 1
küyə düşmək make a fuss 3 1
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make a good showing 3 1
qapmaq make a grab 3 1
qiyamət qoparmaq make a great fuss 3 1
irişmək make a grin 3 1
dadanmaq make a habit of going somewhere 3 1
saplamaq make a helve 3 1
dəlmək make a hole 3 1
qap-qur etmək make a hubbub 3 1
qarğabazarı salmaq make a hubbub 3 1
gəzib-dolanmaq make a journey 3 1
düyümləmək make a knot 3 1
düyün vurmaq make a knot 3 1
düyün bağlamaq make a knot 3 1
barınıb-batmaq make a large fortune 3 1
qatarlamaq make a line 3 1
siyahı tərtib etmək make a list 3 1
ilməkləmək make a loop 3 1
adam etmək make a man 3 1
xəritə cızmaq make a map 3 1
bələdləmək make a mark 3 1
nişan qoymaq make a mark 3 1
qələt etmək make a mistake 3 1
səhv etmək make a mistake 3 1
səhv eləmək make a mistake 3 1
xataya yol vermək make a mistake 3 1
ağlı çaşmaq make a mistake 3 1
ehtiyatsızlıqdan səhvə yol vermək make a mistake through carelessness 3 1
inildəmək make a moan 3 1
yeni sətirdən başlamaq make a new paragraph 3 1
qaraçılıq salmaq make a noise 3 1
qilu-qal salmaq make a noise 3 1
səs salmaq make a noise 3 1
səs qaldırmaq make a noise 3 1
səs etmək make a noise 3 1
səs eləmək make a noise 3 1
taqqıldamaq make a noise 3 1
vurhay salmaq make a noise 3 1
qaraqışqırıq qoparmaq make a noise 3 1
qeyd etmək make a note 3 1
naxış açmaq make a pattern 3 1
abadanlaşdırmaq make a place comfortable for living 3 1
bəxş etmək make a present 3 1
bəxşiş vermək make a present 3 1
sovqat vermək make a present 3 1
bağışlamaq make a present 3 1
etiraz səsini ucaltmaq make a protest 3 1
girdirmək make a push 3 1
tez sıçrayış etmək make a rapid leap 3 1
səfeh qərar qəbul etmək make a rash decision 3 1
görüş təyin etmək make a rendezvous 3 1
məlumat vermək make a report 3 1
məruzə etmək make a report 3 1
xahişlə müraciət etmək make a request 3 1
cummaq make a run 3 1
qoparaqlanmaq make a rush 3 1
qurban vermək make a sacrifice 3 1
sadağa vermək make a sacrifice 3 1
güdaza vermək make a sacrifice 3 1
səhnə düzəltmək make a scene 3 1
sensasiya doğurmaq make a sensation 3 1
saplamaq make a shaft 3 1
qaş göz etmək make a sign with one's eye and eyebrow 3 1
qapmaq make a snatch 3 1
dombalaqlanmaq make a somersault 3 1
nitq irad etmək make a speech 3 1
fikri müdafiə etmək make a stand for the idea 3 1
bəyanat vermək make a statement 3 1
geri addım atmaq make a step back 3 1
dala addım atmaq make a step backwards 3 1
başabaş dəyişmək make a straight swap 3 1
qəti etiraz etmək make a strong protest 3 1
müvəffəqiyyətə malik olmaq make a success 3 1
tappıldamaq make a thud 3 1
dolaşmaq make a tour 3 1
peyman bağlamaq make a vow 3 1
yol vermək make a way 3 1
çələng hörmək make a wreath 3 1
büzmək make a wry face 3 1
bollatmaq make abundant 3 1
uzlaşdırmaq make agree 3 1
oxşatmaq make alike 3 1
güzəşt etmək make allowance 3 1
avans vermək make an advance 3 1
pusmaq make an ambush 3 1
dilbir olmaq make an appointment 3 1
vədə vermək make an appointment 3 1
vədələşmək make an appointment 3 1
sözləşmək make an appointment 3 1
basqın etmək make an attack 3 1
cəhd etmək make an effort 3 1
gücənmək make an effort 3 1
dayandırmaq make an end 3 1
ekspertiza aparmaq make an examination 3 1
eksperiment aparmaq make an experiment 3 1
inyeksiya etmək make an injection 3 1
inventarizasiya aparmaq make an inventory 3 1
inventarizasiya etmək make an inventory 3 1
lağa qoymaq make an object of derision 3 1
qovğa salmaq make an uproar 3 1
dava-şava salmaq make an uproar 3 1
acıqlandırmaq make angry 3 1
böyələkləndirmək make angry 3 1
böyələtmək make angry 3 1
hirsləndirmək make angry 3 1
havalandırmaq make angry 3 1
məsuliyyətə cəlb etmək make answer 3 1
köhnəltmək make antiquated 3 1
kürkünə birə salmaq make anxious 3 1
narahat olmaq make anxious 3 1
nigaran etmək make anxious 3 1
nigaran qoymaq make anxious 3 1
qayğılandırılmaq make anxious 3 1
incitmək make anxious 3 1
ölçü götürmək make arrangements 3 1
süniləşdirmək make artificial 3 1
təzələmək make as good as new 3 1
mazlanmaq make be made up 3 1
rövnəqləndirmək make beautiful 3 1
gərdək qurmaq make bed for newly married people 3 1
babatlaşdırmaq make better 3 1
cinsləşdirmək make better 3 1
avandlaşdırmaq make better 3 1
acılaşdırmaq make bitter 3 1
acıtmaq make bitter 3 1
göyərtmək make black 3 1
korşaltmaq make blunt 3 1
kütləşdirmək make blunt 3 1
kütləşdirilmək make blunt 3 1
cəsarət etmək make bold 3 1
cürətləndirmək make bold 3 1
cəsarətlənmək make bold 3 1
çatışdırmaq make both ends meet 3 1
şəfəqləndirmək make brighter 3 1
kələ-kötürləşdirmək make bumpy 3 1
bürokratlaşdırmaq make bureaucratic 3 1
hesab çəkmək make calculation 3 1
qabarlatmaq make callous 3 1
kargah toxumaq make carpet 3 1
qarıldamaq make caw; qarıldaşma 3 1
dəyişikliklər etmək make changes 3 1
kömür basmaq make charcoal 3 1
kömür yandırmaq make charcoal 3 1
zığıldatmaq make cheep 3 1
başa salmaq make clear 3 1
çözmək make clear 3 1
kobudlaşdırmaq make coarse 3 1
solğunlaşdırmaq make colorless 3 1
bozartmaq make colorless 3 1
qaldırmaq make colors 3 1
birlikdə hərəkət etmək make common cause 3 1
küy qaldırmaq make commotion 3 1
güzəştə getmək make concessions 3 1