• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
malik olma sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
varid olma advent isim ümumi
şagird olma apprenticement isim ümumi
varid olma arrival isim ümumi
idmanla məşğul olma athletics isim ümumi
mümkün olma attainability isim ümumi
olma attendance isim ümumi
lazım olma availability isim ümumi
təslim olma backdown isim ümumi
tərəfdar olma backing isim ümumi
var olma being isim ümumi
məhrum olma bereavement isim ümumi
anadan olma birth isim ümumi
kor olma blindness isim ümumi
geniş dünyagörüşünə malik olma broad-mindedness isim ümumi
əlbəyaxa olma brush isim ümumi
təslim olma capitulation isim ümumi
komik məzmuna malik olan şəkil cartoon isim ümumi
səbəb olma causation isim ümumi
bir vaxtda olma coincidence isim ümumi
gizli dilbir olma collusion isim ümumi
dərdinə şərik olma commiseration isim ümumi
özündən razı olma complacency isim ümumi
əlbir olma complicity isim ümumi
əli olma complicity isim ümumi
dəxli olma concern isim ümumi
uyğun olma concurrence isim ümumi
əksi olma converse isim ümumi
qıc olma convulsion isim ümumi
cəng olma cramp isim ümumi
qıc olma cramp isim ümumi
telefon danışığına mane olma cross-talk isim ümumi
məğlub olma defeat isim ümumi
cinsi xarab olma degeneracy isim ümumi
xarab olma degradation isim ümumi
pərt olma dejection isim ümumi
asılı olma dependence isim ümumi
xarab olma depravity isim ümumi
məhrum olma deprivation isim ümumi
qeyb olma disappearance isim ümumi
yox olma disappearance isim ümumi
məyus olma disappointment isim ümumi
narazı olma discontent isim ümumi
məyus olma disillusion isim ümumi
məhv olma disintegration isim ümumi
nasaz olma disrepair isim ümumi
pis vəziyyətdə olma disrepair isim ümumi
yox olma dissipation isim ümumi
davalı olma divisiveness isim ümumi
əngəlli olma divisiveness isim ümumi
məhv olma downfall isim ümumi
xilas olma emancipation isim ümumi
aydın məqsədi olma enact isim ümumi
bir bərabərdə olma equability isim ümumi
eyni əhəmiyyətə malik olma equivalence isim ümumi
xarab olma erosion isim ümumi
mövcud olma existence isim ümumi
var olma existence isim ümumi
yox olma exit isim ümumi
bihuş olma faint isim ümumi
məğlub olma falling isim ümumi
bələd olma familiarisation isim ümumi
kənd təsərrüfatı ilə məşğul olma farming isim ümumi
laqeyd olma flout isim ümumi
qəlpə-qəlpə olma fragmentation isim ümumi
xarab olma frustration isim ümumi
görünüb yox olma glimpse isim ümumi
balalı olma gravidity isim ümumi
boylu olma gravidity isim ümumi
sakin olma habitation isim ümumi
malik olma having isim ümumi
sahib olma having isim ümumi
alovda həlak olma holocaust isim ümumi
odda məhv olma holocaust isim ümumi
əlbir olma implication isim ümumi
əli olma implication isim ümumi
aludə olma infatuation isim ümumi
tam dəyərə malik olmama inferiority isim ümumi
daxil olma ingress isim ümumi
varis olma inheritance isim ümumi
hakimiyyətdə olma müddəti innings isim ümumi
kefli olma intoxication isim ümumi
məst olma intoxication isim ümumi
sərxoş olma intoxication isim ümumi
bəyan olma manifestation isim ümumi
cəm olma mob isim ümumi
çılpaq olma nudity isim ümumi
lüt olma nudity isim ümumi
tabe olma obedience isim ümumi
hər şeydən xəbərdar olma omniscience isim ümumi
obyektiv mövcud olma outwardness isim ümumi
həddən artıq gücə malik silahın istifadəsi overkill isim ümumi
sahib olma ownership isim ümumi
valideyn olma parenthood isim ümumi
malik olma possession isim ümumi
sahib olma possession isim ümumi
arxasında olma postposition isim ümumi
üstün olma preferableness isim ümumi
boğazlıq olma pregnancy isim ümumi
hamilə olma pregnancy isim ümumi
başqalarından əvvəl əmlaka sahib olma preoccupation isim ümumi
hazır olma preparedness isim ümumi
olma presence isim ümumi
... iddiasında olma pretension isim ümumi
mane olma prevention isim ümumi
yem olma prey isim ümumi
aydın məqsədi olma purposefulness isim ümumi
oxunuşu asan olma readabilitiy isim ümumi
hazır olma readiness isim ümumi
yenidən peyda olma reappearance isim ümumi
dəf olma reflection isim ümumi
dəf olma reflexion isim ümumi
peşman olma repentance isim ümumi
azad olma rescue isim ümumi
xilas olma rescue isim ümumi
həlak olma ruin isim ümumi
məhv olma ruin isim ümumi
puç olma ruin isim ümumi
tələf olma ruin isim ümumi
xilas olma salvation isim ümumi
razı olma satisfaction isim ümumi
özündən bədgüman olma self-admiration isim ümumi
özü haqqında yüksək fikirdə olma self-importance isim ümumi
tez mütəəssir olma sensitivity isim ümumi
eyni zamanda olma simultaneity isim ümumi
bir vaxtda olma simultaneity isim ümumi
cəng olma spasm isim ümumi
qıc olma spasm isim ümumi
tabe olma submission isim ümumi
mövcud olma subsistence isim ümumi
təslim olma surrender isim ümumi
sahib olma tenure isim ümumi
vaxtlı-vaxtında olma timeliness isim ümumi
hər yerdə mövcu olma ubiquity isim ümumi
aza qane olma unambition isim ümumi
xarab olma vitiation isim ümumi
duru olma washiness isim ümumi
sulu olma washiness isim ümumi
dul olma widowhood isim ümumi
məhv olma wreck isim ümumi
yox olma evanescence isim ümumi
peyda olma emergence isim ümumi
asılı olma subjection isim ümumi
başqalarına təmənnasız yardım etməyə hazır olma altruism isim ümumi
valeh olma fascination isim ümumi
vadar olma duress isim ümumi
xilas olma liberation isim ümumi
olma availability isim ümumi
mövcud olma existence isim ümumi
alt-üst olma frustration isim ümumi
malik owner isim ümumi
malik proprietor isim ümumi
məst olma fuddle isim danışıq dili
sərxoş olma fuddle isim danışıq dili
varis olma heirdom isim law
alt-üst olma debacle isim french
hərbi qulluğa daxil olma enlistment isim military
sekslə məşğul olma fuck isim rude word
daxil olma accession isim ümumi
məftun olma admiration isim ümumi
daxil olma admission isim ümumi
zühur olma apparition isim ümumi
yaxın olma approximation isim ümumi
meyili olma aptitude isim ümumi
mövcud olma availability isim ümumi
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough isim ümumi
orta dərəcədə olma commonness isim ümumi
tabe olma conformity isim ümumi
bir vaxtda olma conjunction isim ümumi
əl-qolu bağlı olma constraint isim ümumi
eyni zamanda olma contemporaneousness isim ümumi
qırış-qırış olma crinkle isim ümumi
puç olma destruction isim ümumi
xarab olma deterioration isim ümumi
pərt olma discomfiture isim ümumi
meyilli olma disposition isim ümumi
məhv olma doom isim ümumi
yox olma dying isim ümumi
əl-qolu bağlı olma enchainment isim ümumi
malik olma enjoyment isim ümumi
sahib olma enjoyment isim ümumi
məhkum olma fatality isim ümumi
məhv olma fate isim ümumi
tələf olma fate isim ümumi
azad olma freedom isim ümumi
əlində olma grasp isim ümumi
hökmü altında olma grasp isim ümumi
ixtiyarında olma grasp isim ümumi
bir əndazədə olma harmony isim ümumi
ümid olma hope isim ümumi
məlumatı olma information isim ümumi
xəbərdar olma information isim ümumi
gülünc obyekti olma joke isim ümumi
məhkəməyə aid olma jurisdiction isim ümumi
cəm olma muster isim ümumi
milli mövcud olma nationhood isim ümumi
mübtəla olma obsession isim ümumi
zülm altında olma oppression isim ümumi
qanuna tabe olma orderliness isim ümumi
xarab olma outage isim ümumi
xırda şeylərlə məşğul olma peddling isim ümumi
xırdaçılıqla məşğul olma peddling isim ümumi
həlak olma perdition isim ümumi
məhv olma perdition isim ümumi
işçinin malik olduğu imtiyaz perk isim ümumi
hakim olma prevalence isim ümumi
azad olma quittance isim ümumi
mümkün olma reach isim ümumi
lağ obyekti olma scoff isim ümumi
ancaq özünə xas olma singularity isim ümumi
həlak olma smash isim ümumi
məhv olma smash isim ümumi
puç olma smash isim ümumi
tələf olma smash isim ümumi
zay olma smash isim ümumi
həll olma solution isim ümumi
birinin dərdinə şərik olma sympathy isim ümumi
xarab olma taint isim ümumi
meyili olma taste isim ümumi
olma tenure isim ümumi
hazır olma trim isim ümumi
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik dustaq trusty isim ümumi
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik məhbus trusty isim ümumi
qıc olma twitch isim ümumi
rəngi qaçmış olma washiness isim ümumi
göz olma watch isim ümumi
dəbdə olma wear isim ümumi
tərəfdar olma aliment isim figurative meaning
qul olma thrall isim figurative meaning
zühur olma appearance isim ümumi
keşikdə olma beat isim ümumi
əlbəyaxa olma clash isim ümumi
iflas olma collapse isim ümumi
birgə sahib olma collectivity isim ümumi
məlumatı olma daylight isim ümumi
xəbərdar olma daylight isim ümumi
yox olma end isim ümumi
xilas olma escape isim ümumi
yox olma extinction isim ümumi
hazır olma form isim ümumi
hazır olma goodwill isim ümumi
tərkibinə daxil olma incorporation isim ümumi
məlumatı olma knowledge isim ümumi
müəyyən sosial nüfuza malik olan qadın matron isim ümumi
anadan olma nativity isim ümumi
bihuş olma oblivion isim ümumi
sərxoş olma oblivion isim ümumi
bənd olma passion isim ümumi
əmin olma persuasion isim ümumi
razı olma readiness isim ümumi
məyus olma rebound isim ümumi
müflis olma smash isim ümumi
gömrük rüsumundan azad olma clearance isim ümumi
gömrük vergisindən azad olma clearance isim ümumi
nail olma consummation isim ümumi
aludə olma crush isim ümumi
bənd olma crush isim ümumi
məhv olma death isim ümumi
qeyb olma death isim ümumi
yox olma death isim ümumi
xarab olma decay isim ümumi
daxil olma entrance isim ümumi
məşğul olma persuit isim ümumi
cavabdeh olma bail isim law
əmlaka sahib olma haqqında akt settlement isim law
hüquqa malik olma capacity isim ümumi
özünə arxayın olma cheek isim ümumi
məyus olma chill isim ümumi
sakit olma holding isim ümumi
məhv olma rack isim ümumi
davamlı olma wear isim ümumi
möhkəm olma wear isim ümumi
dilbir olma huddle isim American
əlbir olma huddle isim American
başçı olma charge isim ümumi
növbətçi olma charge isim ümumi
sözü böyük çəkiyə malik adam oracle isim figurative meaning
əlavə mənaya malik olmaq connote fel ümumi
düşərgəyə malik olmaq encamp fel ümumi
lazım olma fit fel ümumi
malik olmaq have fel ümumi
daha yüksək rütbəyə malik olmaq outrank fel ümumi
həddən artıq gücə malik silahdan istifadə etmək overkill fel ümumi
malik olmaq possess fel ümumi
üstünlüyə malik olmaq preponderate fel ümumi
hssas iybilmə qabiliyyətinə malik olmaq have a good nose fel ümumi
hssas iybilmə gabiliyyətinə malik olmaq have an acute sense of smell fel ümumi
müvəffəqiyyətə malik olmaq make a success fel ümumi
müvəqqəti olma sojourn fel ümumi
yüksək uzaqvurma imkanına malik olmaq outrange fel military
malik olmaq enjoy fel ümumi
səhv anlayışa malik olmaq misconceive fel ümumi
hakimiyyətə malik olmaq wield fel ümumi
malik olmaq bear fel ümumi
udma qabiliyyətinə malik olan absorbable sifət ümumi
səsvermə hüququna malik constituent sifət ümumi
çevrilmə qabiliyyətinə malik olan convertible sifət ümumi
seçilmək hüququna malik olan electable sifət ümumi
səciyyəyə malik olan featured sifət ümumi
xarakterik xüsusiyyətə malik olan featured sifət ümumi
gələcəyi görmə qabiliyyətinə malik olan foresighted sifət ümumi
vero