• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
member of a public order squad sözünün tərcüməsi (259 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
hərbi əmr battle-order isim ümumi
hərbi intizam battle-order isim ümumi
hərbi nizam battle-order isim ümumi
üzv member isim ümumi
düzüm order isim ümumi
nizam order isim ümumi
növbə order isim ümumi
sahman order isim ümumi
order warrant isim ümumi
inzibati qayda administrative order isim ümumi
əlifba sırası alphabetical order isim ümumi
jirovka banking order isim ümumi
döyüş əmri battle-order isim ümumi
həkimin sərəncamı doctor's order isim ümumi
qoyulmuş qayda established order isim ümumi
geniş ictimaiyyət general public isim ümumi
şeyx head of religious order isim ümumi
fəxri üzv honorary member isim ümumi
əmin-amanlıq law and order isim ümumi
imam leader in public worship isim ümumi
xorist member of a chorus isim ümumi
dəstəbaz member of a clique isim ümumi
kursant member of a course isim ümumi
artelçi member of an artel isim ümumi
drujinaçı member of people's patrol isim ümumi
jüri üzvü member of the hanging committee isim ümumi
qomindançı member of the Kiomintang isim ümumi
partiyaçı member of the party; partiyalılıq isim ümumi
xalq gəzintisi merry-making: public merry-making isim ümumi
Səhiyyə Nazirliyi Ministry of Public Health isim ümumi
barat money order isim ümumi
ardıcıllıq order isim ümumi
hökm order isim ümumi
orden order isim ümumi
qanun-qayda order isim ümumi
qayda-qanun order isim ümumi
səliqə-səhman order isim ümumi
zabitə order isim ümumi
səliqəlilik order isim ümumi
sifarişlər şöbəsi order department isim ümumi
ordenli order-bearer isim ümumi
ictimaiyyətçı person actively engaged in public life isim ümumi
ictimai binalar public buildings isim ümumi
telefon budkası public call-box isim ümumi
içtimai iaşə public catering isim ümumi
ümumi ayaqyolu public convenience isim ümumi
carçı public crier isim ümumi
disput public debate isim ümumi
iaşə müəssisələri public establishments isim ümumi
ictimai həyat public life isim ümumi
ictimaiyyətçı public man isim ümumi
əfkari-ümumiyyə public opinion isim ümumi
drujina public order squad isim ümumi
ictimai təşkilatlar public organizations isim ümumi
ictimai mulkiyyət public property isim ümumi
prokuror public prosecutor isim ümumi
acıg iclası public sitting isim ümumi
kommunal xidmətlər public utilities isim ümumi
sazlama putting in order isim ümumi
sil-süpür putting in order isim ümumi
fəal the most active member isim ümumi
sözlərin düzülüşü word order isim ümumi
həbs haqqında order capias isim law
söz sırası word-order isim linguistic
dəstə squad isim military
qrup squad isim military
adamlar public isim collective noun
camaat public isim collective noun
el public isim collective noun
xalq public isim collective noun
həbs etmək üçün order fiddle isim ümumi
tutmaq üçün order fiddle isim ümumi
üzv member isim ümumi
işlək durum order isim ümumi
saz vəziyyət order isim ümumi
idman komandası squad isim American
idman taqımı squad isim American
kütlə public isim collective noun
tamaşaçılar public isim collective noun
sağlamlıq order isim ümumi
yaxşı fiziki vəziyyət order isim ümumi
intizam order isim ümumi
sakitlik order isim ümumi
dövlət quruluşu order isim ümumi
quruluş order isim ümumi
iştirakçı member isim computer
düzülüş order isim military
hərbi düzüm order isim military
sıra order isim military
cəmiyyət təbəqəsi order isim ümumi
sosial qrup order isim ümumi
əmr order isim ümumi
göstəriş order isim ümumi
komanda order isim ümumi
sərəncam order isim ümumi
sifariş order isim ümumi
order ticket isim ümumi
müəyyən qaydada düzmək order fel ümumi
müəyyən qaydada nizamlamaq order fel ümumi
üzv qəbul etmək accept a member fel ümumi
səmtlətmək ask smb. to put in order fel ümumi
qaydada olmaq be in order fel ümumi
aşkarda olmaq be in the public eye fel ümumi
qaydada olmamaq be out of order fel ümumi
yığışdırılmaq be put in order fel ümumi
sahmanlanmaq be put in order fel ümumi
əmrə müntəzir olmaq be ready for the order fel ümumi
camaat arasında görünmək be seen in public fel ümumi
qanun-qaydaya dəvət etmək call order fel ümumi
lazımi qaydada geyinmək dress in a proper order fel ümumi
asayiş yaratmaq establish order fel ümumi
əmri icra etmək execute an order fel ümumi
lazımi dərəcədə şərh etmək explain in a proper order fel ümumi
sahmanlatdırmaq force smb. to put in order fel ümumi
sahmanlatmaq force smb. to put in order fel ümumi
əmr vermək give an order fel ümumi
hökm vermək give an order fel ümumi
qanun-qayda yaratmaq introduce proper order fel ümumi
qayda qoymaq introduce proper order fel ümumi
qayda-qanun qoymaq introduce proper order fel ümumi
səliqə-səhmanda saxlamaq keep in order fel ümumi
qanun-qaydanı gözləmək keep order fel ümumi
qayda-qanuna riayət etmək keep order fel ümumi
qanun-qaydanı möhkəmlətmək maintain order fel ümumi
car etmək make public fel ümumi
küyə salmaq make public fel ümumi
qaydanı gözləmək observe order fel ümumi
buyurmaq order fel ümumi
sifariş vermək order fel ümumi
asdırmaq order to hang up fel ümumi
əmin-amanlığı qoruyub saxlamaq preserve law and order fel ümumi
ictimai asayişi qorumaq preserve law and order fel ümumi
düzgünləşdirmək put in good order fel ümumi
cabaca etmək put in order fel ümumi
nizama qoymaq put in order fel ümumi
nizama salmaq put in order fel ümumi
qanun-qaydaya salmaq put in order fel ümumi
sahmana salmaq put in order fel ümumi
səliqə-səhman yaratmaq put in order fel ümumi
səliqəyə salmaq put in order fel ümumi
səmtə salmaq put in order fel ümumi
sil-süpür eləmək put in order fel ümumi
sil-süpür etmək put in order fel ümumi
təhərə salmaq put in order fel ümumi
sazlamaq put in order fel ümumi
dəcləmək put in order carefully fel ümumi
evi nizama salmaq put one's house in order fel ümumi
evi qaydaya salmaq put one's house in order fel ümumi
öz evini səliqəyə salmaq put one's house in order fel ümumi
əmr almaq receive an order fel ümumi
hökm almaq receive an order fel ümumi
asayişi bərpa etmək restore order fel ümumi
qanun-qaydanı bərpa etmək restore order fel ümumi
qaydanı bərpa etmək restore order fel ümumi
əmri ləğv etmək revoke an order fel ümumi
işə salmaq order fel ümumi
nizama salmaq order fel ümumi
qaydaya salmaq order fel ümumi
əmr etmək order fel ümumi
sərəncam vermək order fel ümumi
tapşırmaq order fel ümumi
göndərmək order fel ümumi
yollamaq order fel ümumi
sifariş etmək order fel ümumi
ictimai public sifət ümumi
ümumbəşər public sifət ümumi
general public sifət ümumi
ordenli decorated with an order sifət ümumi
dördhədli four-member sifət ümumi
ordenli holding an order sifət ümumi
nizamlı in order sifət ümumi
sifarişli made to order sifət ümumi
naçaq not in order sifət ümumi
birtərkibli one-member sifət ümumi
təktərkibli one-member sifət ümumi
qırıq out of order sifət ümumi
ellilik public sifət ümumi
faş public sifət ümumi
cüttərkibli two-member sifət ümumi
ikitərkibli two-member sifət ümumi
xalq public sifət ümumi
ümumxalq public sifət ümumi
kommunal public sifət ümumi
kütləvi public sifət ümumi
ümumi public sifət ümumi
açıq public sifət ümumi
dövlət public sifət ümumi
milli public sifət ümumi
tez in short order zərf ümumi
ani in short order zərf ümumi
həmin an in short order zərf ümumi
məqsədiylə in order to zərf ümumi
-mək üçün in order to zərf ümumi
hökmə görə by order zərf ümumi
əmr üzrə by order zərf ümumi
bir kəsin əmri ilə by order of smb. zərf ümumi
cabaca in order zərf ümumi
cağ in order zərf ümumi
deyə in order that bağlayıcı ümumi
ötrü in order that bağlayıcı ümumi
üçün in order that bağlayıcı ümumi
deyə in order to bağlayıcı ümumi
nizam-intizama çağırmaq call to order söz birləşməsi ümumi
hər hansı bir təşkilatın yaradıcılarından biri charter member söz birləşməsi ümumi
təsisçi charter member söz birləşməsi ümumi
sifarişi yerinə yetirmək fill an order söz birləşməsi ümumi
çevik polis dəstəsi flying squad söz birləşməsi ümumi
geniş kütlə general public söz birləşməsi ümumi
əmr vermək give an order söz birləşməsi ümumi
bir şey sifariş etmək give order söz birləşməsi ümumi
fəxri üzv honorary member söz birləşməsi ümumi
əmr vermək issue an order söz birləşməsi ümumi
sərəncam vermək issue an order söz birləşməsi ümumi
intizama riayət etmək keep order söz birləşməsi ümumi
Parlament üzvü member of Parliament söz birləşməsi ümumi
incitmək order about söz birləşməsi ümumi
nökər kiim işlətmək order about söz birləşməsi ümumi
sıxışdırmaq order about söz birləşməsi ümumi
üstündə ağalıq etmək order about söz birləşməsi ümumi
sınmış vəziyyətdə olma out of order söz birləşməsi ümumi
xarab vəziyyətdə olma out of order söz birləşməsi ümumi
partiya üzvü party member söz birləşməsi ümumi
geniş kütlə public at large söz birləşməsi ümumi
dövlət borcu public debt söz birləşməsi ümumi
ictimai xadim public figure söz birləşməsi ümumi
səhiyyə public health söz birləşməsi ümumi
bar public house söz birləşməsi ümumi
pivəxana public house söz birləşməsi ümumi
qəlyanaltı public house söz birləşməsi ümumi
ictimai mənafe public interests söz birləşməsi ümumi
kütləvi mühazirə public lecture söz birləşməsi ümumi
dövlət istiqrazı public loan söz birləşməsi ümumi
açıq iclas public meeting söz birləşməsi ümumi
ictimai fikir public opinion söz birləşməsi ümumi
ictimai rəy public opinion söz birləşməsi ümumi
ictimai asayiş public order söz birləşməsi ümumi
ictimai mülkiyyət public ownership söz birləşməsi ümumi
ümumxalq mülkiyyət public ownership söz birləşməsi ümumi
ictimai mülkiyyət public property söz birləşməsi ümumi
açıq etiraz public protest söz birləşməsi ümumi
açıq protest public protest söz birləşməsi ümumi
xəzinə public purse söz birləşməsi ümumi
ictimai fikir public sentiments söz birləşməsi ümumi
ictimai rəy public sentiments söz birləşməsi ümumi
kommunal xidmət public service söz birləşməsi ümumi
dövlət himayəçisi Public Trustee söz birləşməsi ümumi
bir şey sifariş etmək put in an order söz birləşməsi ümumi
ictimai qayda social order söz birləşməsi ümumi
ictimai quruluş social order söz birləşməsi ümumi
sifarişi qəbul etmək take an order söz birləşməsi ümumi
ictmai fikrin meyli the set of public opinion söz birləşməsi ümumi
evin sirrini bayıra çıxarmaq wash one's dirty linen in public söz birləşməsi ümumi
ictimai əlaqələr public relations söz birləşməsi ümumi
ictimaiyyətlə əlaqələr public relations söz birləşməsi ümumi
qoz qabığına girmək creep into any hole in order hide oneself söz birləşməsi ümumi
dövlət ittihamçısı public prosecutor söz birləşməsi law
prokuror public prosecutor söz birləşməsi law
sıralama qaydası sort order söz birləşməsi computer
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
member of a public order squad drujinaçı isim ümumi