• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
move round sözünün tərcüməsi (250 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
yarımdairə half-round isim ümumi
hərəkət move isim ümumi
göy qübbəsi round isim ümumi
dövrələmə round-up isim ümumi
dövrəyə alma round-up isim ümumi
toplama round-up isim ümumi
çoxnövçü all-round athlete isim ümumi
ağıllı gediş clever move isim ümumi
dolanma going round isim ümumi
dəyirmiləmə making round isim ümumi
karusel merry-go-round isim ümumi
gediş atla move of the knight isim ümumi
mətbuat icmalı press round-up isim ümumi
raund round isim ümumi
tur round isim ümumi
yalama round and flat stone isim ümumi
məcməyi round copper tray isim ümumi
ayüzlü round-faced girl isim ümumi
icmal round-up isim ümumi
qımıltı slight move isim ümumi
dolanma spinning round isim ümumi
idman icmalı sports round-up isim ümumi
dünya səfəri tour round the world isim ümumi
burma winding round isim ümumi
gediş move isim ümumi
dairə round isim ümumi
dairəşəkilli əşya round isim ümumi
köçmə move isim ümumi
mənzil dəyişmə move isim ümumi
dilim round isim ümumi
parça round isim ümumi
tikə round isim ümumi
halay round isim ümumi
yerdəyişmə move isim computer
dövr etmə round isim ümumi
dövran round isim ümumi
fırlanma round isim ümumi
baş çəkmə round isim ümumi
yoxlama round isim ümumi
raund round isim sport
özünə gətirmək bring round fel ümumi
özünə qaytarmaq bring round fel ümumi
ətrafına fırlanmaq come round fel ümumi
boylanmaq come round fel ümumi
dolanmaq get round fel ümumi
dövrə vurmaq get round fel ümumi
tərpənmək move fel ümumi
tərpətmək move fel ümumi
dəyirmiləmək round fel ümumi
dəyirmilənmək round fel ümumi
girdələmək round fel ümumi
halqalanmaq round fel ümumi
yumrulamaq round fel ümumi
hərəkətə başlamaq begin to move fel ümumi
bir kəsi huşa gətirmək bring smb. round fel ümumi
girdələtdirmək cause smb. to make round fel ümumi
qurdalatmaq cause smb. to move fel ümumi
dəyirmilətdirmək cause smb. to round off fel ümumi
dəyirmilətmək cause smb. to round off fel ümumi
gəlmək come round fel ümumi
qumar kağızı paylamaq deal round the cards fel ümumi
bürümək gather round fel ümumi
bir şey o saat eləməyə başlamaq get a move on fel ümumi
girdələnmək get round fel ümumi
girdələşmək get round fel ümumi
dolanmaq go round fel ümumi
dolaşmaq go round fel ümumi
ətrafa boylanmaq look round fel ümumi
boylanmaq look round fel ümumi
boylanışmaq look round all together fel ümumi
dairələmək make round fel ümumi
girdələmək make round fel ümumi
yumrulamaq make round fel ümumi
yumurlamaq make round fel ümumi
dəyirmiləmək make round fel ümumi
dəbərmək move fel ümumi
köçürmək move fel ümumi
tərpəşmək move fel ümumi
qımıldanmaq move fel ümumi
faylın yerini dəyişmək move a file fel ümumi
köçmək move about fel ümumi
dəbərişmək move all together fel ümumi
qurdalaşmaq move all together fel ümumi
qımıldaşmaq move all together fel ümumi
aralaşmaq move aside fel ümumi
geriyə çəkmək move away fel ümumi
kənarlaşmaq move away fel ümumi
uzaqlaşdırmaq move away fel ümumi
uzaqlaşmaq move away fel ümumi
aralanmaq move away fel ümumi
dal-dalı çəkilmək move backwards fel ümumi
geri-geri getmək move backwards fel ümumi
yanaşdırılmaq move be moved up fel ümumi
irəliləmək move forward fel ümumi
irəliləmək move further fel ümumi
evə köçmək move in fel ümumi
tərpənişmək move in a crowd fel ümumi
yeni mənzilə daşınmaq move in a new flat fel ümumi
uzaqlaşmaq move off fel ümumi
uzaqlaşdırmaq move off fel ümumi
irəlilətdirmək move on fel ümumi
irəliləmək move on fel ümumi
əlini dəbərtmək move one's hand fel ümumi
evdən köçmək move out fel ümumi
qabağa çəkmək move out fel ümumi
burcuxmaq move restlessly fel ümumi
asta hərəkət etmək move sluggishly fel ümumi
kövrəltmək move smb. into tears fel ümumi
ağnatmaq move smth. down fel ümumi
yaşartmaq move tears fel ümumi
yanaşdırmaq move up fel ümumi
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist fel ümumi
dəyirmiləşdirilmək round be rounded off fel ümumi
dəyirmiləmək round off fel ümumi
dəyirmiləşdirmək round off fel ümumi
yuvarlaqlamaq round off fel ümumi
yuvarlaqlaşdırmaq round off fel ümumi
dövrə vurmaq sit round fel ümumi
döndərmək swing the car round fel ümumi
sarınmaq tie smth. round oneself fel ümumi
üzünü çevirmək turn round fel ümumi
geri dönmək turn round fel ümumi
barmağına dolamaq twist smb. round one's finger fel ümumi
dolandırmaq wheel round fel ümumi
hərləmək wheel round fel ümumi
burmaq wind round fel ümumi
ayaqlarını dolaqlamaq wind round one's feet fel ümumi
düzəlmək come round fel ümumi
sağalmaq come round fel ümumi
bitirmək round fel ümumi
qurtarmaq round fel ümumi
tamamlamaq round fel ümumi
özünə gəlmək come round fel ümumi
dərin təsir buraxmaq move fel ümumi
həyəcanlandırmaq move fel ümumi
riqqət oyatmaq move fel ümumi
qulağını kəsmək round fel ümumi
təklif etmək move fel ümumi
dönmək round fel ümumi
daşımaq move fel computer
yerini dəyişmək move fel computer
dəyirmi round sifət ümumi
girdə round sifət ümumi
şaraoxşar round sifət ümumi
şarşəkilli round sifət ümumi
yumru round sifət ümumi
ətraflı all-round sifət ümumi
gip-girdə quite round sifət ümumi
yumruca quite round sifət ümumi
yupyumru quite round sifət ümumi
yupyumruca quite round sifət ümumi
dairəvi round sifət ümumi
yumru-yumru round sifət ümumi
yuvarlaq round sifət ümumi
gecə-gündüz round the clock sifət ümumi
yumruyanaq round-cheeked sifət ümumi
yumruyanaqlı round-cheeked sifət ümumi
aybəniz round-faced sifət ümumi
ayçöhrəli round-faced sifət ümumi
dəyirmisifət round-faced sifət ümumi
dəyirmisifətli round-faced sifət ümumi
dövrəsifət round-faced sifət ümumi
dövrəsifətli round-faced sifət ümumi
girdəsifət round-faced sifət ümumi
girdəsifətli round-faced sifət ümumi
girdəüz round-faced sifət ümumi
girdəüzlü round-faced sifət ümumi
qəmərüz round-faced sifət ümumi
qəmərüzlü round-faced sifət ümumi
yumrusifət round-faced sifət ümumi
yumrusifətli round-faced sifət ümumi
dəyirmibaş round-headed sifət ümumi
yumrubaş round-headed sifət ümumi
yumru-yumru round-round sifət ümumi
fırlanan turning round sifət ümumi
çox tərəfli all-round sifət danışıq dili
hər tərəfli all-round sifət danışıq dili
dolu round sifət ümumi
koppuş round sifət ümumi
kök round sifət ümumi
mütləq all-round sifət danışıq dili
dairəvi all-round sifət danışıq dili
dairə şəklində round zərf ümumi
ətrafında round zərf ümumi
bütün ili all the year round zərf ümumi
il-müdam all the year round zərf ümumi
yaylı-qışlı all the year round zərf ümumi
getdikcə as you move on zərf ümumi
boylana-boylana looking round zərf ümumi
əksinə other way round zərf ümumi
çevrəsində round zərf ümumi
həndəvər round zərf ümumi
yan-yörə round zərf ümumi
qucaq-qucağa with arms round each other zərf ümumi
boyunca round zərf ümumi
hər tərəfdə round zərf ümumi
digər tərəfə round zərf ümumi
əks tərəfdə round zərf ümumi
ətrafına round sözönü ümumi
ətrafında round sözönü ümumi
ətrafa round sözönü ümumi
təxminən round sözönü ümumi
təqribən round sözönü ümumi
barəsində round sözönü ümumi
haqqında round sözönü ümumi
bütün il boyu all the year round söz birləşməsi ümumi
bir kəsi aldatmaq get round smb. söz birləşməsi ümumi
çevir tatı, vur tatı go round like a horse in a mill söz birləşməsi ümumi
karusel merry go round söz birləşməsi ümumi
aşağı enmək move down söz birləşməsi ümumi
düşmək move down söz birləşməsi ümumi
əlindən gələni etmək move heaven and earth söz birləşməsi ümumi
hər şeyə əl atmaq move heaven and earth söz birləşməsi ümumi
başqa evə köçmək move house söz birləşməsi ümumi
başqa mənzilə köçmək move house söz birləşməsi ümumi
mənzili dəyişdirmək move house söz birləşməsi ümumi
evə köçmək move in söz birləşməsi ümumi
yolunu davam etdirmək move on söz birləşməsi ümumi
köçmək move out söz birləşməsi ümumi
böyümək move up söz birləşməsi ümumi
əlini ağdan-qaraya vurmamaq not to move hand or foot söz birləşməsi ümumi
özü öz əli ilə kəndiri boğazına keçirmək put a halter round one's own neck söz birləşməsi ümumi
alqış gurultusu round of applause söz birləşməsi ümumi
alqış gurultusu round of cheers söz birləşməsi ümumi
dəyirmi masa round table söz birləşməsi ümumi
dəyirmi stol round table söz birləşməsi ümumi
dövr-aləm səyahəti round-the-world tour söz birləşməsi ümumi
müşayiət etmək show round söz birləşməsi ümumi
Ehtiyat igidin yaraşığıdır The longest way round in the shortest way home söz birləşməsi ümumi
əhatəyə almaq troop round söz birləşməsi ümumi
mühasirəyə almaq troop round söz birləşməsi ümumi
aparmaq trot round söz birləşməsi ümumi
göstərmək trot round söz birləşməsi ümumi
bir kəsi barmağına dolamaq walk smb. round söz birləşməsi ümumi
bir kəsi barmağına dolamaq wind smb. round one's litle finger söz birləşməsi ümumi
dönmək work round söz birləşməsi ümumi
istiqamətini dəyişmək work round söz birləşməsi ümumi
ətrafına bürümək wrap round söz birləşməsi ümumi
səhv addım wrong move söz birləşməsi ümumi
yanlış addım wrong move söz birləşməsi ümumi
Qımıldama! Don't get a move on! söz birləşməsi ümumi
gözoxşayan merry go round söz birləşməsi ümumi
xoşagələn merry go round söz birləşməsi ümumi
aşağı endirmək move down söz birləşməsi ümumi
düşürtmək move down söz birləşməsi ümumi
yanlış gediş wrong move söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
move round çevrilmək söz birləşməsi ümumi
move round geriyə dönmək söz birləşməsi ümumi
move round çevirmək söz birləşməsi ümumi
move round geriyə döndərmək söz birləşməsi ümumi