• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
əsas satqın archtraitor isim ümumi
əsas cani archvillain isim ümumi
əsas kanal artery isim ümumi
əsas yol artery isim ümumi
əsas əlamət attribute isim ümumi
əsas backbone isim ümumi
barmaqla çalınan musiqi aləti banjo isim ümumi
əsas base isim ümumi
əsas baseline isim ümumi
əsas xətt baseline isim ümumi
əsas basement isim ümumi
əsas basis isim ümumi
eyni sözü yersiz təkrar etmə battology isim ümumi
əsas ağırlıq brunt isim ümumi
əsas zərbə brunt isim ümumi
musiqi əsərinin xorla oxunan təntənəli hissəsi cantata isim ümumi
sərbəst və oynaq hərəkətli musiqi əsəri capriccio isim ümumi
əsas cardinal isim ümumi
əsas cause isim ümumi
avtomobilin əsas hissəsi chassis isim ümumi
əsas confirmation isim ümumi
əsas mətləb crux isim ümumi
əsas faktor determinant isim ümumi
nahara dəvət olunan qonaq diner isim ümumi
gəmi qayrılan və təmir olunan yer dockyard isim ümumi
əsas əlamət dominant isim ümumi
eyni işi təkrar görmə duplication isim ümumi
təkrar etmə duplication isim ümumi
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism isim ümumi
təkrar etmə encore isim ümumi
təkrar ifa etmə encore isim ümumi
ən əsas essential isim ümumi
əsas essentiality isim ümumi
əsas evidence isim ümumi
əsas darvaza foregate isim ümumi
əsas foundation isim ümumi
əsas frame isim ümumi
tez-tez təkrar etmə frequency isim ümumi
əsas qanun fundamental isim ümumi
əsas qayda fundamental isim ümumi
ovlanmış balığı sudan çıxarmaq üçün istifadə olunan qarmaq gaff isim ümumi
əsas groundwork isim ümumi
əsərin əsas qəhrəmanı heroine isim ümumi
əsərin əsas surəti heroine isim ümumi
anbar kimi istifadə olunan gəmi korpusu hulk isim ümumi
oyadıcı motiv incentive isim ümumi
sövqedici motiv incentive isim ümumi
əsas fikir keynote isim ümumi
əsas məqsəd keynote isim ümumi
lira musiqi alətində çalan adam lyrist isim ümumi
musiqi oktavasında üçüncü not me isim ümumi
musiqi oktavasında üçüncü not mi isim ümumi
əsas mövzu motif isim ümumi
pastoral musiqi musette isim ümumi
musiqi music isim ümumi
musiqi çalan musician isim ümumi
qadağan olunan şey no-no isim ümumi
yasaq olunan şey no-no isim ümumi
təkrar istehsal overproduction isim ümumi
kişilər tərəfindən idarə olunan cəmiyyət patriarchy isim ümumi
əsas pedestal isim ümumi
dənə-dənə istehsal olunan mallar piece-goods isim ümumi
əsas principle isim ümumi
təkrar istehsal etmə procreation isim ümumi
bir şeyin əsas mahiyyəti cövhəri quintessence isim ümumi
əsas quintessence isim ümumi
təkrar etmə recapitulation isim ümumi
təkrar gözdən keçirmə reconsideration isim ümumi
təkrar sayılma re-count isim ümumi
təkrar sayma re-count isim ümumi
təkrar recurrence isim ümumi
təkrar olunma recurrence isim ümumi
təkrar nəşr reissue isim ümumi
təkrar reiteration isim ümumi
təkrar etmə reiteration isim ümumi
təkrar relapse isim ümumi
təkrar edilmə relapse isim ümumi
təkrar etmə relapse isim ümumi
təkrar sifariş reorder isim ümumi
təkrar repeat isim ümumi
təkrar etmə repeat isim ümumi
təkrar repetition isim ümumi
təkrar istehsal reproduction isim ümumi
bəyanatı təkrar etmə restatement isim ümumi
əsas biliklər rudiment isim ümumi
əsas məhsul staple isim ümumi
ticarətin əsas obyekti staple isim ümumi
əsas qanun statute isim ümumi
əsas gövdə stock isim ümumi
lazımsız təkrar tautology isim ümumi
əsas fikir thesis isim ümumi
əsas magistral thoroughfare isim ümumi
üç ildən bir təkrar olunan hadisə triennial isim ümumi
musiqi alətlərini kökləyən usta tuner isim ümumi
əsas yol turnpike isim ümumi
əsas warranty isim ümumi
təkrar əməliyyat refile isim ümumi
əsas motiv leitmotif isim ümumi
əsas istiqamət mainstream isim ümumi
əsas substructure isim ümumi
əsas motive isim ümumi
dəvət olunan invitee isim ümumi
əsas intiqal band wheel isim ümumi
əsas su horizontu basal water isim ümumi
əsas fikir basic idea isim ümumi
əsas multivibrator basic multivibrator pair isim ümumi
əsas lüğət fondu basic word stock isim ümumi
əsas bed isim ümumi
əsas bedding isim ümumi
əsas kütlə bulk of isim ümumi
ahəngsiz musiqi discordant music isim ümumi
əsas tir false beam isim ümumi
əsas uduş first prize isim ümumi
əsas kapital fixed capital isim ümumi
əsas fundamentals isim ümumi
əsas grounds isim ümumi
idarə olunan raket guided rocket isim ümumi
instrumental musiqi instrumental music isim ümumi
təkrar iteration isim ümumi
əsas mərhələ landmark isim ümumi
əsas pakker main drilling packer isim ümumi
əsas məhsul main product isim ümumi
əsas principles isim ümumi
təkrar oynanılmış oyun replay isim ümumi
neftin təkrar qovulması rerun distillation isim ümumi
əsas stem isim ümumi
musiqi zövqü taste for music isim ümumi
motiv tune isim ümumi
təkrar yoxlama checkback isim American
təkrar oyun replay isim sport
əsas böyrək ləyəni calyx isim anatomical
hava hücumuna qarşı istifadə olunan vasitələr anti-aircraft isim military
təkrar ələ keçirmə reoccupation isim military
təkrar tutma reoccupation isim military
bir musiqi mövzusunun ardıcıl surətdə müxtəlif səslərlə təkrarından ibarət forması fugue isim music
kiçik musiqi əsəri prelude isim music
bir musiqi əsərini orkestrdə çalmaq üçün uyğunlaşdırma instrumentation isim music
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif isim music
misdən düzəldilmiş nəfəsli musiqi alətləri the brass isim collective noun
əsas accidence isim ümumi
əsas hissə basis isim ümumi
əsas komponent basis isim ümumi
ölkənin əsas taxılçılıq rayonu breadbasket isim ümumi
əsas case isim ümumi
motiv cause isim ümumi
çap olunan kitabların vərəqlərinin yoxlanılması collation isim ümumi
zərəri ödəmək üçün tələb olunan pul damage isim ümumi
ölkənin daxilində istehsal olunan mallar domestic isim ümumi
əsas mərkəz focus isim ümumi
əsas mənbə fountainhead isim ümumi
əsas mətləb gist isim ümumi
müqavilənin əsas hissəsi gist isim ümumi
əsas iştirak edən personaj hero isim ümumi
əsas iştirak edən şəxs hero isim ümumi
ən əsas cəhət highlight isim ümumi
əsas highlight isim ümumi
əsas yol high-road isim ümumi
əsas yol highway isim ümumi
bir musiqi əsərinin hissələri arasında çalınan başqa kiçik musiqi pyesi interlude isim ümumi
əsas prinsip keystone isim ümumi
musiqi march isim ümumi
əsas occasion isim ümumi
əsas hissədən ayrılmış bir şey outlier isim ümumi
əsas hissədən qopmuş bir şey outlier isim ümumi
özgənin sözlərini təkrar edən şəxs parrot isim ümumi
əsas nöqtə pivot isim ümumi
eyni zamanda bir neçə dildə çap olunan kitab polyglot isim ümumi
əsas qayda principle isim ümumi
müzakirə olunan iş question isim ümumi
müzakirə olunan məsələ question isim ümumi
səsvermə zamanı tələb olunan minimum say quota isim ümumi
əsas səbəb rationale isim ümumi
əsas reason isim ümumi
ucadan təkrar etmə recitation isim ümumi
təkrar imtahan re-examination isim ümumi
təkrar rehearsal isim ümumi
təkrar etmə rehearsal isim ümumi
radio və ya televiziya proqramını təkrar etmə repeat isim ümumi
radio və ya televiziya proqramını təkrar vermə repeat isim ümumi
əzbərdən təkrar etmə repetition isim ümumi
təkrar göstərmə replay isim ümumi
əsas root isim ümumi
əsas soul isim ümumi
imzanı tutuşdurmaq üçün istifadə olunan sənəd test-paper isim ümumi
imzanı yoxlamaq üçün istifadə olunan sənəd test-paper isim ümumi
əsas prinsip ultimate isim ümumi
əsas warrant isim ümumi
əsas məqsəd leitmotif isim ümumi
əsas hissə heft isim danışıq dili
təkrar seçilən şəxs holdover isim American
ittihamın əsas hissəsi gist isim law
əsas substrate isim philosophical
əsas hinge isim figurative meaning
əsas mətləb hinge isim figurative meaning
təkrar reduplication isim linguistic
əsas xüsusiyyət hard-pan isim geological
əsas keyfiyyət hard-pan isim geological
əsas abc isim ümumi
nəfəsli musiqi alətinin səsi blow isim ümumi
musiqi alətlərində simlərin altına qoyulan taxta bridge isim ümumi
ədalət məhkəməsi tərəfindən qəbul olunan hüquq equity isim ümumi
əsas explanation isim ümumi
əsas fact isim ümumi
əsas grounding isim ümumi
musiqi aləti instrument isim ümumi
əsas mətləb kernel isim ümumi
əsas mətləb marrow isim ümumi
əsas rəng primitive isim ümumi
müasir səs-küylü musiqi rock isim ümumi
əsas stem isim linguistic
təyin olunan antecedent isim grammatical
əsas hissə bulk isim ümumi
əsas kütlə bulk isim ümumi
əsas fikir burden isim ümumi
əsas məna burden isim ümumi
əsas məbləğ capital isim ümumi
xor üçün yazılmış müsiqi əsəri chorus isim ümumi
əsas ideya outline isim ümumi
əsas müddəalar outline isim ümumi
əsas prinsiplər outline isim ümumi
əsas mətləb pith isim ümumi
təkrar etmə renewal isim ümumi
əsas score isim ümumi
sözə yazılmış musiqi setting isim ümumi
əsas məna spirit isim ümumi
əsas subject isim ümumi
əsas məzmun texture isim ümumi
musiqi əsəri thing isim ümumi
əsas bölmə body isim ümumi
əsas hissə body isim ümumi
əsas body isim ümumi
həbs olunan charge isim ümumi
musiqi əsəri composition isim ümumi
əsas force isim ümumi
ən əsas məsələ knot isim ümumi
əsas an knot isim ümumi
əsas mətləb net isim ümumi
təkrar icra redo isim computer
təkrar redo isim computer
gözün küncündə ifraz olunan yapışqan çirk gum isim ümumi
əsas mətləb heart isim ümumi
arzu olunan qənimət game isim ümumi
musiqi vurğusu tone isim ümumi
əsas bottom isim ümumi
əsas ground isim ümumi
mötiv ground isim ümumi
səhnə əsərində rol character isim ümumi
əsas mənbə head isim ümumi
əsas prinsip ground isim ümumi
əsas olmaq cause fel ümumi
təkrar istəmək encore fel ümumi
qabaqcadan hazırlaşmadan musiqi çalmaq improvise fel ümumi
təkrar-təkrar demək iterate fel ümumi
təkrar iteration fel ümumi
musiqi alətinən surdinka mute fel ümumi
özgənin sözlərini təkrar etmək parrot fel ümumi
mühakimə üçün əsas götürmək postulate fel ümumi
kiçik fasilələrlə təkrar olunmaq prime fel ümumi
təkrar silahlanmaq rearm fel ümumi
qısa olaraq təkrar etmək recapitulate fel ümumi
təkrar gözdən keçirmək reconsider fel ümumi
təkrar yoxlamaq reconsider fel ümumi
təkrar nəşr etmək reissue fel ümumi
təkrar etmək reiterate fel ümumi
əmri təkrar etmək reorder fel ümumi
sərəncamı təkrar etmək reorder fel ümumi
sifarişi təkrar etmək reorder fel ümumi
təkrar etmək repeat fel ümumi
təkrar oyun keçirmək replay fel ümumi
təkrar nəşr etmək reprint fel ümumi
təkrar danışmaq retell fel ümumi
arzu olunan ton vermək tone fel ümumi
əsas vermək give ground fel ümumi
tutuquşu kimi təkrar etmək parrot fel ümumi
mühakimə üçün əsas götürmək posit fel ümumi
musiqi ilə məşğul olmaq practise music fel ümumi
səhvi təkrar etmək repeat the mistake fel ümumi
kinofilmin təkrar göstərilməsi rerun fel American
ölkədə istifadə olunan pulun miqdarını artırmaq reflate fel finance
əsas ifaçını əvəz etmək understudy fel theatrical
təkrar etmək chorus fel ümumi
çap olunan kitabların vərəqlərini yoxlamaq collate fel ümumi
çeynənmiş ifadələri təkrar etmək commonplace fel ümumi
əl çəkmədən təkrar etmək din fel ümumi
həyasızcasına təkrar etmək din fel ümumi
təkrar saymaq enumerate fel ümumi
musiqi alətində çalmaq finger fel ümumi
təkrar hesablamaq recast fel ümumi
təkrar saymaq recast fel ümumi
təkrar etmək rehearse fel ümumi
radio verilişinin təkrar yayımlanması rerun fel ümumi
təkrar ələmək resow fel ümumi
təkrar etmək retail fel ümumi
təkrar etmək coach fel ümumi
təkrar olunmaq recur fel ümumi
təkrar etmək replicate fel ümumi
təkrar etmək renew fel ümumi
təkrar etmək revise fel ümumi
təkrar doldurmaq overcharge fel ümumi
əhatə olunan ambient sifət ümumi