• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
musiqi əsərinin xorla oxunan təntənəli hissəsi sözünün tərcüməsi (173 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
ömrün son hissəsi afterlife isim ümumi
təntənəli surətdə bəyan etmə asseveration isim ümumi
barmaqla çalınan musiqi aləti banjo isim ümumi
kürəyin enli hissəsi broad isim ümumi
söykənəcəyin enli hissəsi broad isim ümumi
musiqi əsərinin xorla oxunan təntənəli hissəsi cantata isim ümumi
sərbəst və oynaq hərəkətli musiqi əsəri capriccio isim ümumi
şən və təntənəli mahnı carol isim ümumi
yolun nəqliyyat gedə bilən hissəsi carriageway isim ümumi
küçənin döşənmiş hissəsi causeway isim ümumi
avtomobilin əsas hissəsi chassis isim ümumi
tərkib hissəsi component isim ümumi
təntənəli nümayiş cortege isim ümumi
paltar qolunun qatlanmış hissəsi cuff isim ümumi
şəhərin qaynar hissəsi downtown isim ümumi
şəhərin işgüzar hissəsi downtown isim ümumi
bir şeyin tərkib hissəsi element isim ümumi
təntənəli surətdə bildirmə enunciation isim ümumi
təntənəli açılış inauguration isim ümumi
tərkib hissəsi ingredient isim ümumi
lira musiqi alətində çalan adam lyrist isim ümumi
musiqi oktavasında üçüncü not me isim ümumi
musiqi oktavasında üçüncü not mi isim ümumi
pastoral musiqi musette isim ümumi
musiqi music isim ümumi
musiqi çalan musician isim ümumi
dairənin səkkizdə bir hissəsi octant isim ümumi
sazişin və s. giriş hissəsi preamble isim ümumi
səhnənin qabaq hissəsi proscenium isim ümumi
təntənəli surətdə elan etmə protestation isim ümumi
yumşaq ət hissəsi sirloin isim ümumi
şəhərin yoxsullar yaşayan hissəsi slum isim ümumi
musiqi alətlərini kökləyən usta tuner isim ümumi
ölkənin dağlıq hissəsi upland isim ümumi
döyüş cihazının uc hissəsi warhead isim ümumi
ahəngsiz musiqi discordant music isim ümumi
təntənəli gün festival isim ümumi
təntənəli konsert gala concert isim ümumi
təntənəli geçə gala night isim ümumi
təntənəli gün great day isim ümumi
instrumental musiqi instrumental music isim ümumi
qaldırıcı kranın hərəkət edən hissəsi jib isim ümumi
təntənəli nitq oration isim ümumi
musiqi zövqü taste for music isim ümumi
dairənin dörddə bir hissəsi quadrant isim mathematics
burun hissəsi fore isim nautical
gəmidə yuxarı göyərtənin qabaq hissəsi forecastle isim nautical
köməkçi nitq hissəsi form-word isim linguistic
ehtiyat hissəsi fund isim military
ikilikdə oxunan nəğmə duet isim music
bir musiqi mövzusunun ardıcıl surətdə müxtəlif səslərlə təkrarından ibarət forması fugue isim music
kiçik musiqi əsəri prelude isim music
bir musiqi əsərini orkestrdə çalmaq üçün uyğunlaşdırma instrumentation isim music
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif isim music
misdən düzəldilmiş nəfəsli musiqi alətləri the brass isim collective noun
döşlüyün yuxarı hissəsi bib isim ümumi
bədənin ətli hissəsi brawn isim ümumi
burunun üst hissəsi bridge isim ümumi
təntənəli mərasim cavalcade isim ümumi
təntənəli nümayiş cavalcade isim ümumi
Londonun işgüzar hissəsi city isim ümumi
dəbilqənin boyunu qoruyan hissəsi coif isim ümumi
funksiya artımının bir hissəsi differential isim ümumi
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower isim ümumi
müqavilənin əsas hissəsi gist isim ümumi
təntənəli olaraq vəzifəyə başlama inauguration isim ümumi
bir musiqi əsərinin hissələri arasında çalınan başqa kiçik musiqi pyesi interlude isim ümumi
musiqi march isim ümumi
kürək hissəsi shoulder isim ümumi
fəslin bir hissəsi subsection isim ümumi
təntənəli nümayiş train isim ümumi
bağ yaxud parkın əl dəyməmiş təbii şəkildə başl-başına buraxılmış hissəsi wilderness isim ümumi
ittihamın əsas hissəsi gist isim law
səhnənin qabaq hissəsi foreground isim theatrical
nəfəsli musiqi alətinin səsi blow isim ümumi
musiqi alətlərində simlərin altına qoyulan taxta bridge isim ümumi
ağacın kökə yaxın yoğun hissəsi butt isim ümumi
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream isim ümumi
təntənəli surətdə çıxış entry isim ümumi
gəminin üfüqdə görünməyən hissəsi hull isim ümumi
musiqi aləti instrument isim ümumi
cəmdəyin bir hissəsi joint isim ümumi
ölkənin quzey hissəsi north isim ümumi
ölkənin şimal hissəsi north isim ümumi
poemanın giriş hissəsi overture isim ümumi
şeirin giriş hissəsi overture isim ümumi
müasir səs-küylü musiqi rock isim ümumi
yüyənin atın ağzına verilən dəmir hissəsi bit isim ümumi
paltarın yuxarı qabaq hissəsi breast isim ümumi
xor üçün yazılmış müsiqi əsəri chorus isim ümumi
yolun hissəsi leg isim ümumi
məhsulun birdəfəlik yığılan hissəsi pick isim ümumi
sözə yazılmış musiqi setting isim ümumi
musiqi əsəri thing isim ümumi
musiqi əsəri composition isim ümumi
boyun hissəsi neck isim ümumi
musiqi vurğusu tone isim ümumi
dünyanın bir hissəsi quarter isim ümumi
kainatın bir hissəsi quarter isim ümumi
meydanın yan xəttdən kənar hissəsi touch isim sport
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate fel ümumi
təntənəli surətdə qeyd etmək celebrate fel ümumi
xorla oxumaq choir fel ümumi
xorla danışmaq chorus fel ümumi
xorla demək chorus fel ümumi
xorla oxumaq chorus fel ümumi
təntənəli surətdə bildirmək enunciate fel ümumi
qabaqcadan hazırlaşmadan musiqi çalmaq improvise fel ümumi
təntənəli surətdə vəzifəyə gətirmək inaugurate fel ümumi
musiqi alətinən surdinka mute fel ümumi
təntənəli surətdə qeyd etmək solemnize fel ümumi
oxumaq (çətin oxunan yazını) decipher fel ümumi
təntənəli surətdə açmaq inaugurate fel ümumi
təntənəli marşla getmək march past fel ümumi
musiqi ilə məşğul olmaq practise music fel ümumi
xorla demək say in chorus fel ümumi
təntənəli şəkildə elan etmək affirm fel ümumi
təntənəli şəkildə qeyd etmək commemorate fel ümumi
təntənəli şəkildə yad etmək commemorate fel ümumi
musiqi alətində çalmaq finger fel ümumi
təntənəli surətdə vəd etmək pledge fel ümumi
təntənəli şəkildə vəd etmək pledge fel ümumi
təntənəli surətdə elan etmək testify fel ümumi
təntənəli surətdə məlumat vermək testify fel ümumi
təntənəli mərasim keçirmək observe fel ümumi
təntənəli surətdə qeyd etmək observe fel ümumi
təntənəli festive sifət ümumi
təntənəli grand sifət ümumi
çətin oxunan illegible sifət ümumi
tamamilə və ya bir hissəsi quru ilə keçən overland sifət ümumi
asan oxunan readable sifət ümumi
təntənəli sumptuous sifət ümumi
musiqi duyumu olan tuneful sifət ümumi
musiqi qabiliyyəti olan tuneful sifət ümumi
musiqi duyumu olmayan tuneless sifət ümumi
musiqi qabiliyyəti olmayan tuneless sifət ümumi
çətin oxunan unreadable sifət ümumi
təntənəli festive sifət ümumi
təntənəli gala sifət ümumi
musiqi musical sifət ümumi
xəbərin ad hissəsi predicative sifət grammatical
ömrün son hissəsi afternoon sifət ümumi
təntənəli ceremonial sifət ümumi
təntənəli declamatory sifət ümumi
musiqi qavrama qabiliyyəti olmayan earless sifət ümumi
təntənəli feastful sifət ümumi
təntənəli jolly sifət ümumi
musiqi ahəngi olmayan noteless sifət ümumi
oxunan read sifət ümumi
təntənəli sensational sifət ümumi
təntənəli solemn sifət ümumi
təntənəli splendid sifət ümumi
təntənəli stilted sifət ümumi
ayrılmaz tərkib hissəsi necessary sifət ümumi
yalnız oxunan read-only sifət computer
təntənəli festively zərf ümumi
xorla in chorus zərf ümumi
bir hissəsi some qeyri-müəyyən zərf ümumi
günün əsas hissəsi good part of the day söz birləşməsi ümumi
instrumental musiqi instrumental music söz birləşməsi ümumi
əhalinin böyük hissəsi large portion of the population söz birləşməsi ümumi
musiqi müəllimi music master söz birləşməsi ümumi
musiqi müəlliməsi music mistress söz birləşməsi ümumi
musiqi sandıqçası musical box söz birləşməsi ümumi
musiqi zalı musical hall söz birləşməsi ümumi
populyar musiqi popular music söz birləşməsi ümumi
populyar musiqi popular song söz birləşməsi ümumi
təntənəli mərasimdə çıxış etmək speak at a function söz birləşməsi ümumi
simfonik musiqi symphonic music söz birləşməsi ümumi
bayrağı təntənəli şəkildə gətirmək troop the colour söz birləşməsi ümumi
Londonun kübarlar yaşayan qərb hissəsi West End söz birləşməsi ümumi
təntənəli nahar white-tie dinner söz birləşməsi ümumi
kamanla çalınan musiqi aləti bow instrument söz birləşməsi music