• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
nəfəsli musiqi alətinin səsi sözünün tərcüməsi (151 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
nəfəsli səslər aspirate isim ümumi
barmaqla çalınan musiqi aləti banjo isim ümumi
it səsi bark isim ümumi
it səsi barking isim ümumi
yoğun kişi səsi bass isim ümumi
quş səsi birdcall isim ümumi
truba səsi blare isim ümumi
boru səsi blare isim ümumi
nəfəsli alətlərin səsi bluster isim ümumi
misdən hazırlanmış nəfəsli alətlər orkestri brass band isim ümumi
musiqi əsərinin xorla oxunan təntənəli hissəsi cantata isim ümumi
sərbəst və oynaq hərəkətli musiqi əsəri capriccio isim ümumi
metal səsi clang isim ümumi
zəng səsi clank isim ümumi
qılınc səsi clash isim ümumi
samit səsi ifadə edən hərf consonant isim ümumi
göyərçin səsi coo isim ümumi
xırçıltı səsi crump isim ümumi
xırtıltı səsi crump isim ümumi
zil uşaq səsi descant isim ümumi
zəng səsi ding-dong isim ümumi
damcı səsi drip-drop isim ümumi
təbil səsi drumbeat isim ümumi
təbil səsi drumming isim ümumi
addım səsi footfall isim ümumi
bayquş səsi hoot isim ümumi
matəm səsi knell isim ümumi
lira musiqi alətində çalan adam lyrist isim ümumi
musiqi oktavasında üçüncü not me isim ümumi
səsi uzaqlara yayan aparat megaphone isim ümumi
səsi uzaqlara yayan cihaz megaphone isim ümumi
musiqi oktavasında üçüncü not mi isim ümumi
pastoral musiqi musette isim ümumi
musiqi music isim ümumi
musiqi çalan musician isim ümumi
səsi boğma opacification isim ümumi
şappıltı səsi plop isim ümumi
cingilti səsi plunk isim ümumi
zınqıltı səsi plunk isim ümumi
fit səsi siren isim ümumi
təbil səsi tattoo isim ümumi
zəng səsi tinkle isim ümumi
zəng səsi tintinnabulation isim ümumi
zəng səsi toll isim ümumi
fit səsi toot isim ümumi
fleyta səsi tootle isim ümumi
şeypur səsi tootle isim ümumi
boru səsi trumpet-call isim ümumi
kərənay səsi trumpet-call isim ümumi
musiqi alətlərini kökləyən usta tuner isim ümumi
sim səsi twingle-twangle isim ümumi
ağlama səsi weep isim ümumi
fıştırıq səsi whistle isim ümumi
nəfəsli alət wind-instrument isim ümumi
ahəngsiz musiqi discordant music isim ümumi
təbil səsi drum-beat isim ümumi
qırtlaq səsi guttural sound isim ümumi
instrumental musiqi instrumental music isim ümumi
musiqi zövqü taste for music isim ümumi
matəm səsi toll isim ümumi
şeypur səsi toot isim ümumi
nəfəsli alət wind instrument isim ümumi
zərbə səsi whack isim danışıq dili
burun səsi nasal isim phonetic
damaq səsi palatal isim phonetic
bir musiqi mövzusunun ardıcıl surətdə müxtəlif səslərlə təkrarından ibarət forması fugue isim music
kiçik musiqi əsəri prelude isim music
bir musiqi əsərini orkestrdə çalmaq üçün uyğunlaşdırma instrumentation isim music
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif isim music
misdən düzəldilmiş nəfəsli musiqi alətləri the brass isim collective noun
fit səsi alarm isim ümumi
zəng səsi bell isim ümumi
nəfəsli alətin xoşagəlməz səsi blast isim ümumi
elektrik cihazının səsi buzzer isim ümumi
qüllə saatının səsi chime isim ümumi
zəng səsi chime isim ümumi
zəng səsi chink isim ümumi
qaz səsi chuckle isim ümumi
quş səsi clang isim ümumi
baraban səsi drum isim ümumi
təbil səsi drum isim ümumi
qəzəb səsi explosion isim ümumi
bir musiqi əsərinin hissələri arasında çalınan başqa kiçik musiqi pyesi interlude isim ümumi
musiqi march isim ümumi
ney səsi piping isim ümumi
sümsü səsi piping isim ümumi
tütək səsi piping isim ümumi
ürək səsi tick-tack isim ümumi
qəhqəhəs səsi uproar isim ümumi
zil səsi ringtone isim ümumi
zəng səsi ringtone isim ümumi
nəfəsli musiqi alətinin səsi blow isim ümumi
musiqi alətlərində simlərin altına qoyulan taxta bridge isim ümumi
qaynayan qazanın səsi bubble isim ümumi
ayaq səsi clatter isim ümumi
musiqi aləti instrument isim ümumi
addım səsi pat isim ümumi
müasir səs-küylü musiqi rock isim ümumi
zəng səsi tang isim ümumi
səsi olmama voicelessness isim ümumi
boğucu öskürək səsi whoop isim ümumi
it səsi bay isim ümumi
zəng səsi call isim ümumi
xor üçün yazılmış müsiqi əsəri chorus isim ümumi
ağır addım səsi clump isim ümumi
səsi eşidilən qəfil zərbə crack isim ümumi
dolunun səsi pelt isim ümumi
yağışın səsi pelt isim ümumi
zəng səsi ring isim ümumi
sözə yazılmış musiqi setting isim ümumi
musiqi əsəri thing isim ümumi
avtomobilin səsi blare isim ümumi
fit səsi blare isim ümumi
musiqi əsəri composition isim ümumi
yüngül addım səsi patter isim ümumi
ayaq səsi clamp isim ümumi
ləpədöyənin səsi wash isim ümumi
musiqi vurğusu tone isim ümumi
quşların səsi call isim ümumi
nəfəsli tələffüz etmək aspirate fel ümumi
qabaqcadan hazırlaşmadan musiqi çalmaq improvise fel ümumi
musiqi alətinən surdinka mute fel ümumi
səsi alınmaq be deprived of universal suffrage fel ümumi
səsi batmaq grow hoarse fel ümumi
uca səsi olmaq have a high voice fel ümumi
musiqi ilə məşğul olmaq practise music fel ümumi
musiqi alətində çalmaq finger fel ümumi
yumşaq xışıltı səsi çıxartmaq crinkle fel ümumi
nəfəsli alət çalmaq blow fel ümumi
metal səsi tin-pan sifət ümumi
musiqi duyumu olan tuneful sifət ümumi
musiqi qabiliyyəti olan tuneful sifət ümumi
musiqi duyumu olmayan tuneless sifət ümumi
musiqi qabiliyyəti olmayan tuneless sifət ümumi
səsi olmayan voiceless sifət ümumi
musiqi musical sifət ümumi
musiqi qavrama qabiliyyəti olmayan earless sifət ümumi
musiqi ahəngi olmayan noteless sifət ümumi
metal səsi verən tinny sifət ümumi
var səsi ilə at the top of one's voice söz birləşməsi ümumi
qəhqəhə səsi gale of laughter söz birləşməsi ümumi
instrumental musiqi instrumental music söz birləşməsi ümumi
musiqi müəllimi music master söz birləşməsi ümumi
musiqi müəlliməsi music mistress söz birləşməsi ümumi
musiqi sandıqçası musical box söz birləşməsi ümumi
musiqi zalı musical hall söz birləşməsi ümumi
populyar musiqi popular music söz birləşməsi ümumi
populyar musiqi popular song söz birləşməsi ümumi
simfonik musiqi symphonic music söz birləşməsi ümumi
səsi batana qədər danışmaq talk oneself hoarse söz birləşməsi ümumi
kamanla çalınan musiqi aləti bow instrument söz birləşməsi music