• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
narrow the road sözünün tərcüməsi (147 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
kəndarası yol by-road isim ümumi
iki magistralı birləşdirən yol cross-road isim ümumi
kəsişən yol cross-road isim ümumi
torpaq yol earth road isim ümumi
ana xətt high-road isim ümumi
geniş yol high-road isim ümumi
magistral avtomobil yolu high-road isim ümumi
şose high-road isim ümumi
avtomagistral motor-road isim ümumi
dar yer narrow isim ümumi
darısqal yer narrow isim ümumi
ensiz yer narrow isim ümumi
dardüşüncəlilik narrow-mindedness isim ümumi
darfikirlilik narrow-mindedness isim ümumi
məhdudluq narrow-mindedness isim ümumi
səthilik narrow-mindedness isim ümumi
yol road isim ümumi
yolkəsən bandit on the road isim ümumi
daralma getting narrow isim ümumi
səhəng long copper jar with a narrow long neck for water isim ümumi
sənək long copper jar with a narrow long neck for water isim ümumi
şose macadam road isim ümumi
magistral main road isim ümumi
şahdamar main road isim ümumi
avtomaqistral motor road isim ümumi
dar fraksiya narrow fraction isim ümumi
siçanyolu narrow path isim ümumi
narta narrow sledge driven by dogs isim ümumi
aşağı səviyyəli adam narrow-minded person isim ümumi
dayazdüşüncəlilik narrow-mindedness isim ümumi
dayazfikirlilik narrow-mindedness isim ümumi
meşşanlıq narrow-mindedness isim ümumi
səviyyəsizlik narrow-mindedness isim ümumi
dayazbiliklilik narrow-mindedness isim ümumi
reyd road isim ümumi
yol inşası road building isim ümumi
yol inşaatı road building isim ümumi
daşıma road freightage isim ümumi
daşıma road haulage isim ümumi
yol qovşağı road junction isim ümumi
qırmadaş road metal isim ümumi
göstərici road sign isim ümumi
yol işarəsi road sign isim ümumi
yol hərəkəti işarələri road signs isim ümumi
yolkəsənlik robbery on the road isim ümumi
yolun kənarı side of the road isim ümumi
lehməli yol slushy road isim ümumi
ilanvarı yol snaky road isim ümumi
qudronlanmış şose tarmac road isim ümumi
qudronlanmış şose tarred road isim ümumi
dolama yol by-road isim ümumi
dolayı yol by-road isim ümumi
dördyol ağzı cross-road isim ümumi
ana yol high-road isim ümumi
düz yol high-road isim ümumi
ən kəsə yol high-road isim ümumi
əsas yol high-road isim ümumi
şahrah high-road isim ümumi
həlledici an cross-road isim ümumi
yolayrıcı cross-road isim ümumi
daralmaq narrow fel ümumi
ensizləşmək narrow fel ümumi
daralmaq become narrow fel ümumi
daraltdırmaq cause smb. narrow fel ümumi
ensizlətdirmək cause smb. to narrow fel ümumi
qastrola getmək hit the road fel ümumi
yolu hamarlamaq level a road fel ümumi
daraltmaq narrow fel ümumi
darlaşdırmaq narrow fel ümumi
darlaşmaq narrow fel ümumi
ensizləşdirmək narrow fel ümumi
ensizlətmək narrow fel ümumi
yolu qumlamaq sand the road fel ümumi
yol qatranlamaq tar a road fel ümumi
yolu qudronlamaq tar a road fel ümumi
yolu genəltmək widen the road fel ümumi
qıymaq narrow fel ümumi
yol arasında olan cross-road sifət ümumi
dar narrow sifət ümumi
ensiz narrow sifət ümumi
qıyıqgöz narrow-eyed sifət ümumi
qıyıqgözlü narrow-eyed sifət ümumi
dardüşüncəli narrow-minded sifət ümumi
darfikirli narrow-minded sifət ümumi
dayaz narrow-minded sifət ümumi
məhdud narrow-minded sifət ümumi
səthi narrow-minded sifət ümumi
uzağı görməyən narrow-minded sifət ümumi
darboğaz narrow-necked sifət ümumi
darboğazlı narrow-necked sifət ümumi
uzağı görməyən narrow-sighted sifət ümumi
yaxından görən narrow-sighted sifət ümumi
boş narrow-souled sifət ümumi
dəyərsiz narrow-souled sifət ümumi
əhəmiyyətsiz narrow-souled sifət ümumi
kəsə by-road sifət ümumi
torpaq dirt road sifət ümumi
darkeş narrow sifət ümumi
danabaş narrow-minded sifət ümumi
dayazdüşüncəli narrow-minded sifət ümumi
dayazfikirli narrow-minded sifət ümumi
meşşan narrow-minded sifət ümumi
səviyyəsiz narrow-minded sifət ümumi
darca rather narrow sifət ümumi
darısqal rather narrow sifət ümumi
dartəhər rather narrow sifət ümumi
ensizcə rather narrow sifət ümumi
yol road sifət ümumi
daralınlı with a narrow forehead sifət ümumi
darboğaz with a narrow neck sifət ümumi
ensizyarpaqlı narrow-leaved sifət botanical
tərəddüd edən cross-road sifət ümumi
çətin narrow sifət ümumi
məhdud narrow sifət ümumi
məhdudlaşdırılmış narrow sifət ümumi
bəsarətsiz narrow-sighted sifət ümumi
fərasətsiz narrow-sighted sifət ümumi
gələcəyi görməyən narrow-sighted sifət ümumi
azca narrow sifət ümumi
bir az narrow sifət ümumi
dəqiq narrow sifət ümumi
ətraflı narrow sifət ümumi
hərtərəfli narrow sifət ümumi
baş yol arterial road söz birləşməsi ümumi
əsas yol arterial road söz birləşməsi ümumi
magistral arterial road söz birləşməsi ümumi
kənd yolu country road söz birləşməsi ümumi
torpaq yol country road söz birləşməsi ümumi
kənd yolu earth road söz birləşməsi ümumi
ayaqla getmək foot the road söz birləşməsi ümumi
oynamaq foot the road söz birləşməsi ümumi
piyada getmək foot the road söz birləşməsi ümumi
rəqs etmək foot the road söz birləşməsi ümumi
bir kəsə yol vermək give smb. the road söz birləşməsi ümumi
böyük yol high road söz birləşməsi ümumi
şose high road söz birləşməsi ümumi
sözün dar mənasında in the narrow sense of the word söz birləşməsi ümumi
gor narrow house söz birləşməsi ümumi
məzar narrow house söz birləşməsi ümumi
qəbir narrow house söz birləşməsi ümumi
son mənzil narrow house söz birləşməsi ümumi
dar düşüncə narrow mind söz birləşməsi ümumi
çala-çuxurlu yol potholey road söz birləşməsi ümumi
dairəvi yol ring road söz birləşməsi ümumi
çala-çuxurla dolu olan yol road full of potholes söz birləşməsi ümumi
yol çəkən road maker söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
narrow the road yolu ensizləşdirmək fel ümumi