• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
nimble minded sözünün tərcüməsi (164 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
yüksək səviyyəli adam broad-minded person isim ümumi
dəngüş light-minded person isim ümumi
həməqidə like-minded person isim ümumi
həmfikir like-minded person isim ümumi
məsləkdaş like-minded person isim ümumi
dövlətpərəst mercenary-minded person isim ümumi
aşağı səviyyəli adam narrow-minded person isim ümumi
çürükçü small-minded man isim ümumi
huşsuz olmaq absent-minded: be absent-minded fel ümumi
zirəkləşmək become nimble fel ümumi
ağıldan kasıb olmaq feeble-minded: be feeble-minded fel ümumi
arsızlamaq light-minded: become light-minded fel ümumi
arsızlaşmaq light-minded: become light-minded fel ümumi
maymaqlaşmaq weak-minded: become weak-minded fel ümumi
dalğın absent-minded sifət ümumi
fikirli absent-minded sifət ümumi
huşsuz absent-minded sifət ümumi
unutqan absent-minded sifət ümumi
amansız bloody-minded sifət ümumi
daşürəkli bloody-minded sifət ümumi
insafsız bloody-minded sifət ümumi
qəddar bloody-minded sifət ümumi
rəhmsiz bloody-minded sifət ümumi
zalım bloody-minded sifət ümumi
geniş dünyagörüşlü broad-minded sifət ümumi
genişfikirli broad-minded sifət ümumi
acıqlı evil-minded sifət ümumi
bədxah evil-minded sifət ümumi
hirsli evil-minded sifət ümumi
qərəzkar evil-minded sifət ümumi
qəzəbli evil-minded sifət ümumi
ağıldan zəif feeble-minded sifət ümumi
ağıldankəm feeble-minded sifət ümumi
ağlı çatmayan feeble-minded sifət ümumi
gictəhər feeble-minded sifət ümumi
kəmağıl feeble-minded sifət ümumi
sarsaq feeble-minded sifət ümumi
alicənab highly-minded sifət ümumi
comərd highly-minded sifət ümumi
mərd highly-minded sifət ümumi
nəcib highly-minded sifət ümumi
dardüşüncəli narrow-minded sifət ümumi
darfikirli narrow-minded sifət ümumi
dayaz narrow-minded sifət ümumi
məhdud narrow-minded sifət ümumi
səthi narrow-minded sifət ümumi
uzağı görməyən narrow-minded sifət ümumi
cəld nimble sifət ümumi
çevik nimble sifət ümumi
diribaş nimble sifət ümumi
qıvraq nimble sifət ümumi
yüngül nimble sifət ümumi
zirək nimble sifət ümumi
çevik barmaqlı nimble-fingered sifət ümumi
zirək barmaqlı nimble-fingered sifət ümumi
ayaqdan zirək nimble-footed sifət ümumi
itiayaq nimble-footed sifət ümumi
itigedən nimble-footed sifət ümumi
ağıllı nimble-minded sifət ümumi
anlaqlı nimble-minded sifət ümumi
düşüncəli nimble-minded sifət ümumi
fəhmli nimble-minded sifət ümumi
fərasətli nimble-minded sifət ümumi
hazırcavab nimble-minded sifət ümumi
tez başa düşən nimble-minded sifət ümumi
zəkalı nimble-minded sifət ümumi
zirək nimble-minded sifət ümumi
ağıllı nimble-winded sifət ümumi
anlaqlı nimble-winded sifət ümumi
düşüncəli nimble-winded sifət ümumi
fəhmli nimble-winded sifət ümumi
fərasətli nimble-winded sifət ümumi
hazırcavab nimble-winded sifət ümumi
tez başa düşən nimble-winded sifət ümumi
zəkalı nimble-winded sifət ümumi
zirək nimble-winded sifət ümumi
alicənab noble-minded sifət ümumi
comərd noble-minded sifət ümumi
əsil noble-minded sifət ümumi
əsilzadə noble-minded sifət ümumi
mərd noble-minded sifət ümumi
nəcib noble-minded sifət ümumi
geniş dünyagörüşünə malik olan open-minded sifət ümumi
başqa cür düşünən otherwise-minded sifət ümumi
başqa cür fikirləşən otherwise-minded sifət ümumi
fərqli düşüncəyə malik otherwise-minded sifət ümumi
fərqli fikrə malik otherwise-minded sifət ümumi
sadədil simple-minded sifət ümumi
ürəyiaçıq simple-minded sifət ümumi
dardüşüncəli small-minded sifət ümumi
dayaz small-minded sifət ümumi
uzağıgörməyən small-minded sifət ümumi
sakit sober-minded sifət ümumi
təmkinli sober-minded sifət ümumi
ağlı zəif weak-minded sifət ümumi
başıboş weak-minded sifət ümumi
kəmağıl weak-minded sifət ümumi
bihuş absent-minded sifət ümumi
hafizəsiz absent-minded sifət ümumi
nanıx absent-minded sifət ümumi
qaniçən blood-minded sifət ümumi
genişqəlbli broad-minded sifət ümumi
arvadxasiyyət feeble-minded sifət ümumi
ağıldan kasıb feeble-minded sifət ümumi
təmiz high-minded sifət ümumi
arlı-namuslu honest-minded sifət ümumi
qəlbitəmiz honest-minded sifət ümumi
düz honest-minded sifət ümumi
ağıldanyüngül light-minded sifət ümumi
arxayın light-minded sifət ümumi
bambılı light-minded sifət ümumi
dəmdəməki light-minded sifət ümumi
dingiliş light-minded sifət ümumi
hərdəmxəyal light-minded sifət ümumi
yüngülbeyin light-minded sifət ümumi
yüngülbeyinli light-minded sifət ümumi
yüngültəbiət light-minded sifət ümumi
yüngültəbiətli light-minded sifət ümumi
yüngülxasiyyət light-minded sifət ümumi
yüngülxasiyyətli light-minded sifət ümumi
yelbeyin light-minded sifət ümumi
birfikirli like-minded sifət ümumi
həmfikir like-minded sifət ümumi
həmfikirli like-minded sifət ümumi
zehniaçıq lucid-minded sifət ümumi
dövlətpərəst mercenary-minded sifət ümumi
danabaş narrow-minded sifət ümumi
dayazdüşüncəli narrow-minded sifət ümumi
dayazfikirli narrow-minded sifət ümumi
meşşan narrow-minded sifət ümumi
səviyyəsiz narrow-minded sifət ümumi
əliiti nimble sifət ümumi
yüyrək nimble-footed sifət ümumi
mütərəqqi progressive-minded sifət ümumi
açıqfikirli progressive-minded sifət ümumi
türkəsaya simple-minded sifət ümumi
çürükçü small-minded sifət ümumi
darürəkli small-minded sifət ümumi
xırdaçı small-minded sifət ümumi
başbilən sober-minded sifət ümumi
mülahizəli sober-minded sifət ümumi
tədbirli sober-minded sifət ümumi
alasəy weak-minded sifət ümumi
qana həris bloody-minded sifət ümumi
qaniçən bloody-minded sifət ümumi
qansoran bloody-minded sifət ümumi
iradəsiz feeble-minded sifət ümumi
iradəsiz zəif feeble-minded sifət ümumi
qətiyyətsiz feeble-minded sifət ümumi
iti nimble sifət ümumi
obyektiv open-minded sifət ümumi
qərəzsiz open-minded sifət ümumi
səhv mülahizələrə inanmayan open-minded sifət ümumi
vicdanlı open-minded sifət ümumi
yanlış rəylərə əsaslanmayan open-minded sifət ümumi
ağlı başında sober-minded sifət ümumi
sağlamdüşüncəli sober-minded sifət ümumi
sağlamfikirli sober-minded sifət ümumi
anlaqlı nimble sifət ümumi
düşüncəli nimble sifət ümumi
fərasətli nimble sifət ümumi
hazırcavab nimble sifət ümumi
tez başa düşən nimble sifət ümumi
zəkalı nimble sifət ümumi