• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
not sözünün tərcüməsi (195 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
musiqi oktavasında üçüncü not mi isim ümumi
musiqi oktavasında üçüncü not me isim ümumi
not sətrinin başında olan işarə clef isim ümumi
not dəftəri music book isim ümumi
dörddə bir not crotchet isim music
not mili stave isim music
not cızığı stave isim music
would not wouldn't abreviatura danışıq dili
will not won't abreviatura danışıq dili
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
note not isim music
noted not yazılmış sifət music
not deyil partical ümumi
not yox partical ümumi
not qeyri sözönü ümumi
forget-me-not yaddaşçiçəyi isim ümumi
touch-me-not dəymədüşər isim ümumi
what-not nə istəsən isim ümumi
what-not nə desən isim ümumi
forget-me-not yaddaş çiçəyi isim botanical
what-not her şey isim ümumi
what-not cürbəcür şeylər isim ümumi
not yet tempered dələmə isim ümumi
touch-me-not küsdümçiçəyi isim ümumi
what-not oyun-oyuncaq isim ümumi
touch-me-not küsəyən adam isim ümumi
forget-me-not açıq-mavi rəng isim ümumi
touch-me-not tabu isim ümumi
touch-me-not qadağan olunmuş mövzu isim ümumi
touch-me-not xınagülü isim botanical
not feel quite well naçaqlamaq fel ümumi
can not bilməmək fel ümumi
do not -mə fel ümumi
be not enough az olmaq fel ümumi
not to like nəfsi çəkməmək fel ümumi
not to wish könlü olmamaq fel ümumi
do not -ma fel ümumi
not to be pleased nəfsi çəkməmək fel ümumi
not to sleep a wink yuxusuz qalmaq fel ümumi
not to care a bit tüpürmək fel ümumi
not to realize özünə haqq-hesab verməmək fel ümumi
not to believe one's ears qulağına inanmamaq fel ümumi
not to obey qoz-qoz oynamaq fel ümumi
dare not to üzü olmamaq fel ümumi
not to agree with boyun qaçırmaq fel ümumi
be found not guilty məhkəmədə bəraət qazanmaq fel ümumi
not cooked properly diri sifət ümumi
not fixed namüəyyən sifət ümumi
not firm ömürsüz sifət ümumi
not winning uduşsuz sifət ümumi
not serious qeyri-ciddi sifət ümumi
not necessary lüzumsuz sifət ümumi
not in order naçaq sifət ümumi
not habitual adətdənkənar sifət ümumi
not greedy gözütox sifət ümumi
not nutritious qidasız sifət ümumi
not occupied xali sifət ümumi
not graduated dərəcəsiz sifət ümumi
not plane girintili-çıxıntılı sifət ümumi
not peeled qabıqlı sifət ümumi
not shelled qabıqlı sifət ümumi
not literary qeyri-ədəbi sifət ümumi
not slender qədd-qamətsiz sifət ümumi
not solid davamsız sifət ümumi
not rounded qeyri dairəvi sifət ümumi
not railed relssiz sifət ümumi
not quite clear alabulanıq sifət ümumi
not tall balacaboy sifət ümumi
not tall boysuz-buxunsuz sifət ümumi
well-known: not well-known adsız sifət ümumi
not worthy to be used qırıq-sökük sifət ümumi
well-informed: not well-informed cahil sifət ümumi
well-known: not well-known adsız-sansız sifət ümumi
not on permanent staff ştatdankənar sifət ümumi
not prolonged sürəksiz sifət ümumi
not old qarasaqqal sifət ümumi
not cozy rahatsız sifət ümumi
not double yalınqat sifət ümumi
not clever ağılsız sifət ümumi
not attractive gözədəyməz sifət ümumi
not asleep oyaq sifət ümumi
not durable bünövrəsiz sifət ümumi
not fit namünasib sifət ümumi
not fireproof odadavamsız sifət ümumi
not fruitful azməhsuldar sifət ümumi
not fresh bayat sifət ümumi
not flat girintili-çıxıntılı sifət ümumi
not affecting əsərsiz sifət ümumi
not planed yonulmamış sifət ümumi
not so qeyri belə sifət ümumi
not tanned aşısız sifət ümumi
not smooth nahamar sifət ümumi
not sharp korş sifət ümumi
not scenic səfasiz sifət ümumi
not very bright gictəhər sifət ümumi
not dangerous qorxusuz sifət ümumi
not dangerous xatasız sifət ümumi
not certificated diplomsuz sifət ümumi
not avid gözütox sifət ümumi
not affected ədasız sifət ümumi
not cooked perfectly dipdiri sifət ümumi
not valid üzrsüz sifət ümumi
not cosy rahatsız sifət ümumi
not corresponding uyğunsuz sifət ümumi
not essential qeyri-əsas sifət ümumi
not corresponding qeyri-münasib sifət ümumi
not dangerous təhlükəsiz sifət ümumi
not durable namöhkəm sifət ümumi
not likely ağlabatmaz sifət ümumi
not known adıbilinməz sifət ümumi
not free ilişikli sifət ümumi
not brave hünərsiz sifət ümumi
not businesslike karsız sifət ümumi
touch-me-not küsəyən sifət ümumi
not smooth girintili-çıxıntılı sifət ümumi
not solid bünövrəsiz sifət ümumi
not signed imzasız sifət ümumi
not popular adıbilinməz sifət ümumi
not persevering səysiz sifət ümumi
not flowing nasəlis sifət ümumi
not strong davamsız sifət ümumi
not eatable dişbatmaz sifət ümumi
not equivalent qeyri-ekvivalent sifət ümumi
not distinguishable gözədəyməz sifət ümumi
not talkative qaradinməz sifət ümumi
not suitable namünasib sifət ümumi
not corresponding namünasib sifət ümumi
not lasting zail sifət ümumi
not corresponding qeyri-müvafiq sifət ümumi
not deep dayaz sifət ümumi
not delicious tamsız sifət ümumi
not good üzrsüz sifət ümumi
not guaranteed təminatsız sifət ümumi
not corresponding namüvafiq sifət ümumi
not irrigated dəmyə sifət ümumi
not guilty üzüağ sifət ümumi
not a bit bir tikə də yox zərf ümumi
not in the least zərrəcə zərf ümumi
not in the least əsla yox zərf ümumi
not long after bir az keçmiş zərf ümumi
not only nəinki zərf ümumi
not at all əsla zərf ümumi
not a bit bir gilədə zərf ümumi
like it or not istər-istəməz zərf ümumi
not long after birhovurdan zərf ümumi
not often nadir halda zərf ümumi
not to the point yerli-yersiz zərf ümumi
not more than uzağı zərf ümumi
not long ago təzəlikdə zərf ümumi
not often gec-gec zərf ümumi
not regularly tala-tala zərf ümumi
not often təsadüfdən-təsadüfə zərf ümumi
not later than uzağı zərf ümumi
not at all əbədən zərf ümumi
not a bit heç zərf ümumi
not a bit zərrəcə zərf ümumi
not far from yaxınlıqdan zərf ümumi
not long ago bayaq zərf ümumi
not long ago yaxın keçmişdə zərf ümumi
not seriously şit-şit zərf ümumi
not a drop bir gilədə zərf ümumi
not a grain zərrəcə zərf ümumi
not anybody but he ocığaz əvəzlik ümumi
be not deyil partical ümumi
not far from yaxınlığında sözönü ümumi
not- na- prefix ümumi
Poverty is not sin Kasıblıq eyib deyil phrases proverb
not to sleep a wink heç yatmamaq phrases ümumi
not to lose one's honour abıra qısılmaq phrases ümumi
not long since bir az bundan əvvəl phrases ümumi
not only az qala phrases ümumi
not for the world heç cür phrases ümumi
not a bit qətiyyən phrases ümumi
not for the world heç bir vaxt phrases ümumi
not to care a twopence laqeyd olmaq phrases ümumi
not only demək olar ki phrases ümumi
and what not və ilaxır phrases ümumi
and what not və sairə phrases ümumi
It's not necessary İstəməz phrases ümumi
Waste not want not Qəpiyi güdməyən manata möhtac qalar phrases proverb
and what not daha nələr phrases ümumi
It's not needed İstəməz phrases ümumi
not yet hələ phrases ümumi
not allowed olmaz phrases ümumi
not once heç vaxt phrases ümumi
Waste not want not Qəpiyi güdməyən manata möhtac olar phrases proverb
not long since bu günlərdə phrases ümumi
not a bit zərrə qədər də olsa phrases ümumi
not for the world heç bir vəchlər phrases ümumi
not to care a twopence laqeyd yanaşmaq phrases ümumi
Why not? Nə üçün yox? phrases ümumi
not for the world əsla phrases ümumi
not yet indiyə kimi phrases ümumi
not for the world qətiyyən phrases ümumi
not long since bu yaxınlarda phrases ümumi
not give a fuck sikinə almamaq phrases rude word