• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
of sözünün tərcüməsi (200 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
of! ugh! phrases ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
of barədə sözönü ümumi
of xüsusda sözönü ümumi
of -dən sözönü ümumi
of -dan sözönü ümumi
of xüsusunda sözönü ümumi
of haqqında sözönü ümumi
of barəsində sözönü ümumi
of dair sözönü ümumi
of ucundan sözönü ümumi
of ucbatından sözönü ümumi
worshipper of face surətbaz isim ümumi
yield of milk sağın isim ümumi
figure of speech məcaz isim ümumi
feeling of resentment küsü isim ümumi
verdict of guilty ittihamnamə isim ümumi
footage of film metraj isim ümumi
direction of wind külək isim ümumi
hatred of mankind adamsevməzlik isim ümumi
hatred of mankind insansevməzlik isim ümumi
way of living güzəran isim ümumi
community of religion birdinlilik isim ümumi
board of referees münsif isim ümumi
board of directors direksiya isim ümumi
bill of fare menyu isim ümumi
head of mullahs mollabaşı isim ümumi
chunk of earth kəltən isim ümumi
depth of thought dərindüşüncəlilik isim ümumi
cultivation of flax kətançılıq isim ümumi
citizen of Spain ispaniyalı isim ümumi
defender of religion dinpərəst isim ümumi
length of service staj isim ümumi
love of freedom azadpərvərlik isim ümumi
love of child uşaqsevənlik isim ümumi
pinch of grass qırpım isim ümumi
lucidity of mind zehniaçıqlıq isim ümumi
method of approaching yanaşma isim ümumi
pair of glasses binokl isim ümumi
master of ceremonies buyruqçu isim ümumi
myriad of stars kəhkəşan isim ümumi
man of motley adamgüldürən isim ümumi
maker of spoons qaşıqqayıran isim ümumi
rank of corporal yefreytorluq isim ümumi
rule of law qanunçuluq isim ümumi
straightness of line düzxətlilik isim ümumi
philosophy of life dünyabaxışı isim ümumi
beast of prey yırtıcı isim ümumi
post of attache attaşelik isim ümumi
lack of iodine yodsuzluq isim ümumi
letter of commitment təəhhüdnamə isim ümumi
identity of ideas birfikirlilik isim ümumi
camp of nomads köç isim ümumi
bill of exchange veksel isim ümumi
camp of nomads binə isim ümumi
beast of burden ulaq isim ümumi
difference of opinion müxalifət isim ümumi
area of water akvatoriya isim ümumi
beauty of nature gözəllik isim ümumi
captain of cavalry rotmister isim ümumi
community of religion dindaşlıq isim ümumi
chief of staff ordubaşı isim ümumi
citizen of Italy italiyalı isim ümumi
code of laws qanunnamə isim ümumi
certificate of approval tərifnamə isim ümumi
clot of mud qəltan isim ümumi
dissolution of marriage boşanma isim ümumi
falling of dew şehləmə isim ümumi
absence of principle prinsipsizlik isim ümumi
bearer of a flag of truce elçi isim ümumi
absence of quarrel davasızlıq isim ümumi
period of sixty days of winter çillə isim ümumi
function of organs of speech məxrəc isim ümumi
installation of telephones telefonlaşdırılma isim ümumi
fond of serving qulluqpərəst isim ümumi
expression of admiration tərənnüm isim ümumi
sensitivity of vagina vaginizm isim ümumi
exchange of fire atışma isim ümumi
exchange of letters yazışma isim ümumi
adjuster of machine maşınsazlayan isim ümumi
chief of thieves oğrubaşı isim ümumi
speak of anmaq fel ümumi
get rid of qurtulmaq fel ümumi
dispose of yığmaq fel ümumi
come of əmələ gəlmək fel ümumi
acquit of azad etmək fel ümumi
come of baş vermək fel ümumi
think of anmaq fel ümumi
accuse of günahkar bilmək fel ümumi
dispose of qurtarmaq fel ümumi
dispose of bitirmək fel ümumi
dispose of istifadə etmək fel ümumi
dispose of vermək fel ümumi
of another country əcnəbi sifət ümumi
of tender age azyaşlı sifət ümumi
of the form formalı sifət ümumi
out-of-date köhnəlmiş sifət ümumi
of this place buradakı sifət ümumi
out of reach əlçatmaz sifət ümumi
out of order qırıq sifət ümumi
free of charge məccani sifət ümumi
a lot of karlı sifət ümumi
plenty of ətəkdolusu sifət ümumi
carrier of fortune xoşqədəm sifət ümumi
reminiscent of xatırladan sifət ümumi
reminiscent of bənzəyən sifət ümumi
hard of understanding dəyməmiş sifət ümumi
hard of hearing ağıreşidən sifət ümumi
piece of scandal aralıq sifət ümumi
of genius dahi sifət ümumi
full of life dəliqanlı sifət ümumi
full of mirth dəliqanlı sifət ümumi
free of damages zədəsiz sifət ümumi
full of flea birəli sifət ümumi
full of bubbles qabarcıqlı sifət ümumi
of ten onillik sifət ümumi
day of rest istirahət sifət ümumi
given of reverie fikirli sifət ümumi
of glazed bricks kaşılı sifət ümumi
enamored of dıvanə sifət ümumi
of large stature ucaboy sifət ümumi
of many millions çoxmilyonlu sifət ümumi
of mint nanəli sifət ümumi
of medium height ortaboy sifət ümumi
of principle prinsipli sifət ümumi
swallow of bir udumluq zərf ümumi
heaps of tığın-tığın zərf ümumi
a lot of birdünya zərf ümumi
out of breath qaranəfəs zərf ümumi
heaps of biryığın zərf ümumi
ahead of irəlidə zərf ümumi
loads of vaqon-vaqon zərf ümumi
lot of bir ətək zərf ümumi
hundreds of yüzlərlə zərf ümumi
crowd of yığın-yığın zərf ümumi
of course əlbəttə zərf ümumi
myriad of saysız-hesabsız zərf ümumi
all kinds of cür zərf ümumi
whole of bütün əvəzlik ümumi
what sort of hansı əvəzlik ümumi
out of xaric əvəzlik ümumi
because of üstündə sözönü ümumi
irrespective of asılı olmayaraq sözönü ümumi
because of əlindən sözönü ümumi
on behalf of adından sözönü ümumi
devoid of -suz sözönü ümumi
devoid of -süz sözönü ümumi
because of üzündən sözönü ümumi
in direction of tərəf sözönü ümumi
because of ucbatından sözönü ümumi
in spite of rəğmən sözönü ümumi
in respect of nəzərən sözönü ümumi
instead of əvəzində sözönü ümumi
because of ucundan sözönü ümumi
because of ötrü sözönü ümumi
in return of əvəzində sözönü ümumi
in lieu of əvəzinə sözönü ümumi
master of ceremonies konferansye phrases ümumi
out of number saysız phrases ümumi
Queen of beauty Kleopatra phrases ümumi
thread of life həyat phrases ümumi
out of spite acığına phrases ümumi
out-of-date köhnəlmiş phrases ümumi
of high priority təxirəsalınmaz phrases ümumi
break of day işıqlanma phrases ümumi
goodness of heart ürəyiyumşaqlıq phrases ümumi
Day of Doom məhşər phrases ümumi
by feat of köməyilə phrases ümumi
heaviness of heart qüssə phrases ümumi
growing of bees arıçılıq phrases ümumi
instead of əvəzinə phrases ümumi
in spite of baxmayaraq phrases ümumi
growing of grapes üzümçülük phrases ümumi
man of science alim phrases ümumi
in place of əvəzinə phrases ümumi
free of duty gömrüksüz phrases ümumi
free of charge pulsuz phrases ümumi
lose of gözdən itirmək phrases ümumi
matter of təxminən phrases ümumi
out of question əlbəttə phrases ümumi
care of ünvanına phrases ümumi
care of haqqında phrases ümumi
acme of perfection tamlıq phrases ümumi
acme of perfection mükəmməllik phrases ümumi
bill of fare menyu phrases ümumi
break of day şəfəq phrases ümumi
tenacious of life canıbərk phrases ümumi
out of season yersiz phrases ümumi
of no value dəyərsiz phrases ümumi
piece of work əsər phrases ümumi
provision of amenities abadlıq phrases ümumi
peep of day şəfəq phrases ümumi
oil of palm rüşvət phrases danışıq dili
walk of life peşə phrases ümumi
workers of evil caniler phrases ümumi
of no value qiymətsiz phrases ümumi
workers of evil cinayətkarlar phrases ümumi
out of hand nəzarətsiz phrases ümumi
out of hand fövrən phrases ümumi
out of hand cəld phrases ümumi
out of place yersiz phrases ümumi