• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
oil sözünün tərcüməsi (200 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
oil yağ isim kimya
oil neft isim ümumi
oil sürtgü materialı isim ümumi
oil texniki yağ isim ümumi
oil yağlı boya isim ümumi
oil pul isim danışıq dili
oil yağlamaq fel ümumi
oil hopturmaq fel ümumi
oil üstünə yağ sürtmək fel ümumi
oil üstünə yağçəkmək fel ümumi
oil mazlamaq fel ümumi
oil məlhəmləmək fel ümumi
oil bulaşdırmaq fel ümumi
oil rüşvət vermək fel ümumi
oil satın həll almaq fel ümumi
oil neft sifət ümumi
oil yağ sifət ümumi
mountain oil dağ yağı isim ümumi
oil plant neft zavodu isim ümumi
nonrefiner oil təmizlənməmiş yağı isim ümumi
mineral oil neft isim ümumi
machine oil maşın yağı isim ümumi
greasing oil sürtgü yağ isim ümumi
green oil yaşıl yağ isim ümumi
juniper oil ardıc yağı isim ümumi
oil engine neft mühərriki isim ümumi
oil extraction neft istehsalı isim ümumi
oil press yağçıxaran isim ümumi
drying oil əlif isim ümumi
oil paint yağ-rəng isim ümumi
oil refinery neftayırma zavodu isim ümumi
oil paint yağlı rəng isim ümumi
oil pipe neft borusu isim ümumi
oil gusher neft fəvvarəsi isim ümumi
oil painting şəkil isim ümumi
automotive engine oil avtol isim ümumi
oil gusher neft fontanı isim ümumi
oil lamp qara çıraq isim ümumi
oil products neft məhsulları isim ümumi
oil refining neft emalı isim ümumi
oil derrick neft vışkası isim ümumi
oil deposit neft yatağı isim ümumi
palm oil rüşvət isim ümumi
oil acid yağ turşusu isim ümumi
oil aldehyde yağ aldehidi isim ümumi
special oil xüsusi yağ isim ümumi
vegetable oil bitki yağı isim ümumi
oil refining neftayırma isim ümumi
aviation oil aviasiya yağı isim ümumi
condenser oil kondensator yağı isim ümumi
device oil cihaz yağı isim ümumi
almond oil badam yağı isim ümumi
alloying oil qarışiq yağı isim ümumi
waste oil işlənmiş yağ isim ümumi
nut-oil qoz yağı isim ümumi
whale-oil balina yağı isim ümumi
energy oil enerji yağı isim ümumi
oil-car bak isim ümumi
oil processing neft e'malı isim ümumi
oil turpentine təmizlənmiş skipidar isim ümumi
oil well neft buruğu isim ümumi
oil well neft quyusu isim ümumi
oil paint yağlı boya isim ümumi
oil distillery neftayırma zavodu isim ümumi
oil acidity yağların turşululuqu isim ümumi
oil aeration yağın aerasiyası isim ümumi
oil burner forsunka isim ümumi
oil-industry worker neftçi isim ümumi
resin oil qatran yağı isim ümumi
vaseline oil vazelin yağı isim ümumi
vacuum oil vakuum yağı isim ümumi
whale oil balina yağı isim ümumi
white oil ağ yağ isim ümumi
turbine oil turbin yağı isim ümumi
tallow oil tall yağı isim ümumi
shielding oil qoruyucu yağ isim ümumi
solar oil solyar yağı isim ümumi
solid oil solidol isim ümumi
motor oil motor yağı isim ümumi
noncongealable oil donmayan yağ isim ümumi
neopentyle oil neopentil yağı isim ümumi
anthracene oil antrasen yağı isim ümumi
base oil əcac yağ isim ümumi
base oil baza yağı isim ümumi
oil-worker neftçi isim ümumi
coal-oil xam neft isim ümumi
oil-bearing neftvermə isim ümumi
spindle oil iy yağı isim ümumi
transmission oil transmissiya yağı isim ümumi
blending oil yağın qapışdırılması isim ümumi
brown oil qonur yağ isim ümumi
compressor oil kompressor yağı isim ümumi
diesel oil dizel yağı isim ümumi
linseed oil kətan yağı isim ümumi
linseed oil zəyərək yağı isim ümumi
compounded oil kompaundlaşmış yağ isim ümumi
crude oil təmizlənməmiş neft isim ümumi
cable oil kabel yağı isim ümumi
caster-oil plant gənəgərçək isim ümumi
camphor-oil kamfora yağı isim ümumi
oil tank neft anbarı isim ümumi
jet oil reaktiv isim ümumi
solid oil solyar yağı isim ümumi
technological oil texnoloji yağ isim ümumi
turpentine oil terpentin yağı isim ümumi
oil-car sistern isim ümumi
ship oil kəmi yağı isim ümumi
residual oil qalıq yağ isim ümumi
oil dehydration neftin dehidratasiyası isim ümumi
oil extraction neftçıxarma isim ümumi
oil lamp neft çırağı isim ümumi
oil-derrick neft buruğu isim ümumi
aircraft oil aviasiya yağı isim ümumi
oil fraction yağ fraksiyası isim ümumi
oil fuel maye yanacaq isim ümumi
oil gas neft-qaz isim ümumi
naphthenic oil naften yağı isim ümumi
mineral oil mineral yağ isim ümumi
lubricating oil sürtgü yağı isim ümumi
cacao oil kakao yağı isim ümumi
distillate oil distillat yağı isim ümumi
oil company neft şirkəti isim ümumi
naphthalene oil naftalin yağı isim ümumi
oil-coat yağmurluq isim ümumi
oil-engine neft mühərriki isim technical
oil-well neft quyusu isim ümumi
oil-car çən isim ümumi
gas-oil: atmospheric gas-oil atmosfer qazoylu isim ümumi
gas-oil: vacuum gas-oil vakuum-qazoyl isim ümumi
gas-oil: vacuum gas-oil vakuum qazoylu isim ümumi
oil gushing oil well fontanvuran neft quyusu isim ümumi
nut-oil fındıq yağı isim ümumi
train-oil balina piyi isim ümumi
light oil yüngül yağ isim ümumi
nonalloying oil aşqarsız yağ isim ümumi
mustard oil xardal yağı isim ümumi
jellied oil qatılaşmış yağ isim ümumi
hydraulic oil hidravlik yağ isim ümumi
diester oil diefir yağı isim ümumi
gas-oil qazoyl isim ümumi
insulating oil elektroizolyasiya yağı isim ümumi
oil industry neft sənayesi isim ümumi
axle oil ox yağı isim ümumi
transformer oil transformator yağı isim ümumi
boiled oil əlif isim ümumi
synthetic oil sintetik yağ isim ümumi
caster-oil gənəgərçək yağı isim ümumi
sesame oil küncüd yağı isim ümumi
caraway oil cirə yağı isim ümumi
beechnut oil fıstıq yağı isim ümumi
black-oil mazut isim ümumi
nut-oil badam yağı isim ümumi
oil lamp neft lampası isim ümumi
palm oil palma yağı isim ümumi
automobile oil avtomobil yağı isim ümumi
black oil mazut isim ümumi
petroleum oil neft yağı isim ümumi
circulating oil sirkulyasiya yağı isim ümumi
oil reservoir neft anbarı isim ümumi
oil seller yağsatan isim ümumi
oil refinery neftayıran zavod isim ümumi
oil pumping neftvurma isim ümumi
oil nourishing neftdoyumlu isim ümumi
oil pool neft sahəsi isim ümumi
oil transporting neftdaşıma isim ümumi
industrial oil sənaye yağı isim ümumi
cylinder oil vapor isim ümumi
cylinder oil silindr yağı isim ümumi
eucalyptus oil evkalipt yağı isim ümumi
furnace oil yanacaq mazutu isim ümumi
greasy oil sürtgü yağı isim ümumi
fusel-oil təmizlənmiş yağ isim ümumi
coal-oil mineral yağ isim ümumi
refine oil nefti təmizləmək fel ümumi
refine oil yağı saflaşdırmaq fel ümumi
oil-bearing neftverən sifət ümumi
oil-bearing neftli sifət ümumi
oil-pumping neftvuran sifət ümumi
oil-processing neftayırma sifət ümumi
soiled with oil neftli sifət ümumi
dirtied with oil neftli sifət ümumi
oil-refining neftayıran sifət ümumi
oil-extracting neftçıxarma sifət ümumi
without oil neftsiz sifət ümumi
oil-refining neftayırma sifət ümumi
oil-refining nefttəmizləyən sifət ümumi
olive oil zeytun yağı phrases ümumi
oil outlet yağ axıtma phrases ümumi
castor oil gənəgərçək yağı phrases ümumi
drill oil neft çıxarmaq phrases ümumi
crude oil xam neft phrases ümumi
almond oil badam yağı phrases ümumi
vegetable oil bitki yağı phrases ümumi
mineral oil neft məhsulları phrases ümumi
crude oil neft xammalı phrases ümumi
cottonseed oil pambıq yağı phrases ümumi
motor oil motor yağı phrases ümumi
machine oil maşın yağı phrases ümumi
motor oil mühərrik yağı phrases ümumi
oil of palm rüşvət phrases danışıq dili