• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
open sözünün tərcüməsi (184 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azersu Open-type Joint Stock Company söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
open deşik isim ümumi
open dəlik isim ümumi
open quyu isim ümumi
open yarıq isim ümumi
open-mindedness dünyagörüşünün genişliyi isim ümumi
open-work incə parça isim ümumi
open-work zərif parça isim ümumi
open-work merejka isim ümumi
open joint stock company açıq səhmdar cəmiyyət isim ümumi
open holes montaj dəlikləri isim ümumi
open letter açıq məktub isim ümumi
open market açıq bazar isim ümumi
open sandwich buterbrod isim ümumi
open sea açıq dəniz isim ümumi
open syllable açıq heca isim ümumi
open wound açıq yara isim ümumi
open-fire heater alovlu qızdırıcı isim ümumi
open-handedness əliaçıqlıq isim ümumi
open-heartedness açıqürəklilik isim ümumi
open-heartedness genişqəlblilik isim ümumi
open-heartedness genişürəklilik isim ümumi
open-heartedness riyasızlıq isim ümumi
open-heartedness təmizqəlblilik isim ümumi
open-heartedness təmizürəklilik isim ümumi
open-heartedness ürəyitəmizlilik isim ümumi
open-heartedness safqəlblilik isim ümumi
open-hearth furnace marten isim ümumi
open-hearth steel marten isim ümumi
open-toe sandals bosonojka isim ümumi
wide open space ənginlik isim ümumi
open çayın deltası isim ümumi
open çayın mənsəbi isim ümumi
open-mindedness fərasət isim ümumi
open-mindedness istedad isim ümumi
open-mindedness qabiliyyət isim ümumi
open açıq dəniz isim ümumi
open açıq quru sahə isim ümumi
open açıq turnir isim ümumi
open açıq yarış isim ümumi
open aşkarlıq isim ümumi
open aydınlıq isim ümumi
open açılmaq fel ümumi
open açmaq fel ümumi
open aralamaq fel ümumi
open aralanmaq fel ümumi
open up aşkara çıxarmaq fel ümumi
open up məşhurlaşdırmaq fel ümumi
be measured with open arms qolaclanmaq fel ümumi
be open açılmaq fel ümumi
be open-mouthed with surprise heyrətdən ağzı açıq qalmaq fel ümumi
cause smb. to open açdırmaq fel ümumi
declare open açıq elan etmək fel ümumi
leave the door open qapını açıq qoymaq fel ümumi
measure with open arms qolaclamaq fel ümumi
open ağzını açmaq fel ümumi
open dəlinmək fel ümumi
open a debate mübahisə açmaq fel ümumi
open a file fayl açmaq fel ümumi
open a fire atəş açmaq fel ümumi
open a new era yeni dövr açmaq fel ümumi
open a sitting iclas açmaq fel ümumi
open an account hesab açmaq fel ümumi
open inwards içəri açılmaq fel ümumi
open one's eyes wide gözlərini geniş açmaq fel ümumi
open smb.'s eyes bir kəsin gözünü açmaq fel ümumi
open the bowels bağırsaqları təmizləmək fel ümumi
open the lock şlüzü açmaq fel ümumi
open the locks suvacağı açmaq fel ümumi
open the meeting iclası açmaq fel ümumi
open the meeting yığıncağı açmaq fel ümumi
open the score hesab açmaq fel ümumi
open the way cığır açmaq fel ümumi
open wide geniş açmaq fel ümumi
open wide taybatay açmaq fel ümumi
open-hearted: be open-hearted açıqürəkli olmaq fel ümumi
open-hearted: be open-hearted ürəyi açıq olmaq fel ümumi
spend the night in the open air çöldə gecələmək fel ümumi
open imkan yaratmaq fel ümumi
open yol açmaq fel ümumi
open up aşkar olmaq fel ümumi
open up açılmaq fel ümumi
open böyümək fel ümumi
open genişlənmək fel ümumi
open başlamaq fel ümumi
open göstərmək fel ümumi
open nümayiş etdirmək fel ümumi
open agah etmək fel ümumi
open maarifləndirmək fel ümumi
open kəşf etmək fel ümumi
open təməlini qoymaq fel ümumi
open fikir söyləmək fel ümumi
open yaratmaq fel ümumi
open açıq sifət ümumi
open-eyed gözləri tam açılmış sifət ümumi
open-handed əliaçıq sifət ümumi
open-handed səxavətli sifət ümumi
open-hearted təmizqəlbli sifət ümumi
open-hearted ürəyiaçıq sifət ümumi
open-minded geniş dünyagörüşünə malik olan sifət ümumi
wide-open geniş açılmış sifət ümumi
half-open yarıaçıq sifət ümumi
half-open yarımaçıq sifət ümumi
half-open yarıqapalı sifət ümumi
open üstüaçıq sifət ümumi
open-breasted döşüaçıq sifət ümumi
open-ended vədəsiz sifət ümumi
open-eyed açıqgöz sifət ümumi
open-hearted açıqürək sifət ümumi
open-hearted genişqəlbli sifət ümumi
open-hearted genişürəkli sifət ümumi
open-hearted riyasız sifət ümumi
open-hearted təmizürəkli sifət ümumi
open-hearted türkəsaya sifət ümumi
open-legged ayağıaçıq sifət ümumi
open-worked şəbəkə sifət ümumi
slightly open aralı sifət ümumi
open aralı sifət ümumi
open-minded obyektiv sifət ümumi
open-minded qərəzsiz sifət ümumi
open-minded səhv mülahizələrə inanmayan sifət ümumi
open-minded vicdanlı sifət ümumi
open-minded yanlış rəylərə əsaslanmayan sifət ümumi
wide-open müdafiə edilməyən sifət danışıq dili
wide-open müdafiə olunmayan sifət danışıq dili
wide-open qorunmayan sifət danışıq dili
open-eyed ayıq sifət figurative meaning
open-eyed gözüaçıq sifət figurative meaning
open həssas sifət ümumi
open mail sifət ümumi
open meyilli sifət ümumi
open boş sifət ümumi
open məşğul olmayan sifət ümumi
open vakant sifət ümumi
open bitməmiş sifət ümumi
open həll edilməmiş sifət ümumi
open tikili olmayan sifət ümumi
open əliaçıq sifət ümumi
open qonaqpərvər sifət ümumi
open səmimi sifət ümumi
open yumşaq sifət ümumi
open-air açıq havada zərf ümumi
open-air açıq səma altında zərf ümumi
open-armed sevinclə zərf ümumi
open-armed nəvazişlə zərf ümumi
open-armed səmimi zərf ümumi
open-armed üzügülər zərf ümumi
open-armed dostcasına zərf ümumi
open-mindedly geniş zərf ümumi
open-mindedly geniş surətdə zərf ümumi
open-mouthed ağzıaçıq zərf ümumi
in the open air açıq havada zərf ümumi
open-handedly comərdliklə zərf ümumi
open-heartedly genişqəlbliklə zərf ümumi
with open eyes gözüaçıq zərf ümumi
open-mindedly obyektiv zərf ümumi
open-mindedly qərəzsiz zərf ümumi
open-mindedly səhv mülahizələrə əsaslanmayan zərf ümumi
open-mindedly səhv mülahizələrə inanmadan zərf ümumi
open-mindedly vicdanlı zərf ümumi
come out into the open gizlətməmək sözönü ümumi
come out into the open səmimi olmaq sözönü ümumi
burst open sındırmaq söz birləşməsi ümumi
keep an open table qonaqpərvər olmaq söz birləşməsi ümumi
keep open the house qapısı hamının üzünə açıq olmaq söz birləşməsi ümumi
lay open imkan yaratmaq söz birləşməsi ümumi
open a question məsələ qaldırmaq söz birləşməsi ümumi
open contempt açıq rişxənd söz birləşməsi ümumi
open fire atəş açmaq söz birləşməsi ümumi
open ice seyrək buz söz birləşməsi ümumi
open one's purse səxavətə gəlmək söz birləşməsi ümumi
open one's purse xərcləmək söz birləşməsi ümumi
open trench səngər qazmaq söz birləşməsi ümumi
open-door policy açıq qapı siyasəti söz birləşməsi ümumi
sleep with one eye open sayıq yatmaq söz birləşməsi ümumi
open-type joint stock company açıq səhmdar cəmiyyət söz birləşməsi ümumi
open one's heart könül açmaq söz birləşməsi ümumi
open one's heart ürəyini açmaq söz birləşməsi ümumi
open one's purse tərləmək söz birləşməsi ümumi
sleep with open eyes gözüaçıq yatmaq söz birləşməsi ümumi
open source açıq kodlu söz birləşməsi computer
open source açıq qaynaqlı söz birləşməsi computer
burst open taybatay açmaq söz birləşməsi ümumi
open fire bir kəsə qarşı çıxış etmək söz birləşməsi figurative meaning
vero