• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
open minded sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
deşik open isim ümumi
dəlik open isim ümumi
quyu open isim ümumi
yarıq open isim ümumi
dünyagörüşünün genişliyi open-mindedness isim ümumi
incə parça open-work isim ümumi
zərif parça open-work isim ümumi
merejka open-work isim ümumi
açıq səhmdar cəmiyyət open joint stock company isim ümumi
yüksək səviyyəli adam broad-minded person isim ümumi
dəngüş light-minded person isim ümumi
həməqidə like-minded person isim ümumi
həmfikir like-minded person isim ümumi
məsləkdaş like-minded person isim ümumi
dövlətpərəst mercenary-minded person isim ümumi
aşağı səviyyəli adam narrow-minded person isim ümumi
montaj dəlikləri open holes isim ümumi
açıq məktub open letter isim ümumi
açıq bazar open market isim ümumi
buterbrod open sandwich isim ümumi
açıq dəniz open sea isim ümumi
açıq heca open syllable isim ümumi
açıq yara open wound isim ümumi
alovlu qızdırıcı open-fire heater isim ümumi
əliaçıqlıq open-handedness isim ümumi
açıqürəklilik open-heartedness isim ümumi
genişqəlblilik open-heartedness isim ümumi
genişürəklilik open-heartedness isim ümumi
riyasızlıq open-heartedness isim ümumi
təmizqəlblilik open-heartedness isim ümumi
təmizürəklilik open-heartedness isim ümumi
ürəyitəmizlilik open-heartedness isim ümumi
safqəlblilik open-heartedness isim ümumi
marten open-hearth furnace isim ümumi
marten open-hearth steel isim ümumi
bosonojka open-toe sandals isim ümumi
çürükçü small-minded man isim ümumi
ənginlik wide open space isim ümumi
çayın deltası open isim ümumi
çayın mənsəbi open isim ümumi
fərasət open-mindedness isim ümumi
istedad open-mindedness isim ümumi
qabiliyyət open-mindedness isim ümumi
açıq dəniz open isim ümumi
açıq quru sahə open isim ümumi
açıq turnir open isim ümumi
açıq yarış open isim ümumi
aşkarlıq open isim ümumi
aydınlıq open isim ümumi
açılmaq open fel ümumi
açmaq open fel ümumi
aralamaq open fel ümumi
aralanmaq open fel ümumi
aşkara çıxarmaq open up fel ümumi
məşhurlaşdırmaq open up fel ümumi
huşsuz olmaq absent-minded: be absent-minded fel ümumi
qolaclanmaq be measured with open arms fel ümumi
açılmaq be open fel ümumi
heyrətdən ağzı açıq qalmaq be open-mouthed with surprise fel ümumi
açdırmaq cause smb. to open fel ümumi
açıq elan etmək declare open fel ümumi
ağıldan kasıb olmaq feeble-minded: be feeble-minded fel ümumi
qapını açıq qoymaq leave the door open fel ümumi
arsızlamaq light-minded: become light-minded fel ümumi
arsızlaşmaq light-minded: become light-minded fel ümumi
qolaclamaq measure with open arms fel ümumi
ağzını açmaq open fel ümumi
dəlinmək open fel ümumi
mübahisə açmaq open a debate fel ümumi
fayl açmaq open a file fel ümumi
atəş açmaq open a fire fel ümumi
yeni dövr açmaq open a new era fel ümumi
iclas açmaq open a sitting fel ümumi
hesab açmaq open an account fel ümumi
içəri açılmaq open inwards fel ümumi
gözlərini geniş açmaq open one's eyes wide fel ümumi
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes fel ümumi
bağırsaqları təmizləmək open the bowels fel ümumi
şlüzü açmaq open the lock fel ümumi
suvacağı açmaq open the locks fel ümumi
iclası açmaq open the meeting fel ümumi
yığıncağı açmaq open the meeting fel ümumi
hesab açmaq open the score fel ümumi
cığır açmaq open the way fel ümumi
geniş açmaq open wide fel ümumi
taybatay açmaq open wide fel ümumi
açıqürəkli olmaq open-hearted: be open-hearted fel ümumi
ürəyi açıq olmaq open-hearted: be open-hearted fel ümumi
çöldə gecələmək spend the night in the open air fel ümumi
maymaqlaşmaq weak-minded: become weak-minded fel ümumi
imkan yaratmaq open fel ümumi
yol açmaq open fel ümumi
aşkar olmaq open up fel ümumi
açılmaq open up fel ümumi
böyümək open fel ümumi
genişlənmək open fel ümumi
başlamaq open fel ümumi
göstərmək open fel ümumi
nümayiş etdirmək open fel ümumi
agah etmək open fel ümumi
maarifləndirmək open fel ümumi
kəşf etmək open fel ümumi
təməlini qoymaq open fel ümumi
fikir söyləmək open fel ümumi
yaratmaq open fel ümumi
dalğın absent-minded sifət ümumi
fikirli absent-minded sifət ümumi
huşsuz absent-minded sifət ümumi
unutqan absent-minded sifət ümumi
amansız bloody-minded sifət ümumi
daşürəkli bloody-minded sifət ümumi
insafsız bloody-minded sifət ümumi
qəddar bloody-minded sifət ümumi
rəhmsiz bloody-minded sifət ümumi
zalım bloody-minded sifət ümumi
geniş dünyagörüşlü broad-minded sifət ümumi
genişfikirli broad-minded sifət ümumi
acıqlı evil-minded sifət ümumi
bədxah evil-minded sifət ümumi
hirsli evil-minded sifət ümumi
qərəzkar evil-minded sifət ümumi
qəzəbli evil-minded sifət ümumi
ağıldan zəif feeble-minded sifət ümumi
ağıldankəm feeble-minded sifət ümumi
ağlı çatmayan feeble-minded sifət ümumi
gictəhər feeble-minded sifət ümumi
kəmağıl feeble-minded sifət ümumi
sarsaq feeble-minded sifət ümumi
alicənab highly-minded sifət ümumi
comərd highly-minded sifət ümumi
mərd highly-minded sifət ümumi
nəcib highly-minded sifət ümumi
dardüşüncəli narrow-minded sifət ümumi
darfikirli narrow-minded sifət ümumi
dayaz narrow-minded sifət ümumi
məhdud narrow-minded sifət ümumi
səthi narrow-minded sifət ümumi
uzağı görməyən narrow-minded sifət ümumi
ağıllı nimble-minded sifət ümumi
anlaqlı nimble-minded sifət ümumi
düşüncəli nimble-minded sifət ümumi
fəhmli nimble-minded sifət ümumi
fərasətli nimble-minded sifət ümumi
hazırcavab nimble-minded sifət ümumi
tez başa düşən nimble-minded sifət ümumi
zəkalı nimble-minded sifət ümumi
zirək nimble-minded sifət ümumi
alicənab noble-minded sifət ümumi
comərd noble-minded sifət ümumi
əsil noble-minded sifət ümumi
əsilzadə noble-minded sifət ümumi
mərd noble-minded sifət ümumi
nəcib noble-minded sifət ümumi
açıq open sifət ümumi
gözləri tam açılmış open-eyed sifət ümumi
əliaçıq open-handed sifət ümumi
səxavətli open-handed sifət ümumi
təmizqəlbli open-hearted sifət ümumi
ürəyiaçıq open-hearted sifət ümumi
geniş dünyagörüşünə malik olan open-minded sifət ümumi
başqa cür düşünən otherwise-minded sifət ümumi
başqa cür fikirləşən otherwise-minded sifət ümumi
fərqli düşüncəyə malik otherwise-minded sifət ümumi
fərqli fikrə malik otherwise-minded sifət ümumi
sadədil simple-minded sifət ümumi
ürəyiaçıq simple-minded sifət ümumi
dardüşüncəli small-minded sifət ümumi
dayaz small-minded sifət ümumi
uzağıgörməyən small-minded sifət ümumi
sakit sober-minded sifət ümumi
təmkinli sober-minded sifət ümumi
ağlı zəif weak-minded sifət ümumi
başıboş weak-minded sifət ümumi
kəmağıl weak-minded sifət ümumi
geniş açılmış wide-open sifət ümumi
bihuş absent-minded sifət ümumi
hafizəsiz absent-minded sifət ümumi
nanıx absent-minded sifət ümumi
qaniçən blood-minded sifət ümumi
genişqəlbli broad-minded sifət ümumi
arvadxasiyyət feeble-minded sifət ümumi
ağıldan kasıb feeble-minded sifət ümumi
yarıaçıq half-open sifət ümumi
yarımaçıq half-open sifət ümumi
yarıqapalı half-open sifət ümumi
təmiz high-minded sifət ümumi
arlı-namuslu honest-minded sifət ümumi
qəlbitəmiz honest-minded sifət ümumi
düz honest-minded sifət ümumi
ağıldanyüngül light-minded sifət ümumi
arxayın light-minded sifət ümumi
bambılı light-minded sifət ümumi
dəmdəməki light-minded sifət ümumi
dingiliş light-minded sifət ümumi
hərdəmxəyal light-minded sifət ümumi
yüngülbeyin light-minded sifət ümumi
yüngülbeyinli light-minded sifət ümumi
yüngültəbiət light-minded sifət ümumi
yüngültəbiətli light-minded sifət ümumi
yüngülxasiyyət light-minded sifət ümumi
yüngülxasiyyətli light-minded sifət ümumi
yelbeyin light-minded sifət ümumi
birfikirli like-minded sifət ümumi
həmfikir like-minded sifət ümumi
həmfikirli like-minded sifət ümumi
zehniaçıq lucid-minded sifət ümumi
dövlətpərəst mercenary-minded sifət ümumi
danabaş narrow-minded sifət ümumi
dayazdüşüncəli narrow-minded sifət ümumi
dayazfikirli narrow-minded sifət ümumi
meşşan narrow-minded sifət ümumi
səviyyəsiz narrow-minded sifət ümumi
üstüaçıq open sifət ümumi
döşüaçıq open-breasted sifət ümumi
vədəsiz open-ended sifət ümumi
açıqgöz open-eyed sifət ümumi
açıqürək open-hearted sifət ümumi
genişqəlbli open-hearted sifət ümumi
genişürəkli open-hearted sifət ümumi
riyasız open-hearted sifət ümumi
təmizürəkli open-hearted sifət ümumi
türkəsaya open-hearted sifət ümumi
ayağıaçıq open-legged sifət ümumi
şəbəkə open-worked sifət ümumi
mütərəqqi progressive-minded sifət ümumi
açıqfikirli progressive-minded sifət ümumi
türkəsaya simple-minded sifət ümumi
aralı slightly open sifət ümumi
çürükçü small-minded sifət ümumi
darürəkli small-minded sifət ümumi
xırdaçı small-minded sifət ümumi
başbilən sober-minded sifət ümumi
mülahizəli sober-minded sifət ümumi
tədbirli sober-minded sifət ümumi
alasəy weak-minded sifət ümumi
qana həris bloody-minded sifət ümumi
qaniçən bloody-minded sifət ümumi
qansoran bloody-minded sifət ümumi
iradəsiz feeble-minded sifət ümumi
iradəsiz zəif feeble-minded sifət ümumi
qətiyyətsiz feeble-minded sifət ümumi
aralı open sifət ümumi
obyektiv open-minded sifət ümumi
qərəzsiz open-minded sifət ümumi
səhv mülahizələrə inanmayan open-minded sifət ümumi
vicdanlı open-minded sifət ümumi
yanlış rəylərə əsaslanmayan open-minded sifət ümumi
ağlı başında sober-minded sifət ümumi
sağlamdüşüncəli sober-minded sifət ümumi
sağlamfikirli sober-minded sifət ümumi
müdafiə edilməyən wide-open sifət danışıq dili
müdafiə olunmayan wide-open sifət danışıq dili
qorunmayan wide-open sifət danışıq dili
ayıq open-eyed sifət figurative meaning
gözüaçıq open-eyed sifət figurative meaning
həssas open sifət ümumi
mail open sifət ümumi
meyilli open sifət ümumi
boş open sifət ümumi
məşğul olmayan open sifət ümumi
vakant open sifət ümumi
bitməmiş open sifət ümumi
həll edilməmiş open sifət ümumi
tikili olmayan open sifət ümumi
əliaçıq open sifət ümumi
qonaqpərvər open sifət ümumi
səmimi open sifət ümumi
yumşaq open sifət ümumi
açıq havada open-air zərf ümumi
açıq səma altında open-air zərf ümumi
sevinclə open-armed zərf ümumi
nəvazişlə open-armed zərf ümumi
səmimi open-armed zərf ümumi
üzügülər open-armed zərf ümumi
dostcasına open-armed zərf ümumi
geniş open-mindedly zərf ümumi
geniş surətdə open-mindedly zərf ümumi
ağzıaçıq open-mouthed zərf ümumi
açıq havada in the open air zərf ümumi
comərdliklə open-handedly zərf ümumi
genişqəlbliklə open-heartedly zərf ümumi
gözüaçıq with open eyes zərf ümumi
obyektiv open-mindedly zərf ümumi
qərəzsiz open-mindedly zərf ümumi
səhv mülahizələrə əsaslanmayan open-mindedly zərf ümumi
səhv mülahizələrə inanmadan open-mindedly zərf ümumi
vicdanlı open-mindedly zərf ümumi
gizlətməmək come out into the open sözönü ümumi
səmimi olmaq come out into the open sözönü ümumi
sındırmaq burst open söz birləşməsi ümumi
qonaqpərvər olmaq keep an open table söz birləşməsi ümumi
qapısı hamının üzünə açıq olmaq keep open the house söz birləşməsi ümumi
imkan yaratmaq lay open söz birləşməsi ümumi
məsələ qaldırmaq open a question söz birləşməsi ümumi
açıq rişxənd open contempt söz birləşməsi ümumi
atəş açmaq open fire söz birləşməsi ümumi
seyrək buz open ice söz birləşməsi ümumi
səxavətə gəlmək open one's purse söz birləşməsi ümumi
xərcləmək open one's purse söz birləşməsi ümumi
səngər qazmaq open trench söz birləşməsi ümumi
vero