• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
other sözünün tərcüməsi (144 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
other digər isim ümumi
other əlavə sifət ümumi
other daha sifət ümumi
other digər sifət ümumi
other ayrı sifət ümumi
other başqa sifət ümumi
other başqa cür zərf ümumi
other sair əvəzlik ümumi
other başqa əvəzlik ümumi
other özgə əvəzlik ümumi
other qeyr əvəzlik ümumi
other digər əvəzlik ümumi
other ikincisi əvəzlik ümumi
other o birisi əvəzlik ümumi
other digərləri əvəzlik ümumi
other başqaları əvəzlik ümumi
other world axirət isim ümumi
being in love with each other aşiq-məşuqluq isim ümumi
boiled juice of grapes and other fruits doşab isim ümumi
children's play of catching each other qaçdı-tutdu isim ümumi
grapple with each other süpürləşmək fel ümumi
fight with each other qarpışmaq fel ümumi
grapple with each other süpürüşmək fel ümumi
sabre each other qılınclaşmaq fel ümumi
be attached to each other çataqlanmaq fel ümumi
be equal to each other tapışmaq fel ümumi
beat each other with a belt toqqalaşmaq fel ümumi
cause to swear each other söyüşdürmək fel ümumi
swear at each other atışmaq fel ümumi
call each other loudly haraylaşmaq fel ümumi
attach to each other çataqlamaq fel ümumi
trip each other badalaqlaşmaq fel ümumi
go to work every other day işə günaşırı getmək fel ümumi
joke with each other zarafatlaşmaq fel ümumi
smooth each other sığallaşmaq fel ümumi
greet each other salam vermək fel ümumi
slap each other şapalaqlaşmaq fel ümumi
fire at each other atışmaq fel ümumi
cause smb. to kiss each other öpüşdürmək fel ümumi
be at feud with each other bir-biri ilə ədavətli olmaq fel ümumi
fall out with each other küsüşmək fel ümumi
cover each other with kisses yalaşmaq fel ümumi
catch each other by the hair saçlaşmaq fel ümumi
cause to gnaw each other gəmirişdirmək fel ümumi
recite poem with each other şerləşmək fel ümumi
throw stones at each other daşlaşmaq fel ümumi
fight with each other by using spears nizələşmək fel ümumi
give each other a solemn promise əhd-peyman etmək fel ümumi
give each other a solemn promise əhd-peyman bağlamaq fel ümumi
seize each other by the throat boğazlaşmaq fel ümumi
run a race against each other qoşaşmaq fel ümumi
settle up with each other hesablaşmaq fel ümumi
settle a score with each other hesablaşmaq fel ümumi
greet each other xoş-beş etmək fel ümumi
fall in love with each other sevişmək fel ümumi
pass into other hands başqa əllərə keçmək fel ümumi
scratch each other with nails dırnaqlaşmaq fel ümumi
love each other aşiq-məşuqluq etmək fel ümumi
see each other görüşmək fel ümumi
write poems to each other şerləşmək fel ümumi
drop a hint to each other himləşmək fel ümumi
sniff each other iyləşmək fel ümumi
embrace each other sarışmaq fel ümumi
shove each other itələşmək fel ümumi
butt each other kəllələşmək fel ümumi
call each other çağırışmaq fel ümumi
butt each other buynuzlaşmaq fel ümumi
bayonet each other süngüləşmək fel ümumi
poke one's nose into other people's affairs başqasının işinə başını soxmaq fel ümumi
peck each other dimdikləşmək fel ümumi
nudge each other dümsükləşmək fel ümumi
lick each other yalaşmaq fel ümumi
call each other haylaşmaq fel ümumi
pinch each other çimdikləşmək fel ümumi
greet each other görüşmək fel ümumi
kick each other təpikləşmək fel ümumi
kiss each other öpüşmək fel ümumi
pull each other dartışmaq fel ümumi
punch each other yumruqlaşmaq fel ümumi
cuff each other qapazlaşmaq fel ümumi
elbow each other dirsəkləşmək fel ümumi
trip each other badaqlaşmaq fel ümumi
lance each other cidalaşmaq fel ümumi
switch each other qırmanclaşmaq fel ümumi
gnaw each other gəmirişmək fel ümumi
find each other tapışmaq fel ümumi
cane each other qırmanclaşmaq fel ümumi
cudgel each other çomaqlaşmaq fel ümumi
greet each other salamlaşmaq fel ümumi
horn each other buynuzlaşmaq fel ümumi
nudge each other dürtmələşmək fel ümumi
nose each other burunlaşmaq fel ümumi
kick each other soncuqlaşmaq fel ümumi
abuse each other atışmaq fel ümumi
bite each other qarpışmaq fel ümumi
rub each other sürtüşmək fel ümumi
forgive each other halallaşmaq fel ümumi
tickle each other qıdıqlaşmaq fel ümumi
bite each other qapışmaq fel ümumi
swear each other söyüşmək fel ümumi
knife each other bıçaqlaşmaq fel ümumi
every-other hər ikinci sifət ümumi
attached to each other çataqlı sifət ümumi
every other day hər iki gündən bir zərf ümumi
for some reason or other nədənsə zərf ümumi
some time or other gec-tez zərf ümumi
with arms round each other qucaq-qucağa zərf ümumi
some time or other axır-əvvəl zərf ümumi
every other day günaşırı zərf ümumi
in other circumstances qeyri vəziyyətlərdə zərf ümumi
in other words digər sözlə zərf ümumi
opposite each other qarşı-qarşıya zərf ümumi
on the other hand o biri tərəfdən zərf ümumi
in other words özgə sözlə zərf ümumi
some other time başqa vaxt zərf ümumi
in other words ayrı sözlə zərf ümumi
from each other bir-birindən zərf ümumi
some other day başqa gün zərf ümumi
the other day bu günlərdə zərf ümumi
other way round əksinə zərf ümumi
for some reason or other hər nədənsə zərf ümumi
other way tərs zərf ümumi
with each other bir-biri ilə zərf ümumi
from the other side o başdan zərf ümumi
other than başqa cür zərf ümumi
other than başqa sayaq zərf ümumi
that and other filan-behman əvəzlik ümumi
each other bir-birinə əvəzlik ümumi
on the one hand ... on the other hand bir cəhətdən ... digər cəhətdən bağlayıcı ümumi
on the other hand digər tərəfdən bağlayıcı ümumi
on the one hand ... on the other hand bir yandan ... digər yandan bağlayıcı ümumi
measure other by one's yard-man own başqalarını öz arşını ilə ölçmək phrases ümumi
judge other by one's yard-man own başqalarını öz arşını ilə ölçmək phrases ümumi
poke one's nose into other people's affairs burnunu başqalarının işinə soxmaq phrases ümumi
meddle with other people's affairs burnunu bir kəsin işinə soxmaq phrases ümumi
other times, other manners zaman başqa, adət başqa phrases ümumi
in other words başqa sözlə phrases ümumi
in other words digər sözlə phrases ümumi
each other bir-birini phrases ümumi
other world o biri dünya phrases ümumi
on the other hand digər tərəfdən phrases ümumi
on the other hand o biri tərəfdən phrases ümumi
every other day bir gündən sonra phrases ümumi
on the other hand bir tərəfdən phrases ümumi