• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
person actively engaged in public life sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
aləm life isim ümumi
həyat life isim ümumi
xilasedici life-saver isim ümumi
xilaskar life-saver isim ümumi
adam person isim ümumi
şəxs person isim ümumi
həyat qayəsi aim in life isim ümumi
başqa another person isim ümumi
tülək artful person isim ümumi
əfəl awkward person isim ümumi
latayır adam bawdy person isim ümumi
ismətli adam blameless person isim ümumi
diriltmə bringing to life isim ümumi
yüksək səviyyəli adam broad-minded person isim ümumi
yeni həyat qurucuları builders of a new life isim ümumi
daltonik color-blind person isim ümumi
dirilmə coming to life isim ümumi
birgəyaşayış communal life isim ümumi
zəmanə contemporary life isim ümumi
laməkan countryless person isim ümumi
quşürək cowardly person isim ümumi
fəndgir crafty person isim ümumi
firon cruel person isim ümumi
ağlaşma crying for a dead person isim ümumi
tülək cunning person isim ümumi
kələkbaz cunning person isim ümumi
lal-kar adam deaf and dumb person isim ümumi
kar deaf person isim ümumi
allahpərəst devout person isim ümumi
əlil disabled person isim ümumi
nakəs dishonest person isim ümumi
nakişi dishonest person isim ümumi
itin günü dog's life isim ümumi
komediyaçı droll person isim ümumi
lal dumb person isim ümumi
xırdaboy dumpy person isim ümumi
orijinal eccentric person isim ümumi
həyat iksiri elixir of life isim ümumi
ayaqdançəkən envious person isim ümumi
qarnıaçıqlar envious person isim ümumi
qibtəkeş envious person isim ümumi
əbədiyyət eternal life isim ümumi
ailə həyatı family life isim ümumi
məişət family life isim ümumi
uzaqgörən farsighted person isim ümumi
iyrənən adam fastidious person isim ümumi
həyatın həqiqiliyi fidelity of life isim ümumi
açıq-saçıq həyat free and easy life isim ümumi
başağrıdan fussy person isim ümumi
axirət future life isim ümumi
gələcək həyat future life isim ümumi
geniş ictimaiyyət general public isim ümumi
dəmdəməki giddy person isim ümumi
savab God's reward for a person's good conduct on earth isim ümumi
biqəm happy-go-lucky person isim ümumi
işlək adam hard-working person isim ümumi
mırıq harelipped person isim ümumi
sərvqamət high and slender person isim ümumi
müctəhid high religious person in Moslem isim ümumi
qonaqçı hospitable person isim ümumi
tündməcaz hot-tempered person isim ümumi
tündxasiyyət hot-tempered person isim ümumi
ağzımvay humble person isim ümumi
ikidilli adam hypocritical person isim ümumi
ikiüzlü adam hypocritical person isim ümumi
naxələf ignoble person isim ümumi
dəyyus ill-person isim ümumi
ləng adam indolent person isim ümumi
işlək adam industrious person isim ümumi
daxili aləm inner life isim ümumi
əhli-dil intelligent person isim ümumi
dinsiz irreligious person isim ümumi
ağzımvay irresolute person isim ümumi
inamsız adam irresolute person isim ümumi
mızı irresolute person isim ümumi
ölüvay irresolute person isim ümumi
maymaq irresolute person isim ümumi
lağçı adam jesting person isim ümumi
adamgüldürən jocular person isim ümumi
nay jovial person isim ümumi
həyatın sevinci joy of life isim ümumi
hüquqi şəxs juridical person isim ümumi
yuridik şəxs juridical person isim ümumi
çolaq lame person isim ümumi
imam leader in public worship isim ümumi
can life isim ümumi
dolanacaq life isim ümumi
dolanışıq life isim ümumi
gün-güzaran life isim ümumi
güzəran life isim ümumi
ömür-gün life isim ümumi
Sağlıq life isim ümumi
yaşayış life isim ümumi
həyati təcrübə life experience isim ümumi
axirət life hereafter isim ümumi
firavan həyat life of luxury isim ümumi
firavan yaşayış life of luxury isim ümumi
işrətli həyat life with feast isim ümumi
xilasedici qayıq life-boat isim ümumi
nicat life-saving isim ümumi
dəngüş light-minded person isim ümumi
həməqidə like-minded person isim ümumi
həmfikir like-minded person isim ümumi
məsləkdaş like-minded person isim ümumi
həyat cığırı line of life isim ümumi
xəbis loathsome person isim ümumi
həsrət longing for a person or place isim ümumi
nəsib lot in life isim ümumi
başıbəlalı luckless person isim ümumi
firavanlıq luxurious life isim ümumi
əlil maimed person isim ümumi
nam-nişan makings of a person isim ümumi
naxələf mean person isim ümumi
drujinaçı member of a public order squad isim ümumi
dövlətpərəst mercenary-minded person isim ümumi
əhli-insaf merciful person isim ümumi
xalq gəzintisi merry-making: public merry-making isim ümumi
köçərilik migrational life isim ümumi
Səhiyyə Nazirliyi Ministry of Public Health isim ümumi
insanaoxşamaz misshaped person isim ümumi
həyat tərzi mode of life isim ümumi
aşağı səviyyəli adam narrow-minded person isim ümumi
təbiət nature life isim ümumi
küsəyən adam noli me tangere person isim ümumi
bədəvilik nomadic life isim ümumi
köçərilik nomadic life isim ümumi
inadkar obstinate person isim ümumi
hikkə obstinate person isim ümumi
boranı obtuse person isim ümumi
balqabaq obtuse person isim ümumi
mürdəşir one engaged in ritual washing of dead people isim ümumi
ölüyuyan one engaged in ritual washing of dead people isim ümumi
yuyucu one engaged in ritual washing of dead people isim ümumi
kəs person isim ümumi
nəfər person isim ümumi
təhkimçi person attached to some work isim ümumi
rəhbər işçi person in charge isim ümumi
şikayətçi person lodging complaint isim ümumi
məzuniyyətçi person on leave isim ümumi
mərsiyəxan person reciting elegy isim ümumi
daşbaşçı person who earns money illegally and dishonestly isim ümumi
püstəqarın person who eats few isim ümumi
naxünəkçi person who takes smb.'s thing without permission isim ümumi
qırışsifət person with wrinkled face isim ümumi
dünyagörüşü philosophy of life isim ümumi
dünyabaxışı philosophy of life isim ümumi
fleqmatik phlegmatic person isim ümumi
dikbaş pigheaded person isim ümumi
höcət pigheaded person isim ümumi
əhli-iman pious person isim ümumi
dəcəl prankish person isim ümumi
müasir gerçəklik present-day life isim ümumi
xüsusi şəxs private person isim ümumi
məhsuldar dövr productive life isim ümumi
ictimai binalar public buildings isim ümumi
telefon budkası public call-box isim ümumi
içtimai iaşə public catering isim ümumi
ümumi ayaqyolu public convenience isim ümumi
carçı public crier isim ümumi
disput public debate isim ümumi
iaşə müəssisələri public establishments isim ümumi
ictimai həyat public life isim ümumi
ictimaiyyətçı public man isim ümumi
əfkari-ümumiyyə public opinion isim ümumi
drujina public order squad isim ümumi
ictimai təşkilatlar public organizations isim ümumi
ictimai mulkiyyət public property isim ümumi
prokuror public prosecutor isim ümumi
acıg iclası public sitting isim ümumi
kommunal xidmətlər public utilities isim ümumi
istiqanlı adam quick-tempered person isim ümumi
insanaoxşamaz rather ugly person isim ümumi
ağsaqqal respected person isim ümumi
dirilmə returning to life isim ümumi
əhli-iman righteous person isim ümumi
zırı rude person isim ümumi
zırpı rude person isim ümumi
əzrail ruthless person isim ümumi
uzaqgörən sagacious person isim ümumi
pişxidmət salaried person isim ümumi
mətnşünas scientist engaged in textual criticism isim ümumi
oturaqlıq settled way of life isim ümumi
koruş short-sighted person isim ümumi
naxoş sick person isim ümumi
həyat əlaməti sign of life isim ümumi
dinməz silent person isim ümumi
ağırtərpənən slow-witted person isim ümumi
dunuq slow-witted person isim ümumi
boranı slow-witted person isim ümumi
kələkbaz sly person isim ümumi
həyat qığılcımı spark of the life isim ümumi
bədxah spiteful person isim ümumi
həyat səviyyəsi standard of life isim ümumi
natürmort still life isim ümumi
hikkə stubborn person isim ümumi
inad stubborn person isim ümumi
höcət stubborn person isim ümumi
filankəs such person isim ümumi
mövhumatçı superstitious person isim ümumi
xurafatçı superstitious person isim ümumi
dinməz taciturn person isim ümumi
qalınqabıq thick-skinned person isim ümumi
anqut thin and long-necked person isim ümumi
dəymədüşər thin-skinned person isim ümumi
xırdaboy tubby person isim ümumi
bədheybət ugly person isim ümumi
yassar ugly person isim ümumi
başıbəlalı unlucky person isim ümumi
bəxtiqara unlucky person isim ümumi
binəsib unlucky person isim ümumi
bədrəftar unsociable person isim ümumi
insandanqaçan adam unsociable person isim ümumi
iltifatlı adam urbane person isim ümumi
yüksəkvəzifəli şəxs Very Important Person isim ümumi
həyat cığırı walk of life isim ümumi
məişət way of life isim ümumi
sərraf wise person isim ümumi
layiqli adam worthy person isim ümumi
abid religious person isim religion
adamlar public isim collective noun
camaat public isim collective noun
el public isim collective noun
xalq public isim collective noun
görkəm person isim ümumi
xarici görkəm person isim ümumi
kütlə public isim collective noun
tamaşaçılar public isim collective noun
ömür life isim ümumi
iştirak edən şəxs person isim ümumi
personaj person isim ümumi
rol person isim ümumi
fiziki şəxs person isim law
bir kəsin həyatına sui-qəsd hazırlamaq attempt on smb.'s life fel ümumi
həyatdan küsmək be disappointed in life fel ümumi
nişanlanmaq be engaged fel ümumi
məşğul olmaq be engaged in fel ümumi
alver etmək be engaged in commerce fel ümumi
qabaqlaşmaq be engaged in competition fel ümumi
sabotajlıq etmək be engaged in sabotage fel ümumi
uyğun olmaq be in life fel ümumi
aşkarda olmaq be in the public eye fel ümumi
camaat arasında görünmək be seen in public fel ümumi
diriltmək bring life fel ümumi
canlanmaq come to life fel ümumi
dirçəlmək come to life fel ümumi
kasıblıq etmək earn for one's life fel ümumi
səfa çəkmək enjoy one's life fel ümumi
həyatdan geri qalmaq fail to keep pace with life fel ümumi
canlandırmaq give life to fel ümumi
bir kəsi ayağa qaldırmaq give smb. a start in life fel ümumi
qırxı çıxmaq have lived first forty days of life fel ümumi
həyatı kasadlaşdırmaq impoverish life fel ümumi
həyatı sığorta etmək insure life fel ümumi
həyatdan geri qalmaq lag behind life fel ümumi
dilənçi həyat sürmək lead a beggary life fel ümumi
dilənçilik etmək lead a beggary life fel ümumi
sapqınlıq etmək lead a depraved life fel ümumi
eyş-işrətli həyat keçirmək lead a rakish life fel ümumi
eyş-işrətli həyat sürmək lead a rakish life fel ümumi
qapalı həyat sürmək lead a secluded life fel ümumi
divanəlik etmək lead the life of a madman fel ümumi
boğaz otarmaq lead the life of a sponger fel ümumi
günündə yaşamaq live a dog's life fel ümumi
it günündə yaşamaq live a dog's life fel ümumi
xoşbəxt güzəran keçirmək live a happy life fel ümumi
köçəri həyat keçirtmək live a nomadic life fel ümumi
səfil həyat sürmək live a vagrant life fel ümumi
yaxşı dolanmaq live a well-to-do life fel ümumi
gen-bol yaşamaq live a well-to-do life fel ümumi
damağı çağ olmaq live an easy life fel ümumi
həlak olmaq lose one's life fel ümumi
həyatda özünə yol açmaq make one's way in life fel ümumi
car etmək make public fel ümumi
küyə salmaq make public fel ümumi
oxşatmaq mistake a person for another fel ümumi
dirilmək return to life fel ümumi
həyatı ilə risk etmək risk one's life fel ümumi
ömrünü çürütmək run one's life fel ümumi
bir kəsin həyatını xilas etmək save smb.'s life fel ümumi
səfa sürmək take pleasure in life fel ümumi
öz həyatının qədrini bilmək value one's own life fel ümumi
Sağlıq arzu etmək wish a happy life fel ümumi
adaxlanmış engaged sifət ümumi
nişanlanmış engaged sifət ümumi
həyatda olduğu boyda life-size sifət ümumi
ictimai public sifət ümumi
ümumbəşər public sifət ümumi
general public sifət ümumi
zərərli dangerous for life sifət ümumi
nişanlı engaged sifət ümumi
qocafəndi fit for an aged person sifət ümumi
ömürlük for life sifət ümumi
dəliqanlı full of life sifət ümumi
uzunçu garrulous person sifət ümumi
həyat life sifət ümumi
ömürlük life sifət ümumi
sosial-məişət life conditions sifət ümumi
ölüm-dirim life-and-death sifət ümumi
yaşadıcı life-asserting sifət ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
person actively engaged in public life ictimaiyyətçı isim ümumi