• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
person with wrinkled face sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
abırsız bold-face isim ümumi
ədəbsiz bold-face isim ümumi
həyasız bold-face isim ümumi
sırtıq bold-face isim ümumi
utanmaz bold-face isim ümumi
kəsilmiş kömürün qədəri coal-face isim ümumi
kömür kəsmə coal-face isim ümumi
surət face isim ümumi
sifət face isim ümumi
üz face isim ümumi
qoruyucu maska face-guard isim ümumi
üzün plastik operasiyası face-lift isim ümumi
lekal face-mould isim ümumi
qəlib face-mould isim ümumi
şablon face-mould isim ümumi
yanaqlara, gözlərə bəzək verən face-painter isim ümumi
yanaqları, gözləri boyayan face-painter isim ümumi
kosmetikadan həddən artıq istifadə etmə face-painting isim ümumi
nüfuzunu qorumaq üçün atılan addım face-saver isim ümumi
şöhrətini qoruma face-saving isim ümumi
üzlük daş face-stone isim ümumi
fasad face-wall isim ümumi
üz divar face-wall isim ümumi
adam person isim ümumi
şəxs person isim ümumi
solğun bənizli adam tallow-face isim ümumi
şişkin sifətli adam tallow-face isim ümumi
geriyə dönməsi about-face isim ümumi
başqa another person isim ümumi
tülək artful person isim ümumi
əfəl awkward person isim ümumi
latayır adam bawdy person isim ümumi
camal beautiful face isim ümumi
ismətli adam blameless person isim ümumi
yüksək səviyyəli adam broad-minded person isim ümumi
daltonik color-blind person isim ümumi
laməkan countryless person isim ümumi
quşürək cowardly person isim ümumi
fəndgir crafty person isim ümumi
firon cruel person isim ümumi
ağlaşma crying for a dead person isim ümumi
tülək cunning person isim ümumi
kələkbaz cunning person isim ümumi
lal-kar adam deaf and dumb person isim ümumi
kar deaf person isim ümumi
allahpərəst devout person isim ümumi
əlil disabled person isim ümumi
nakəs dishonest person isim ümumi
nakişi dishonest person isim ümumi
komediyaçı droll person isim ümumi
lal dumb person isim ümumi
xırdaboy dumpy person isim ümumi
orijinal eccentric person isim ümumi
ayaqdançəkən envious person isim ümumi
qarnıaçıqlar envious person isim ümumi
qibtəkeş envious person isim ümumi
ağız-burun face isim ümumi
bəniz face isim ümumi
bət-bəniz face isim ümumi
qabaq face isim ümumi
rüxsar face isim ümumi
sima face isim ümumi
üz kremi face cream isim ümumi
araqat face disk isim ümumi
fiqur face-card isim ümumi
nominal dəyər face-value isim ümumi
uzaqgörən farsighted person isim ümumi
iyrənən adam fastidious person isim ümumi
başağrıdan fussy person isim ümumi
dəmdəməki giddy person isim ümumi
savab God's reward for a person's good conduct on earth isim ümumi
əl-üz hands and face isim ümumi
biqəm happy-go-lucky person isim ümumi
işlək adam hard-working person isim ümumi
mırıq harelipped person isim ümumi
sərvqamət high and slender person isim ümumi
müctəhid high religious person in Moslem isim ümumi
qonaqçı hospitable person isim ümumi
tündməcaz hot-tempered person isim ümumi
tündxasiyyət hot-tempered person isim ümumi
ağzımvay humble person isim ümumi
ikidilli adam hypocritical person isim ümumi
ikiüzlü adam hypocritical person isim ümumi
naxələf ignoble person isim ümumi
dəyyus ill-person isim ümumi
ləng adam indolent person isim ümumi
işlək adam industrious person isim ümumi
əhli-dil intelligent person isim ümumi
dinsiz irreligious person isim ümumi
ağzımvay irresolute person isim ümumi
inamsız adam irresolute person isim ümumi
mızı irresolute person isim ümumi
ölüvay irresolute person isim ümumi
maymaq irresolute person isim ümumi
lağçı adam jesting person isim ümumi
adamgüldürən jocular person isim ümumi
nay jovial person isim ümumi
hüquqi şəxs juridical person isim ümumi
yuridik şəxs juridical person isim ümumi
çolaq lame person isim ümumi
dəngüş light-minded person isim ümumi
həməqidə like-minded person isim ümumi
həmfikir like-minded person isim ümumi
məsləkdaş like-minded person isim ümumi
xəbis loathsome person isim ümumi
həsrət longing for a person or place isim ümumi
başıbəlalı luckless person isim ümumi
əlil maimed person isim ümumi
nam-nişan makings of a person isim ümumi
naxələf mean person isim ümumi
dövlətpərəst mercenary-minded person isim ümumi
əhli-insaf merciful person isim ümumi
insanaoxşamaz misshaped person isim ümumi
aşağı səviyyəli adam narrow-minded person isim ümumi
küsəyən adam noli me tangere person isim ümumi
inadkar obstinate person isim ümumi
hikkə obstinate person isim ümumi
boranı obtuse person isim ümumi
balqabaq obtuse person isim ümumi
kəs person isim ümumi
nəfər person isim ümumi
ictimaiyyətçı person actively engaged in public life isim ümumi
təhkimçi person attached to some work isim ümumi
rəhbər işçi person in charge isim ümumi
şikayətçi person lodging complaint isim ümumi
məzuniyyətçi person on leave isim ümumi
mərsiyəxan person reciting elegy isim ümumi
daşbaşçı person who earns money illegally and dishonestly isim ümumi
püstəqarın person who eats few isim ümumi
naxünəkçi person who takes smb.'s thing without permission isim ümumi
fleqmatik phlegmatic person isim ümumi
dikbaş pigheaded person isim ümumi
höcət pigheaded person isim ümumi
əhli-iman pious person isim ümumi
dəcəl prankish person isim ümumi
xüsusi şəxs private person isim ümumi
istiqanlı adam quick-tempered person isim ümumi
insanaoxşamaz rather ugly person isim ümumi
ağsaqqal respected person isim ümumi
əhli-iman righteous person isim ümumi
zırı rude person isim ümumi
zırpı rude person isim ümumi
əzrail ruthless person isim ümumi
uzaqgörən sagacious person isim ümumi
pişxidmət salaried person isim ümumi
şaqul sheer face isim ümumi
koruş short-sighted person isim ümumi
naxoş sick person isim ümumi
dinməz silent person isim ümumi
şillə slap in the face isim ümumi
sillə slap in the face isim ümumi
şapalaq slap in the face isim ümumi
ağırtərpənən slow-witted person isim ümumi
dunuq slow-witted person isim ümumi
boranı slow-witted person isim ümumi
kələkbaz sly person isim ümumi
bədxah spiteful person isim ümumi
gərgin sifət strained face isim ümumi
hikkə stubborn person isim ümumi
inad stubborn person isim ümumi
höcət stubborn person isim ümumi
filankəs such person isim ümumi
mövhumatçı superstitious person isim ümumi
xurafatçı superstitious person isim ümumi
dinməz taciturn person isim ümumi
qalınqabıq thick-skinned person isim ümumi
anqut thin and long-necked person isim ümumi
dəymədüşər thin-skinned person isim ümumi
xırdaboy tubby person isim ümumi
format type face isim ümumi
bədheybət ugly person isim ümumi
yassar ugly person isim ümumi
başıbəlalı unlucky person isim ümumi
bəxtiqara unlucky person isim ümumi
binəsib unlucky person isim ümumi
bədrəftar unsociable person isim ümumi
insandanqaçan adam unsociable person isim ümumi
iltifatlı adam urbane person isim ümumi
şaqul vertical face isim ümumi
yüksəkvəzifəli şəxs Very Important Person isim ümumi
dəyişiklik volte-face isim ümumi
sərraf wise person isim ümumi
surətbaz worshipper of face isim ümumi
surətpərəst worshipper of face isim ümumi
layiqli adam worthy person isim ümumi
əyrisifət wry face isim ümumi
əyləndirən black-face isim American
geriyə dönmə volt-face isim sport
abid religious person isim religion
qaraağız black-face isim ümumi
sir-sifət face isim ümumi
üzün ifadəsi face isim ümumi
qrim edən face-painter isim ümumi
qrimçi face-painter isim ümumi
görkəm person isim ümumi
xarici görkəm person isim ümumi
üzdən təzələmə face-lift isim figurative meaning
dəyişiklik volt-face isim figurative meaning
dönüm volt-face isim figurative meaning
dönüş volt-face isim figurative meaning
qara şrift bold-face isim painting
xarici görünüş face isim ümumi
portret çəkən face-painter isim ümumi
portretçi face-painter isim ümumi
iştirak edən şəxs person isim ümumi
personaj person isim ümumi
rol person isim ümumi
qara şrift black-face isim art
sırtıqlıq face isim ümumi
həyasızlıq face isim danışıq dili
fiziki şəxs person isim law
səth face isim ümumi
üzünü bir kəsə döndərmək face fel ümumi
üzünü bir şeyə döndərmək face fel ümumi
qırışdırılmaq be wrinkled fel ümumi
bürüşdürülmək be wrinkled fel ümumi
qabaqlaşdırmaq bring face to face fel ümumi
üzləşdirmək bring face to face fel ümumi
üz-üzə gəlmək come face face fel ümumi
yaşınmaq cover half of one's face with a headkerchief fel ümumi
dilema qarşısında qalmaq face a dilemma fel ümumi
faktlarla hesablaşmaq face the facts fel ümumi
gələcəyə arxayın olmaq face the future calmly fel ümumi
küçəyə açılmaq face the street fel ümumi
üz etmək face up fel ümumi
təkbətək mübarizə aparmaq fight face face fel ümumi
qızarıb-pörtmək get red in the face fel ümumi
qırışmaq get wrinkled fel ümumi
bürüşmək get wrinkled fel ümumi
şillələmək give smb. a slap in the face fel ümumi
pörtmək grow red in face fel ümumi
üzü olmamaq have no face fel ümumi
üzünü qırxdırmaq have one's face shaved fel ümumi
üzü üstə uzanmaq lie face downwards fel ümumi
üzüqoylu yatmaq lie face downwards fel ümumi
büzmək make a wry face fel ümumi
şillələtdirmək make smb. give a slap on the face fel ümumi
üzləşmək meet face to face fel ümumi
oxşatmaq mistake a person for another fel ümumi
üzündən təri silmək mop one's face fel ümumi
pudralanmaq powder one's face fel ümumi
şapalaq yemək receive a slap in the face fel ümumi
üzə demək say to face fel ümumi
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face fel ümumi
üz-üzə oturmaq sit face to face fel ümumi
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face fel ümumi
bir kəsə şapalaq vurmaq slap smb. in the face fel ümumi
bir kəsə şillə vurmaq slap smb. in the face fel ümumi
bir-birəə danışmaq talk face face fel ümumi
əl-üzünü yumaq wash one's hands and face fel ümumi
qarşılamaq face fel ümumi
qarşılaşmaq face fel ümumi
sinə gərmək face fel ümumi
qarşıda durmaq face fel ümumi
baxmaq face fel ümumi
cəsarətlə qarşılamaq face fel ümumi
üz çəkmək face fel ümumi
cilalamaq face fel ümumi
hamarlamaq face fel ümumi
pardaqlamaq face fel ümumi
yonmaq face fel ümumi
üz üçün face sifət ümumi
üzlük face sifət ümumi
bürüşmüş wrinkled sifət ümumi
qırışmış wrinkled sifət ümumi
qocafəndi fit for an aged person sifət ümumi
yastısifət flat-face sifət ümumi
yastısifətli flat-face sifət ümumi
uzunçu garrulous person sifət ümumi
uzunçu long-winded person sifət ümumi
erkək manly person sifət ümumi
ayqabaq moon-face sifət ümumi
birüzlü one-face sifət ümumi
çirkin plain face sifət ümumi
dürəng two-face sifət ümumi
büküşlü wrinkled sifət ümumi
büzük wrinkled sifət ümumi
büzüşük wrinkled sifət ümumi
qırış wrinkled sifət ümumi
qırışıqlı wrinkled sifət ümumi
qırış-qırış wrinkled sifət ümumi
əzilmiş wrinkled sifət ümumi
qat kəsilmiş wrinkled sifət ümumi
büzüşmüş wrinkled sifət botanical
bir-birə face to face zərf ümumi
təkətək face to face zərf ümumi
təkbətək face to face zərf ümumi
üzbəgöz face to face zərf ümumi
üzbəüz face to face zərf ümumi
üz-üzə face to face zərf ümumi
birə-bir face to face zərf ümumi
başqası some person əvəzlik ümumi
abırsızlıq brazen face söz birləşməsi ümumi
ədəbsizlik brazen face söz birləşməsi ümumi
həyasızlıq brazen face söz birləşməsi ümumi
utanmazlıq brazen face söz birləşməsi ümumi
üzünü əliylə örtmək bury one's face in one's hands söz birləşməsi ümumi
saat və ölçü cihazlarında üzərində rəqəmlər olan lövhəcik clock face söz birləşməsi ümumi
siferblat clock face söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
person with wrinkled face qırışsifət isim ümumi