• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
plain hearted sözünün tərcüməsi (237 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
cəsarətsiz half-hearted isim ümumi
mütərəddid half-hearted isim ümumi
qətiyyəsiz half-hearted isim ümumi
düzən plain isim ümumi
düzəngah plain isim ümumi
düzənlik plain isim ümumi
ovalıq plain isim ümumi
ağciyər faint-hearted fellow isim ümumi
dızıxqulu faint-hearted man isim ümumi
düzəngahlıq plain isim ümumi
ova plain isim ümumi
normal həyat plain living isim ümumi
daşürəklilik stony-hearted isim ümumi
incə qəlbli tender-hearted isim ümumi
laqeyd half-hearted isim ümumi
marağı olmayan half-hearted isim ümumi
tamamilə bir-birinə zidd half-hearted isim ümumi
tamamilə uymayan half-hearted isim ümumi
biqeyrətləşmək faint-hearted: become faint-hearted fel ümumi
səhlənkarlıq etmək light-hearted: be light-hearted fel ümumi
çirkinləşdirmək make plain fel ümumi
açıqürəkli olmaq open-hearted: be open-hearted fel ümumi
ürəyi açıq olmaq open-hearted: be open-hearted fel ümumi
mərdimazar black-hearted sifət ümumi
qəlbiqara black-hearted sifət ümumi
zalım black-hearted sifət ümumi
utancaq chicken-hearted sifət ümumi
ürəksiz chicken-hearted sifət ümumi
qorxaq chicken-hearted sifət ümumi
ağciyər chicken-hearted sifət ümumi
amansız cold-hearted sifət ümumi
daşürəkli cold-hearted sifət ümumi
insafsız cold-hearted sifət ümumi
rəhmsiz cold-hearted sifət ümumi
aciz faint-hearted sifət ümumi
ağciyər faint-hearted sifət ümumi
cəsarətsiz faint-hearted sifət ümumi
iradəsi zəif faint-hearted sifət ümumi
iradəsiz faint-hearted sifət ümumi
qorxacaq faint-hearted sifət ümumi
qorxaq faint-hearted sifət ümumi
qətiyyətsiz faint-hearted sifət ümumi
ürəksiz faint-hearted sifət ümumi
zəif iradəli faint-hearted sifət ümumi
bərkürəkli flint-hearted sifət ümumi
daşürəkli flint-hearted sifət ümumi
rəhmsiz flint-hearted sifət ümumi
zalım flint-hearted sifət ümumi
bərk flinty-hearted sifət ümumi
bərkürəkli flinty-hearted sifət ümumi
daşürəkli flinty-hearted sifət ümumi
mətin flinty-hearted sifət ümumi
möhkəm flinty-hearted sifət ümumi
qalım flinty-hearted sifət ümumi
qəddar flinty-hearted sifət ümumi
rəhmsiz flinty-hearted sifət ümumi
sarsılmaz flinty-hearted sifət ümumi
yenilməz flinty-hearted sifət ümumi
açıqürəkli free-hearted sifət ümumi
safqəlbli free-hearted sifət ümumi
səmimi free-hearted sifət ümumi
təmizürəkli free-hearted sifət ümumi
ürəyiaçıq free-hearted sifət ümumi
amansız hard-hearted sifət ümumi
daşürəkli hard-hearted sifət ümumi
hissiz hard-hearted sifət ümumi
mərhəmətsiz hard-hearted sifət ümumi
rəhmsiz hard-hearted sifət ümumi
sərt hard-hearted sifət ümumi
ağciyər hen-hearted sifət ümumi
cəsarətsiz hen-hearted sifət ümumi
qorxaq hen-hearted sifət ümumi
quşürək hen-hearted sifət ümumi
ürəksiz hen-hearted sifət ümumi
açıq qəlbli high-hearted sifət ümumi
cəsarətli high-hearted sifət ümumi
cəsur high-hearted sifət ümumi
geniş ürəkli high-hearted sifət ümumi
igid high-hearted sifət ümumi
qurd ürəyi yemiş high-hearted sifət ümumi
xeyirxah high-hearted sifət ümumi
qoçaq high-hearted sifət ümumi
daşürəkli hollow-hearted sifət ümumi
hiyləgər hollow-hearted sifət ümumi
ikiüzlü hollow-hearted sifət ümumi
kələkbaz hollow-hearted sifət ümumi
qeyri-səmimi hollow-hearted sifət ümumi
mərhəmətli kind-hearted sifət ümumi
rəhmdil kind-hearted sifət ümumi
rəhmli kind-hearted sifət ümumi
xeyirxah kind-hearted sifət ümumi
təmizqəlbli open-hearted sifət ümumi
ürəyiaçıq open-hearted sifət ümumi
ağciyər pigeon-hearted sifət ümumi
cəsarətsiz pigeon-hearted sifət ümumi
qorxacaq pigeon-hearted sifət ümumi
qorxaq pigeon-hearted sifət ümumi
ürəksiz pigeon-hearted sifət ümumi
açıq plain sifət ümumi
aydın plain sifət ümumi
parlaq plain sifət ümumi
açıqürəkli plain-hearted sifət ümumi
hiyləsiz plain-hearted sifət ümumi
sadədil plain-hearted sifət ümumi
təmizürəkli plain-hearted sifət ümumi
ürəyiaçıq plain-hearted sifət ümumi
sadə simple-hearted sifət ümumi
sadədil simple-hearted sifət ümumi
sadəlövh simple-hearted sifət ümumi
ürəyiaçıq simple-hearted sifət ümumi
mərhəmətli soft-hearted sifət ümumi
qayğıkeş soft-hearted sifət ümumi
xeyirxah soft-hearted sifət ümumi
ürəyiyumşaq soft-hearted sifət ümumi
cəsarətli steel-hearted sifət ümumi
cəsur steel-hearted sifət ümumi
cürətli steel-hearted sifət ümumi
igid steel-hearted sifət ümumi
qoçaq steel-hearted sifət ümumi
daşürəkli stony-hearted sifət ümumi
rəhmsiz stony-hearted sifət ümumi
zalım stony-hearted sifət ümumi
mərhəmətli tender-hearted sifət ümumi
rəhmdil tender-hearted sifət ümumi
ürəyiyumşaq tender-hearted sifət ümumi
ürəyiyumşaq weak-hearted sifət ümumi
fədakar whole-hearted sifət ümumi
hədsiz whole-hearted sifət ümumi
sədaqətli whole-hearted sifət ümumi
səmimi whole-hearted sifət ümumi
ürəyidağlı broken-hearted sifət ümumi
ağbağır faint-hearted sifət ümumi
dızıx faint-hearted sifət ümumi
biilqar false-hearted sifət ümumi
könülsüz half-hearted sifət ümumi
əzazil hard-hearted sifət ümumi
qəlbsiz hard-hearted sifət ümumi
incəqəlbli kind-hearted sifət ümumi
ürəyiaçıq kind-hearted sifət ümumi
açıqürək kind-hearted sifət ümumi
biqəm light-hearted sifət ümumi
boynuyoğun light-hearted sifət ümumi
dərdsiz light-hearted sifət ümumi
laqeyd light-hearted sifət ümumi
qəmsiz light-hearted sifət ümumi
qayğısız light-hearted sifət ümumi
xoşgüzaran light-hearted sifət ümumi
arsız light-hearted sifət ümumi
açıqürək open-hearted sifət ümumi
genişqəlbli open-hearted sifət ümumi
genişürəkli open-hearted sifət ümumi
riyasız open-hearted sifət ümumi
təmizürəkli open-hearted sifət ümumi
türkəsaya open-hearted sifət ümumi
bəzəksiz plain sifət ümumi
düzgün plain sifət ümumi
ovalıq plain sifət ümumi
vücudsuz plain sifət ümumi
yavan plain sifət ümumi
çirkin plain face sifət ümumi
iftixarlı proud-hearted sifət ümumi
dümdüz quite plain sifət ümumi
daşürəkli rocky-hearted sifət ümumi
düzqəlbli single-hearted sifət ümumi
düzürəkli single-hearted sifət ümumi
nazikqəlb soft-hearted sifət ümumi
nazikürək soft-hearted sifət ümumi
qəlbinazik soft-hearted sifət ümumi
ürəyinazik soft-hearted sifət ümumi
ürəyiyuxa soft-hearted sifət ümumi
ürəyi yumşaq soft-hearted sifət ümumi
yumşaqürək soft-hearted sifət ümumi
yumşaqürəkli soft-hearted sifət ümumi
yumşaqxasiyyət soft-hearted sifət ümumi
yumşaqxasiyyətli soft-hearted sifət ümumi
daşürəkli stone-hearted sifət ümumi
daş qəlbli stone-hearted sifət ümumi
daşqəlbli stony-hearted sifət ümumi
qəlbidaş stony-hearted sifət ümumi
ürəyibərk stony-hearted sifət ümumi
ürəyidaş stony-hearted sifət ümumi
incəqəlbli tender-hearted sifət ümumi
lotu warm-hearted sifət ümumi
ürəyidağlı wounded-hearted sifət ümumi
əliaçıq free-hearted sifət ümumi
səxavətli free-hearted sifət ümumi
dərdli heavy-hearted sifət ümumi
həvəssiz heavy-hearted sifət ümumi
kədərli heavy-hearted sifət ümumi
könülsüz heavy-hearted sifət ümumi
qüssəli heavy-hearted sifət ümumi
qəmli heavy-hearted sifət ümumi
ürəksiz heavy-hearted sifət ümumi
açıqdan-açığa plain sifət ümumi
aşkar plain sifət ümumi
şübhəsiz plain sifət ümumi
amansız steel-hearted sifət ümumi
daşürəkli steel-hearted sifət ümumi
qəddar steel-hearted sifət ümumi
rəhmsiz steel-hearted sifət ümumi
zalım steel-hearted sifət ümumi
ağciyər weak-hearted sifət ümumi
cəsarətsiz weak-hearted sifət ümumi
qorxaq weak-hearted sifət ümumi
ürəksiz weak-hearted sifət ümumi
anlaşılan plain sifət ümumi
səhih plain sifət ümumi
adi plain sifət ümumi
bəsit plain sifət ümumi
sadə plain sifət ümumi
saf plain sifət ümumi
təmiz plain sifət ümumi
naxışsız plain sifət ümumi
saya plain sifət ümumi
tanınmamış plain sifət ümumi
düz plain sifət ümumi
sığallı plain sifət ümumi
birrəngli plain sifət ümumi
çirkin plain sifət ümumi
kifir plain sifət ümumi
yaraşıqsız plain sifət ümumi
açıq plain zərf ümumi
açıq bir tərzdə plain zərf ümumi
aşkar plain zərf ümumi
aydın plain zərf ümumi
aydın bir tərzdə plain zərf ümumi
qabarıq plain zərf ümumi
çaybasar flood plain söz birləşməsi ümumi
subasan flood plain söz birləşməsi ümumi
anlaşılan ingiliscə in plain English söz birləşməsi ümumi
qorxmaz lion hearted söz birləşməsi ümumi
qoçaq lion hearted söz birləşməsi ümumi
şir ürəkli lion hearted söz birləşməsi ümumi
çirkin qız plain Jane söz birləşməsi ümumi
cəsarətsiz rabit-hearted söz birləşməsi ümumi
dovşan kimi qorxaq rabit-hearted söz birləşməsi ümumi
qorxaq rabit-hearted söz birləşməsi ümumi
vero