• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
poor family sözünün tərcüməsi (188 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
ailə family isim ümumi
kasıb poor isim ümumi
yoxsul poor isim ümumi
külfət dərdi care for family isim ümumi
əhli-əyal family isim ümumi
əyal family isim ümumi
fəsilə family isim ümumi
külfət family isim ümumi
soy family isim ümumi
ailə həyatı family life isim ümumi
məişət family life isim ümumi
ailəbaz adam family man isim ümumi
evdar family man isim ümumi
ailəbaz family man isim ümumi
familiya family name isim ümumi
soyadı family name isim ümumi
ailə vəziyyəti family status isim ümumi
şəcərə family tree isim ümumi
azailəlilik having a small family isim ümumi
ailəsizlik having no family isim ümumi
oba large nomad family isim ümumi
əlsiz-ayaqsızlar poor isim ümumi
kasıb-kusub poor isim ümumi
lütlər poor isim ümumi
ac poor isim ümumi
pis iştaha poor appetite isim ümumi
pis diksiya poor articulation isim ümumi
körpəciyəz poor baby isim ümumi
oğlancığaz poor boy isim ümumi
uşaqcıq poor child isim ümumi
biçarə poor devil isim ümumi
biçarə poor fellow isim ümumi
binəva poor fellow isim ümumi
yazıqcığaz poor fellow isim ümumi
binəva poor girl isim ümumi
körpəciyəz poor little thing isim ümumi
lüt poor man isim ümumi
yoxsul poor man isim ümumi
yalavac poor man isim ümumi
pis hafizə poor memory isim ümumi
qarı poor old woman isim ümumi
yoxsul poor peasant isim ümumi
kənd fağır-füqərası poor peasants isim ümumi
fağır-füqəra poor people isim ümumi
bəxtiqara poor soul isim ümumi
əsir-yesir poor thing isim ümumi
fağır poor thing isim ümumi
külbaş poor thing isim ümumi
yetimçə poor thing isim ümumi
yetimciyəz poor thing isim ümumi
binəva poor thing isim ümumi
binəva poor woman isim ümumi
başıbəlalı poor wretch isim ümumi
qarnıaçıqlar poor; qarnını doldurmaq isim ümumi
fağır-füqəra the poor isim ümumi
lat-lüt very poor man isim ümumi
kül-külfət whole family isim ümumi
çobanaldadan whip-poor-will isim zoological
nəsil family isim ümumi
bədbəxt poor isim danışıq dili
binəva poor isim danışıq dili
yazıq poor isim danışıq dili
az poor isim ümumi
pis poor isim ümumi
yetərsiz poor isim ümumi
iyrənc poor isim ümumi
keyfiyyətsiz poor isim ümumi
zəif poor isim ümumi
qeyri-məhsuldar poor isim ümumi
pis poor isim ümumi
zəif poor isim ümumi
kasıblar poor isim collective noun
yoxsullar poor isim collective noun
fağırlaşdırılmaq be made poor fel ümumi
lüt olmaq be poor fel ümumi
taytamaq be poor fel ümumi
ac-yalavac olmaq be very poor fel ümumi
lütlənmək become poor fel ümumi
dilənçiləşmək become very poor fel ümumi
ailəsini tullamaq desert one's family fel ümumi
dilənçi kökünə düşmək grow poor fel ümumi
evli-eşikli olmaq have a family fel ümumi
birevli kimi yaşamaq live as members of one family fel ümumi
atalıq etmək look after one's family fel ümumi
arvadlıq etmək look after one's family fel ümumi
ac-yalavac qoymaq make poor fel ümumi
pis yaddaş poor memory fel ümumi
ailəni təmin etmək provide for a family fel ümumi
böyük ailə böyütmək rear a big family fel ümumi
ailəni dirçəltmək rear a family fel ümumi
ev-eşik sahibi olmaq start a family fel ümumi
soya çəkmək take after one's family fel ümumi
kasıb düşmək turn poor fel ümumi
kasıblamaq turn poor fel ümumi
kasıblaşmaq turn poor fel ümumi
kasıblığa düşmək turn poor fel ümumi
ailə family sifət ümumi
ailəsini sevən family sifət ümumi
ailəvi family sifət ümumi
evcanlı family sifət ümumi
evdar family sifət ümumi
aztəminatlı poor sifət ümumi
ityeməz extremely poor sifət ümumi
ailəbaz family sifət ümumi
ailəcanlı family sifət ümumi
ailəli family sifət ümumi
ailəpərəst family sifət ümumi
qohumluq əlaqələri family ties sifət ümumi
evli-eşikli having a family sifət ümumi
külfətli having a family sifət ümumi
səssiz having a poor tone sifət ümumi
azailəli having a small family sifət ümumi
arvad-uşaqlı having family sifət ümumi
aşağı poor sifət ümumi
biçarə poor sifət ümumi
binəva poor sifət ümumi
imkansız poor sifət ümumi
iqtidarsız poor sifət ümumi
kasıbyana poor sifət ümumi
miskin poor sifət ümumi
yazıq poor sifət ümumi
yoxsul poor sifət ümumi
zavallı poor sifət ümumi
cəsarətsiz poor-spirited sifət ümumi
ac-ləlöyün too poor sifət ümumi
ac-yalavac very poor sifət ümumi
ac-ləlöyün very poor sifət ümumi
irsi family sifət ümumi
miras family sifət ümumi
nəsil family sifət ümumi
nəsildən-nəslə keçən family sifət ümumi
əzabkeş poor sifət ümumi
nəsillikcə all the family zərf ümumi
tayfalıqca all the family zərf ümumi
ailəliklə all the family together zərf ümumi
nəslən by family zərf ümumi
ailə mülahizələrinə görə for family reasons zərf ümumi
iki poor zərf ümumi
küllü-külfətli with the whole family zərf ümumi
ailəsini atıb getmək abandon one's family söz birləşməsi ümumi
riyaziyyatdan zəif olmaq be poor at mathematics söz birləşməsi ümumi
ailə həyatı family life söz birləşməsi ümumi
evli adam family man söz birləşməsi ümumi
ailəli adam family man söz birləşməsi ümumi
ailə sahibi family man söz birləşməsi ümumi
ailə vəzifələri family obligations söz birləşməsi ümumi
ailə mübahisəsi family row söz birləşməsi ümumi
aşağı keyfiyyətli mallar good of poor quality söz birləşməsi ümumi
pis keyfiyyətli mallar good of poor quality söz birləşməsi ümumi
ailə başçısı head of the family söz birləşməsi ümumi
kasıb yaşamaq live poor söz birləşməsi ümumi
yoxsul yaşamaq live poor söz birləşməsi ümumi
binəva dilənçi poor beggar söz birləşməsi ümumi
yazıq dilənçi poor beggar söz birləşməsi ümumi
az məhsul poor crop söz birləşməsi ümumi
pis məhsul poor crop söz birləşməsi ümumi
yazıq poor devil söz birləşməsi ümumi
fağır poor devil söz birləşməsi ümumi
zavallı poor devil söz birləşməsi ümumi
iyrənc yemək poor food söz birləşməsi ümumi
pis yemək poor food söz birləşməsi ümumi
zəif sağlamlıq poor health söz birləşməsi ümumi
zəif səhhət poor health söz birləşməsi ümumi
zəif at poor horse söz birləşməsi ümumi
az gəlir poor income söz birləşməsi ümumi
kasıb kəndli poor peasant söz birləşməsi ümumi
yoxsul kəndli poor peasant söz birləşməsi ümumi
biçarə poor soul söz birləşməsi ümumi
fağır poor soul söz birləşməsi ümumi
yazıq poor soul söz birləşməsi ümumi
zavallı poor soul söz birləşməsi ümumi
zəif natiq poor speaker söz birləşməsi ümumi
yetərsiz təminat poor supply söz birləşməsi ümumi
ağciyər poor-spirited söz birləşməsi ümumi
cəsarətsiz poor-spirited söz birləşməsi ümumi
qorxaq poor-spirited söz birləşməsi ümumi
ürəksiz poor-spirited söz birləşməsi ümumi
Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi State Committee for Family Women and Children Affairs söz birləşməsi ümumi
həqiranə görünmək cut a poor figure söz birləşməsi ümumi
Ailə eybəcərsiz olmaz Every family has its black sheep söz birləşməsi ümumi
Ey xanəxərab! You poor devil! söz birləşməsi ümumi
dörd divar arasında in the bosom of one's family söz birləşməsi idiomatic
öz ailəsinin içində in the bosom of one's family söz birləşməsi idiomatic
bir daş altdan, bir daş üstdən in the bosom of one's family söz birləşməsi idiomatic
kilsə siçanı kimi yoxsul poor as a church mouse söz birləşməsi idiomatic
lüm-lüt poor as a church mouse söz birləşməsi idiomatic
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
poor family kasıb ailə söz birləşməsi ümumi
poor family yoxsul ailə söz birləşməsi ümumi
vero