• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
poor food sözünün tərcüməsi (162 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
qida food isim ümumi
xörək food isim ümumi
yem food isim ümumi
yemək food isim ümumi
yeyinti food isim ümumi
ərzaq food-stuff isim ümumi
qida maddələri food-stuff isim ümumi
kasıb poor isim ümumi
yoxsul poor isim ümumi
qida amount of food or drink usually taken isim ümumi
yavan dry food isim ümumi
yeyəcək food isim ümumi
nəzir food isim ümumi
rasion food allowance isim ümumi
qastronomiya mağazası food big food store isim ümumi
qida konsentratı food concentrates isim ümumi
navala food for animals isim ümumi
yeyinti sənayesi food industry isim ümumi
kaloriyalı qida food rich in calories isim ümumi
ərzaq mağazası food store isim ümumi
qidalılıq food value isim ümumi
ərzaq təchizatı food-supply isim ümumi
yağlı qida greasy food isim ümumi
əlsiz-ayaqsızlar poor isim ümumi
kasıb-kusub poor isim ümumi
lütlər poor isim ümumi
ac poor isim ümumi
pis iştaha poor appetite isim ümumi
pis diksiya poor articulation isim ümumi
körpəciyəz poor baby isim ümumi
oğlancığaz poor boy isim ümumi
uşaqcıq poor child isim ümumi
biçarə poor devil isim ümumi
biçarə poor fellow isim ümumi
binəva poor fellow isim ümumi
yazıqcığaz poor fellow isim ümumi
binəva poor girl isim ümumi
körpəciyəz poor little thing isim ümumi
lüt poor man isim ümumi
yoxsul poor man isim ümumi
yalavac poor man isim ümumi
pis hafizə poor memory isim ümumi
qarı poor old woman isim ümumi
yoxsul poor peasant isim ümumi
kənd fağır-füqərası poor peasants isim ümumi
fağır-füqəra poor people isim ümumi
bəxtiqara poor soul isim ümumi
əsir-yesir poor thing isim ümumi
fağır poor thing isim ümumi
külbaş poor thing isim ümumi
yetimçə poor thing isim ümumi
yetimciyəz poor thing isim ümumi
binəva poor thing isim ümumi
binəva poor woman isim ümumi
başıbəlalı poor wretch isim ümumi
qarnıaçıqlar poor; qarnını doldurmaq isim ümumi
qaşıqxörəyi spoon-food isim ümumi
fağır-füqəra the poor isim ümumi
konserv tinned food isim ümumi
bitki qidası vegetable food isim ümumi
lat-lüt very poor man isim ümumi
çobanaldadan whip-poor-will isim zoological
qida food-stuff isim ümumi
yem food-stuff isim ümumi
bədbəxt poor isim danışıq dili
binəva poor isim danışıq dili
yazıq poor isim danışıq dili
az poor isim ümumi
pis poor isim ümumi
yetərsiz poor isim ümumi
iyrənc poor isim ümumi
keyfiyyətsiz poor isim ümumi
zəif poor isim ümumi
qeyri-məhsuldar poor isim ümumi
pis poor isim ümumi
zəif poor isim ümumi
kasıblar poor isim collective noun
yoxsullar poor isim collective noun
fağırlaşdırılmaq be made poor fel ümumi
lüt olmaq be poor fel ümumi
taytamaq be poor fel ümumi
ac-yalavac olmaq be very poor fel ümumi
lütlənmək become poor fel ümumi
dilənçiləşmək become very poor fel ümumi
yeməyin üstünə qarğa-quzğun kimi tökülmək fall upon the food fel ümumi
dilənçi kökünə düşmək grow poor fel ümumi
ac-yalavac qoymaq make poor fel ümumi
dənlənmək peck at one's food fel ümumi
pis yaddaş poor memory fel ümumi
dürtmələmək stuff oneself with food fel ümumi
qida qəbul etmək take food fel ümumi
kasıb düşmək turn poor fel ümumi
kasıblamaq turn poor fel ümumi
kasıblaşmaq turn poor fel ümumi
kasıblığa düşmək turn poor fel ümumi
aztəminatlı poor sifət ümumi
ityeməz extremely poor sifət ümumi
ərzaq food sifət ümumi
qida food sifət ümumi
səssiz having a poor tone sifət ümumi
aşağı poor sifət ümumi
biçarə poor sifət ümumi
binəva poor sifət ümumi
imkansız poor sifət ümumi
iqtidarsız poor sifət ümumi
kasıbyana poor sifət ümumi
miskin poor sifət ümumi
yazıq poor sifət ümumi
yoxsul poor sifət ümumi
zavallı poor sifət ümumi
cəsarətsiz poor-spirited sifət ümumi
ac-ləlöyün too poor sifət ümumi
ac-yalavac very poor sifət ümumi
ac-ləlöyün very poor sifət ümumi
əzabkeş poor sifət ümumi
iki poor zərf ümumi
riyaziyyatdan zəif olmaq be poor at mathematics söz birləşməsi ümumi
konserv canned food söz birləşməsi ümumi
BMT-in ərzaq və kənd təsərrüfatı üzrə təşkilatı Food and Agricultural Association söz birləşməsi ümumi
keyfiyyətli ərzaq good food söz birləşməsi ümumi
təzə ərzaq good food söz birləşməsi ümumi
aşağı keyfiyyətli mallar good of poor quality söz birləşməsi ümumi
pis keyfiyyətli mallar good of poor quality söz birləşməsi ümumi
kasıb yaşamaq live poor söz birləşməsi ümumi
yoxsul yaşamaq live poor söz birləşməsi ümumi
binəva dilənçi poor beggar söz birləşməsi ümumi
yazıq dilənçi poor beggar söz birləşməsi ümumi
az məhsul poor crop söz birləşməsi ümumi
pis məhsul poor crop söz birləşməsi ümumi
yazıq poor devil söz birləşməsi ümumi
fağır poor devil söz birləşməsi ümumi
zavallı poor devil söz birləşməsi ümumi
kasıb ailə poor family söz birləşməsi ümumi
yoxsul ailə poor family söz birləşməsi ümumi
zəif sağlamlıq poor health söz birləşməsi ümumi
zəif səhhət poor health söz birləşməsi ümumi
zəif at poor horse söz birləşməsi ümumi
az gəlir poor income söz birləşməsi ümumi
kasıb kəndli poor peasant söz birləşməsi ümumi
yoxsul kəndli poor peasant söz birləşməsi ümumi
biçarə poor soul söz birləşməsi ümumi
fağır poor soul söz birləşməsi ümumi
yazıq poor soul söz birləşməsi ümumi
zavallı poor soul söz birləşməsi ümumi
zəif natiq poor speaker söz birləşməsi ümumi
yetərsiz təminat poor supply söz birləşməsi ümumi
ağciyər poor-spirited söz birləşməsi ümumi
cəsarətsiz poor-spirited söz birləşməsi ümumi
qorxaq poor-spirited söz birləşməsi ümumi
ürəksiz poor-spirited söz birləşməsi ümumi
konserv tinned food söz birləşməsi ümumi
qəlyənaltı fast food söz birləşməsi ümumi
ayaqüstü yemək fast food söz birləşməsi ümumi
əlüstü yemək fast food söz birləşməsi ümumi
xörəyini üfürmək blow one's food söz birləşməsi ümumi
həqiranə görünmək cut a poor figure söz birləşməsi ümumi
başdan ayağa süzmək examine from head to food söz birləşməsi ümumi
Ey xanəxərab! You poor devil! söz birləşməsi ümumi
kilsə siçanı kimi yoxsul poor as a church mouse söz birləşməsi idiomatic
lüm-lüt poor as a church mouse söz birləşməsi idiomatic
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
poor food iyrənc yemək söz birləşməsi ümumi
poor food pis yemək söz birləşməsi ümumi