• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
power driven boring sözünün tərcüməsi (134 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
burğu ilə deşmə boring isim ümumi
cana gətirmə boring isim ümumi
deşmə boring isim ümumi
dəlmə boring isim ümumi
oyma boring isim ümumi
güc power isim ümumi
qüvvə power isim ümumi
iradə gücü will-power isim ümumi
iradə qüvvəsi will-power isim ümumi
güclü dövlət worldly-power isim ümumi
önəmli dövlət worldly-power isim ümumi
cazibə qüvvəsi attractive power isim ümumi
siyasi müvazinət balance of power isim ümumi
qalınlıq bed power isim ümumi
deşikaçma boring isim ümumi
qazmaçılıq boring isim ümumi
qazıma aləti boring apparatus isim ümumi
qazıma burovu dayağı boring frame isim ümumi
qazıma aləti kəsici ucu boring head isim ümumi
qazıma dəzgahı boring machine isim ümumi
qazma dəzgahı boring machine isim ümumi
qazıma quruluşu boring rig isim ümumi
qazmaçı boring technician isim ümumi
qazıma qurğusu boring tower isim ümumi
ikihakimiyyətlilik dual power isim ümumi
icraedici hakimiyyət executive power isim ümumi
istiliktörətmə qabiliyyəti heating power isim ümumi
su-elektrik stansiyası hydroelectric power station isim ümumi
mənsəbpərəstlik love of power isim ümumi
rəyasətpərəstlik lust for power isim ümumi
narta narrow sledge driven by dogs isim ümumi
iqtidar party in power isim ümumi
calal power isim ümumi
güclülük power isim ümumi
hakimlik power isim ümumi
iqtidarlılıq power isim ümumi
qüdrət power isim ümumi
qüvvəlilik power isim ümumi
qüvvətlilik power isim ümumi
təpərlilik power isim ümumi
zorluluq power isim ümumi
enerji tutumu power capacity isim ümumi
energetika power engineering isim ümumi
energetik power engineering specialist isim ümumi
sənaye tezliyi power frequency isim ümumi
mərkəzi intiqal dartıcısı power line isim ümumi
vəkalətnamə power of attorney isim ümumi
etibarnamə power of attorney isim ümumi
ekskavator power shovel isim ümumi
qidalanma power supply isim ümumi
mexaniki qazıma power-driven boring isim ümumi
dəniz qazıması sea-boring isim ümumi
maili qazıma slanting boring isim ümumi
başaparma something boring isim ümumi
dövlət hakimiyyəti State power isim ümumi
dözüm staying power isim ümumi
behbazar staying power isim ümumi
zərbə gücü striking power isim ümumi
səbat tenacity-power isim ümumi
həyatilik vital power isim ümumi
usandırma boring isim ümumi
zəhlə tökmə boring isim ümumi
enerji power isim physics
qazıma boring isim ümumi
qazma boring isim ümumi
hakimiyyət power isim ümumi
buruq quyusu boring isim ümumi
ixtiyar power isim ümumi
səlahiyyət power isim ümumi
vəkalət power isim ümumi
burğu ilə açılmış deşik boring isim ümumi
dövlət power isim ümumi
qidalanma power isim computer
dəhmərlənmək be driven fel ümumi
sürülmək be driven fel ümumi
aparılmaq be driven fel ümumi
damlanmaq be driven into a barn fel ümumi
sıxışdırılmaq be driven into a corner fel ümumi
arxaclanmaq be driven into the sheepfold fel ümumi
hakimiyyət başında durmaq be in power fel ümumi
hakimiyyətə gəlmək come to power fel ümumi
qoparaqlanmaq drive be driven away fel ümumi
qovalanmaq drive be driven away fel ümumi
qovlanmaq drive be driven away fel ümumi
qovulmaq drive be driven away fel ümumi
bizlənmək drive be driven on fel ümumi
qoparaqlanmaq drive be driven out fel ümumi
etibarnamə vermək give power of attorney fel ümumi
ixtiyar olmaq have power fel ümumi
qüvvətə yüksəlmək raise power fel ümumi
hakimiyyəti qəsb etmək seize power fel ümumi
zərb ilə vurmaq strike with all one's power fel ümumi
hakimiyyəti ələ almaq take power fel ümumi
bezikdirici boring sifət ümumi
cansıxan boring sifət ümumi
təngə gətirən boring sifət ümumi
usandırıcı boring sifət ümumi
ürəksıxan boring sifət ümumi
zəhlətökən boring sifət ümumi
bezdirici boring sifət ümumi
burulu boring sifət ümumi
buruq boring sifət ümumi
deşikaçan boring sifət ümumi
dilxorçu boring sifət ümumi
qazma boring sifət ümumi
böyükdövlətçilik great-power sifət ümumi
energetik power sifət ümumi
mənsəbpərəst power-loving sifət ümumi
rəyasətpərəst power-loving sifət ümumi
rəyasətpərəst power-seeking sifət ümumi
deşən boring sifət ümumi
deşici boring sifət ümumi
deşmə boring sifət ümumi
bax: drive driven keçmiş zaman ümumi
mütləq hakimiyyət absolute power söz birləşməsi ümumi
hakimiyyətə gəlmək come to power söz birləşməsi ümumi
qanunverici hakimiyyət legislative power söz birləşməsi ümumi
hərəkətverici qüvvə locomotive power söz birləşməsi ümumi
nüvə dövləti nuclear power söz birləşməsi ümumi
nüvə elektrik stansiyası nuclear power-station söz birləşməsi ümumi
hakimiyyətdə olan partiya party in power söz birləşməsi ümumi
motorlu qayıq power boat söz birləşməsi ümumi
zərbənin gücü power of a blow söz birləşməsi ümumi
alıcılıq qabiliyyəti purchase power söz birləşməsi ümumi
alıcılıq qabiliyyəti purchasing power söz birləşməsi ümumi
hakimiyyəti zəbt etmək seize power söz birləşməsi ümumi
kiçik dövlət small power söz birləşməsi ümumi
ali hakimiyyət supreme power söz birləşməsi ümumi
hakimiyyəti ələ almaq take power söz birləşməsi ümumi
istilik elektrik stansiyası thermal power station söz birləşməsi ümumi
hidroenerji water power söz birləşməsi ümumi
elektrik qidalandırma bloku power supply söz birləşməsi ümumi
elektrik enerjisi electric power söz birləşməsi physics
qaldırıcı qüvvə lifting power söz birləşməsi physics