• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
pull the wool over smb.'s eyes sözünün tərcüməsi (203 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
çəkmə pull isim ümumi
dartma pull isim ümumi
qoyun yunu wool isim ümumi
yun wool isim ümumi
fikir dağınıqlığı wool-gathering isim ümumi
göylərdə uçma wool-gathering isim ümumi
huşsuzluq wool-gathering isim ümumi
xəyala qapılma wool-gathering isim ümumi
qoyun dərisi wool-skin isim ümumi
badamı gözlər almond-shaped eyes isim ümumi
təbii yun animal wool isim ümumi
daranmış yun carded wool isim ümumi
pambıq cotton wool isim ümumi
zərif yun fine wool isim ümumi
qəzil goat's wool isim ümumi
boston kind of wool cloth isim ümumi
qırxım quantity of wool cut from a group of sheep at one time isim ümumi
yuyulmamış yun raw wool isim ümumi
irəşmə rope made of goat's wool isim ümumi
yunçu wool grader isim ümumi
yun sənayesi wool industry isim ümumi
yunəyirən wool spinner isim ümumi
yundarayan maşın wool-carding machine isim ümumi
həvəs pull isim ümumi
meyil pull isim ümumi
yun paltar wool isim ümumi
yun parça wool isim ümumi
həvəs göstərmə pull isim ümumi
meyil göstərmə pull isim ümumi
lif wool isim ümumi
tel wool isim ümumi
çətin yoxuş pull isim ümumi
saç wool isim jocular
cəhd pull isim ümumi
avar çəkmə pull isim ümumi
odlu silahın çaxmağını çəkmə pull isim ümumi
qurtum pull isim ümumi
udum pull isim ümumi
qullab pull isim ümumi
çəkib aparmaq pull fel ümumi
çəkmək pull fel ümumi
dartıb aparmaq pull fel ümumi
dartmaq pull fel ümumi
başına keçirmək pull over fel ümumi
başından geyinmək pull over fel ümumi
qurtarmaq pull through fel ümumi
çıxmaq pull through fel ümumi
öhdəsindən gəlmək pull through fel ümumi
bacarmaq pull through fel ümumi
mehriban işləmək pull together fel ümumi
bir yerdə səmimi çalışmaq pull together fel ümumi
dayandırmaq pull up fel ümumi
əyləndirmək pull up fel ümumi
aralanmaq pull out fel ümumi
tərk etmək pull out fel ümumi
çıxmaq pull out fel ümumi
çölə çıxarmaq pull out fel ümumi
ayrılmaq pull out fel ümumi
yalvarıb-sıtqamaq beg with tears in one's eyes fel ümumi
gözünü qırpmaq blink one's eyes fel ümumi
dartdırmaq cause smb. pull fel ümumi
çəkdirmək cause smb. to pull fel ümumi
tarımlatdırmaq cause smb. to pull fel ümumi
qopartdırmaq cause smb. to pull out fel ümumi
qopartdırmaq cause smb. to pull up fel ümumi
gözünü örtmək close one's eyes fel ümumi
gözünü qapamaq close one's eyes fel ümumi
gözünü yummaq close one's eyes fel ümumi
yummaq close smb.'s eyes fel ümumi
baxışını yönəltmək direct one's eyes fel ümumi
gözünü yerə dikmək drop one's eyes fel ümumi
gözünü dikmək fix one's eyes on fel ümumi
qaş-göz oynatmaq make eyes fel ümumi
bir kəsə qaş-göz oynatmaq make eyes at smb. fel ümumi
gözlərini geniş açmaq open one's eyes wide fel ümumi
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes fel ümumi
dartışdırmaq pull fel ümumi
cırmaq pull apart fel ümumi
didikləmək pull apart fel ümumi
çıxarılmaq pull be pulled out fel ümumi
çəkilmək pull be pulled out fel ümumi
çıxarılmaq pull be pulled up fel ümumi
salmaq pull down fel ümumi
sökmək pull down fel ümumi
xaraba qoymaq pull down fel ümumi
söküşdürmək pull down hastily and roughly fel ümumi
söküb-dağıtmaq pull down smth. completely fel ümumi
dartışmaq pull each other fel ümumi
bərk çəkmək pull hard fel ümumi
bərk dartmaq pull hard fel ümumi
çəkib gətirmək pull in fel ümumi
başına əngəl açmaq pull into trouble fel ümumi
kənara çıxmaq pull off fel ümumi
keçirtmək pull on fel ümumi
ayaqdan çəkmək pull one's leg fel ümumi
qeyrət etmək pull oneself up fel ümumi
dartınmaq pull oneself up fel ümumi
qoparmaq pull out fel ümumi
stansiyadan aralanmaq pull out fel ümumi
çıxarmaq pull out fel ümumi
mıx dartmaq pull out a nail fel ümumi
dişini çəkmək pull out a tooth fel ümumi
başına keçirtmək pull over fel ümumi
ipini çəkmək pull smb. up fel ümumi
bir kəsin qolunu dartışdırmaq pull smb.'s sleeves fel ümumi
tarımlamaq pull tight fel ümumi
qoparmaq pull up fel ümumi
kökündən qoparmaq pull up by the roots fel ümumi
köklü-budaqlı çıxarmaq pull up with the roots fel ümumi
qıymaq screw up one's eyes fel ümumi
aşkarda görmək see with one's own eyes fel ümumi
gözlərini korlamaq spoil one's eyes fel ümumi
baxışını yönəltmək turn one's eyes fel ümumi
basmaq pull fel ümumi
çəkib bərkitmək pull over fel ümumi
bərk çəkib bağlamaq pull over fel ümumi
tarım çəkmək pull over fel ümumi
gərmək pull over fel ümumi
dayanmaq pull up fel ümumi
əylənmək pull up fel ümumi
dartıb çıxarmaq pull fel ümumi
irəliləmək pull up fel ümumi
irəliyə doğru getmək pull up fel ümumi
avar çəkmək pull fel ümumi
qayıqla aparmaq pull fel ümumi
dartmaq pull up fel ümumi
çəkmək pull up fel ümumi
dartıb çıxartmaq pull up fel ümumi
didmək pull fel ümumi
yolmaq pull fel ümumi
dağıtmaq pull fel ümumi
parçalamaq pull fel ümumi
yun wool sifət ümumi
göylərdə uçan wool-gathering sifət ümumi
gözü ayağının altını görməyən wool-gathering sifət ümumi
huşsuz wool-gathering sifət ümumi
xəyala qapılan wool-gathering sifət ümumi
badamgöz almond-shaped: with almond-shaped eyes sifət ümumi
ahubaxış having beautiful eyes sifət ümumi
ahugöz having beautiful eyes sifət ümumi
sıxyunlu having thick wool sifət ümumi
durnagöz with beautiful and limpid eyes sifət ümumi
dəvərəgöz with bulging eyes sifət ümumi
dəvərəgözlü with bulging eyes sifət ümumi
dombagöz with bulging eyes sifət ümumi
dombalangözlü with bulging eyes sifət ümumi
xumargöz with languorous eyes sifət ümumi
yunəyirən wool-spinning sifət ümumi
baxa-baxa before one's eyes zərf ümumi
gözüaçıq with open eyes zərf ümumi
doluxa-doluxa with tears in one's eyes zərf ümumi
gözlərini yerə dikmək cast down one's eyes söz birləşməsi ümumi
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s eyes söz birləşməsi ümumi
mahud cloth wool söz birləşməsi ümumi
iti gözlər eyes like gimlet söz birləşməsi ümumi
sağa düzlənmə eyes right söz birləşməsi ümumi
sola düzlənmə eyes right söz birləşməsi ümumi
birinə vurulmaq feast one's eyes on smb. söz birləşməsi ümumi
birinə gözü düşmək feast one's eyes on smb. söz birləşməsi ümumi
bir şeyə gözü düşmək feast one's eyes on smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyə vurulmaq feast one's eyes on smth. söz birləşməsi ümumi
süni şüşə lif glass wool söz birləşməsi ümumi
qaş qayıran yerdə gözünü də çıxartmaq go for wool and come home shorn söz birləşməsi ümumi
saqqal üçün gedib, bığı da qoyub gəlmək go for wool and come home shorn söz birləşməsi ümumi
milçəkdən fil düzəltmə great cry and little wool söz birləşməsi ümumi
gözdən qaçırmamaq keep one's eyes peeled söz birləşməsi ümumi
göz-qulaq olmaq keep one's eyes peeled söz birləşməsi ümumi
sayıq olmaq keep one's eyes peeled söz birləşməsi ümumi
mal kimi baxmaq make cow eyes söz birləşməsi ümumi
bir şeyə nəzər salmaq pass one's eyes over smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyi nəzərdən keçirmək pass one's eyes over smth. söz birləşməsi ümumi
gərgin oxumaqla gözlərini yormaq pore one's eyes out söz birləşməsi ümumi
gözün altında torbacıq pouches under the eyes söz birləşməsi ümumi
aldatmaq pull a gimmick söz birləşməsi ümumi
dolamaq pull a gimmick söz birləşməsi ümumi
ələ salmaq pull a gimmick söz birləşməsi ümumi
hoqqa çıxarmaq pull a gimmick söz birləşməsi ümumi
parça-parça etmək pull to pieces söz birləşməsi ümumi
göz-qulaq olmaq be all eyes and ears söz birləşməsi ümumi
acgözlüklə baxmaq devour with one's eyes söz birləşməsi ümumi
bir kəsin gözünün içinə baxmaq look smb. in the eyes söz birləşməsi ümumi
ağız-burunu əymək pull faces söz birləşməsi ümumi
üz-gözünü büzüşdürmək pull faces söz birləşməsi ümumi
kəməri tarım çəkmək pull one's belt tight söz birləşməsi ümumi
adam oynatmaq pull smb.'s leg söz birləşməsi ümumi
oynamaq pull smb.'s leg söz birləşməsi ümumi
sarımaq pull smb.'s leg söz birləşməsi ümumi
bir kəsi dolamaq pull smb.'s leg söz birləşməsi ümumi
uydurma danışmaq pull the long bow söz birləşməsi ümumi
gözüaçıq yatmaq sleep with open eyes söz birləşməsi ümumi
gözə toz atmaq throw dust in smb.'s eyes söz birləşməsi ümumi
özündən çıxmaq lose one's wool söz birləşməsi danışıq dili
qəzəblənmək lose one's wool söz birləşməsi danışıq dili
axırıncı cəhd final pull söz birləşməsi sport
it itin ayağını basmaz crow will not pick out crow's eyes söz birləşməsi proverb
İt itin ayağına basmaz Hawk will not pick hawk's eyes out söz birləşməsi proverb
steklovata glass wool söz birləşməsi technical
bərk tənqid etmək pull to pieces söz birləşməsi ümumi
fikir eyes cəm ümumi
mülahizə eyes cəm ümumi
rəy eyes cəm ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
pull the wool over smb.'s eyes bir kəsə badalaq vermək söz birləşməsi ümumi
pull the wool over smb.'s eyes bir kəsin gözündən pərdə asmaq söz birləşməsi ümumi