• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
put sözünün tərcüməsi (200 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
put dayamaq fel ümumi
put qoymaq fel ümumi
put yatırmaq fel ümumi
put salmaq fel ümumi
put qoymaq fel ümumi
put təyin etmək fel ümumi
put yerləşdirmək fel ümumi
put daxil etmək fel ümumi
put tərcümə etmək fel ümumi
put vermək fel ümumi
put səpmək fel agricultural
put əkmək fel ümumi
put off sahildən ayrılmaq isim nautical
put forth cücərmək fel ümumi
put hastily soxuşdurmaq fel ümumi
put down sıxmaq fel ümumi
put aside kənara qoymaq fel ümumi
put a pole dirəkləmək fel ümumi
put inconvenience narahatlıq yaratmaq fel ümumi
put out çaşdırmaq fel ümumi
put out meydana goymaq fel ümumi
put out shoots zoğlamaq fel ümumi
put pressure sıxmaq fel ümumi
be put on geydirilmək fel ümumi
put on weight ətlənmək fel ümumi
put on geymək fel ümumi
put on taxmaq fel ümumi
put on yandırmaq fel ümumi
put into chains zəncirləmək fel ümumi
put through yerinə yetirmək fel ümumi
put down yatızdırmaq fel ümumi
put in order sazlamaq fel ümumi
put off ləngitmək fel ümumi
put down söndürmək fel ümumi
put a log dirəkləmək fel ümumi
put off qırağa qoymaq fel ümumi
put on çəkmək fel ümumi
be put qoyulmaq fel ümumi
put off sahildən uzaqlaşmaq fel ümumi
put on fire odlamaq fel ümumi
put to sleep yatırtmaq fel ümumi
put up asmaq fel ümumi
put out keçirtmək fel ümumi
put right kökləmək fel ümumi
put shame qızartmaq fel ümumi
put on flesh şişmanlamaq fel ümumi
put one's signature imzalamaq fel ümumi
put shackles on qandallamaq fel ümumi
be put ashore çıxarılmaq fel ümumi
put a collar xamıt salmaq fel ümumi
be put of sorts bidamaq fel ümumi
be put on curb cilovlanmaq fel ümumi
put forth leaves ləçək açmaq fel ümumi
put an end nəhayət vermək fel ümumi
put smb. trouble əziyyətə salmaq fel ümumi
put on the veil yaşmaqlamaq fel ümumi
put one's heart can qoymaq fel ümumi
put shame başını aşağı etmək fel ümumi
put in order carefully dəcləmək fel ümumi
put into a barn anbarlamaq fel ümumi
put a muzzle buruntaq keçirtmək fel ümumi
put an end xətm etmək fel ümumi
put and tie together sarmalamaq fel ümumi
put up resistance qarşı durmaq fel ümumi
put to shame urvatsız etmək fel ümumi
put into disorder qarışıqlıq salmaq fel ümumi
put it shortly xülasə etmək fel ümumi
put out of countenance utandırmaq fel ümumi
put lipstick on dodağını yaxmaq fel ümumi
put in order səliqəyə salmaq fel ümumi
put into words əks etdirmək fel ümumi
put on clothes paltar geymək fel ümumi
put the sword qılıncdan keçirtmək fel ümumi
put in order nizama qoymaq fel ümumi
put in good condition düzgünləşdirmək fel ümumi
put to use işlətmək fel ümumi
put up hürkütmək fel ümumi
put up dayanmaq fel ümumi
put the vote səsə qoymaq fel ümumi
put to flight qaçaqaç salmaq fel ümumi
put in a row sıralamaq fel ümumi
put in action hərəkətə gətirmək fel ümumi
put in order cabaca etmək fel ümumi
put in limana daxil olmaq fel ümumi
be put on irons qandallanmaq fel ümumi
put to sleep bihuş etmək fel ümumi
put up with davam etdirmək fel ümumi
put off bir kənara qoymaq fel ümumi
put shame abırlamaq fel ümumi
put on geyinmək fel ümumi
put rouge on allandırmaq fel ümumi
put through keçirtmək fel ümumi
put right düz etmək fel ümumi
put out keçirtmək fel ümumi
put on weight kökəlmək fel ümumi
put out dilxor etmək fel ümumi
put up to öyrətmək fel ümumi
put a spell sehrləmək fel ümumi
put on weight enlənmək fel ümumi
put upright dikinə qoymaq fel ümumi
put aside daldalamaq fel ümumi
put an end qurtarmaq fel ümumi
put across keçirtmək fel ümumi
put on weight yoğunlamaq fel ümumi
put off keçirtmək fel ümumi
put shackles on buxovlamaq fel ümumi
put pole dirəklənmək fel ümumi
put together cəmləmək fel ümumi
put under arrest tutmaq fel ümumi
put up qurmaq fel ümumi
put out shoots beçələmək fel ümumi
put shame abrını almaq fel ümumi
put handcuff on qandallamaq fel ümumi
put into içinə qoymaq fel ümumi
put down qeyd eləmək fel ümumi
put down düşürmək fel ümumi
put up qoymaq fel ümumi
put off uzaqlaşmaq fel ümumi
put on qoymaq fel ümumi
put up ucaltmaq fel ümumi
put on perfume ətirlənmək fel ümumi
put out söndürmək fel ümumi
put into practice işlətmək fel ümumi
put down düşürtmək fel ümumi
put in qablaşdırmaq fel ümumi
put be put up to öyrədilmək fel ümumi
put out üfürmək fel ümumi
put be put together birləşdirilmək fel ümumi
put be put down söndürülmək fel ümumi
put be put up asılmaq fel ümumi
put become put out üflənmək fel ümumi
put be put out qanı qaralmaq fel ümumi
put in pairs cütləmək fel ümumi
be put aside yubadılmaq fel ümumi
put an end dayandırmaq fel ümumi
put on geydirmək fel ümumi
put away yığışdırmaq fel ümumi
put bridle on cilovlamaq fel ümumi
put up dikəltmək fel ümumi
put up qurmaq fel ümumi
put across keçirib aparmaq fel ümumi
be put right köklənmək fel ümumi
put off yola vermək fel ümumi
put out boşaltmaq fel ümumi
put off yayınmaq fel ümumi
put off bəhanə gətirmək fel ümumi
put up təklif etmək fel ümumi
put out ortaya qoymaq fel ümumi
put up qiyməti qaldırmaq fel ümumi
put out çıxartmaq fel ümumi
put out çatdırmaq fel ümumi
put out elan etmək fel ümumi
put up gecələmək fel ümumi
put up qalmaq fel ümumi
put up qonaq olmaq fel ümumi
put out bildirmək fel ümumi
put out uzanmaq fel ümumi
put off ertələmək fel ümumi
put off təxirə salmaq fel ümumi
put out uzatmaq fel ümumi
put up irəli sürmək fel ümumi
put out məyus sifət ümumi
put out pərt sifət ümumi
put forward irəli çəkmək phrases ümumi
put on airs əzilib-büzülmək phrases ümumi
put on haughty airs güvənmək phrases ümumi
put on flesh kökəlmək phrases ümumi
put rights qaydaya salmaq phrases ümumi
put on airs təşəxxüslənmək phrases ümumi
put to use işlətmək phrases ümumi
put to test sınamaq phrases ümumi
put on weight yoğunlamaq phrases ümumi
put right qayırmaq phrases ümumi
put to rights qaydaya salmaq phrases ümumi
put into service istifadəyə vermək phrases ümumi
put up auction hərraca qoymaq phrases ümumi
put on airs iddia satmaq phrases ümumi
put forward irəli sürmək phrases ümumi
put on flesh yoğunlaşmaq phrases ümumi
put on airs lovğalamaq phrases ümumi
put right təmir etmək phrases ümumi
put on airs təşəxxüs satmaq phrases ümumi
put in tune kökləmək phrases ümumi
put on airs nazlanmaq phrases ümumi
put on weight kökəlmək phrases ümumi
put right düzəltmək phrases ümumi
put on airs yekəxanalanmaq phrases ümumi
put on speed sürəti artırmaq phrases ümumi
put to the touch sınamaq phrases ümumi
be put out qanı qaralmaq phrases idiomatic
put on airs özünü çəkmək phrases ümumi
put on haughty airs qürrələnmək phrases ümumi
put to the worst əzmək phrases ümumi
put on airs ədalanmaq phrases ümumi
put on frills əzilib-büzülmək phrases ümumi
put forward qabağa çəkmək phrases ümumi
put to rights qayda yaratmaq phrases ümumi
put on haughty airs qovarlanmaq phrases ümumi
put on airs özünü dartmaq phrases ümumi
put right doğru yola gətirmək phrases ümumi