• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
qısa şəkildə ifadə etmək sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
yazılı ifadə affidavit isim ümumi
köhnəlmiş söz və ifadə archaism isim ümumi
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch isim ümumi
qısa vurulmuş saç bob isim ümumi
qısa vurulmuş saç fasonu bob isim ümumi
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate isim ümumi
ifadə brief isim ümumi
qısa rəsmi məlumat bulletin isim ümumi
məktubların dövri şəkildə göndərilməsi circularisation isim ümumi
boş ifadə claptrap isim ümumi
mənasız ifadə claptrap isim ümumi
ətraflı şəkildə fikirləşmə cogitation isim ümumi
adi ifadə commonplace isim ümumi
bayağı ifadə commonplace isim ümumi
çeynənmiş ifadə commonplace isim ümumi
köhnə ifadə commonplace isim ümumi
samit səsi ifadə edən hərf consonant isim ümumi
ən qısa yol cross-cut isim ümumi
hədd müəyyən etmək delimitation isim ümumi
ifadə tərzi diction isim ümumi
incəlik ifadə etmə endearment isim ümumi
qısa xülasə epitome isim ümumi
qısa şərh epitome isim ümumi
təfsilatı ilə ifadə etmə expansion isim ümumi
nalayiq ifadə expletive isim ümumi
ifadə etmə expression isim ümumi
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste isim ümumi
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel isim ümumi
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel isim ümumi
qısa yelkənli qayıq luge isim ümumi
ifadə vasitəsi medium isim ümumi
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat isim ümumi
qısa müddətli gündüz yuxusu nap isim ümumi
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint isim ümumi
qısa roman novella isim ümumi
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter isim ümumi
ifadə tərzi parlance isim ümumi
ifadə üsulu parlance isim ümumi
pasterizə etmək pasteurize isim ümumi
boşboğazlıq etmək perorate isim ümumi
naqqallıq etmək perorate isim ümumi
irəlicədən müəyyən etmək predetermine isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine isim ümumi
ifadə recital isim ümumi
ifadə etmə recital isim ümumi
təmir etmək recondition isim ümumi
kəskin və qısa cavab rejoinder isim ümumi
həll etmək üçün göndərmə relegation isim ümumi
serenada ifa etmək serenade isim ümumi
qısa tuman shorts isim ümumi
öz fikrini bəyan etmək showdown isim ümumi
solo ifa etmək üçün əsər solo isim ümumi
müəyyən etmək specification isim ümumi
ifadə etmə statement isim ümumi
sükanı idarə etmək steering isim ümumi
ifadə üsulu style isim ümumi
əlavə etmək supplement isim ümumi
istifadə etmək utilisation isim ümumi
ifadə etmə utterance isim ümumi
ifadə forması wording isim ümumi
qısa məlumat newsletter isim ümumi
qısa məsafəyə qaçış idmançısı sprinter isim ümumi
təsiredici bir şəkildə effectively isim ümumi
islah etmək amend the text isim ümumi
cığallıq etmək bax: cığallamaq isim ümumi
nalayiq şəkildə bax: nalayiq tərzdə isim ümumi
qısa kurs concise course isim ümumi
qərar qəbul etmək decision; qərarsız isim ümumi
işlək ifadə everyday expression isim ümumi
güzəşt etmək excuse isim ümumi
sərf etmək expend isim ümumi
ifadə expression isim ümumi
qısa metrajlılı film film of short length isim ümumi
mübaliğəli ifadə flourish isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək grace isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək gracefulness isim ümumi
qəsd etmək ill will isim ümumi
qısa interval long interval isim ümumi
ifadə üsulu manner of expressing oneself isim ümumi
tərzi-ifadə manner of expression isim ümumi
təchiz etmək outfit isim ümumi
parazitlik etmək parasitology isim ümumi
güzəşt etmək pardon isim ümumi
patrul patrol; patrulluq etmək isim ümumi
yiyəlik etmək play the master isim ümumi
reaksiya reaction; reaksiya etmək isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək refinement isim ümumi
qısa qapanma short circuit isim ümumi
qısa interval short interval isim ümumi
sərf etmək spend isim ümumi
qısa məzmunu summary isim ümumi
çeynənmiş ifadə tag isim ümumi
şablon ifadə trite expression isim ümumi
sifraq etmək vomit isim ümumi
qısaca və dürüst ifadə etmə wording isim ümumi
bir kəsə xəyanət etmək false isim medical
ifadə deposition isim law
ifadə vermə deposition isim law
özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid earwitness isim law
ifraz etmək secrete isim physiological
yük daşımaq üçün qısa və enli qayıq yawl isim nautical
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope isim linguistic
izolə etmək üçün material insulation isim electrical engineering
qısa qapanma short-circuit isim electrical engineering
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest isim agricultural
ifadə phrase isim grammatical
qısa məktub chit isim ümumi
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier isim ümumi
yazılı şəkildə dialoq colloquy isim ümumi
yazılı şəkildə mükalimə colloquy isim ümumi
qısaca və dürüst ifadə etmə drafting isim ümumi
istifadə etmək embrace isim ümumi
ifadə expression isim ümumi
həbs etmək üçün order fiddle isim ümumi
ifadə flash isim ümumi
son xəbərlərin qısa xülasəsi headline isim ümumi
ifadə vasitəsi matter isim ümumi
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary isim ümumi
məğlub etmək overthrow isim ümumi
məhv etmək overthrow isim ümumi
qısa tuman panties isim ümumi
qısa məlumat paragraph isim ümumi
qısa bioqrafik oçerk profile isim ümumi
qısa səfər run isim ümumi
qısa səyahət run isim ümumi
qısa xülasə sketch isim ümumi
qısa müddət snatch isim ümumi
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl isim ümumi
bitkilərin müəyyən şəkildə durması üçün xüsusi sipər trellis isim ümumi
bağ yaxud parkın əl dəyməmiş təbii şəkildə başl-başına buraxılmış hissəsi wilderness isim ümumi
qısa yuxu winking isim ümumi
əmlakdan mərhum etmək eviction isim law
alicənablıqla hərəkət etmək game isim figurative meaning
qısa forma contraction isim linguistic
korrelyat söz və ya ifadə correlative isim linguistic
qısa qıçlı cob isim ümumi
təltif etmək decorate isim ümumi
ifadə expression isim ümumi
ifadə qüvvəti expression isim ümumi
qısa işartı flicker isim ümumi
ifadə etmə negative isim ümumi
qısa şəxsi məktub note isim ümumi
ifadə etmə recitation isim ümumi
qısa gəzinti spin isim ümumi
ifadə tone isim ümumi
ifadə etmə vent isim ümumi
qısa cəld hərəkət whisk isim ümumi
qısa reklam filmi teaser isim ümumi
dəqiq ifadə articulation isim ümumi
qısa kəsilmiş quyruq bob isim ümumi
qısa müddət breathing isim ümumi
yeni söz və ya ifadə yaratma coinage isim ümumi
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture isim ümumi
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation isim ümumi
şablon ifadə cant isim ümumi
icad etmək manufacture isim ümumi
qısa həcmli ədəbi əsər piece isim ümumi
qısa məzmun summary isim computer
riyakar ifadə cant isim ümumi
çıxış etmək hüququ floor isim ümumi
iştirak etmək üçün ərizə entry isim ümumi
qısa gəzinti turn isim ümumi
qısa fəaliyyət müddəti turn isim ümumi
tərk etmək abandon fel ümumi
pərt etmək abash fel ümumi
ixtisar etmək abbreviate fel ümumi
imtina etmək abdicate fel ümumi
imtina etmək abdicate fel ümumi
imtina etmək abdicate from fel ümumi
nifrət etmək abhor fel ümumi
ləğv etmək abolish fel ümumi
nifrət etmək abominate fel ümumi
ixtisar etmək abridge fel ümumi
ləğv etmək abrogate fel ümumi
təhqir etmək abuse fel ümumi
yanaşı etmək abut fel ümumi
həmhüdud etmək abut fel ümumi
vurğulu etmək accentuate fel ümumi
etiraf etmək accept fel ümumi
qəbul etmək accept fel ümumi
müşayiət etmək accompany fel ümumi
icra etmək accomplish fel ümumi
izah etmək account fel ümumi
vəkil etmək accredit fel ümumi
müqəssir hesab etmək accuse fel ümumi
ittiham etmək accuse of fel ümumi
müqəssir hesab etmək accuse of fel ümumi
əldə etmək achieve fel ümumi
etiraf etmək acknowledge fel ümumi
tanış etmək acquaint fel ümumi
əldə etmək acquire fel ümumi
azad etmək acquit of fel ümumi
hərəkət etmək act fel ümumi
əlavə etmək add fel ümumi
xarab etmək addle fel ümumi
mühakimə etmək adjudicate fel ümumi
həll etmək adjust fel ümumi
idarə etmək administer fel ümumi
ehtimal etmək admit fel ümumi
fərz etmək admit fel ümumi
mümkün hesab etmək admit fel ümumi
qəbul etmək admit fel ümumi
pərəstiş etmək adore fel ümumi
yaltaqlıq etmək adulate fel ümumi
zina etmək adulterize fel ümumi
müdafiə etmək advocate fel ümumi
təsir etmək affect fel ümumi
təsdiq etmək affirm fel ümumi
imkan əldə etmək afford fel ümumi
təhqir etmək affront fel ümumi
ovqatını təlx etmək aggrieve fel ümumi
narahat etmək agitate fel ümumi
kömək etmək aid fel ümumi
yardım etmək aid fel ümumi
xəbərdarlıq etmək alarm fel ümumi
təsdiq etmək allege fel ümumi
irəlicədən təyin etmək allot fel ümumi
qabaqcadan təyin etmək allot fel ümumi
irəlicədən təyin etmək allott fel ümumi
qabaqcadan təyin etmək allott fel ümumi
isnad etmək allude fel ümumi
istinad etmək allude fel ümumi
müraciət etmək allude fel ümumi
qeyd etmək allude fel ümumi
mübahisə etmək altercate fel ümumi
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate fel ümumi
heyran etmək amaze fel ümumi
pusqudan hücum etmək ambush fel ümumi
azad etmək amove fel ümumi
kənar etmək amove fel ümumi
məşğul etmək amuse fel ümumi
analogiyadan istifadə etmək analogize fel ümumi
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize fel ümumi
analiz etmək analyse fel ümumi
ayırd etmək analyse fel ümumi
təhlil etmək analyse fel ümumi
bucaq altında hərəkət etmək angle fel ümumi
ilhaq etmək annex fel ümumi
qəsb etmək annex fel ümumi
zəbt etmək annex fel ümumi
ləğv etmək annihilate fel ümumi
tamamilə məhv etmək annihilate fel ümumi
yox etmək annihilate fel ümumi
qısa izahat vermək annotate fel ümumi
bəyan etmək announce fel ümumi
elan etmək announce fel ümumi
bezar etmək annoy fel ümumi
ovqatını təlx etmək annoy fel ümumi
pərt etmək annoy fel ümumi
ləğv etmək annul fel ümumi
məhv etmək annul fel ümumi
antologiya tərtib etmək anthologize fel ümumi
etinasız etmək apathize fel ümumi
meymunluq etmək ape fel ümumi
təqlid etmək ape fel ümumi
xəyanət etmək apostatize fel ümumi
müraciət etmək appeal fel ümumi
xahiş etmək appeal fel ümumi
sakit etmək appease fel ümumi
əlavə etmək append fel ümumi
applikasiya etmək applique fel ümumi
müraciət etmək apply fel ümumi
xahiş etmək apply fel ümumi
təyin etmək appoint fel ümumi
müəyyən etmək appoint fel ümumi
təsnif etmək apportion fel ümumi
dəyərini müəyyən etmək appraise fel ümumi
həbs etmək apprehend fel ümumi
xəbərdar etmək apprise fel ümumi
doğru hesab etmək approve fel ümumi
təsdiq etmək approve fel ümumi
təsvib etmək approve fel ümumi
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate fel ümumi
bəhs etmək argue fel ümumi
mübahisə etmək argue fel ümumi
məhkəməyə cəlb etmək arraign fel ümumi
ittiham etmək arraign fel ümumi
həbs etmək arrest fel ümumi
dikbaşlıqla tələb etmək arrogate fel ümumi
israrla tələb etmək arrogate fel ümumi
təkəbbürlə tələb etmək arrogate fel ümumi
aydın tələffüz etmək articulate fel ümumi
dəqiq tələffüz etmək articulate fel ümumi
aşkar etmək ascertain fel ümumi
müəyyən etmək ascertain fel ümumi
sübut etmək ascertain fel ümumi
təyin etmək ascertain fel ümumi
yəqin etmək ascertain fel ümumi
ayırd etmək ascertain fel ümumi
aid etmək ascribe fel ümumi
istinad etmək ascribe fel ümumi
bədnam etmək asperse fel ümumi
biabır etmək asperse fel ümumi
rüsvay etmək asperse fel ümumi
nəfəsli tələffüz etmək aspirate fel ümumi
cəhd etmək aspire fel ümumi
eşşək kimi hərəkət etmək ass fel ümumi
eşşəklik etmək ass fel ümumi
hücum etmək assail fel ümumi
qəflətən həmlə etmək assault fel ümumi