• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
qabaqcadan fikir söyləmək sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
başa çox gec gələn fikir afterthought isim ümumi
gecikmiş fikir afterthought isim ümumi
mənfi fikir bigotry isim ümumi
qabaqcadan xəbər vermə bodement isim ümumi
fikir concept isim ümumi
fikir birliyi consensus isim ümumi
fikir contrivance isim ümumi
fikir critique isim ümumi
yanlış fikir delusion isim ümumi
fikir design isim ümumi
fikir ayrılığı disaccord isim ümumi
fikir ayrılığı discord isim ümumi
fikir ayrılığı discrepancy isim ümumi
fikir ayrılığı dissension isim ümumi
fikir ayrılığı dissimilation isim ümumi
qabaqcadan xəbər verən diviner isim ümumi
qabaqcadan təyin edilmiş norma entitlement isim ümumi
fikir estimate isim ümumi
fikir estimation isim ümumi
fikir ayrılığı faction isim ümumi
fikir feeling isim ümumi
qabaqcadan demə forecast isim ümumi
qabaqcadan xəbər verilmiş şey forecast isim ümumi
qabaqcadan demə forecasting isim ümumi
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom isim ümumi
qabaqcadan hiss etmə forefeeling isim ümumi
qabaqcadan qəbul olunmuş qərar forejudgement isim ümumi
qabaqcadan qoyulmuş məqsəd fore-purpose isim ümumi
qabaqcadan həzz almaq foretaste isim ümumi
qabaqcadan ləzzətini duymaq foretaste isim ümumi
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste isim ümumi
qabaqcadan təsəvvürə gətirmək foretaste isim ümumi
xülasə edilmiş fikir formulation isim ümumi
qabaqcadan xəbər verən fortune-teller isim ümumi
fikir idea isim ümumi
fikir if isim ümumi
fikir intent isim ümumi
fikir intention isim ümumi
əsas fikir keynote isim ümumi
səhv fikir misthought isim ümumi
fikir monster isim ümumi
beyindən çıxmayan fikir obsession isim ümumi
fikir opinion isim ümumi
qabaqcadan hazırlıq prearrangement isim ümumi
əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş fikir preconception isim ümumi
əvvəlcədən yaradılmış fikir preconception isim ümumi
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış fikir preconception isim ümumi
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış rəy preconception isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine isim ümumi
qabaqcadan demə prediction isim ümumi
ədalətsiz fikir prejudice isim ümumi
insafsız fikir prejudice isim ümumi
qərəzli fikir prejudice isim ümumi
tərəfgir fikir prejudice isim ümumi
qabaqcadan lazım olan şərtlər prerequisite isim ümumi
qabaqcadan demə prognostication isim ümumi
qabaqcadan xəbər vermə prognostication isim ümumi
qabaqcadan demə prophecy isim ümumi
qabaqcadan xəbər verən prophesier isim ümumi
qabaqcadan xəbər verən prophet isim ümumi
fikir purpose isim ümumi
fikir rating isim ümumi
fikir reasoning isim ümumi
fikir remark isim ümumi
fikir say isim ümumi
qabaqcadan xəbər verən soothsayer isim ümumi
qabaqcadan studied isim ümumi
əsas fikir thesis isim ümumi
fikir thought isim ümumi
təhlükəli fikir venture isim ümumi
fikir dağınıqlığı wool-gathering isim ümumi
parlaq fikir brainstorm isim ümumi
dahiyanə fikir brainstorm isim ümumi
qabaqcadan dadma anticipation isim ümumi
əsas fikir basic idea isim ümumi
aydın fikir bright idea isim ümumi
fikir aydınlığı clarity of thought isim ümumi
aydın fikir clear thought isim ümumi
şablon fikir commonplace isim ümumi
dolaşıq fikir confused thought isim ümumi
fikir dolaşıqlığı confusion of thought isim ümumi
fikir ayrılığı difference of opinion isim ümumi
təhrif olunmuş fikir distorted idea isim ümumi
qabaqcadan təyin edilmiş yarış fixture isim ümumi
qabaqcadan xəbər vermə foreboding isim ümumi
fikir glimpse isim ümumi
fikir knotty idea isim ümumi
fikir lucid mind isim ümumi
fikir mediation isim ümumi
fikir əyrılığı odds isim ümumi
qərəzli fikir preconception isim ümumi
qabaqcadan xəbər vermə prediction isim ümumi
fikir proposition isim ümumi
fikir reflection isim ümumi
fikir-xəyal reflection isim ümumi
fikir-zikir thought isim ümumi
yanlış fikir wrong idea isim ümumi
fikir allegation isim ümumi
qabaqcadan duyma apprehension isim ümumi
fikir aspect isim ümumi
fikir case isim ümumi
fikir ayrılığı cleavage isim ümumi
fikir climate isim ümumi
fikir cogitation isim ümumi
fikir conception isim ümumi
fikir mübadiləsi conference isim ümumi
dərin fikir contemplation isim ümumi
fikir contention isim ümumi
tənqidi fikir critique isim ümumi
fikir ayrılığı disagreement isim ümumi
fikir ayrılığı distraction isim ümumi
fikir ayrılığı disunion isim ümumi
qabaqcadan təyin edilmiş yarış günü fixture isim ümumi
fikir ayrılığı friction isim ümumi
fikir notion isim ümumi
fikir outness isim ümumi
fikir persuasion isim ümumi
qabaqcadan hiss etmə premonition isim ümumi
fikir preoccupation isim ümumi
qabaqcadan hiss etmə presage isim ümumi
qabaqcadan hiss etmə prognostication isim ümumi
fikir sentiment isim ümumi
fikir statement isim ümumi
fikir thinking isim ümumi
fikir verdict isim ümumi
sağlam fikir wisdom isim ümumi
fikir reaction isim danışıq dili
qabaqcadan duyma prognostication isim medical
fikir account isim ümumi
fikir ayrılığı division isim ümumi
qabaqcadan hiss etmə hunch isim ümumi
fikir judgement isim ümumi
fikir irəli sürən adam mover isim ümumi
fikir notice isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmə ordination isim ümumi
fikir plan isim ümumi
qabaqcadan edilmiş sifariş reservation isim ümumi
fikir testimony isim ümumi
fikir birliyi understanding isim ümumi
fikir word isim ümumi
əsas fikir burden isim ümumi
fikir ayrılığı gap isim ümumi
fikir ayrılığı odds isim ümumi
qabaqcadan deyilən məlumat oracle isim ümumi
əsk fikir opposition isim logic
fikir assumption isim ümumi
qabaqcadan hiss etmə feeling isim ümumi
acılayan fikir hit isim ümumi
istehzalı fikir hit isim ümumi
kinayəli fikir hit isim ümumi
zəhərli fikir hit isim ümumi
yeni fikir wrinkle isim ümumi
fikir point isim ümumi
qabaqcadan təyin etmək allot fel ümumi
qabaqcadan təyin etmək allott fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək augur fel ümumi
fikirləşmədən söyləmək blunder out fel ümumi
qabaqcadan bildirmək bode fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək bode fel ümumi
müfəssəl fikir söyləmək descant fel ümumi
qabaqcadan təyin etmək destine fel ümumi
fikir söyləmək discourse fel ümumi
gələcəyi qabaqcadan bildirmək divine fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək divine fel ümumi
açıb söyləmək divulge fel ümumi
söyləmək expound fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək forebode fel ümumi
gələcəyi qabaqcadan bildirmək forecast fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək forecast fel ümumi
taleyini qabaqcadan həll etmək foredoom fel ümumi
taleyini qabaqcadan müəyyən etmək foredoom fel ümumi
qabaqcadan hiss etmək forefeel fel ümumi
nəticə haqqında qabaqcadan qərar vermək forejudge fel ümumi
nəticəni qabaqcadan həll etmək forejudge fel ümumi
nəticəni qabaqcadan müəyyən etmək forejudge fel ümumi
qabaqcadan gələcəyi görmək forelook fel ümumi
qabaqcadan bilmək foresee fel ümumi
qabaqcadan görmək foresee fel ümumi
gələcəyi qabaqcadan bildirmək foretell fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək foretell fel ümumi
qabaqcadan görmək forethink fel ümumi
gələcəyi qabaqcadan xəbər vermək fortune-tell fel ümumi
alovlu nitq söyləmək harangue fel ümumi
fikir vermək heed fel ümumi
qabaqcadan hazırlaşmadan musiqi çalmaq improvise fel ümumi
qabaqcadan hazırlaşmadan nitq söyləmək improvise fel ümumi
qabaqcadan hazırlaşmadan şeir demək improvise fel ümumi
hədyan söyləmək mutter fel ümumi
açıb söyləmək noise fel ümumi
fikir vermək notice fel ümumi
fikir yürütmək opine fel ümumi
qabaqcadan bildirmək portend fel ümumi
qabaqcadan planlaşdırmaq prearrange fel ümumi
özündə əvvəlcədən fikir yaratmaq preconceive fel ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək predestine fel ümumi
gələcəyi qabaqcadan bildirmək predict fel ümumi
qabaqcadan qızdırmaq preheat fel ümumi
qabaqcadan qiymətləndirmək prejudge fel ümumi
qabaqcadan inandırmaq prejudice fel ümumi
qərəzli fikir yaratmaq prejudice fel ümumi
qabaqcadan fikirləşmək premediate fel ümumi
qabaqcadan götür-qoy etmək premediate fel ümumi
qabaqcadan ödənmiş prepaid fel ümumi
qabaqcadan planlanlaşdırmaq preplan fel ümumi
qabaqcadan bildirmək presage fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək presage fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək prognosticate fel ümumi
gələcəyi qabaqcadan bildirmək prophesy fel ümumi
açıb söyləmək publicize fel ümumi
fikir söyləmək ratiocinate fel ümumi
təfərrüatı ilə söyləmək recount fel ümumi
söyləmək state fel ümumi
söyləmək tell fel ümumi
söyləmək voice fel ümumi
fikir yürütmək advance an idea fel ümumi
qabaqcadan hiss etmək apprehend fel ümumi
əzbərdən söyləmək bax: əzbərdən demək fel ümumi
fikir aparmaq become thoughtful fel ümumi
fikir təlqin etmək bring home fel ümumi
fikir etmək brood fel ümumi
fikir-zikir etmək brood fel ümumi
fikir demək express an opinion fel ümumi
fikir söyləmək express an opinion fel ümumi
öz fikrini söyləmək express one's opinion fel ümumi
öz rəyini söyləmək express one's opinion fel ümumi
mülahizə söyləmək express one's view fel ümumi
fikir çəkmək grieve fel ümumi
mənfi fikir söyləmək have an adverse effect fel ümumi
fikir təlqin etmək impress fel ümumi
qabaqcadan həll etmək ordain fel ümumi
fikir vermək pay attention fel ümumi
qabaqcadan pulu vermək pay in advance fel ümumi
fikir etmək ponder fel ümumi
fikir irəli sürmək put forward an idea fel ümumi
fikir yürütmək reason fel ümumi
monoloq söyləmək soliloquize fel ümumi
söyləmək speak fel ümumi
nağıl söyləmək tell a tale fel ümumi
yalan söyləmək tell lies fel ümumi
həqiqəti söyləmək tell the truth fel ümumi
fikir etmək think fel ümumi
fikir-zikir etmək think hardly fel ümumi
ləhləyə-ləhləyə söyləmək utter breathlessly fel ümumi
yalan söyləmək perjure fel law
nitq söyləmək orate fel jocular
fikir söyləmək censure fel ümumi
fikir bildirmək criticise fel ümumi
qabaqcadan təyin etmək design fel ümumi
qabaqcadan bilmək divine fel ümumi
qabaqcadan duymaq divine fel ümumi
qabaqcadan sezmək divine fel ümumi
qabaqcadan nəzərə almaq envisage fel ümumi
fikir söyləmək estimate fel ümumi
qabaqcadan hiss etmək forebode fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək foredoom fel ümumi
qabaqcadan düşünmək forethink fel ümumi
qabaqcadan fikirləşmək forethink fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək herald fel ümumi
söyləmək impart fel ümumi
fikir vermək look fel ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək ordain fel ümumi
əvvəlcədən fikir söyləmək preface fel ümumi
qabaqcadan fikir söyləmək preface fel ümumi
qabaqcadan müəyyənləşdirmək preform fel ümumi
qabaqcadan hiss etmək presage fel ümumi
fikir söyləmək remark fel ümumi
fikir yaratmaq size fel ümumi
söyləmək utter fel ümumi
qabaqcadan görmək apprehend fel ümumi
fikir verməmək circumvent fel ümumi
söyləmək deliver fel ümumi
qabaqcadan görmək envisage fel ümumi
qabaqcadan göstərmək foreclose fel ümumi
qabaqcadan həll etmək foreclose fel ümumi
qabaqcadan qərar vermək foreclose fel ümumi
sağlamlığına fikir vermək mend fel ümumi
söyləmək unfold fel ümumi
söyləmək vent fel ümumi
qabaqcadan xəbardar edilmək warn fel ümumi
açıb söyləmək babble fel ümumi
fikir söyləmək report on fel ümumi
qabaqcadan sifariş vermək reserve fel ümumi
fikir verməmək overlook fel ümumi
fikir vermək watch fel ümumi
fikir söyləmək open fel ümumi
qabaqcadan hiss olunan anticipative sifət ümumi
qabaqcadan inandırılmış bigoted sifət ümumi
qabaqcadan beyninə yeridilmiş bigoted sifət ümumi
qabaqcadan düşünülmüş deliberate sifət ümumi
fikir ayrılığı yaradan divisive sifət ümumi
qabaqcadan qəbul edilmiş foregone sifət ümumi
qabaqcadan düşünülmüş intentional sifət ümumi
hər şeyə fikir verən meticulous sifət ümumi
hər şeyə fikir verən observant sifət ümumi
hər şeyə fikir verən observing sifət ümumi
qabaqcadan deyilən oracular sifət ümumi
qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş preconceived sifət ümumi
qabaqcadan yaradılmış preconceived sifət ümumi