• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
qabaqcadan hazırlaşmadan nitq söyləmək sözünün tərcüməsi (252 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
nitq allocution isim ümumi
qabaqcadan xəbər vermə bodement isim ümumi
ifşaedici nitq diatribe isim ümumi
nitq discourse isim ümumi
qabaqcadan xəbər verən diviner isim ümumi
qabaqcadan təyin edilmiş norma entitlement isim ümumi
qabaqcadan demə forecast isim ümumi
qabaqcadan xəbər verilmiş şey forecast isim ümumi
qabaqcadan demə forecasting isim ümumi
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom isim ümumi
qabaqcadan hiss etmə forefeeling isim ümumi
qabaqcadan qəbul olunmuş qərar forejudgement isim ümumi
qabaqcadan qoyulmuş məqsəd fore-purpose isim ümumi
qabaqcadan həzz almaq foretaste isim ümumi
qabaqcadan ləzzətini duymaq foretaste isim ümumi
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste isim ümumi
qabaqcadan təsəvvürə gətirmək foretaste isim ümumi
qabaqcadan xəbər verən fortune-teller isim ümumi
anlaşılmaz nitq gibber isim ümumi
aydın olmayan nitq gibber isim ümumi
anlaşılmaz nitq gibberish isim ümumi
aydın olmayan nitq gibberish isim ümumi
tənqid və təhqirlə dolu açıq nitq harangue isim ümumi
təhqiredici nitq invective isim ümumi
qabaqcadan hazırlıq prearrangement isim ümumi
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış fikir preconception isim ümumi
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış rəy preconception isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine isim ümumi
qabaqcadan demə prediction isim ümumi
qabaqcadan lazım olan şərtlər prerequisite isim ümumi
qabaqcadan demə prognostication isim ümumi
qabaqcadan xəbər vermə prognostication isim ümumi
qabaqcadan demə prophecy isim ümumi
qabaqcadan xəbər verən prophesier isim ümumi
qabaqcadan xəbər verən prophet isim ümumi
ibarəli nitq rant isim ümumi
məğrur nitq rant isim ümumi
təmtəraqlı nitq rant isim ümumi
təşəxxüslü nitq rant isim ümumi
qabaqcadan xəbər verən soothsayer isim ümumi
nitq speech isim ümumi
qabaqcadan studied isim ümumi
uzun sıxıcı nitq screed isim ümumi
nitq mədəniyyəti rhetoric isim ümumi
ifşaedici nitq accusing speech isim ümumi
qabaqcadan dadma anticipation isim ümumi
vasitəsiz nitq direct speech isim ümumi
nitq enunciation isim ümumi
qabaqcadan təyin edilmiş yarış fixture isim ümumi
axıcı nitq fluent speech isim ümumi
inandırıcı nitq forceful speech isim ümumi
qabaqcadan xəbər vermə foreboding isim ümumi
isbatsız nitq improper speech isim ümumi
vasitəli nitq indirect speech isim ümumi
canlı nitq lively speech isim ümumi
monoloji nitq monologue isim ümumi
şifahi nitq oral speech isim ümumi
təntənəli nitq oration isim ümumi
nitq hissələri parts of speech isim ümumi
qabaqcadan xəbər vermə prediction isim ümumi
şifahi nitq spoken language isim ümumi
çox uzun nitq talkathon isim American
köməkçi nitq hissəsi form-word isim linguistic
nitq address isim ümumi
qabaqcadan duyma apprehension isim ümumi
ikimənalı nitq circumlocution isim ümumi
qeyri-səmimi nitq circumlocution isim ümumi
yaltaq nitq coax isim ümumi
qabaqcadan təyin edilmiş yarış günü fixture isim ümumi
nitq oration isim ümumi
nitq oratory isim ümumi
qabaqcadan hiss etmə premonition isim ümumi
qabaqcadan hiss etmə presage isim ümumi
qabaqcadan hiss etmə prognostication isim ümumi
rabitəsiz nitq ramble isim ümumi
təmtəraqlı yaxud həyəcanlı nitq rhapsody isim ümumi
nitq tongue isim ümumi
nitq word isim ümumi
qabaqcadan duyma prognostication isim medical
qabaqcadan hiss etmə hunch isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmə ordination isim ümumi
qabaqcadan edilmiş sifariş reservation isim ümumi
kəskin və qırıq-qırıq nitq snap isim ümumi
qabaqcadan deyilən məlumat oracle isim ümumi
qabaqcadan hiss etmə feeling isim ümumi
qabaqcadan təyin etmək allot fel ümumi
qabaqcadan təyin etmək allott fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək augur fel ümumi
fikirləşmədən söyləmək blunder out fel ümumi
qabaqcadan bildirmək bode fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək bode fel ümumi
müfəssəl fikir söyləmək descant fel ümumi
qabaqcadan təyin etmək destine fel ümumi
fikir söyləmək discourse fel ümumi
gələcəyi qabaqcadan bildirmək divine fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək divine fel ümumi
açıb söyləmək divulge fel ümumi
söyləmək expound fel ümumi
hazırlaşmadan bir iş görmək extemporise fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək forebode fel ümumi
gələcəyi qabaqcadan bildirmək forecast fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək forecast fel ümumi
taleyini qabaqcadan həll etmək foredoom fel ümumi
taleyini qabaqcadan müəyyən etmək foredoom fel ümumi
qabaqcadan hiss etmək forefeel fel ümumi
nəticə haqqında qabaqcadan qərar vermək forejudge fel ümumi
nəticəni qabaqcadan həll etmək forejudge fel ümumi
nəticəni qabaqcadan müəyyən etmək forejudge fel ümumi
qabaqcadan gələcəyi görmək forelook fel ümumi
qabaqcadan bilmək foresee fel ümumi
qabaqcadan görmək foresee fel ümumi
gələcəyi qabaqcadan bildirmək foretell fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək foretell fel ümumi
qabaqcadan görmək forethink fel ümumi
gələcəyi qabaqcadan xəbər vermək fortune-tell fel ümumi
alovlu nitq söyləmək harangue fel ümumi
hazırlaşmadan bir iş görmək improvise fel ümumi
qabaqcadan hazırlaşmadan musiqi çalmaq improvise fel ümumi
qabaqcadan hazırlaşmadan nitq söyləmək improvise fel ümumi
qabaqcadan hazırlaşmadan şeir demək improvise fel ümumi
hədyan söyləmək mutter fel ümumi
açıb söyləmək noise fel ümumi
qabaqcadan bildirmək portend fel ümumi
qabaqcadan planlaşdırmaq prearrange fel ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək predestine fel ümumi
gələcəyi qabaqcadan bildirmək predict fel ümumi
qabaqcadan qızdırmaq preheat fel ümumi
qabaqcadan qiymətləndirmək prejudge fel ümumi
qabaqcadan inandırmaq prejudice fel ümumi
qabaqcadan fikirləşmək premediate fel ümumi
qabaqcadan götür-qoy etmək premediate fel ümumi
qabaqcadan ödənmiş prepaid fel ümumi
qabaqcadan planlanlaşdırmaq preplan fel ümumi
qabaqcadan bildirmək presage fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək presage fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək prognosticate fel ümumi
gələcəyi qabaqcadan bildirmək prophesy fel ümumi
açıb söyləmək publicize fel ümumi
fikir söyləmək ratiocinate fel ümumi
təfərrüatı ilə söyləmək recount fel ümumi
söyləmək state fel ümumi
söyləmək tell fel ümumi
söyləmək voice fel ümumi
qabaqcadan hiss etmək apprehend fel ümumi
əzbərdən söyləmək bax: əzbərdən demək fel ümumi
nitq irad etmək deliver a speech fel ümumi
fikir söyləmək express an opinion fel ümumi
öz fikrini söyləmək express one's opinion fel ümumi
öz rəyini söyləmək express one's opinion fel ümumi
mülahizə söyləmək express one's view fel ümumi
mənfi fikir söyləmək have an adverse effect fel ümumi
nitq irad etmək make a speech fel ümumi
qabaqcadan həll etmək ordain fel ümumi
qabaqcadan pulu vermək pay in advance fel ümumi
monoloq söyləmək soliloquize fel ümumi
söyləmək speak fel ümumi
nağıl söyləmək tell a tale fel ümumi
yalan söyləmək tell lies fel ümumi
həqiqəti söyləmək tell the truth fel ümumi
ləhləyə-ləhləyə söyləmək utter breathlessly fel ümumi
yalan söyləmək perjure fel law
nitq söyləmək orate fel jocular
fikir söyləmək censure fel ümumi
qabaqcadan təyin etmək design fel ümumi
qabaqcadan bilmək divine fel ümumi
qabaqcadan duymaq divine fel ümumi
qabaqcadan sezmək divine fel ümumi
qabaqcadan nəzərə almaq envisage fel ümumi
fikir söyləmək estimate fel ümumi
qabaqcadan hiss etmək forebode fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək foredoom fel ümumi
qabaqcadan düşünmək forethink fel ümumi
qabaqcadan fikirləşmək forethink fel ümumi
qabaqcadan xəbər vermək herald fel ümumi
söyləmək impart fel ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək ordain fel ümumi
əvvəlcədən fikir söyləmək preface fel ümumi
qabaqcadan fikir söyləmək preface fel ümumi
qabaqcadan müəyyənləşdirmək preform fel ümumi
qabaqcadan hiss etmək presage fel ümumi
fikir söyləmək remark fel ümumi
söyləmək utter fel ümumi
qabaqcadan görmək apprehend fel ümumi
söyləmək deliver fel ümumi
qabaqcadan görmək envisage fel ümumi
qabaqcadan göstərmək foreclose fel ümumi
qabaqcadan həll etmək foreclose fel ümumi
qabaqcadan qərar vermək foreclose fel ümumi
söyləmək unfold fel ümumi
söyləmək vent fel ümumi
qabaqcadan xəbardar edilmək warn fel ümumi
açıb söyləmək babble fel ümumi
fikir söyləmək report on fel ümumi
qabaqcadan sifariş vermək reserve fel ümumi
fikir söyləmək open fel ümumi
qabaqcadan hiss olunan anticipative sifət ümumi
qabaqcadan inandırılmış bigoted sifət ümumi
qabaqcadan beyninə yeridilmiş bigoted sifət ümumi
qabaqcadan düşünülmüş deliberate sifət ümumi
qabaqcadan qəbul edilmiş foregone sifət ümumi
əvvəlcədən hazırlaşmadan impromptu sifət ümumi
qabaqcadan düşünülmüş intentional sifət ümumi
qabaqcadan deyilən oracular sifət ümumi
qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş preconceived sifət ümumi
qabaqcadan yaradılmış preconceived sifət ümumi
qabaqcadan olan prefatory sifət ümumi
qabaqcadan olan preliminary sifət ümumi
qabaqcadan düşünülmüş premediated sifət ümumi
qabaqcadan nəzərdə tutulmamış unanticipated sifət ümumi
qabaqcadan nəzərdə tutulmamış unforeseen sifət ümumi
nitq vocal sifət ümumi
nitq speech sifət ümumi
qabaqcadan nəzərə alına bilməyən contingent sifət ümumi
nümayiş üçün qabaqcadan təyin edilmiş exhibitory sifət ümumi
qabaqcadan olan provisional sifət ümumi
qabaqcadan ahead zərf ümumi
qabaqcadan beforehand zərf ümumi
qabaqcadan first zərf ümumi
hazırlaşmadan impromptu zərf ümumi
qabaqcadan previously zərf ümumi
nitq irad etmək deliver a speech söz birləşməsi ümumi
nitq söyləmək deliver a speech söz birləşməsi ümumi
fikrini söyləmək express one's sentiments söz birləşməsi ümumi
rəyini söyləmək express one's sentiments söz birləşməsi ümumi
bədbəxtlik olacağını qabaqcadan hiss etmək forebode disaster söz birləşməsi ümumi
fəlakət olacağını qabaqcadan hiss etmək forebode disaster söz birləşməsi ümumi
qabaqcadan xəbər verən forecast weather söz birləşməsi ümumi
qabaqcadan qəbul edilmiş qərar foregone conclusion söz birləşməsi ümumi
nitq azadlığı freedom of speech söz birləşməsi ümumi
nitq irad etmək make a speech söz birləşməsi ümumi
nitq söyləmək make a speech söz birləşməsi ümumi
vasitəli nitq oblique speech söz birləşməsi ümumi
nitq üzvləri organs of speech söz birləşməsi ümumi
nəzakətli nitq politic speech söz birləşməsi ümumi
parlaq nitq powerfull speech söz birləşməsi ümumi
qabaqcadan hazırlanmış iclas prearrangeg meeting söz birləşməsi ümumi
öz mülahizəsini söyləmək put in one's two cents worth söz birləşməsi ümumi
təmtəraqla söyləmək recite a piece söz birləşməsi ümumi
əvvəlcədən hazırlanmış nitq set speech söz birləşməsi ümumi
təmtəraqla söyləmək speak a piece söz birləşməsi ümumi
şifahi nitq spoken language söz birləşməsi ümumi
taleyi qabaqcadan xəbər vermək tell fortunes söz birləşməsi ümumi
həqiqəti söyləmək tell the truth söz birləşməsi ümumi
söyləmək let on söz birləşməsi danışıq dili
nitq hissələri parts of speech söz birləşməsi linguistic
fikir söyləmək make a suggestion söz birləşməsi ümumi
fikir söyləmək offer a suggestion söz birləşməsi ümumi
nitq söyləmək recite a piece söz birləşməsi ümumi
rəsmi nitq set speech söz birləşməsi ümumi
nitq söyləmək speak a piece söz birləşməsi ümumi